Luftfoto af lokalplanområdet Holmen II tillæg 5

Holmen II tillæg 5 - lokalplan 330-5, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre anlæg af park på Dokøen og fastlægge en ny placering for parkering til Operaen

Høringsfrist:

6. januar 2020
Indsendt af:
Foreningen til Københavns Fremme
Dato: 6. januar 2020
Svarnummer:
6
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Ad lokalplan vedr. anlæg af park ved operaen Det er vores opfattelse, at grunden (sydøen) ved siden af operaen bør i det mindste delvist bebygges. Det vil sikre, at operaen mere harmonisk bliver en del af byen og af havnens urbane landskab - og ikke, som det anføres, fremstår dominerende og lukket. Som det er i dag, ligger operaen meget alene, og parken ved siden af operaen vil – uanset at den ser flot ud på præsentationen – ikke sikre den nødvendige fortætning omkring operaen. Det var vist også oprindeligt tanken, at operaen skulle flankeres af byggerier. Hvis parken skal etableres, kan det overvejes, om der bør opføres et lidt mindre byggeri på sydøen, som både giver plads til parken, og som samtidig kan danne en ramme om parken og i forhold til operaen. Det kunne ligge på nordsiden af øen mod operaen. På vegne af Foreningen til Københavns Fremme.
Læs høringssvar fra Foreningen til Københavns Fremme
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 6. januar 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
Danmarks Naturfredningsforening København mener, at beplantningsforslaget for den offentli-ge tilgængelige park skal revideres, så det bringes i bedre overensstemmelse med Københavns Kommunes bynaturstrategi 2015 – 2025. Det vil sige, at der i højere grad end det fremgår af lokalplanforslaget skal lægges vægt på hjemmehørende træer, buske og urter i den nye park.
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 30. december 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1420
Se Christianshavns Lokaludvalgs høringssvar+bilag i de vedhæftede dokumenter.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Katrine Georg Rasmussen
Dato: 28. november 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Katrine Georg Rasmussen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 21. november 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 16. november 2019
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til tillæg 5, lokalplan 331, med tilhørende kommuneplantillæg for "Holmen II". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark