Københavnermærket

Høring: Anlæg af bygværk ved Nordre Landkanal

Høring i forbindelse med anlæg af bygværk for overfladevand fra Bella Kvarter til Nordre Landkanal, BC-U2

Høringsfrist:

27. december 2019
Indsendt af:
Ørestad Vandlaug
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedr. Høring: Anlæg af bygværk ved Nordre Landkanal. By & Havn og Vandlauget i Ørestad har en fælles målsætning om at Nordre Landkanal mellem motorvej/jernbane og Center Boulevard skal overdrages fra By & Havn til Vandlauget. Endvidere er Bellakvarter optaget i Vandlauget. Vandlauget er på den baggrund i løbende i dialog med Bellakvarter om vandelementer og udledning til bl.a. Nordre Landkanal. Vandlauget har modtaget tegninger af udløbsbygværket fra Solstra som forestår udvikling af Bellakvarter. I den forbindelse har Vandlauget jf. nedenstående høringssvar kommenteret Solstras forslag til udløbsbygværk. Vandlauget i Ørestad har følgende bemærkninger til høringen: • Udløbet er dykket som Vandlauget ønsker. • En mindre del af udløbsbygværket – den lodrette beton – er synlig. Hvis den lodrette beton var dykket, ville vandspejlet ramme skråningen, som derved ville blive eroderet. Vi mener, at den foreslåede løsning er god. • For at etablere udløbsbygværket er man nødt til at grave ud på begge sider af bygværket, og over dette, dvs. gennem brinken. Her retableres med ”marksten min. 10 cm i diameter”. Denne løsning er drøftet direkte med Rambøll (Jan Nielsen), og Vandlauget har gjort opmærksom på sin bekymring for, om det vil holde. Med venlig hilsen Gertrud Birke Formand, Vandlauget i Ørestad
Læs høringssvar fra Ørestad Vandlaug