Luftfoto af lokalplanområdet

Lille Istedgade-karreerne tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvide Mændenes Hjem.

Høringsfrist:

24. august 2020
Indsendt af:
Andelsboligforeningen Lille Istedgade 3
Dato: 24. august 2020
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Andelsboligforeningen Lille Istedgade 3
By:
København V
Postnr.:
1706
Bestyrelsen Andelsboligforeningen Lille Istedgade 3.   Vi har med interesse læst Forslag til Tillæg til Lokalplan 259   Vi er fulde af respekt for ønsket om at etablere mere værdige forhold for de af vores medborgere der lever de mest usle liv i Danmark. Men har følgende bemærkninger: 1) Opførelsen blandt brugerne af Mændenes Hjem er meget støjende, uforudsigelig og præget af manglende impulskontrol, hvilket man som nabo bliver belastet af på daglig basis. Vi vil derfor at anbefale, at de fysiske forbedringer for beboerne på mændenes hjem også indtænker at naboernes beboeres behov for ro og mulighed for at lade op til næste dag. Der er adskillige eksempler på adfærdsregulerende indretning i Københavns Lufthavn. Med de rette fagfolk vil der utvivlsom kunne indtænkes hensyn til naboerne til Mændenes Hjem i udformning og indretning af Mændenes hjem og ikke mindst adgangen til Mændenes Hjem. 2) Det er uklart, hvor mange indgange, der bliver til Mændenes Hjem. Af figur 2b side 25 fremgår det at porten ud til Lille Istedgade bevares, men ikke hvordan denne adgang derudover indrettes. Det fremgår derudover ikke om indgangen på hjørnet af Lille Istedgade og Istedgade bevares, ej heller om indgangen til skyen fra Istedgade bevares. Hvis ombygningen resulterer i, at der kun bliver adgang til Mændenes hjem via en låst port overfor Lille Istedgade 3, vil det utvivlsomt resultere i en urimelig forøgelse af gener for beboerne i LiIle Istedgade 3 i form af støj og forøget trafik ind og ud gennem porten. Det er allerede i dag ganske almindelig adfærd blandt brugerne af mændenes hjem, at kaste sig mod eller sparke voldsomt til den låste port. Porten overfor Lille Istedgade 3 er i øvrigt indenfor det seneste halvår blevet udstyret med en oversized dørspion i form af et ovenlysvindue forstærket med et solidt gitter. Vi går ud fra, at formålet er at ansatte på mændenes hjem kan se hvem og hvor rolig/urolig den, der står på den anden side af porten er inden de lukker op. 3) Med udsigt til mændenes hjem og et særdeles voldeligt liv mellem brugerne af mændenes hjem, stiller vi spørgsmålstegn ved det fornuftige i at anlægge en tagterrasse som kan anvendes af brugerne på mændenes hjem. Med tanke på brugernes manglende impulskontrol kunne et håndgemæng på taget godt ende med, at der var en bruger der røg ud over rækværket. 4) Skyggediagrammerne er ikke retvisende i forhold til den maksimale forringelse af solindfald i vinterhalvåret. Der er lavet skyggediagrammer (side 10 og 11 i Forslag til Tillæg til Lokalplan 259) for henholdsvis 3 og 4 forskellige klokkeslæt for 21.marts og 21. juni. Da solen står lavest på himlen i dagene omkring vintersolhverv 21. december og ikke ved jævndøgn (21. marts) giver de forelagte skyggediagrammerne på ingen måde et retvisende billede af den maksimale reduktion af sollys i vinterhalvåret for naboerne til det forslåede byggeri. 5) Af visualiseringen på side 6 fremgår det, at højden på Mændenes Hjem efter tilbygningen vil være på samme højde som Istedgade 23. Af billedet øverste venstre hjørne på side 5 af de eksisterende forhold, fremgår det imidlertid at afslutningen af fjerde etage på mændenes hjem flugter med et punkt midt på 5. etage af Istedgade 23 og ikke som på visualiseringen, hvor etage 4 på Mændenes Hjem flugter med etage 4 på Istedgade 23. Man kunne på den baggrund få den tanke, at visualiseringen på side 6, ikke giver et retvisende billede af højden på Mændenes hjem efter ombygningen. Med andre ord kunne det se ud til at den fremtidige højde var reduceret med en halv etage på visualiseringen på side 6. Sluttelig vil vi bemærke at det er en gennemført pinagtig neglect og skændsel, at vi i et velfærdssamfund som det danske ikke evner, at etablere en solid og koordineret indsats i forhold til brugerne af Mændenes Hjem. Brugernes problemer og udfordringer er mangfoldige og svære og vi kan på ingen måde se, at de bliver løst ved blot at etablere en tagterrasse og en opdatering af bygningens fysiske forhold til 2020-standart. Dermed bliver generne ved at være nabo til mændenes hjem hellerikke afhjulpet. Og generne er eskaleret voldsomt og blevet koncentreret omkring Mændenes hjem de senere år.
Læs høringssvar fra Andelsboligforeningen Lille Istedgade 3
Indsendt af:
A/B Isted-Viktoria ved formand Malene Matthiesen
Dato: 24. august 2020
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1655
På vegne af andelsboligforeningen A/B Isted-Viktoria fremsender bestyrelsen hermed et samlet høringssvar fra foreningen. Høringssvaret er vedhæftet som pdf.  /Bestyrelsen v/formand Malene Matthiesen
Læs høringssvar fra A/B Isted-Viktoria ved formand Malene Matthiesen
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 24. august 2020
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, HOFOR A/S har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. Det vurderes ikke, at HOFORs anlæg bliver påvirket af tillæg 1 til lokalplanen "Lille Istedgade-karrerne". Venlig hilsen, HOFOR A/S
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Hanne Skov Bengaard
Dato: 22. august 2020
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Borger på Vesterbro
By:
København V
Postnr.:
1620
Det er tiltrængt, at bygningen renoveres.    Hjørnet hvor indgangen til Mændenes hjem ligger, er meget utrygt at gå forbi. Jeg prøver så vidt muligt at undgå at færdes i den del af Istedgade, og under ingen omstændigheder på fortovet ud for MH. Selv på cykel føles det ubehageligt, fordi der tit står mennesker, som fremstår utilregnelige.    Kan man være kreativ og finde en løsning, der gør, at vi alle kan være her, nu man skal i gang med at opgradere faciliteterne? Jeg ved ikke, om det er et problem, der kræver socialpædagogisk eller politimæssig eller arkitektoniske løsninger, men det er nu man kan tænke de gode ideer sammen med renoveringen.
Læs høringssvar fra Hanne Skov Bengaard
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 21. august 2020
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Høringssvar fra Københavns Musuem er vedhæftet. Vh Stefanie Høy Brink
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Vestergaard
Dato: 16. august 2020
Svarnummer:
13
By:
N.
Postnr.:
2200
Lad mig endnu engang rejse spørgsmålet om fornuften i at:   Københavns kommune samler misbrug, misbrugere, narkohandel, gadeprostitution, fixerum osv. i det afgrænsede område omkring Istedgade, Halmtorvet, mellem Hovedbanegården, Kødbyen og  Skelbækgade?   Ville en mere offensiv og konstruktiv indsats i samarbejde med Region Hovedstaden, Stolpegård og omegnskommunerne ikke være at foretrække?   Ville en geografisk spredning af indsatsen over for klienterne ikke være at foretrække?   Sædvanligvis anses en stor kritisk masse for at være, netop kritisk. Men i Købehavn samles og koncentreres den!   Hvornår har Borgerrepræsentationen vedtaget at Københavns kommune skal være epicenter for al narkomani, narkohandel og narkoprostitution? Svaret er vel at det aldrig er vedtaget. Hvorfor arbejder kommunen så i den retning?        
