Luftfoto over lokalplanområdet Ørestad Syd tillæg 3

Ørestad Syd tillæg 3 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en fire-sporet grundskole med tilhørende idræts- og svømmehal samt en boligbebyggelse med dagligvarebutik

Høringsfrist:

29. juni 2020
Indsendt af:
Berit Wienberg Bonde
Dato: 25. maj 2020
Svarnummer:
22
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Vi mangler først og fremmest skoler, institutioner, fritids- og forretningsliv. Før pladsmangel på skoler og institutioner er løst, er det useriøst at bygge flere boliger. Arena Metrostation ville også være rart at få gennemført! Ved godt at det er off topic.
Læs høringssvar fra Berit Wienberg Bonde
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 19. maj 2020
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 4
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Petra
Dato: 11. maj 2020
Svarnummer:
20
By:
København S
Postnr.:
2300
Det, der er behov for i Ørestad Syd, er (i prioriteret rækkefølge): 1. En grundskole (med grønne, attraktive udendørsarealer) 2. Flere daginstitutioner (med gode legepladser) Kommentar til prioriteter 1 og 2: Der flytter flere og flere børnefamilier til Ørestad Syd, hvor skal børnene passes og gå i skole? 3. Grønne brugbare områder i terræn (græsplæner og boldbure, legepladser) Kommentar til prioritet 3: Der findes grønne installationer i Ørestad Syd, som bestemt er værdsat og flotte at kigge på, men stort set ingen af dem er rigtigt nyttige til daglig brug, fordi de enten er omkrænset af vand eller ligger ud til trafikerede veje). Der mangler steder med græsplæner, hvor det er muligt at spille bold og lege, og opholde sig også for mindre børn, uden at der er farer for, at en bold eller børn falder i vandet eller ryger ud foran en bil på vejen. Noget lignende Byparken, som er placeret i Ørestad City. Det ville også skabe noget mere liv og fællesskab udenfor især om sommeren. Det hjælper ikke meget, hvis disse områder er placeret på tag af høje bygninger, der skal være adgang og overblik fra terræn, ellers vil de ikke blive brugt i samme omfang, og det føles mere trygt især for familier med små børn at have overblik over, hvem der er tilstede og benytter arealerne. Det kan man ikke, hvis de ikke kan ses fra gadeplan. 4. Et lægehus eller et sundhedshus (læge- og tandlægeklinik og andre relevante praksiser) 5. Flere dagligvarebutikker 6. Svømmehal 7. Et kulturhus Det, der IKKE er brug for, er flere boliger, som står tomme, fordi de er så dyre, at ingen har råd til at flytte ind i dem. Dem er der så mange af i Ørestad Syd i forvejen. Desuden er der rigtig mange børnefamilier i Ørestad Syd, men udover selve boligerne, som vi bor i, er der stor mangel på de faciliteter, børnefamiler har brug for som eksempelvis: Pasningsmuligheder, plads i skolerne, grønne udendørsarealer og legepladser og mulighed for at komme til lægen og indkøbsmuligheder.
Læs høringssvar fra Petra
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 10. maj 2020
Svarnummer:
19
By:
København SV
Postnr.:
2450
  Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Ørestad Syd tillæg 3". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk        Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Ørestad Syd tillæg 3". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Rasmus
Dato: 7. maj 2020
Svarnummer:
18
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til flere boliger, ja tak til liv og faciliteter I en hverdag fyldt med boligbyggerier i de nærmeste baghaver, er der ikke visuel udsigt til en bydel med liv. Beboelse, bestemt, men intet liv.   Vi bør arbejde hen imod, ikke at have så betonbestemt et mindset, hvor vi copy-paster diverse bolighuse for at øge beboelsen i bydelen. Vi mangler bagerier, folkeskoler, fitness-fasciliteter og alt andet der tilføjer liv.
Læs høringssvar fra Rasmus
Indsendt af:
Yifan Z
Dato: 7. maj 2020
Svarnummer:
17
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tror, at der er behov for flere svømmehaller, butikker og parkeringspladser til dette område. Ingen flere lejligheder. Derfor støtter jeg ikke dette.
Læs høringssvar fra Yifan Z
Indsendt af:
Nuoya W
Dato: 7. maj 2020
Svarnummer:
16
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tror, at grundskole, herunder madskole, ungemiljø,og idræts-og svømmehal, og dagligvarebutik er godt for dette område. Men vi har ikke brug for flere huse. Vi har brug for flere faciliteter, ikke flere lejligheder
Læs høringssvar fra Nuoya W
Indsendt af:
Christian Neess
Dato: 7. maj 2020
Svarnummer:
15
By:
København S
Postnr.:
2300
Skole, svømmehal, foreninger og fritids aktiviteter er der stort behov for. Skolerne er allerede overfyldt, og har plads problemer. Derfor vil det være skønt med udbygning af det. Da skolepladser allerede er udfordret, vil det ikke være godt med flere boligere. Ørestad skal være et sted med lys, luft og god natur. Og ikke et sted der er overfyldt med bebyggelse. Så ingen udvidelse af boligere.
Læs høringssvar fra Christian Neess
Indsendt af:
Jonas T.
Dato: 6. maj 2020
Svarnummer:
14
By:
København S
Postnr.:
2300
Som en ung mand bosat i Ørestad Syd, uden børn, ville en grundskole i området ikke betyde alverdens for mig. Men det er ikke svært at zoome lidt ud i perspektiv og se, at noget er galt i denne nye (og flotte) bydel. Kulturlivet mangler! En idræts- og svømmehal ville være et dejligt friskt pust til området. Det ville være et sted hvor alle kan deltage. Børnefamilier der kommer en stille fredag for at slappe lidt af og nyde tid med børnene, til de mere atletiske eller ambitiøse, der synes det kunne være spændende at blive bedre til svømning. Noget der også mangler, er fællesskab. Noget som By & Havn indtil videre kun har bidraget negativt til, f.eks. med deres P-afgift. Man skal altså have en parkeringslicens, hvilket koster 12.000 kr. om året for én plads.. Dette resulterer i, at omkringliggende villa veje, f.eks. "Finderupvej" tæt på Den Røde Port, hvor man kan parkere gratis, bliver overfyldt med biler. Dette har til gengæld så resulteret i at borgerne omkring p-pladsen ved Finderupvej også er blevet irriteret, og flere bilejere har anmeldt at deres biler bliver ridset når de holder deroppe! Så altså har By & Havn alene indført så strikse regler og rammer for boligejere og lejere i området, at det direkte har været med til at forværre fællesskabet for dem i Ørestads området samt borgere i Tårnby. Man bør måske betvivle om By & Havn's strategi, som er til grunde for mange af de indledende problematikker i Ørestad Syd, er den rette sti at blive ved med at følge. At dømme på nogle af de andre høringssvar, kan man vist hurtigt vurdere at Ørestad Syd ikke har behov for mere beboelse, men i stedet mere kulturlivog aktiviteter for børn og unge. Det er sørgeligt at se de mange barakker rundt omkring, især ved den trafikkerede hovedvej, poppe op pga. manglende kapacitet i institutioner o.lign. herude. Man skal også have i mente, at Vestamager er kendt som Blæstamager (hørt fra en ung pige til sin far, da jeg var ude at gå tur). Og hovedvejen fra Vestamager til Ørestad er enkelt-sporet, på trods af den stigende trafik herude. Kunne man ikke overveje at udvide den, siden der er plads til det? Tak for ordet.
Læs høringssvar fra Jonas T.
Indsendt af:
Torben Brendstrup
Dato: 6. maj 2020
Svarnummer:
13
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg bemærker at man ikke har forholdt sig til vindforhold foran en 13 etager høj bygning. Ophold foran denne bygning bliver ubehageligt en meget stor del af tiden, hvilket man kan erfare flere steder i Ørestad syd. Taget i betragtning at man ønsker serviceerhverv i stueetagen på bygningen og at arealet foran er en plads man ønsker bliver brugt til ophold, er dette ret uheldigt. Men der er selvfølgelig altid plads til endnu en ejendomsmægler, som man kan skynde sig forbi. Jeg foreslår også at taget på det nærliggende parkeringshus bliver inddraget i lokalplansændringen, så det bliver muligt at anvende taget på parkeringshuset til skolegård eller rekreative områder. Generelt for nye lokalplaner i København foreslår jeg at ubebyggede grunde kan anvendes som grønne arealer, indtil de bebygges, så man ikke skal igennem en dispensationsproces for at plante lidt grønt i en grusørken.
Læs høringssvar fra Torben Brendstrup
Indsendt af:
marianne asp sam roman
Dato: 6. maj 2020
Svarnummer:
12
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
I Ørestad har vi brug for skole, en svømmehal og idrætsfaciliteter til foreningsliv. Vi har ikke brug for flere boliger, da der er så rigeligt i forvejen, at skolerne slet ikke har kapacitet til at rumme alle børn. Der findes bydele med skræmmeeksempler på nedprioriterede skolefaciliteter, hvor elever går i skole i permanente barakker, som burde have været kortsigtede løsninger. Hold jer til planen, og tøjr jeres boligbyggelyst.
