Forslag til København Kommuneplan 2019 - supplerende høring

Væsentlige ændringer til forslag til Kommuneplan 2019 er sendt i supplerende høring til onsdag den 15. januar 2020.

Høringsfrist:

15. januar 2020
Indsendt af:
Anders Jensen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
80
Virksomhed / Organisation :
Borgerinitiativet Åbn Åen
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi vil gerne rose partierne for at lytte til de 1138 borgere (2/3 af alle høringssvar), der har indsendt et ønske om, at selve Ladegårdsåen/åparken fra Bispeengen til Åboulevarden skrives ind i Kommuneplanen: ”Københavns Kommune skal arbejde på at undersøge muligheden for, at realisere en å-park, hvor Bispeengbuen og Åboulevarden løber nu.” Hvad enten man vil anlægge supercykelsti, byudvikle og/eller lave en skybrudspark, så vil åen give en rekreativ merværdi til området. Derfor giver det mening at have det som målsætning i Kommuneplanen. Ladegårdsåen er den eneste å vi har og er derfor en unik mulighed for at udvikle en by med kant og kulturhistorie. Åen har leveret vand til Københavns forsvar og drikkevandsforsyning gennem 500 år og er en vigtig del af byens historie. Uden ferskt og rent vand kan der ikke være en storby. Venlig hilsen Borgerinitiativet Åbn Åen / Miljøpunkt Nørrebro
Læs høringssvar fra Anders Jensen
Indsendt af:
Jan og Susan van der Zwan
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
79
By:
KØBENHAVN S
Postnr.:
2300
Vedr. Udvidelse af REMA 1000, Kastrupvej 135, 2300 Kbh. S bebudet i kommuneplan 2019. Vi opfordrer til, at den ønskede tilladelse til udvidelse af REMA 1000 detailudsalg med en treetagers høj bebyggelse samt parkeringsområde ikke imødeses. Indkørslen til REMAs parkeringsplads vil skulle rykkes ind i svinget Kastrupvej/Ceylonvej, hvis bygningen forlænges som ønsket. Dette vil påvirke trafiksikkerheden, eftersom denne så vil ligge midt i et meget trafikeret sving som i forvejen har meget dårlig oversigtsforhold. Dette vil også belaste Ceylonvej med megen trafik, både almindelig tilkørsel til parkering, tunge lastvogne med vareleveringer mange gange dagligt, samt øget gennemkørsel på Ceylonvej. Alt til gene for alle som bor i nabolaget. Ceylonvej er skolevej for mange børn som går på Gerbrandskolen og bliver brugt som adgangsvej til den nye trafiklegeplads ved Formosavej.Om sommeren bruger mange børne instutitioner Ceylonvej på deres vej til stranden. En øgning af gennemkørende trafik vil både skabe farlige situationer og slide gevaldigt på infrastrukturen. Der er ikke behov for en udvidelse af REMA 1000 .Der er allerede rigeligt med dagligvarebutikker i næromradet blandt andet en ny rigtig stor REMA på Sundbyøster Plads samt   2x Netto , Aldi, Irma . Susan og Jan van der Zwan
Læs høringssvar fra Jan og Susan van der Zwan
Indsendt af:
Nana Sofie Sundell korsgård
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
78
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Vedr. Udvidelse af REMA 1000, Kastrupvej 135, 2300 Kbh. S bebudet i kommuneplan 2019. Jeg anmoder om at udvidelsen ikke gennemført, da vi har et unikt lokalmiljø med rigtig mange børnefamilier og leg på vejene. Udvidelsen og den nye indkørsel vil give væsentlig mere trafik og og gennemkørsel på vores små veje, hvor der færdes mange børn. Krydset fra ceylonvej ud på Kastrupvej er allerede farligt med dårlig udsyn her vil der så komme mere trafik.
Læs høringssvar fra Nana Sofie Sundell korsgård
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
77
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening København
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte pdf fil.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen
Indsendt af:
Knud Eriik Hansen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
76
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nordhavns Naturvenner
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte fil.
Læs høringssvar fra Knud Eriik Hansen
Indsendt af:
Foreningenkbh
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
75
Virksomhed / Organisation :
Foreningenkbh
By:
KBH
Postnr.:
2100
Der gøre hermed indsigelse mod den meget grønne planer for godsbanearealet, som i stedet bør bygges med en tæt struktur i samspil med Vesterbros bebyggelser og tætte struktur. Den blandede grønne by, som er afspejlet i kommuneplanforslaget, er forsøgt mange gange og er som oftest slået fejl. Der gøres endvidere indsigelse mod de skærpede parkeringsnormer, som vil gøre det vanskeligere for personer med behov for bil at bosætte sig i kbh og generelt gøre byen mindre attraktiv for såvel beboere som investorer. Fremtiden er ikke bilfri, men tilhører elbilen og planlægningen bør allerede i dag tage højde for folks behov. Herudover bør der bygges højere på Nuuk plads. Vh.
Læs høringssvar fra Foreningenkbh
Indsendt af:
Foreningenkbh
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
74
Virksomhed / Organisation :
Foreningenkbh
By:
KBH
Postnr.:
2100
Der gøre hermed indsigelse mod den meget grønne planer for godsbanearealet, som i stedet bør bygges med en tæt struktur i samspil med Vesterbros bebyggelser og tætte struktur. Den blandede grønne by, som er afspejlet i kommuneplanforslaget, er forsøgt mange gange og er som oftest slået fejl. Der gøres endvidere indsigelse mod de skærpede parkeringsnormer, som vil gøre det vanskeligere for personer med behov for bil at bosætte sig i kbh og generelt gøre byen mindre attraktiv for såvel beboere som investorer. Fremtiden er ikke bilfri, men tilhører elbilen og planlægningen bør allerede i dag tage højde for folks behov. Herudover bør der bygges højere på Nuuk plads. Vh.