Læs høringssvar fra Vestergaard
Indsendt af:
Julie Trab
Dato: 9. august 2020
Svarnummer:
12
By:
København V
Postnr.:
1654
Jeg er helt enig med mine naboer. Det ville være skrækkeligt, hvis Mændenes Hjem blev bygget større og med tagterrasse. Mere plads = flere brugere. Jeg er helt med på, at vi selv har valgt at bo her og at Istedgade er som den er. Men jeg mener, at der skal være plads til alle. Jeg skulle mene, at vi naboer udviser stor tålmodighed og mangfoldighed til brugerne af Mændenes hjem. Desværre føler jeg ikke, at brugerne af Mændenes hjem udstråler nogen form for respekt over for os som bor her. Alt for mange gange er vores opgange blevet brudt op og vi har haft ubudne gæster, som i den grad ødelægger dele af vores hjem. For ikke at tale om hvor ubehagelig og grænseoverskridende det er at have en stofmisbruger så tæt på sin hoveddør. Der er så ekstremt ulækkert rundt om mændenes hjem. Det flyder med sprøjter, flasker og skrald. For ikke at tale om menneskelige efterladenskaber overalt hvor vi bor.    Jeg savner at de mennesker, hvis liv desværre er endt på Mændenes Hjem, udviser mere hensyn til os som bord her. På den måde kunne der blive plads til alle.  Jeg føler, at der er kommet flere stofmisbruger, alkoholiker og hjemløse på gaden efter H17 stofindtagelsesrummet i den grå kødby er åbnet. Det samme ville jeg frygte, at der gjorde vis Mændenes hjem blev udvidet.    Jeg mener ikke at mændenes hjem skal lukkes eller flyttes, det hører til på Istedgade, men jeg mener bestemt heller ikke at der er behov for en udvidelse.   Med venlig hilsen Julie
Læs høringssvar fra Julie Trab
Indsendt af:
Allan Kierkegaard
Dato: 7. august 2020
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1650
Hermed høringssvar ifm. ombygning og udvidelse af Mændenes Hjem. Allan Kierkegaard
Læs høringssvar fra Allan Kierkegaard
Indsendt af:
Vestergaard
Dato: 18. juli 2020
Svarnummer:
10
By:
Nørebro
Postnr.:
2200
  Misbrugsbehandling og psykiatri bør sammenlægges snarest.   Emnet aktualiseres af 2 sager i direkte kontrast.   1. Københavns kommune ønsker at udvide Mændenes Hjem i Istedgade, som epicenter for uro og misbrug, samlet omkring den koncentrerede Københavnske elendighed ved Halmtorvet, fikserummet H17. Cafe Dugnad, KFUKs Reden i Gasværksvej, og Colbjørnsensgade og gadeprostitutionen i Skelbækgade, mens et antal naboer sender skarpe velformulerede protester. https://blivhoert.kk.dk/hoering/lille-istedgade-karreerne-tillaeg-1-lokalplanforslag https://blivhoert.kk.dk/node/50658/svar   2. Region Hovedstaden og 7 kommuner uden om Kbh. har via DR fået omtalt et succesfuldt fælles projekt omkring ” Psykoterapeutisk Center Stolpegården”.   Modsætningen giver undren: Det kan i høj grad undre at Københavns kommune samler problemerne på Indre Vesterbro med korte indbyrdes afstande tæt på Hovedbanegården og en ny Metro-station, uden noget samarbejde med Region Hovedstaden og de 7 kommuner og deres mulige succes med en psykiatrisk indsats.     Man bør samarbejde og udnytte erfaringerne fra misbrugsbehandlingen og misbrugsbekæmpelsen. Misbrugerne skal naturligvis leve, men metoden med at samle problemerne og stille stadig flere faciliteter til rådighed i byens centrum, er noget problematisk.   Forslag om sammenlægning Regionernes psykiatri og de lægelige og psykiatriske interesse-organisationer ønsker at overtage ansvaret for misbrugsbehandlingen i hele landet.   Det er et gammelt politisk ønske at få samlet misbrugsbehandling og psykiatri, da der som regel er en sammenhæng, hvor det kan være svært at skille årsag og virkning. Det kræver erfaring, som psykiatrien mener at have.   Den omfattende handel med og misbrug af alle mulige stoffer fra alkohol og hash til designer drugs, viser at behandlingerne foreløbig er slået fejl. Alle problemerne omkring Istedgade, Skelbækgade, Halmtorvet, kalder på en ny og kvalificeret indsats, og ikke bare flere og bedre faciliteter.   Psykiatriens argumentation for sammenlægning af indsatserne er korrekt, selv om der mangler en præcisering af at opgaven hverken kan eller skal løses på 5 hospitaler, men spredes ud over landet, under erfaren og kvalificeret ledelse.   