Læs høringssvar fra marianne asp sam roman
Indsendt af:
Steffen
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
11
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg støtter ideen om at afsætte det markerede areal her i Ørestad Syd til grundskole, kulturaktiviteter (herunder svømmehal) og dagligvarebutik. Der er i øjeblikket stor mangel på både skolepladser, kulturtilbud og bedre indkøbsmuligheder i bydelen. Hvis der bliver bygget flere bolig blokke uden dagtilbud står ørestad øde hen om nogle år. Der er brug for liv her ude så folk har et sted af være og ikke kun at bo .. Skoler , svømmehal osv , steder hvor folk har lyst til være, når de ikke skal sidde hjemme 
Læs høringssvar fra Steffen
Indsendt af:
Dan Lohse Vad
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
Som borger i bydelen mener jeg, at det er kritisk at vi får etableret faciliteter som tilgodeser et langsigtet perspektiv for beboelse i denne bydel. Skole er et af de elementer som sikrer dette langsigtet perspektiv, hvorfor dette bør prioriteres fremfor flere boliger. Ligeledes for at sikre en alsidighed i området og ikke en boligghetto, som kræver længere pendling til at nå daglige kritiske funktioner. Jeg vil gerne appellere til Københavns Kommune overvejer at skabe en bæredygtig bydel fremfor udelukkende boliger og profit. Med dette høringssvar håber jeg Københavns Kommune vil fortsætte opførelsen af skolen på den pågældende matrikel og herved understøttende et langsigtet perspektiv for borgerne i bydelen.
Læs høringssvar fra Dan Lohse Vad
Indsendt af:
Thomas Sahl Kellberg
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Ørestad IF
By:
København S
Postnr.:
2300
- Hvis vi ikke gøre noget, er der ingen der gør det.  Ørestad har i høj grad behov for flere idrætsfaciliteter og er stærkt afhængige af dem nu og i fremtiden for at kunne bidrage til Ørestadboernes livskvalitet, samhørighed og skabe sammenhængskraft mellem forskellige samfundslag.    Ørestad IF bidrager gerne med at skabe liv, sundhed og fællesskab på nye idrætsfaciliteter til glæde for borgere i alle alder.  Ørestad er en bydel i markant vækst. Befolkningsprognosen peger på, at antallet af borgere i bydelen tæt på fordobles over de kommende 10 år. I dag er der 16.000 indbyggere i bydelen. Dette antal forventes at stige til 30.000 i år 2030. - ift. det lokale foreningsliv betyder også, at der er er et stort og voksende behov for særligt fodboldbaner i bydelen. - Ørestad har behov for 2-3 11-mandsbaner i fremtiden ifølge befolkningsprognosen (se link) - Ørestad IF efterlyser en første 11-mands kunstgræsbane til Ørestad. Ønsket herom skal ses i sammenhæng med, at det er vanskeligt at fastholde børnene, når de når 12-13 årsalderen, når de ikke har mulighed for at spille på en lokal 11-mandsbane.  se mere info fra vores foretræde for kultur og ffritidsudvalget: link: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/25223811-35850271-1.pdf  venlig hilsen  Ørestad IF  #VierØrestad 
Læs høringssvar fra Thomas Sahl Kellberg
Indsendt af:
Mathias Jakobsen
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Hvis bydelen Ørestad Syd skal være et attraktivt sted at flytte til, bo og blive boende, så er der akut behov for yderligere skolekapacitet. At bygge ekstra beboelse virker fuldstændig håbløst når samtlige dagtilbud og skoler i området er overfyldt og med lange ventelister.  Ørestad Syd har kæmpe potentiale for at blive et ekstremt børne- og familie enligt område med sikre veje, plads, adgang til natur og meget mere. Vi ønsker os gode institutioner som en del af den ramme. 
Læs høringssvar fra Mathias Jakobsen
Indsendt af:
Signe Skaarup
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
Der er brug for skoler og institutioner i Ørestad Syd! Der skyder pavilloner (nogen ville kalde dem barakker eller skurvogne...) op flere steder som løsning på manglende pladser til børnene - nu både på vuggestue/børne niveau og skole. Det kan ikke være rigtigt, at man udvikler en bydel uden at tænke børn ind. Der er masser tomme lejligheder i Ørestad Syd - det er ikke det, vi har brug for. Vi har brug for skole og institutioner! 
