Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Borgerrepræsentation i København har besluttet at sende Forslag til helhedsplanen for De Gamles By i offentlig høring.

Høringsfrist:

16. december 2019
Indsendt af:
Karin Thers
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
69
By:
København N
Postnr.:
2200
Området i De gamles By kan ikke bære flere bygninger, hvis områdets rekreative værdi overhovedet skal bevares. Der er både plejecentre og børne institutioner som bruger området og borgere fra lokal området. Der vil intet grønt være tilbage, hvis der inddrages mere nær Sjællandsgade. Derudover angående diabetes centret, jeg tror, at centraliseringen er drevet forvidt, der er mange skrøbelige borger som foretrækker lokale tilbud nær deres bopæl. (Det er min erfaring som sygeplejerske og demensvidensperson i en anden bydel, at borgerne ude i VBH, synes der er meget langt til Nørrebro.) Det vil være at foretrække med lokale tilbud i de eksisterende Sundhedshuse.
Læs høringssvar fra Karin Thers
Indsendt af:
Hanne Svejgaard
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
68
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er imod jeres nye helhedsplan og jeg har 3 argumenter: 1) Trafikken på Møllegade. Allerede i dag er det meget svært at komme igennem Møllegade med bil og cykler Den er dobbeltrettet, men der ER kun plads til en bil mellem alle de parkerede biler. Jeg har igennem de mange år set mange farlige situationer på vejen med børn, cykler og biler. Det er også nærmest umuligt at finde parkeringspladser i området. Så på mange områder er placeringen af diabeteshuset ikke vel gennemtænkt. 2) De gamles by og skole. Man har lavet meget de sidste par år med det nye kræftcenter og Oasen. Lad resten stå som det er og lad de grønne områder være en oase for os, der har boet her de sidste mange år. Jeg synes, det er meget utilfredsstillende, at man nu maser en skole ind på et lille hjørne af De Gamles By. Jeg er selv lærer og tænker at børnene endnu engang vil få for lidt plads. 3) Opdeling af området er ikke retvisende. På jeres oversigt virker området meget større end det er. Dette bliver et meget, meget tæt byggeri. Jeg har selv været med til byfornyelsen på Nørrebro i 90’erne, hvor der fra politisk side var bred opbakning til “frisk luft og grønne områder”. Der er i forvejen ikke meget grønt i hele området omkring Nørre Alle, Tagensvej, Jagtvej og Nørrebrogade. Lad os i stedet fastholde de relativt få grønne områder, vi har i byen. Jeg håber derfor, at I vil genoverveje planerne for De gamles by. Med venlig hilsen, Hanne Svejgaard
Læs høringssvar fra Hanne Svejgaard
Indsendt af:
Frederik
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
67
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg bifalder ikke helhedsplanen. De gamles by bær forblive en oase af lave historiske bebyggelser og et af de sidste få grønne områder i nærheden. Det vil belaste de omkring liggende gader, særligt Møllegade betydeligt rent trafikalt. Her må beboerne i forvejen ofte søge længe efter p pladser og de mange daginstitutioner er ikke tjent med den øgede trafik.