Læs høringssvar fra Foreningenkbh
Indsendt af:
Niels Bak Henriksen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
73
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danske Studenters Roklub, Roforeningen KVIK, Roklubben Skjold og Roklubben Gefion
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar fra roklubberne i Svanemøllehavnen er vedhæftet
Læs høringssvar fra Niels Bak Henriksen
Indsendt af:
Torben Andersen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
72
Virksomhed / Organisation :
Grundejer i lokalområdet
By:
København S
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FORSLAG TIL KØBENHAVN KOMMUNEPLAN 2019 - SUPPLERENDE HØRING SOM NABO TIL REMA1000 PÅ KASTRUPVEJ 135 MÅ JEG GØRE INDSIGELSE MOD UDVIDELSEN AF DETAILHANDELSRAMMEN SOM ANSØGT AF VIRKSOMHEDEN IFM. DEN NYE KOMMUNEPLAN 2019. FØLGENDE FORHOLD BØR LÆGGES TIL GRUND FOR ET AFSLAG: 1. LOKALOMRÅDET ER I FORVEJEN TRUET AF KASTRUP LUFTHAVNS KOMMENDE KAPACITETSUDVIDELSE FRA 30 MILLIONER TIL 40 MILLIONER REJSENDE PR. ÅR – EN AREALUDVIDELSE PÅ 80.000 M2, SOM FORVENTES FULDT ETABLERET 2028/29, MEN ALLEREDE ER SAT I VÆRK. EN UDVIDELSE, DER I SAGENS NATUR VIL BETYDE ØGET TRAFIKPRES PÅ INDFALDSVEJENE TIL LUFTHAVNEN HERUNDER KASTRUPVEJ. 2. REMA1000 BEBYGGELSEN HAR NU EN FORHOLDSVIS DISKRET LÆNGDE, DER MED SIT INTEGREREDE ÅBNE KØRE- OG PARKERINGSAREAL MED UDSIGT TIL DE OMKRANSENDE VILLAER PÅ ALLE SIDER FALDER FINT IND I LOKALOMRÅDET UDEN AT FORSTYRRE OMRÅDEKARAKTEREN VÆSENTLIGT. EN FORLÆNGELSE AF BYGNINGEN VIL UUNDGÅELIGT ØDELÆGGE DENNE BALANCE MED OMGIVELSERNE, SKÆRE DET ELLERS VISUELT SAMMENHÆNGENDE LOKALOMRÅDE OVER I TO OG FRATAGE KVARTERET DETS KARAKTER AF ÅBEN BEBYGGELSE. 3. STØRRE KØREAREAL FOR VARETRANSPORTKØRETØJERNE OG KUNDEPARKERINGER VIL SKABE STØRRE LYD- OG FORURENINGSGENER I LOKALOMRÅDET, SOM I FORVEJEN ER TILSTRÆKKELIG BELASTET. 4. TILKØRSELSFORHOLDENE FOR VARETRANSPORTKØRETØJER OG KUNDEPARKERINGER KAN IKKE OPTIMERES FORNUFTIGT, DA KASTRUPVEJ IKKE KAN UDVIDES OG SIDEVEJENE EJ HELLER. DET LOKALE VEJNET RUMMER GANSKE ENKELT IKKE MULIGHED FOR AT KUNNE BÆRE EN ØGET ELLER BLOT ANDERLEDES UDLAGT TRAFIK IFM. BUTIKSHANDLEN – HVERKEN REMA1000’S ELLER ANDEN DAGLIGVAREDETAILSALGS INDENFOR HELE DEN OMHANDLEDE DETAILHANDELSRAMME. 5. REMA1000’S ANSØGTE INDDRAGELSE AF MATRIKLEN KASTRUPVEJ 139 TIL KØREAREAL OPBYDER INGEN LØSNING PÅ DET OMKRINGLIGGENDE VEJNETS MANGLENDE KAPACITET. TVÆRT IMOD NEDSÆTTER EN SÅDAN INDDRAGELSE AF MATRIKLEN KAPACITETEN YDERLIGERE. 6. LOKALOMRÅDERS KARAKTER AF VILLAKVARTER BØR SÅ VIDT MULIGT BEVARES OVERALT PÅ AMAGER, HVOR DET KAN LADE SIG GØRE.
Læs høringssvar fra Torben Andersen
Indsendt af:
Tim Voldested, Isabel Olesen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
71
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg anmoder om, at der ikke bliver givet byggetilladelse til udvidelse af Rema 1000 Kastrupvej 135 af følgende grunde: 1. En udvidelse af Rema vil være et stort indgreb i lokalmiljøet. 2. Der vil komme meget (tung)trafik og trafikstøj. 3. Den del af Kastrupvej, hvor Rema ligger, er i forvejen ret uoverskuelig, med en udvidelse af Rema med mere og tung trafik, vil trafiksikkerheden blive yderligere forringet
Læs høringssvar fra Tim Voldested, Isabel Olesen
Indsendt af:
Mark P. Rendbæk
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
70
Vedhæftede filer: 7
Virksomhed / Organisation :
Rendbæk Consulting / Copi Group
By:
København K
Postnr.:
1366
I forbindelse med høringsperioden for Kommuneplan 19 (KP19) indsendes hermed, på vegne af grundejere, supplerende høringssvar til ændringsforslag nr. 159 stillet af Enhedslisten på økonomiudvalgets møde den 3. december 2019, vedrørende Rovsingsgade. Vi støtter, at området syd for Vermundsgade, omkring Rovsingsgade og Banevingen op imod Tagensvej, står overfor en snarlig byudvikling, idet det ligger inden for den vision vi har for området Rovsingsgade kvarteret - se vedlagte høringssvar samt medfølgende bilag.
Læs høringssvar fra Mark P. Rendbæk
Indsendt af:
Jens Laigaard
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
69
Virksomhed / Organisation :
Københavns Universitet
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Stor ros til de partier som stemte for, at KK skal undersøge muligheden for anlæggelse af en å-park hvor bispeengbuen og åboulevarden løber i dag. Fordelingen af partier viser tydeligt hvem der tør tænke nyt, og hvem der foretrækker status quo.