Læs høringssvar fra Signe Skaarup
Indsendt af:
Ditte Thornfeldt Højland
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
6
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Vi flyttede til Ørestad med udsigt til højt til loftet, natur og skønne rammer for en børnefamilie. Mange - rigtig mange - andre har fået samme idé. Vi flyttede ind i en bydel under opbygning, hvilket vi har forståelse for. Vi accepterer derfor også fx midlertidige pavillioner til vores børns daginstitutioner (omend snart 3 års forsinkelse nærmer sig grænsen), da man i planlægningen af bydelen ikke havde taget højde for de mange børnefamilier, som siden er valfartet hertil. Vi trækker vejret dybt og har haft tiltro til, at der vil blive truffet fornuftige valg for at gøre op med de mangler, der var fra start. Derfor virker det Fuldstændigt grotesk, at der nu er tanker om at ændre den kommende skole til byggegrund til Flere lejligheder, som vi svømmer i i forvejen. Vi købte vores hus stort set ubeset, fordi vi forelskede os i skolen og gåafstand på sikre stier dertil. Det betaler vi gerne mange penge for. Men med pavillioner i lange rækker, presset personale og børn samt længere og mere usikre veje i skole er sagen en helt anden. Måske ønsker I en anden borgergruppe end I har fået, men børnefamilierne har nu engang valgt Ørestad - respekter det!
Læs høringssvar fra Ditte Thornfeldt Højland
Indsendt af:
Rasmus Grønved Nielsen
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
5
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg ønsker på det kraftigste at understrege, at Ørestad Syd ikke har behov for mere boligbyggeri. Tværtom er der hårdt behov for en skole og forskellige rekreative tiltag, herunder navnlig en svømmehal. Det ville være et stort tab for området og København som helhed at ændre planerne.  Mvh. Rasmus Grønved Nielsen
Læs høringssvar fra Rasmus Grønved Nielsen
Indsendt af:
Jonas Schmidt
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
BILLIGERE P-AFGIFTER FFS!
Læs høringssvar fra Jonas Schmidt
Indsendt af:
Laura
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
3
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg støtter ideen om at afsætte det markerede areal her i Ørestad Syd til grundskole, kulturaktiviteter (herunder svømmehal) og dagligvarebutik. Der er i øjeblikket stor mangel på både skolepladser, kulturtilbud og bedre indkøbsmuligheder i bydelen, den foreslåede løsning vil derfor være et godt skridt i den rigtige retning. Der er pt kun én dagligvarebutik på denne side af Fields og det er alt alt for lidt, der er konstant kø i alle åbne kasser og udbuddet er begrænset, fordi én kæde har monopol. Der mangler IKKE dyre lejligheder i Ørestad Syd (gå selv en tur og se alle de tomme lejemål), derimod mangler der mere liv og sammenhold. Det kan skolen og de tilhørende kulturelle tilbud være med til at løsne op for. Lad os nu få mere liv i stedet for flere døde vindtunneller. Når det er sagt, så vil jeg gerne indstille til at man grundigt indtænker især cykelstier, gangstier og fede, grønne udearealer i den nye skole. Det skal være en åben skolegård som hele område kan få glæde af - ligesom med Kalvebod Fælled Skole. Og bygningerne skal give mening ift den omkringliggende arkitektur. Lad os få nogle fede naturlegepladser, alléer med frugt- og kirsebærtræer, permanente hængekøjer, trapper, bænke, overdækkede madpakkesteder, små scener hvor man kan have jazz-koncerter om sommeren og improviseret poetry slam, steder at mødes og være sammen om det gode liv i Ørestad Syd!
Læs høringssvar fra Laura
Indsendt af:
Michael Blicher
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Skolerne på Kalvebod fælled og Ørestad skole er overfyldte, og der kommer mange flere børn i fremtiden. Det vil ikke være ok at nedlægge den nye skole til fordel for boligbebyggelse der blot vil tilføje flere børn til i forvejen belastede institutioner og skoler. Planen kommunen har fremlagt vil hjælpe børnene til trygge rammer og skabe et godt miljø omkring skolen til fordel for alle beboerne i området. Det vil ekstra boligbebyggelse ikke. Så sig nej til By og Havn.
Læs høringssvar fra Michael Blicher
Indsendt af:
Anders G. Nygaard
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Kk/dsh
By:
Kk
Postnr.:
2300
Der er behov for trygge rammer, for børnene i Ørestad. Indtil videre, er pladskravet på skoler og hertilhørende institutioner, blevet undervurderet og der skyder, som en midlertidig løsning, mange pavilloner op i Ørestad Syd. Trygge rammer er for børn, faste rammer. Det er pavilloner ikke. -Byg skolen kk og til by&havn: koncentrér jer om parkeringspriserne, istedet.
Læs høringssvar fra Anders G. Nygaard

Sider