Læs høringssvar fra Frederik
Indsendt af:
Karianne Wilhelmsen Fjære
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
66
By:
København
Postnr.:
2200
Som beboer på Møllegade vil jeg gerne klage over helhedsplanen for De Gamles By, især oprettelse af et Diabetes Center - hvor arealer af grønne områder inddrages. Nørrebro er belastet af en dårlig statistik, hvad angår adgang til grønt. Der bor 80.066 mennesker på bare 4,10 km2, mens der til sammenligning på Østerbro bor 76.402 mennesker på hele 8,74 km2. Der bor altså færre mennesker på Østerbro på over dobbelt så megen plads. På Nørrebro er der desuden kun 7m2 grønt per indbygger. Det tal er i gennemsnit 39m2 per indbygger i hele København. Placering af et Diabetescenter i et byområde uden Metro, vil medføre øget trafik i området hvilket vil være til stor gene for både beboere samt forældre, børn og personale på institutioner i området. Den øgede trafik vil endvidere betyde lavere trafiksikkerhed for områdets beboere, særlig for børn. Placering af et Diabetescenter i de Gamles by vil endvidere medføre øget forurening i et område der allerede er belastet, til gene for områdets beboere samt forældre, børn og personale på institutioner i området. Beboerne i området rundt de Gamles by og Møllegade har nu i en del år været plaget af bygge- og trafikstøj fra byggeriet af Panum Tårnet og den ekstra trafik, som Tårnet har medført. Trafikken er lige nu den største kilde til støjproblemer i vores område. Ønsker Københavns Kommune at placere et Diabetescenter i byen, må der findes en lokalitet, hvor det gør mindst muligt skade på beboere. Skal det partout etableres i De Gamles By på Nørrebro, vil vi pege på området; Nordpolen, der i forvejen er plaget af støj og partikelforurening fra Tagensvej. Her kan etableres separat indgang fra Tagensvej, så trafikken ikke ledes ind og ud igennem et beboelseskvarter via lokalveje. Placeringen dér vil ikke genere naboer i samme udstrækning som langs Møllegade. Jeg opfatter først og fremmest Nørrebro som et beboelseskvarter. Det er primært os der bor på Nørrebro, der gør kvarteret værd at bo i og besøge. Jeg forventer, som beboer på Møllegade og Nørrebro, at min indsigelse bliver lyttet til og taget alvorlig i betragtning. Med venlig hilsen Karianne Wilhelmsen Fjære
Læs høringssvar fra Karianne Wilhelmsen Fjære
Indsendt af:
Klaes Guldbrandsen
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
65
By:
københavn
Postnr.:
2200
Der er desværre væsentlige mangler og fejlvurderinger i planen om en ny og bedre udnyttelse af De Gamles By og omgivelserne: 1. Ny-planlagte bygninger og gamle bygninger bør højst være tre etager, i lighed med den nuværende bygningsmasse i De Gamles By, for at bibeholde den unikke fornemmelse af 'oase' i de tæt- og højtbebyggede kvarterer på Nørrebro. En sådan lav bygningshøjde er altafgørende for oplevelsen af et egentligt byrum (en 'oase'), oplevelsen af et sammenhængende område og visuel transparens. Det er en fejlvurdering af karat, at opføre højere bygninger, idet den primære - og unikke - kvalitet i den nuværende bydel bliver negligeret. 2. En mangel ved planen er, at man ikke udnytter en sjælden mulighed for at gøre Nørrebro grønnere, at skabe en 'lunge' i byen i kraft af væsentlig større grøn arealudnyttelse end planlagt. Det kan være i form af grøn infrastruktur (både træer og buske) i både jord- og etagehøjde samt en grønt indrammet ny skole med mulighed for fælles brug af grønne arealer mellem borgere og elever. 3. En anden væsentlig mangel ved planen er den manglende dimensionering i forhold til trafikbehov i forbindelse med nye aktiviteter i Generationernes By (herunder især skole og diabetescenter). I forvejen lider hele området - særligt nørre alle, møllegade, guldbergsgade - af alt for stor belastning fra biltrafik, pladsmangel som følge af parkerede biler, samt smalle gader der ikke egner sig til tung trafik. Planen bør revideres og dimensioneres i henhold til forventet øget trafikbelastning - her vil der reelt set udelukkende vil være kapacitet til gående og cykeltrafik i området samt øget dækning med bus i omkredsen af det byområde. Kommunen bør her være lidt mere på forkant i forhold til kommende generelle krav i København om reduktion af biltrafikken.