Læs høringssvar fra Jens Laigaard
Indsendt af:
Jacob Nielsen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
68
By:
KBH V
Postnr.:
1732
Der er gode ting i ændringerne i kommunalplanen, såsom lempelserne i restriktionerne på boligstørrelser. Men jeg synes at det er forkert at kommunen, der ellers er ret visionær ift at lave flere boliger i København, giver efter for pres fra bl.a. lokaludvalg og reducerer betydeligt i boligmængden på Godsbaneterrænet for at lave stor park. Vesterbro mangler oplagt boliger – der er mange flere der vil bo på Vesterbro end der er plads til og priserne er derfor for høje og/eller umulige at få. Parkerne på Vesterbro er derimod overhovedet ikke overfyldte, så der mangler objektivt ikke parker, selvom der selvfølgelig skal laves (mindre) grønne områder og sportsfaciliteter ifm med nye boligområder. Lokaludvalgene skubber i den forkerte retning ved udelukkende at tænke på dem der bor her nu. De vil (altid) have parker i stedet for boliger, som vil øge priserne direkte og indirekte samt give plads til færre. Større parker og priser vil være godt for nogle af dem der bor her nu, men skidt for dem der ikke bor her endnu og skidt for miljøet, når de mennesker i stedet skal fylde 5x så meget natur op i forstadsparcelhuse og pendle frem og tilbage i biler. Dertil kommer absurditeter som meningsløse argumenter om varmeøer (der var dog én voksen tilstede i VB lokaludvalg der protesterede) og hvad der i mine øjne var (forhåbentlig ubevidst) forvansket statistik fra en lokal høring. I teorien giver det mening med lokalt input, men når stort set alle lokaludvalg mangler holistisk tænkning så mener jeg, at de reelt udemokratisk valgte lokaludvalg skal fjernes fra ihf denne proces. Og som sagt, at der skal bygges flere boliger på Godsbaneterrænet.
Læs høringssvar fra Jacob Nielsen
Indsendt af:
Birger Jensen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
67
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sdr. Frihavnsudvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Se vedlagte fra Sdr. Frihavnsudvalget
Læs høringssvar fra Birger Jensen
Indsendt af:
Bjarne Henning Larsen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
66
Virksomhed / Organisation :
1950
By:
København Ø.
Postnr.:
2100
HØRINGSSVAR‌ ‌TIL‌ ‌SUPPLERENDE‌ ‌HØRING‌ ‌TIL‌ ‌KOMMUNEPLAN‌ ‌2019‌ ‌ ‌ Godt‌ ‌at‌ ‌konstaterer‌ ‌at‌ ‌der‌ ‌blev‌ ‌indsendt‌ ‌mange‌ ‌høringsforslag‌ ‌til‌ ‌den‌ ‌oprindelige‌ ‌ kommuneplanforslag‌ ‌2019.‌ ‌Fint‌ ‌at‌ ‌dette‌ ‌har‌ ‌medført‌ ‌at‌ ‌der‌ ‌blevet‌ ‌sat‌ ‌lidt‌ ‌ekstra‌ ‌ ‌ fokus,‌ ‌på‌ ‌nogle‌ ‌af‌ ‌de‌ ‌betydningsfulde‌ ‌sager‌ ‌/‌ ‌områder‌ ‌der‌ ‌skal‌ ‌indgå‌ ‌i‌ ‌byens‌ ‌ kommende‌ ‌udvikling.‌ ‌ ‌ Som‌ ‌borger‌ ‌på‌ ‌Østerbro‌ ‌og‌ ‌byen‌ ‌i‌ ‌almendelighed‌ ‌er‌ ‌der‌ ‌i‌ ‌Nordhavnen,‌ ‌nogle‌ ‌forhold‌ ‌ muligheder‌ ‌man‌ ‌bør‌ ‌være‌ ‌opmærksom‌ ‌på.‌ ‌ ‌ Kalkbrænderiløbskajen‌ ‌i‌ ‌Nordhavnen‌ ‌rummer‌ ‌en‌ ‌enestående‌ ‌mulighed‌ ‌for,‌ ‌at‌ ‌blive‌ ‌ et‌ ‌samlende‌ ‌sted‌ ‌med‌ ‌mulighed‌ ‌for‌ ‌mange‌ ‌forskellige‌ ‌aktiviteter,‌ ‌der‌ ‌henvender‌ ‌sig‌ ‌ ‌ til‌ ‌alle‌ ‌borgere‌ ‌i‌ ‌byen.‌ ‌Der‌ ‌er‌ ‌ingen‌ ‌grund‌ ‌til‌ ‌at‌ ‌Bystyret‌ ‌og‌ ‌By‌ ‌&‌ ‌Havn‌ ‌gentager‌ ‌de‌ ‌ forholden,‌ ‌der‌ ‌blev‌ ‌opnået‌ ‌ved‌ ‌bebyggelsen‌ ‌af‌ ‌Kalvebod‌ ‌Brygge.‌ ‌ Det‌ ‌er‌ ‌derfor‌ ‌afgørende‌ ‌at‌ ‌der‌ ‌tænkes‌ ‌/‌ ‌planlægges‌ ‌på‌ ‌en‌ ‌anden‌ ‌måde,‌ ‌når‌ ‌den‌ ‌ fremtidige‌ ‌planlægning‌ ‌af‌ ‌Kalbrænderiløbslajen‌ ‌fastlægges.‌ ‌Der‌ ‌skal‌ ‌i‌ ‌hele‌ ‌længden‌ ‌ fra‌ ‌syd‌ ‌til‌ ‌nord,‌ ‌friholdes‌ ‌et‌ ‌areal‌ ‌på‌ ‌25‌ ‌meter‌ ‌fra‌ ‌den‌ ‌nuværende‌ ‌kajkant‌ ‌mod‌ ‌øst.‌ ‌ ‌ Dette‌ ‌er‌ ‌ligeledes‌ ‌tidligere‌ ‌foreslået‌ ‌af‌ ‌Østerbro‌ ‌Lokaludvalg‌ ‌bl.a.‌ ‌i‌ ‌hæfte‌ ‌fra‌ ‌2012,‌ ‌ ‌ som‌ ‌er‌ ‌et‌ ‌visionsoplæg‌ ‌for‌ ‌arealets‌ ‌anvendelse.‌ ‌TMU‌ ‌har‌ ‌ligeledes‌ ‌behandlet‌ ‌og‌ ‌ foreslået‌ ‌anvendelse‌ ‌af‌ ‌arealet‌ ‌ Kajarealet‌ ‌en‌ ‌enestående‌ ‌mulighed‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌eteblerer‌ ‌et‌ ‌sammenhængende‌ ‌-‌ ‌atraktivt‌ ‌ kajområde.‌ ‌Et‌ ‌område,‌ ‌der‌ ‌ligge‌ ‌lige‌ ‌over‌ ‌for‌ ‌de‌ ‌mange‌ ‌havneaktiviteter‌ ‌bl.‌ ‌a,‌ ‌ro‌ ‌og‌ ‌ sejlklubberne‌ ‌mod‌ ‌vest.‌ ‌Der‌ ‌er‌ ‌som‌ ‌bl.a.‌ ‌anført‌ ‌i‌ ‌omtalte‌ ‌inspirations‌ ‌hæfte‌ ‌fra‌ ‌ØL.‌ ‌ ‌ anvist‌ ‌flere‌ ‌muligheder‌ ‌for‌ ‌anvendelse‌ ‌af‌ ‌kajarealet,‌ ‌og‌ ‌der‌ ‌er‌ ‌sikket‌ ‌mange‌ ‌flere‌ ‌ muligheder.‌ ‌Det‌ ‌kunne‌ ‌jo‌ ‌testes‌ ‌hvis‌ ‌Bystyret‌ ‌og‌ ‌By‌ ‌&‌ ‌Havn‌ ‌f.‌ ‌eks.‌ ‌havde‌ ‌mod‌ ‌til,‌ ‌at‌ ‌ ‌ udskrive‌ ‌en‌ ‌åben‌ ‌ide‌ ‌/‌ ‌arkitekt‌ ‌konkurrence‌ ‌for‌ ‌optimering‌ ‌-‌ ‌belysning‌ ‌af‌ ‌arealets‌ ‌ ‌ mangeartede‌ ‌muligheder,‌ ‌der‌ ‌kan‌ ‌komme‌ ‌byens‌ ‌borgere‌ ‌til‌ ‌gode.‌ ‌ ‌ Der‌ ‌skal‌ ‌ikke‌ ‌ud‌ ‌til‌ ‌det‌ ‌25‌ ‌meter‌ ‌brede‌ ‌areal‌ ‌mod‌ ‌kajkanten,‌ ‌opføres‌ ‌byggeri‌ ‌til‌ ‌nogen‌ ‌ form‌ ‌for‌ ‌liberalt‌ ‌erhverv,‌ ‌store‌ ‌domiciler,‌ ‌eller‌ ‌tilsvarende.‌ ‌Dette‌ ‌vil‌ ‌få‌ ‌området‌ ‌til‌ ‌at‌ ‌ ‌ fremstå‌ ‌øde‌ ‌en‌ ‌stor‌ ‌del‌ ‌af‌ ‌tiden,‌ ‌og‌ ‌vil‌ ‌dermed‌ ‌vil‌ ‌området‌ ‌gå‌ ‌tabt‌ ‌for‌ ‌byens‌ ‌borger.‌ ‌ Området‌ ‌skal‌ ‌anvendes‌ ‌til‌ ‌varierende‌ ‌boligbyggeri,‌ ‌evt.‌ ‌med‌ ‌aktiviteter‌ ‌i‌ ‌stueplan‌ ‌som‌ ‌ ‌ skal‌ ‌knytte‌ ‌sig‌ ‌til‌ ‌det‌ ‌fremtidige‌ ‌aktraktive‌ ‌kajareal.‌ ‌Boligbebyggelsen‌ ‌ud‌ ‌til‌ ‌dette‌ ‌skal‌ ‌ fastsættes‌ ‌til‌ ‌en‌ ‌max‌ ‌højde‌ ‌på‌ ‌24‌ ‌meter.‌ ‌Gerne‌ ‌i‌ ‌noget‌ ‌eksperimenterende‌ ‌byggeri‌ ‌ ‌ der‌ ‌afviger‌ ‌fra‌ ‌de‌ ‌vanlige‌ ‌“‌ ‌Kasser”‌ ‌der‌ ‌dominerer‌ ‌Nordhavnen.‌ ‌Der‌ ‌kan‌ ‌henvises‌ ‌til‌ ‌ ‌ at‌ ‌det‌ ‌er‌ ‌muligt‌ ‌at‌ ‌opfører‌ ‌interessant‌ ‌byggeri‌ ‌-‌ ‌Fællesbyg‌ ‌Køge‌ ‌kyst.‌ ‌I‌ ‌almendelighed‌ ‌ bør‌ ‌der‌ ‌ved‌ ‌fremtidig‌ ‌byggeri‌ ‌i‌ ‌Nordhavnen,‌ ‌på‌ ‌alle‌ ‌måder‌ ‌tænkes‌ ‌mere‌ ‌i‌ ‌alternative‌ ‌ baner‌ ‌-‌ ‌mere‌ ‌variation,‌ ‌alternativ‌ ‌bolig‌ ‌-‌ ‌byggeformer,‌ ‌indarbejdelse‌ ‌af‌ ‌flere‌ ‌grønne‌ ‌ ‌arealer,‌ ‌muligheder‌ ‌for‌ ‌udfoldelse,‌ ‌aktiviteter,‌ ‌mv.‌ ‌Det‌ ‌kan‌ ‌bl.a.‌ ‌ske‌ ‌ved‌ ‌at‌ ‌fastholde‌ ‌ ‌ den‌ ‌planlagte‌ ‌Karnpark‌ ‌ved‌ ‌kajarealet.‌ ‌ ‌ Nordhavns‌ ‌Naturvenner‌ ‌har‌ ‌foreslået‌ ‌at‌ ‌der‌ ‌i‌ ‌Nordhavnen‌ ‌etableres‌ ‌en‌ ‌stor‌ ‌naturpark‌ ‌ ‌ på‌ ‌ca.‌ ‌100‌ ‌ha.‌ ‌I‌ ‌Kommuneplan‌ ‌2019‌ ‌skal‌ ‌arbejde‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌det‌ ‌areal‌ ‌i‌ ‌størst‌ ‌mulig‌ ‌omfang‌ ‌ fastholdes.‌ ‌København‌ ‌synker‌ ‌jævnt‌ ‌ned‌ ‌i‌ ‌rækken‌ ‌af‌ ‌de‌ ‌europæiske‌ ‌byer,‌ ‌hvor‌ ‌borgerne‌ ‌ får‌ ‌mindre‌ ‌og‌ ‌mindre‌ ‌grønne‌ ‌områder‌ ‌til‌ ‌rådighed.‌ ‌ ‌ ‌ Bystyret‌ ‌er‌ ‌kommet‌ ‌ind‌ ‌på‌ ‌et‌ ‌virkelig‌ ‌skråplan‌ ‌ved‌ ‌få‌ ‌gennemført‌ ‌afredningen‌ ‌af‌ ‌nogle‌ ‌ arealer‌ ‌/‌ ‌områder‌ ‌Det‌ ‌er‌ ‌forhåbentlig‌ ‌noget‌ ‌der‌ ‌er‌ ‌sat‌ ‌en‌ ‌stopper‌ ‌for,‌ ‌så‌ ‌det‌ ‌ikke‌ ‌kan‌ ‌ske‌ ‌ fremover.‌ ‌Det‌ ‌er‌ ‌ikke‌ ‌noget‌ ‌der‌ ‌er‌ ‌en‌ ‌by‌ ‌som‌ ‌København‌ ‌værdig.‌ ‌ ‌ Kommunen‌ ‌ønsker‌ ‌at‌ ‌byen‌ ‌på‌ ‌alle‌ ‌måder‌ ‌skal‌ ‌være‌ ‌alsidig.‌ ‌Dette‌ ‌kræver‌ ‌at‌ ‌man‌ ‌ bibeholder‌ ‌fysiske‌ ‌miljøer,‌ ‌bebyggelser,‌ ‌særlige‌ ‌områder,‌ ‌skæve‌ ‌steder,‌ ‌mv.‌ ‌og‌ ‌ikke‌ ‌ er‌ ‌på‌ ‌konstant‌ ‌jagt‌ ‌efter‌ ‌anførte‌ ‌områder,‌ ‌der‌ ‌fjernes‌ ‌/‌ ‌nedriver‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌kunne‌ ‌opføre‌ ‌ et‌ ‌nyt‌ ‌intetsigende‌ ‌bygger.‌ ‌ Vedr.‌ ‌lokalplaner‌ ‌ville‌ ‌det‌ ‌på‌ ‌alle‌ ‌måder‌ ‌være‌ ‌ønskeligt,‌ ‌hvis‌ ‌Kommunen‌ ‌ville‌ ‌tilsikre,‌ ‌ at‌ ‌de‌ ‌rammer‌ ‌man‌ ‌selv‌ ‌har‌ ‌udarbejdet‌ ‌blev‌ ‌overholdt.‌ ‌Der‌ ‌gives‌ ‌med‌ ‌rund‌ ‌/‌ ‌løs‌ ‌hånd‌ ‌ gerne‌ ‌dispensationer‌ ‌fra‌ ‌bl.a.‌ ‌bygningshøjder,‌ ‌mv.‌ ‌-‌ ‌igen‌ ‌et‌ ‌skråplan.‌ ‌ Man‌ ‌har‌ ‌ligeledes‌ ‌det‌ ‌indtryk‌ ‌at‌ ‌borgernes‌ ‌indsigelser‌ ‌til‌ ‌lokalplaner,‌ ‌ikke‌ ‌gør‌ ‌indtryk‌ ‌eller‌ ‌ på‌ ‌nogen‌ ‌måde‌ ‌påvirker‌ ‌de‌ ‌valgte‌ ‌beslutningstagere.‌ ‌ ‌ mvh.‌ ‌ Bjarne‌ ‌Larsen‌ ‌ 15.‌ ‌01.‌ ‌20.‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Læs høringssvar fra Bjarne Henning Larsen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
65
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
ØsterGro
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
64
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
ØsterGro