Uddannelse og penge Det vil kræve meget mere uddannelse af mange flere, og der er desværre grænser for hvor mange specialister og terapeuter, der kan uddannes. Gang på gang må man konstatere at det ikke er nok at give folk en teoretisk uddannelse og en fin titel. Evnerne, interessen og moralen skal også være der. Når der skal ansættes flere med længere, relevante uddannelser koster det også penge, som skal findes!   Danske Regioner og de relevante interesser har udsendt flere oplæg, med samme indhold, med forskelligt sidetal. Regionerne og psykiatrien foreslår naturligvis at samle opgaven under regionernes psykiatri. Alkohol & Samfund ønsker derimod at bevare den lokale decentrale kommunale afvænning. Det er vist eneste afgørende forskel. Formentlig ønsker kommunerne også at bevare den lokale kontrol. Folketinget må finde en løsning, så psykiatri og misbrugsbehandling bliver samlet. Partierne bag regeringen er vel enige om den nødvendige sammenlægning.     Nedenfor ses parternes oplæg.   16. juli 2020 DR. Omtale af at Region Hovedstaden og 7 kommuner uden om København har fundet sammen om et fælles projekt omkring ” Psykoterapeutisk Center Stolpegården” https://www.dr.dk/nyheder/indland/mange-falder-mellem-stole-line-fik-hjaelp-til-baade-misbrug-og-psykiske-lidelser#!/  DR.dk   24. oktober 2019 Alkohol & Samfund https://alkohologsamfund.dk/nyheder/hvordan-hjaelper-vi-patienter-med-dobbeltdiagnoser-bedst   23-03-2018 Misbrug og psykiske lidelser hænger sammen – og skal derfor behandles samlet hos regionerne https://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/marts/misbrug-og-psykiske-lidelser-haenger-sammen-og-skal-derfor-behandles-samlet-hos-regionerne   2018 - 6 sider Mental sundhed - Et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug Fælles udspil fra Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og Danske Regioner https://bedrepsykiatri.dk/wp-content/uploads/2019/09/2018-dr-faelles-udspil-dobbeltdiagnose-finale-2.pdf https://www.regioner.dk/media/8119/mental-sundhed-et-samlet-behandlingstilbud-til-mennesker-med-psykisk-sygdom-og-misbrug.pdf   2018 resume 2 sider Der er brug for et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug https://www.regioner.dk/media/9765/one-pager-misbrug.pdf   2012 - 9 sider inkl. litteraturliste To diagnoser - et menneske, En faglig og effektiv misbrugsbehandling, Danske Regioner 2012 https://www.rm.dk/api/ESDHBlock/DownloadFile?blockId=349333&agendaId=7964&appendixId=38541
Læs høringssvar fra Vestergaard
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 10. juli 2020
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Michael Andersen
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
8
By:
København V
Postnr.:
1706
Mændenes Hjem bør ikke have lov til at udvide med to etager i højden. Jeg er i forvejen rigeligt belastet af narkomaner der står og hænger ud af deres vinduer for at se om deres pushere står nede på gaden og narkomaner der fixer for åbne gardiner på deres værelser. Og jeg har flere gange måtte ringe til politiet og anmelde støjgener når beboerne derovre sætter højtalere op i deres vinduer og skruer op for fulde hammer. Og det sker at narkohovederne står og kyler ting ned på gaden i deres narkorus. To etager mere af dét lort og en eskalering af støjgener derovre fra? I don't think so. Jeg har en dejlig udsigt til blå himmel og får en masse dejlig sollys ind af mine vinduer som jeg vil blive berøvet hvis Mændenes Hjem udvider i højden. Jeg har udsigt til en fin stjernehimmel og Venus der skinner ind af mine vinduer som jeg vil blive berøvet hvis Mændenes Hjem udvider i højden. Så selvfølgelig er jeg 100 procent imod deres udvidelsesplaner. Hvis Mændenes Hjem ikke har plads nok, så må de flytte et sted hen hvor der er mere plads og så kan vi andre få et kvarterløft der siger spar to. Det ville være SÅ velkomment. Ja, Mændenes Hjem burde flyttes et andet sted hen og så burde bygningen laves om til almindelige boliger.