Læs høringssvar fra Klaes Guldbrandsen
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
64
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
Vi har over de senere år dokumenteret omfattende fældning af træer, misrøgt af træer, unødigt hårdhændet beskæring af levende hegn og buskadser. I skrivende stund er tre store flotte træer på legepladserne mod Sjællandsgade levende begravet/stranguleret med kommunens godkendelse, hvilket betyder træernes sikre død inden for få år (inkl. et ikonisk træ, som politikerne efter reglerne skal godkende fældning af). Den slags fejl er vi håbefulde overfor ikke vil blive gentaget med den ny Helhedsplan. Plejeplanen vil være helt afgørende for om området vil kunne understøtte øget biodiversitet, som Helhedsplanen stipulerer.
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Millicent
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
63
By:
Kbh n
Postnr.:
2200
Der er så få grønne- og familievenlige arealer på Nørrebro. Som børnefamilie er det altafgørende at kunne komme til de få oaser, hvis de forsvinder, forsvinder børnefamilierne. Jeg er sikker på det giver mening for jer der sidder og kigger på Excel ark, men for os der bor og lever på Nørrebro gøre det ikke. Sæt det center et andet sted! Jeg er sikker på der er mange, mange, mange andre steder det kunne stå. F.eks. ude ved Bispebjerg er der masser plads og transport muligheder.
Læs høringssvar fra Millicent
Indsendt af:
Bettina Ruben
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
62
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære København Som borger i Københavns Kommune er jeg glad for at kommunen har fokus på at udvikle byen, så den kommer til gavn for så mange borgere som muligt. Derfor byder jeg det også velkomment, at der er afsat midler til etablering af både en ny skole og et diabetescenter. Befolkningstilvæksten er stor, demografien ændrer sig og der opstår flere og flere forskellige behov hos os alle sammen. Men det er svært at tilgodese alles behov i udviklingen af byen. Jeg er som det fremgår på ingen måde imod, at der etableres skole og diabetescenter i De Gamles By som er en del af Nørre Campus. Men jeg vil kraftig opfordre til, at der lyttes til de beboere, der har sin daglige gang i og bor lige op af De gamles by. Det er en oase, med natur og mulighed for masser af spontanitet. Forslaget til Helhedsplanen bidrager til at reducere på både natur og spontanitet, da alt ser ud til at blive meget struktureret på mindre grønne arealer. Det fremgår at kommunen har et ønske om at tiltrække mennesker på organiserede arealer, hvor der opstilles "spisearealer" mv. og ovenikøbet oplyst om aftenen. Lyset kan være fint, men sandelig også tiltrække folk der ikke overholder regler for støj, affaldsopsamling mv. Det ser vi allerede i sydenden. Min anbefaling er at der frigives plads til mere natur og spontanitet i området. Med hensyn til placering af diabetescenteret undrer det mig meget, at det ikke placeres i "Nordpolen" ud mod Tagensvej. Skal der tages mere hensyn til kommunens træpolitik end til befolkningens hverdagsliv med behov for udsyn og lys. Her vil jeg blot henvise til flere af de andre høringssvar. Endelig finder jeg det meget uheldigt, at der er forslag om at etablere en passage fra diabetescentret (hvis vores svar ikke tilgodeses og det placeres efter jeres plan) til Nørrealle via Nørre Sidealle. Det vil jeg gerne se en begrundelse for. Hvorfor skal man skabe mere genetrafik for beboerne, der er superglade for den ro vores gade giver os. Iøvrigt er der sat forhindringsbump op for enden af nørresidealle- nok ikke helt uden et formål. Jeg håber I oprigtigt lytter til de mange høringssvar og at dem der kommer tæller tilstrækkeligt. Det er formentlig kun de nærmeste beboere der svarer, men dem der bliver berørt aller mest. Med håb om ændringer i helhedsplanen. mvh Bettina Ruben
Læs høringssvar fra Bettina Ruben
Indsendt af:
Morten Andersen
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
61
By:
Kbh
Postnr.:
2200