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Flere tilgængelige grønne tage i København Opfølgning på ændringsforslag 149, 150 og 151 Det er med store glæde, at vi kan konstatere opbakning til at indskrive ambitioner om flere grønne tage i Kommuneplanen 2019. Her tænkes specifik på de vedtagne ændringsforslag nr. 149, 150 og 151. Dette er vigtige tilføjelser, men hvis grønne tage for alvor skal medvirke til at realisere ambitionerne i Kommuneplan 2019, skal de gøres tilgængelige for byens borgere. Vi vil derfor foreslå følgende: Ordlyden af ændringsforslag 149, 150 og 151 ændres til “tilgængelige grønne tage” i stedet for “grønne tage” ØsterGro og underskriverne af dette dokument opfordrer derudover Borgerrepræsentationen til indskrive følgende konkrete tiltag og ambitioner: - En ambition om etablering af minimum en taghave eller et taglandbrug i hver bydel med offentlig adgang inden planperiodens udgang - En analyse af hvilke statslige og kommunale regler, der i dag står i vejen for offentlige og private ønsker om at etablere tilgængelige grønne tage - En officiel kommunal prioritering af tilgængelige grønne tage, som kan føres videre i udarbejdelsen af lokalplaner - Udarbejdelse af målsætninger for, hvor mange procent af byens tage, der skal gøres grønne og tilgængelige inden for planperioden - Udpegelse af konkrete fremtidige offentlige byggeprojekter, som med fordel kunne etableres med et grønt tilgængeligt tag København skal være CO2-neutral i 2025. Frem mod 2025 forventes byens befolkningstal samtidig at vokse med mere end 100.000 borgere. Med Kommuneplan 2019 har man inden for samme periode sat sig en række ambitiøse mål. Herunder b.la. - Flere store og små grønne, rekreative områder - København skal være udstillingsvindue for innovative bæredygtige løsninger og ideer - Byens historiske bygninger skal beskyttes og samtidige aktiveres - En byudvikling hvor borgerne inddrages og der fortsat er plads til alle, uanset indkomst og baggrund Hvis alle disse ambitioner skal realiseres inden for det begrænsede areal, som Københavns Kommune udgør, kræver det, at alle arealer tænkes ind. Derfor er det tid til at vende blikket opad og se på byens tage. Med København Kommunes klimaplan fra 2009 satte man en målsætning om 325.000 m2 grønne tage i 2015. Med ambitionerne i Kommuneplan 2019 og den nyudviklede teknologi inden for grønne tage, er det imidlertid på tide at sætte nye ambitiøse mål. Et tyndt lag sedum var første skridt, nu skal vi tage det næste og skabe brugsværdi for borgerne. Vi skal væk fra at tænke byens tage som noget inaktivt og utilgængeligt, men i stedet se det som et aktivt og oplagt areal for realiseringen af byens ambitioner. Tilgængelige grønne tage med et tykkere vækstlag vil have en lang række positive effekter for byen. Disse effekter og de tekniske forudsætninger bag er beskrevet i bilag 1. Af de vigtigste kan dog fremhæves nedenstående. Flere tilgængelige grønne tage vil: - øge de grønne arealer i byen til ophold - skabe mere biodiversitet i byen - skabe levesteder for bier, småfugle og andre smådyr i byen - i form af vandtilbageholdelse være et markant bidrag til håndtering af den øgede mængde regnvand, som København står overfor - give bedre mulighed for grønne sociale fællesskaber i byen som ØsterGro, ByBi m.fl. - skabe rum for social interaktion på tværs af generationer og på tværs af sociale skel - bidrage til Københavns målsætning om at blive CO2 neutral igennem de grønne tages CO2 optag og -lagring - have en lokal kølende effekt i en by, der står over for temperaturstigninger grundet klimaforandringer - en lavpraktisk, tilgængelig og synlig måde at brande København som grøn international storby - gøre København til udstillingsvindue for grønne tagløsninger i hele verden Lad os med Kommuneplan 2019 sammen gøre København til den første grønne storby i verden, hvor byens tage tænkes ind som en naturlig del af de grønne byrum. Med venlig Hilsen ØsterGro tagfarm Indstillingen støttes af: Økologisk Landsforening Landsforeningen Praktisk Økologi Greenpeace Rådet for Grøn Omstilling (tidl. Det Økologiske Råd) Øko-net/Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis Natur og Ungdom, Lokalafdeling København Vedvarende Energi, København Miljøpunkt Østerbro Miljøpunkt Amager Habitats Aarstiderne TagTomat Copenhagen Seeds BG Byggros Københavns Skolehaver Den Grønne Friskole Suhrs Højskole
Læs høringssvar fra ØsterGro
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
63
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1758
vedhæftet
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Sisse Sturesson
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
62
By:
København
Postnr.:
2450
Hvis København mener det alvorligt med "green Copenhagen" så er den grønne Boulevard nødvendig. Altså at tunnelfører HC Anderses Boulevard. Boulevarden som den er nu er en forurenende skamplet på indre by. Det vil også give god mening nu da Vesterbrogade ud for Tivoli snart skal lukkes for trafik!