Læs høringssvar fra Michael Andersen
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
7
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 259-1 med tilhørende kommuneplantillæg "". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Mette Halbæk
Dato: 27. juni 2020
Svarnummer:
6
By:
København V
Postnr.:
1650
Vedrørende forslag til tillæg 1 til Lokalplan 259: Som genbo til Mændenes hjem gennem 11 år har jeg været vidne til en kraftig stigning i generne ved at bo klods op og ned ad herberget. Generne kommer først og fremmest i form af ulidelig støj i døgndrift. Udviklingen er gået i retning af at brugerne er på kokain og crack, og det giver en aggressiv, ofte voldelig adfærd. Højlydte slagsmål og skænderier, råb og skrig og høj musik for pivåbne vinduer er hverdagskost, dag og nat. Efter et beboermøde på Mændenes Hjem er jeg blevet klar over, at der kun er to medarbejdere på nattevagterne, så det er jo fuldstændig utrolig naivt at forestille sig, at de for alvor skal kunne dæmpe deres aggressive, larmende beboere, samt ikke mindst beboernes gæster og de der bare kommer og hænger ud foran indgangen.   Med en udvidelse der inkluderer tagterasse vil man sprede endnu mere støj i højde med lejlighederne i naboejendommene. Ifølge Københavns Kommune overskrider støjniveauet på Istedgade i forvejen de tilladte grænseværdier, og jeg har tidligere henvendt mig til Teknik og Miljøforvaltningen, til politiet, til tidligere justitsminister Søren Pape - samt givet interview til Vesterbro Bladet og Jyllandsposten angående problematikken. Alt dette har været forgæves - der er IKKE sat flere ressourcer af hos politiet, og Mændenes Hjem er som sagt så dårligt bemandet, at de slet ikke kan hamle op med problemerne. Det virker ærlig talt som om at politikerne er fuldstændig ligeglade med dette område af Vesterbro, som nok nærmest kan karakteriseres som en menneskelig skraldespand. Jeg er fuld af respekt og anerkendelse af det sociale arbejde de laver på Mændenes Hjem, men det klinger temmelig hult, når man på den ene side gerne vil 'have et godt forhold til - og samarbejde med - naboerne', og på den anden side foreslår denne udvidelse, som på alle måder vil være en yderligere gene. Der er behov for flere herberger andre steder, ikke endnu mere koncentration her, hvor presset i forvejen er så massivt. Som politiker med bopæl i villaer i Valby, Vanløse, store lejligheder på Islands Brygge og i Indre by er det nemt at tage beslutninger på andre menneskers vegne uden at mærke og leve med konsekvenserne heraf. Og det er næppe meningen med vores folkevalgte? Jeg vil derfor gerne invitere på en kop kaffe så I kan høre og mærke hvad det er I udsætter os for!   Mvh. Mette Halbæk
Læs høringssvar fra Mette Halbæk
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 23. juni 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Vedhæftet
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Aida Lund
Dato: 20. juni 2020
Svarnummer:
4
By:
København V
Postnr.:
1650
  Høringssvar vedr. udvidelse af Mændenes Hjem For enhver person med viden om psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer generelt, vil det være klart, at det som nabo til et ‘tilbud’ som Mændenes Hjem fylder utroligt meget i hverdagen.  Mændenes Hjem skriver blandt andet følgende om deres ‘målgruppe' på deres hjemmeside: “... Det er derfor sjældent målet med den socialfaglige indsats, at den enkelte beboer skal blive stoffri.” og “typisk karakteriseret ved talrige indlæggelser på psykiatriske afdelinger samt talrige ophold på herberger og forsorgshjem”. Støj, vold, utilregnelig adfærd, hærværk og livsfarligt affald er desværre meget ‘almindelige’ gener som nabo til Mændenes Hjem. Omkostningerne som nabo er både økonomiske og psykiske, og udvidelse af antal værelser samt fælles- og udendørsarealer vil unægteligt øge mængden af de allerede enorme gener, der dagligt opleves som nabo til Mændens Hjem. Flere brugere = øget mængde af problemer. Jeg er blevet overfaldet tre gange af brugere fra Mændenes Hjem, og jeg ved af gode grunde godt, at det nuværende antal af brugere ikke er en sikkerhed for mig i sig selv, men som nævnt, vil flere brugere øge risiciene og mængden af problemer. Ideen om tagterrassen er i øvrigt særligt horribel ift. de problemer der allerede er med støj. Jeg kan kun forestille mig, at en tagterrasse vil muliggøre en øgning af de i forvejen voldsomme støjgener fra brugerne. Råb, skrig, interne slåskampe mv. er noget af det, som jeg dagligt lægger ører til fra gadeniveau. Det giver for mig ingen mening også at hæve støjgenerne på niveau med beboede lejligheder. Støjen er hæmmende og tæt nok på allerede.  