At placere et stort offentligt center i de gamles by, er simpelthen utrolig dårlig planlægning. Det forventes at blive besøgt at tusindvis af mennesker på ugentlig basis, som alle skal bruge transport. Placeringen er ikke i direkte nærhed til offentlig transport. Og det må forventes at bil trafikken vil blive kraftigt forhøjet i de selv samme gader som kommunen ellers forsøger at indrette på måder, hvorpå biltrafikken reduceres. Derudover så er bygningstætheden i forvejen blandt de højeste i kommunen. Et massivt byggeri som der er planlagt vil ikke bidrage til livskvaliteten i området, med afgang til grønne arealer, frisk luft og himmel. Tværtimod vil det skæmme for lys og luft. Det virker besynderligt at kommunen med privat støtte finder det fornuftigt at placere et sådant byggeri i et område hvor der netop er ekstra brug for grønne arealer, og de få dyrearter som er i de gamles by kan få bedre betingelser fx flagermusene, som ofte ses i Møllegade om aftenen. Området kunne nemt omlægges grønt og dermed indgå i helheden i resten af gaden. Med færdiggørelsen af metroen må der være mange andre placeringer der vil være både bedre trafikalt men også for at løfte områder der har brug for mere menneskelig trafik, til gavn for lokal miljø og handlende. Mon ikke det er muligt at finde en anden mere passende placering?
Læs høringssvar fra Morten Andersen
Indsendt af:
Laura
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
60
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er meget imod helhedsplanen for De Gamles By! Det er et dejligt grønt område, som benyttes og nydes af mange mennesker og et af de få områder tilbage på Nørrebro
Læs høringssvar fra Laura
Indsendt af:
Mona Schaldemose
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
59
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne lave indsigelse mod den store trafikbelastning i forventer i området med anlæggelsen af det nye center for diabaetes. I forvejen er der meget trafik på Møllegade, hvor der både ligger børnehaver og skoler. Jeg mener ikke at området, dets beboere og børnene i institutionerne vil trives med al den trafik i forventer centeret vil medføre. Jeg har selv barn i institution i Møllegade, så jeg ved hvor meget trafik der er i forvejen. Derudover er det rigtig ærgerligt, hvis i fjerne alle grønne områder fra de gamles by, som er til glæde for alle i området.
Læs høringssvar fra Mona Schaldemose
Indsendt af:
Signe Gram
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
58
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er imod helhedsplan for de gamles by
Læs høringssvar fra Signe Gram
Indsendt af:
Mads Eiberg
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
57
Virksomhed / Organisation :
Medicinstuderende
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Det ville være ærgerligt!
Læs høringssvar fra Mads Eiberg
Indsendt af:
Marianne Holmegaard
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
56
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jeg modsætter mig byggeplanerne i Helhedsplanen for De Gamles By. I følge Helhedsplanen inddrages nu arealer af grønne områder i De Gamles By til skolebyggeri samt til et Diabetescenter. Der må kunne findes en alternativ placering, så vi kan bevare det unikke miljø i De Gamles By.
Læs høringssvar fra Marianne Holmegaard
Indsendt af:
Birgitte Nygaard
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
55
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg er imod helhedsplanen om de gamles by - lad os dog beholde en af de sidste grønne oaser i byen!
Læs høringssvar fra Birgitte Nygaard
Indsendt af:
Astrid Frydensberg
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
54
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg vil på det stærkeste modsætte mig byggeplanerne i Helhedsplanen for De Gamles By. Det er en katastrofe at der nu er planer om at inddrage endnu flere grønne område i en bydel hvor der allerede er meget lidt grønt. Det er et af de få åndehuller for vores børn på Nørrebro – og De Gamles By er det mest charmerende og unikke frirum, vi har. Arealerne omkring De Gamles By er allerede blevet væsentligt reduceret i løbet af de sidste par år. Det kan ikke være rigtigt, at der ikke kan findes alternative placeringer til nybyggeri? I håbet om at I kan tænke i nye baner. Mvh. Astrid
Læs høringssvar fra Astrid Frydensberg
Indsendt af:
Michelle
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
53
By:
Valby
Postnr.:
2500
Bevar De Gamles by!