Læs høringssvar fra Sisse Sturesson
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
61
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
60
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1550
Indre By Lokaludvalgs høringssvar er vedlagt.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
59
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedlagte høringssvar.
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Anders Berg Sørensen
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
58
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
NREP
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
NREP er engageret i et partnerskab med fsb og SAB omkring at udvikle Tingbjerg. På den baggrund kan NREP med tilfredshed konstatere at Tingbjerg er udpeget til et byudviklingsområde, hvilket giver flere muligheder i udviklingen. I den supplerende høring observerer vi en ambition om at gøre byudviklingsområderne helt eller delvist bilfri. Denne ambition kobles med at det i byudviklingsområder vil bero på en konkret vurdering hvorvidt området udlægges som bilfrit. For udviklingen af Tingbjerg anser vi det som essentielt at Tingbjerg ikke udlægges uden parkering. Tingbjerg ligger geografisk i den yderste del af København. Den kollektive trafik i Tingbjerg er begrænset til to busforbindelser. Det er derfor ikke realistisk at tro på at ressourcestærke familier med arbejde og fritidsinteresser vil kunne skabe en sammenhængende hverdag uden reel mulighed for bil. Det kan betyde vanskeligheder med at fastholde og tiltrække familier, der kan understøtte den igangsatte positive udvikling i Tingbjerg. Dette giver os en reel bekymring i forhold til om det vil være realistisk at finde købere det antal boliger der er stillet i udsigt i den udviklingsplan der er aftalt imellem boligorganisationer, kommune og ministeriet. Vi ser det derfor som en forudsætning for den byudvikling, der skal løfte Tingbjerg af ”Ghetttolisten”, at man bevarer en høj grad af parkeringsmuligheder i Tingbjerg. Vi mener derfor at man i den konkrete vurdering for Tingbjerg skal tage afsæt i den fastsatte norm for parkering i byudviklingsområder, 1:175. Denne norm opfatter vi som realistisk i forhold til udviklingen af Tingbjerg, der i dag fremstår trafikalt isoleret.
Læs høringssvar fra Anders Berg Sørensen
Indsendt af:
laila e
Dato: 15. januar 2020
Svarnummer:
57
By:
vanløse
Postnr.:
2720
Hermed fremsendes høringssvar til den supplerende høring vedrørende ændringen i B1-rammen hvor det tilføjes "I B1-områder kan der ikke udstykkes grunde til enfamiliehuse på mindre end 600 m2" Krav til en grundstørrelse på minimum 600 m2 kan medføre, at byggeønsker/ønsker til udtykning, der umiddelbart er i overensstemmelse med det for mange områder karakteristiske byggeri (B1 er typisk havehuse i max. 2 etager især i Vanløse, Brønshøj-Husum og på Amager), vil være i strid med kommuneplanen. Fastholde af villakarakteren i kommunens B1-områder sikres ikke ved et krav om at der ikke må udstykkes grunde til enfamiliehuse på mindre end 600 m2. Langt vigtigere er det at fastholde forhavekarakteren mod villavejene, at have retningslinjer for omfang og placering af karporte/garager mod/langs vej (eller evt. forbud mod etablering af karporte/garager i skel mod vej), retningslinjer for hegning med hæk i stedet for høje lukkede plankeværk m.m. Med hensyn til eventuelle krav til midstegrundstørrelser bør der i stedet foretages en helhedsvurdering ud fra bl.a. konteksten i de enkelte sager. Hvad er den planmæssige begrundelse for et krav om grundstørrelser på minimum 600 m2 ved evt. ønsker om udstykning af en større grunde til to mindre grunde? Formuleringen "I B1-områder kan der ikke udstykkes grunde til enfamiliehuse på mindre end 600 m2" hindrer ikke udstykning af grunde mindre end 600 m2 til tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel! Til eksempel vil man, med det nye krav, således hindre udstykning af en grund der i dag er på 1.080 m2 til to grunde på 540 m2 i et område hvor grundene i dag har en størrelse på mellem 380 og 1.080 m2 og hvor den gemmemsnitlige grundstørrelse er i omegnen af 520-550 m2 (i et B1-område i Vanløse omfattet af romertalsdeklaration IV4053, tinglyst den 9. december 1919). Det kan tilføjes, at grunden oprindeligt har været to grunde men disse blev sammenlagt af tidligere ejer. Deklaration IV4053 muliggør opførelse af et dobbelthus på de to oprindelige matrikler (bygninger på en grund må sammenbygges med nabobygning til den ene side) i to etager (med højst 2 til beboelse indrettede etager). Af deklarationen fremgår det tillige, at hver etage må kun tjene til bolig for een Familie. Med det nye krav om mindstegrundstørrelse på 600 m2 hindrer man således udstykning og byggeri i henhold til den gældende deklaration - enten i form af et dobbelthus eller to enkeltbygninger på det der tidligere har været to matrikler.