I er velkomne til at komme på besøg og ‘opleve’ den nuværende støj og uorden. I er også velkomne til at kontakte mig, så uddyber jeg gerne.   Venligste hilsener  Aida      
Læs høringssvar fra Aida Lund
Indsendt af:
carmina katja perria
Dato: 18. juni 2020
Svarnummer:
3
By:
kbh v
Postnr.:
1650
vedr. udbygning af mænnenes hjem jeg har lige læst forslaget og er ABSOLUT rystet over dette forslag det skal bygges TO EKSTRA ETAGER??? er i blevet vanvittige? med tagterrasse??? jeg har boet her lige over for mænnenes hjem i 15-16 år OG der har ikke været en sommer hvor jeg har kunnet have vinduerne åbne grundet larmen nede fra gaden og nu synes i at det er en god ide at give plads på taget? OG jeg er absolut heller ikke interesseret i at der kommer to etager på da det er så larmene og der ofte er råben og skrigen ud af vinduerne og højtalere me dhøj musik der brager afsted?? det kan i virkelig ikke mene!! er i klar over hvor meget larm der er generelt derfra?? Og DET VIL ØDELÆGGE MIT LYS OG UDSIGT! måske i hellere skulle tænke på at flytte huset til et sted hvor der er mere plads hvis det mangler jeg er 3000 % imod dette forslag da det vil betyder endnu flere gener for mig som bor her dette forslag kan umuligt være blevet taget af nogen der bor i området??? i må meget gerne kontakte mig tak hilsen katja
Læs høringssvar fra carmina katja perria
Indsendt af:
Kristian Gøtrik
Dato: 6. juni 2020
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Dynasty Publishing
By:
københavn v
Postnr.:
1654
Til rette vedkommende.    Hermed mit høringssvar i forbindelse med ansøgning om udvidelse af Mændenes Hjem. Enhver udbygning af Mændenes Hjem vil kun koste borgere og virksomheder i området mere end nu. Det nuværende Mændenes Hjem er en menneskelig skraldespand for alle de problemer, som Københavns Kommune og omkring liggende kommune, samt diverse myndigheder (udlændinge, kriminal forsorgen m.fl.)  Alle problemer, der ikke kan løses kommunalt eller nationalt, havner i Istedgade med Mændenes Hjem som epicenter. Og det uden at der følger penge med. Ja, måske følger der lidt med til Mændenes Hjem og Skyen, men alle omkring betaler. Vi har alle øget omkostninger knyttet tilrengøring og indbrudssikring i området, og ejer man ejendom i området tæt på Mændenes Hjem er det ikke lettere. Københavns Kommunes og Statens sociale myndigheder har for længst givet fortabt. Ingen har evnet at styre og administerer forholdene omkring Mændenes Hjem så længe jeg husker (flyttet til Tietgensgade i 1996 fra Frederiksberg).  Resultatet af de kommunale og statslige svigt præger borgere og virksomheders pengepung urimeligt meget trods at alle i området betaler den samme skat som alle andre. Det er ikke rimeligt. Jeg ser ikke grupper af fordrukne romaer, narkomaner i slåskamp og narko handel på gaden, hvor Overborgmesteren bor. Frank J og hans fortidige socialdemokratiske over- og socialborgmestre har løbet fra problemet altid, og gemt sig bag ligegyldige undskyldninger.  