Læs høringssvar fra Michelle
Indsendt af:
Sarah Johns
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
52
By:
København
Postnr.:
2200
De gamles by er en dejlig oase for os der bor på Nørrebro - særligt for bydelens børn! Vi har så få grønne områder tilbage. I må kunne finde plads til højhuset et andet sted.
Læs høringssvar fra Sarah Johns
Indsendt af:
Caroline Kleis Schmidt
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
51
By:
København K
Postnr.:
1370
Jeg er imod helhedsplanen for De Gamles By
Læs høringssvar fra Caroline Kleis Schmidt
Indsendt af:
Christina Vaia
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
50
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg er imod helhedsplanen for De Gamles By!!!
Læs høringssvar fra Christina Vaia
Indsendt af:
Mette
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
49
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg er imod helhedsplanen for De Gamles by. Det er en lille grøn oase i et ellers ret trafikeret Nørrebro. Det er et åndehul for mange og bør bevares.
Læs høringssvar fra Mette
Indsendt af:
Line Møller
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
48
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er i mod den helhedsplan der er udarbejdet for den gamle by på Nørrebro. Det er det eneste grønne område der omkring. Jeg synes hellere i skulle lave et fint grønt område.
Læs høringssvar fra Line Møller
Indsendt af:
Linnea Hansen
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
47
By:
København
Postnr.:
2400
Diabetes bekæmpes ikke ved at bygge et nyt diabetes-center. Til dette skal vi bevare de grønne områder, så man kan komme ud og bevæge sig. Der bliver mere og mere trangt i København. Vi skal passe på de rekreative områder vi har! Jeg er derfor imod helhedsplanen for De Gamles By
Læs høringssvar fra Linnea Hansen
Indsendt af:
Maj Ásdís
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
46
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1875
Jeg er imod helhedsplanen for De Gamles By. Jeg læser medicin på Panum og bruger ofte De Gamles By som frirum mellem forelæsninger, når jeg skal have noget luft. Der er smukt og roligt, og jeg mener bestemt der kan bygges et andet sted, end den lille oase.
Læs høringssvar fra Maj Ásdís
Indsendt af:
Lenni Kari
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
45
By:
København
Postnr.:
2200
Høringssvar. Undertegnede beboer i Guldbergs Have ønsker at protestere mod planerne om bygning af en 3-sporet skole og et Diabetescenter i De Gamles by. De frie arealer i De Gamles By er et vigtigt rekreativt område for alle i kvarteret, og i særdeleshed for os der bor tæt på i Guldbergs Have. Denne nærhed er også årsag til bekymring over byggeplanerne. I Guldbergs Have er der knapt 300 ældreboliger med over 300 beboere; som de fleste ældre mennesker er vi blevet følsomme over for støj og uro, og især i den første boligblok vil beboere være meget udsatte, da den er helt tæt på et evt. kommende byggeområde. Støj kan ikke undgås, f.eks. i forbindelse med piloteringsarbejde, og der vil være megen uro med kørsel til og fra. Vi er også urolige ved tanken om en skole med 800 børn. Det lyder meget godt med generationernes by, men de ældre risikerer at blive et marginaliseret mindretal i det, der skulle være et fristed i deres sidste år. Allerede nu er det sådan, både her og i DGB at dem der bor i nærheden af børnehaverne ofte er nødt til at lukke vinduerne, når børnene er ude at lege – og hvordan vil det så ikke være, når 800 børn lukkes ud i frikvartererne? Og så er der al den medfølgende trafik. Som ældre har man brug for fred og ro og for mulighed for at kunne bevæge sig rundt i sit eget langsommelige tempo med stok, rollator eller kørestol. Byoasen er et