Læs høringssvar fra laila e
Indsendt af:
Lis Jensen
Dato: 14. januar 2020
Svarnummer:
56
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedr. Udvidelse af REMA 1000, Kastrupvej 135, 2300 Kbh. S bebudet i kommuneplan 2019. Jeg opfordre til, at den ønskede tilladelse til udvidelse af REMA 1000 detailudsalg samt parkeringsområde ikke imødeses. Der vil ved udvidelse af bygning samt parkeringsområde opstå gener som indkig til naboer, øget miljø- og trafikbelastning af vores fællesveje. Hvis ind- og udkørsel oprettes på Ceylonvej vil denne uvilkårligt blive en del mere belastet (varelevering) og benyttet mere som gennemkørselsvej end pt. Herudover er nærområdet allerede godt dækket ind af andre dagligvarebutikker som Netto, Aldi, Irma
Læs høringssvar fra Lis Jensen
Indsendt af:
Philip Fleischer
Dato: 14. januar 2020
Svarnummer:
55
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Østerled
By:
København S
Postnr.:
2300
Kommuneplan 2019 Foreslået udvidelse af Lokalcenter Kastrupvej Vi har erfaret at det i Kommuneplan 2019 er vedtaget at Lokalcenter Kastrupvej kan udvides med grundene Kastrupvej 139 og Ceylonvej 1. Det forstås at ejendommene beliggende på de to grunde tænkes nedrevet og at der i stedet opføres yderligere etagebebyggelse med lejligheder og udvidelse af Rema 1000 butik beliggende Kastrupvej 137, samt etablering af nyt parkeringsareal. I den forbindelse ønsker vi (bestyrelsen for Grundejerforeningen Østerled) at gøre følgende bemærkninger / indsigelser: • Krydset Ceylonvej/Volosvej og Kastrupvej er en skolevej for mange mindre børn, der går i skole på Gerbrandskolen og dette kryds er allerede kendt som et farligt kryds for børnene. Den påtænkte udvidelse af Rema 1000 og ændring af indkørselsforholdene til forretningen vil gøre dette kryds endnu farligere, da den vil medføre mere trafik med såvel personbiler som lastbiler i og omkring det i forvejen farlige og uoverskuelige kryds. Man kan vanskeligt forestille sig en udformning af krydset og adgangsvej til parkeringsareal, som ikke vil medføre en nærmest livsfarlig cocktail af skolevej og megen trafik. • Der er stor sandsynlighed for at en udvidelse af Rema 1000 vil medføre yderligere gener (især støjgener) for de af grundejerforeningens medlemmer, som har ejendom grænsende op til butikken og dennes parkeringsareal. • Der er betydelig risiko for at en større butik med øget omsætning vil medføre forøget trafik til butikken, blandt andet via Ceylonvej. Dette er ikke ønskeligt af flere årsager: Øget trafik gør som nævnt ovenfor vejen mere usikker, især for børn, og medfører desuden forøgede vedligeholdelsesudgifter for grundejerne. • Vi må insistere på at indkørsel til nyt parkeringsareal i givet fald skal ske fra Kastrupvej og ikke fra Ceylonvej. Indkørsel fra Ceylonvej vil medføre stærkt forøgede trafikgener for især de grundejere, som bor nærmest Kastrupvej og lastbiltrafik vil belaste vejen meget mere end den er beregnet til med betydelige omkostninger til følge. • Der er tillige stor risiko for at den øgede butiksaktivitet vil medføre en betragtelig stigning i antallet af parkeringer på Ceylonvej med deraf følgende gener for beboerne på Ceylonvej og forøgede omkostninger for grundejerforeningens medlemmer til vedligeholdelse af vej og fortove. Vi henviser i denne forbindelse til situationen ved eksempelvis Netto, Kastrupvej 109 og ved Rema 1000, Amagerbrogade 313/Willumsvej. • Flere etageejendomme og øget trafik vil ødelægge områdets karakter af typisk villakvarter og give området en mere bycenteragtig karakter. På baggrund af de ovennævnte betragtninger protesterer vi mod den foreslåede udvidelse af lokalcenteret. Venlig hilsen Philip Fleischer På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Østerled
Læs høringssvar fra Philip Fleischer
Indsendt af:
Michael Olesen
Dato: 14. januar 2020
Svarnummer:
54
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vedr. Boligstørrelser ”For nye boliger skal 50 % af etagearealet være mindst 95 m² etageareal i gennemsnit. De øvrige 50 % af etagearealet kan disponeres frit. Ingen boliger, herunder boliger der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 50 m² etageareal, dog i byudviklingsområderne ikke mindre end 40 m² etageareal.” Jeg foreslår at den tilføjede sætning/undtagelse "dog i byudviklingsområderne ikke mindre end 40 m² etageareal.” helt fjernes, og man i stedet sætter grænsen for alle boliger ved 40 m2, så teksten bliver: ”For nye boliger skal 50 % af etagearealet være mindst 95 m² etageareal i gennemsnit. De øvrige 50 % af etagearealet kan disponeres frit. Ingen boliger, herunder boliger der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 40 m² etageareal" Begrundelse: Det giver ingen mening, at man som borger i kommunen skal opleve, at der gælder andre regler for ens nabo, blot fordi dennne bor i et byudviklingsområde, fremfor en eksisterende by. Der er i dag forskellige retningslinier på dette område, og det skaber forvirring i rådgivningen hos TMF, som ganske enkelt i visse tilfælde har vejledt forkert. Ved at fastsætte samme retningslinjer for boliger for både byudviklingsområder og eksisterende by, så forenkler man rent basalt rådgivningen i TMF, og man minimerer dermed risikoen for fejlrådgivning. Keep it simple. Det er til gavn for alle. Venlig hilsen Michael Olesen
Læs høringssvar fra Michael Olesen
Indsendt af:
Philip Fleischer
Dato: 14. januar 2020
Svarnummer:
53
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Østerled
By:
København S
Postnr.:
2300