Det samme har Københavns Politi. Jeg er vidne till menneskehandel, rufferi, narkohandel, hæleri og meget andet ved Mændenes Hjem - og det uden indgriben fra Politiet. Jeg har erfaret, at Politiet (Uden lovhjemmel?) har erklæret området omkring Mændenes Hjem for en frizone, hvor de ikke blander sig i narkohandel og lign. Jeg har i nu 3 år været nabo til områdets sidste "videokabine" forretning i Abel Cathrines Gade 14, kld. Spørg enhver i området og de vil give mig ret. Jeg har som en konsekvens af de observationer og input fra mine naboer klaget støt til Københavns Politi over de sidste 3 år. Jeg har intet svar modtaget på mine klager og anmeldelser til trods for at lovgivningen påbyder svar i rimelig tid. Men også her klare Københavns Politi frisag. De er der åbenbart kun for at holde folk væk fra Islands Brygge, så Frank Jensen kan være i fred. Jeg kan forstå, at der med udvidelsen ikke følger kompensation med. Det vil sige, at udvidelsen i sin essens betales af områdets borgere. Mærske fonden (der betaler istandsættelsen) har jo allerede fået fradrag for sine penge (bemærk at penge brugt i fonden aldrig har været fuldt beskattet), hvorfor at også selve donationen til ombygningen er delfinansieret af skatteborgerne, herunder de skattebrogere, der bor i området.   Jeg vil gerne indbyde enhver politiker eller anden til kaffe i vores lokaler overfor Mændenes Hjem, så de selv kan for syn for sagen. Enhver der har set og oplevet, hvad der faktisk sker omkring herberget, kan aldrig billige en udvidelse. Kun folk der sidder i marmor paladser langt fra herberget kan syntes det er en god ide at udvide denne højborg for narkokriminalitet og hæleri. Af ovennævnte årsager kan jeg kun på det kraftigste advarer mod en udbyg en udbygning af Mændenes Hjem. Skal problemerne i området løses, så skal der ikke importeres yderligere problemer. Mvh Kristian Gøtrik      
Læs høringssvar fra Kristian Gøtrik
Indsendt af:
Xenia Lund
Dato: 30. maj 2020
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1650
Kære Københavns kommune. Lokalplam 259 blev vedtaget i forbindelse med byfornyelsen af området, som stod på 1996 - 1998. Jeg har boet her i alle årene siden lokalplan 259 blev vedtaget, og jeg var formand i vores andelsboligforening dengang. Jeg flyttede til området i 1986, og jeg har derfor boet i Abel Cathrines Hus i 34 år. Dengang var Mændenes Hjem beboet af stakkels alkoholikere. Vi havde alle et fint forhold til dem, og mange af os gav en skilling, så de bar varer op. Alle var trygge. Så kom en tid efter narkosalget blev stoppet på Christiania, hvor der blev handlet heroin ved Mændenes Hjem. Der havde vi en masse sprøjter. I dag er det anderledes. Det er ikke længere alkoholikere og heroinmisbrugere. Hele banden er på ryge-kokain og heroin. Det er faretruende at bevæge sig forbi Mændenes Hjem, da alle er top tunet. Nu foreslår I så, at disse stakler skal have 2 etager mere + tagterrasse. Det vil jeg kraftigt sætte mig imod. Jeg har gode naboer med børn, hvor børnene er skrækslagne, når de skal gå i skole på Gasværksvejens skole. Det er 100 meter væk, og alligevel vil I nu yderligere risikere, at disse børn får traumer for livet. Det er gode borgere, der arbejder og betaler skat. Min gode nabo, som er enlig mor, vil nu sælge sin andel, da hendes datter græder, fordi hun er så bange for mændene på Mændenes Hjem. Hun er en god skatteborger. I foreslår så et liv i luksus til mænd, der skræmmer børn. Jeg selv er også blevet bange. Jeg bor i Istedgade, og hvis jeg skal handle, sørger jeg altid for at holde en lang afstand til Mændenes Hjem. De hober sig op, og i disse Coronatider, så har jeg ofte set flere end 10 personer stimlet sammen. De er alle ubehagelige, og de gider ikke flytte sig, når vi skal have cyklen ind i gården. De sidder i vores opgange, da de ødelægger låsene. Her skider de, og det er meget ubehageligt at træffe dem.De stikker nåle i mine bilhjul og river sidespejlene af. Det koster mig ca. 5.000 kr. om året. Stakkels mennesker med misbrug skal ikke leve i sus og dus. De skal afvænnes og vende tilbage til et normal liv med job. Hvis de ikke kan det, så må Psykiatrien tage sig af dem. Jeg er meget imod, at Mændenes Hjem skal have overbygning og tagterrasse. Det ødelægger jo også udsynet for de naboer, der bor lige overfor. Faktisk mener jeg, at Mændenes Hjem skal flytte et andet sted hen. Arealet er genialt til at opføre f.eks. et kollegium, som der er stor mangel på i København.  Med to nye etager, så er jeg sikker på, at vi alle flytter. Så bliver kvarteret rigtig skidt. Udbygningen af Mændenes Hjem skal stoppes, så vi beboere med og uden børn kan føle os trygge. Med venlig hilsen Xenia Lund
Læs høringssvar fra Xenia Lund