fint eksempel på et sted hvor flere generationer trives – det skyldes i høj grad at det er begrænset, hvor mange der kommer der – der er ikke trængsel på stierne og man kan næsten altid finde et sted at sætte sig. Alderdommen er en tid som kan være vanskelig. Kroppen nedbrydes og man må acceptere tab af færdigheder. Som gammel har man brug for accept og respekt for disse vilkår og derfor er de åbne, fredelige arealer i DGB enormt vigtige, både for plejehjemsbeboerne og for os i Guldbergs Have. Det bedste ville være, hvis der blev fundet en anden placering for byggerierne. Det kunne være et kompromis at bygge en mindre skole til 3-400 elever, det ville kunne levne lidt plads udenom, forkorte byggetiden og også mindske støj og uro. Diabetescentret kunne med fordel placeres f.eks.i tilknytning til et hospitalsområde. Hvis planerne gennemføres som de nu foreligger – trods udbredt modstand – må det være indlysende at lejlighederne i den blok i Guldbergs Have der er tættest på byggepladsen og den kommende skole, får installeret lyddæmpende ruder i vinduerne ud mod byggepladsen. Lenni Kari, Guldbergs Have 3.,
Læs høringssvar fra Lenni Kari
Indsendt af:
Amalia
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
44
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg er imod helhedsplanen for de gamles by. Det bliver på bekostning af de få, men dejlige, grønne kvadratmeter der er her på Nørrebro!
Læs høringssvar fra Amalia
Indsendt af:
Mohamed
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
43
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg er imod! Jeg synes det er drønærgerligt, at man nedlægger den charmerende “Gamles By” med de grønne arealer, som der i forvejen ikke er mange af på Nørrebro. Som studerende på Panum er det rart at kunne gå en fredelig tur i de gamles by lidt afskærmet fra støjen og alle de andre ting udenom. Desuden har der lige være et kæmpe nybyggeri af Mærsktårnet for nyligt til gene for alle der bor/færdes i området. Nu er tårnet endelig færdigt og flot. Men ikke mere byggeri i det område tak! Og slet ikke nedlæggelse af De Gamles By.
Læs høringssvar fra Mohamed
Indsendt af:
Frederik
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
42
By:
København N
Postnr.:
2200
De gamles by er et unikt åndehul i København, til gavn på tværs af mange aldersgrupper. Det ville være en enorm forringelse af Nørrebros idyl hvis det blev ændret
Læs høringssvar fra Frederik
Indsendt af:
Jette Lyng
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
41
By:
København
Postnr.:
2200
NEJ NEJ igen til opførelse af et Diabetescenter på Nordpolen og ved Møllegade i De Gamles By. Forstår ikke, at det absolut skal bygges på et så dejligt grønt område ( hvor der er et begrænset areal ) som bliver benyttet af beboerne i område, de studerende fra skolerne omkring , plejehjemsbeboeren og idrætsudøvere. Kaos ved de få parkeringspladser i området , så fastboende skal bruge timer for at finde en plads , som måske er langt væk fra boligen. Vi er mange ældre, der ikke kan bære tunge indkøbsvare ret langt. Det vil også ødelægge den skønne udsigt fra bebyggelsen overfor. For så også at nævne den støj, et nybyggeri vil medføre. DER MÅ findes et andet sted , der er mere hensigtsmæssigt , at placere dette byggeri . For eks hvor der er et større grønt areal pr indbygger som på Østerbro SÅ DROP PLACERINGEN I DE GAMLES BY.
Læs høringssvar fra Jette Lyng
Indsendt af:
Mikkel Grevsen
Dato: 12. december 2019
Svarnummer:
40
By:
KBH V
Postnr.:
1709
Planen om den nye bygning er katastrofal for området. Der er i forvejen ikke meget plads og lys i området og en etagebygning med dertilhørende patienter, biler og cykler kommer til at blive et logistisk mareridt.
Læs høringssvar fra Mikkel Grevsen

Sider