Kommuneplan 2019 Foreslået udvidelse af Lokalcenter Kastrupvej Vi har erfaret at det i Kommuneplan 2019 er vedtaget at Lokalcenter Kastrupvej kan udvides med grundene Kastrupvej 139 og Ceylonvej 1. Det forstås at ejendommene beliggende på de to grunde tænkes nedrevet og at der i stedet opføres yderligere etagebebyggelse med lejligheder og udvidelse af Rema 1000 butik beliggende Kastrupvej 137, samt etablering af nyt parkeringsareal. I den forbindelse ønsker vi (bestyrelsen for Grundejerforeningen Østerled) at gøre følgende bemærkninger / indsigelser: • Krydset Ceylonvej/Volosvej og Kastrupvej er en skolevej for mange mindre børn, der går i skole på Gerbrandskolen og dette kryds er allerede kendt som et farligt kryds for børnene. Den påtænkte udvidelse af Rema 1000 og ændring af indkørselsforholdene til forretningen vil gøre dette kryds endnu farligere, da den vil medføre mere trafik med såvel personbiler som lastbiler i og omkring det i forvejen farlige og uoverskuelige kryds. Man kan vanskeligt forestille sig en udformning af krydset og adgangsvej til parkeringsareal, som ikke vil medføre en nærmest livsfarlig cocktail af skolevej og megen trafik. • Der er stor sandsynlighed for at en udvidelse af Rema 1000 vil medføre yderligere gener (især støjgener) for de af grundejerforeningens medlemmer, som har ejendom grænsende op til butikken og dennes parkeringsareal. • Der er betydelig risiko for at en større butik med øget omsætning vil medføre forøget trafik til butikken, blandt andet via Ceylonvej. Dette er ikke ønskeligt af flere årsager: Øget trafik gør som nævnt ovenfor vejen mere usikker, især for børn, og medfører desuden forøgede vedligeholdelsesudgifter for grundejerne. • Vi må insistere på at indkørsel til nyt parkeringsareal i givet fald skal ske fra Kastrupvej og ikke fra Ceylonvej. Indkørsel fra Ceylonvej vil medføre stærkt forøgede trafikgener for især de grundejere, som bor nærmest Kastrupvej og lastbiltrafik vil belaste vejen meget mere end den er beregnet til med betydelige omkostninger til følge. • Der er tillige stor risiko for at den øgede butiksaktivitet vil medføre en betragtelig stigning i antallet af parkeringer på Ceylonvej med deraf følgende gener for beboerne på Ceylonvej og forøgede omkostninger for grundejerforeningens medlemmer til vedligeholdelse af vej og fortove. Vi henviser i denne forbindelse til situationen ved eksempelvis Netto, Kastrupvej 109 og ved Rema 1000, Amagerbrogade 313/Willumsvej. • Flere etageejendomme og øget trafik vil ødelægge områdets karakter af typisk villakvarter og give området en mere bycenteragtig karakter. På baggrund af de ovennævnte betragtninger protesterer vi mod den foreslåede udvidelse af lokalcenteret. Venlig hilsen Philip Fleischer På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Østerled
Læs høringssvar fra Philip Fleischer
Indsendt af:
Caroline Lund
Dato: 14. januar 2020
Svarnummer:
52
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod en udvidelse af Rema 1000 på hjørnet af Kastrupvej og Ceylonvej Som beboere i kvarteret, er vi stærkt bekymret for, hvad en udvidelse af Rema 1000 vil føre med sig af trafikale problemer. På og omkring hjørnet af Kastrupvej og Ceylonvej er der i forvejen meget dårlig oversigtsforhold grundet svinget på Kastrup. En udvidelse af Rema 1000 vil betyde et yderligere trafikpres - og det vil bliver endnu mere krævende for kvarterets skolebørn (og alle andre) at passere Kastrupvej. Kvarteret er fuld af børn, der hver dag har deres gang til skole enten til fods eller på cykel. Det vil være ubærligt, hvis det ikke vil være muligt fremadrettet. Lad os bevare det gamle smukke villakvarter, hvor det er muligt, at vores børn lærer at transportere sig fra A til B, uden at vi skal være bange for store lastbiler, stor parkeringsplads og trafikkaos. Vi er derfor stærkt imod en udvidelse af Rema1000 på hjørnet af Kastrupvej og Ceylonvej.
Læs høringssvar fra Caroline Lund
Indsendt af:
Frederikke Larsson
Dato: 14. januar 2020
Svarnummer:
51
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Byens Steinerskole
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Høringssvar vedr. Københavns Kommuneplan 2019 – Godsbaneterrænet Byens Steinerskole takker for muligheden for at kunne give høringsvar vedrørende forslag til Københavns Kommuneplan 2019. Det er vigtigt for Byens Steinerskole, at Godsbaneterrænet bliver en grøn og inspirerende bydel, som kan blive et billede på fremtidens København. Til det hører helt natuligt en friskole med en grøn og håndværksfaglig profil, der kan bidrage til liv og virkelyst i udviklingen af den kommende bydel. Det arbejde er Byens Steinerskole allerede i gang med at realisere, men vi frygter forslaget til kommuneplanen indeholder nogle unødige begrænsninger, der ultimativt kan være en showstopper for vores projekt. Byens Steinerskole skal efter planen flytte til Otto Busses Vej til sommer og er ved at indgå en aftale med DSB om leje af en nabogrund til DSB’s gamle, smukke trælader. Forud går en lang dialog med DSB og BaneGaarden, men også med CPH Village og Stjerneskolen om, hvordan områdets særlige profil kan sættes i spil og DSB’s gamle trælader og værksteder kan få nyt liv. Vi har blandt andet haft møder med BaneGaarden og CPH Village om, hvordan vi kan bruge træladerne til undervisning og fælleskøkken, gartneri, lave værksteder og skolehaver, og vi har fået landskabsarkitekt Helle Nebelong til at tegne en visionsskitse for udearealet for skolen med fokus på smukke oplevelser, bevægelse, leg og naturmaterialer. Det fremgår af de supplerende ændringer af Kommuneplan 2019, at den nye bydel skal rumme ”en almen skole”, og inden det, give mulighed for ”midlertidige aktiviteter” herunder ”en skole.” Byens Steinerskole finder det vigtigt, at Kommuneplan 2019 giver mulighed for, at andre skoler end en almen folkeskole også kan blive en del af den nye bydel. Det er også vigtigt at få ændret entals-formuleringen til flertal. Således er Oehlenschlægersgadeskole allerede i dag på Otto Bussesvej, men både Byens Steinerskole og Stjerneskolen er ved at lave lejekontrakter med DSB om også at flytte dertil midlertidigt. Byens Steinerskole vil derfor kraftigt opfordre til, at det gøres tydeligt i Kommuneplan 2019, at Godsbaneterrænet både skal rumme mulighed for forskellige slags skoler – herunder friskoler – og at midlertidige aktiviteter på området kan indeholde mere end ”en skole.” Med venlig hilsen På vegne af bestyrelserne for Byens Steinerskole & Stjerneskolen (CVR 40602151) Frederikke Larsson Lars Carlsen
Læs høringssvar fra Frederikke Larsson

Sider