Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Borgerrepræsentation i København har besluttet at sende Forslag til helhedsplanen for De Gamles By i offentlig høring.

Høringsfrist:

16. december 2019
Indsendt af:
Helen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
99
By:
Viby J
Postnr.:
8260
Det er under al kritik at I vil bygge endnu mere nyt. Både i de gamles by, som er bevaringsværdigt og på Nørrebro som er en bydel med forsvindende få grønne arealer. Jeg har arbejdet i De Gamles by, og synes det er forfærdeligt at der nu planlægges at bygges nyt og højt i kvarteret. Det er jeg meget imod og det vil ødelægge det smukke lange kig der er i De gamles by. Desuden er det et område med alt alt for meget trafik i forvejen, og nu med Panumtårnet og jeres nye planer vil det kun blive værre, for både naboer og de folk der bor og arbejder i De gamles by.
Læs høringssvar fra Helen
Indsendt af:
Lise Ulrich
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
98
By:
København N
Postnr.:
2200
I en tid med nødvendigt fokus på klima, grønne åndehuller i storbyen og ikke mindst øget livskvalitet for borgerne på tæt pakkede og tæt trafikerede Nørrebro, er jeg intet mindre end chokeret og dybt, dybt skuffet over, at Københavns Kommune ønsker at inddrage så massiv en andel af vores grønne områder i den helt unikke del af hovedstaden der er De Gamles By. Et område, der benyttes aktivt af ældre som yngre året rundt, og som vil lide stor og uoprettelig skade af den form for trafik og permanent støj, skolebyggeriet vil medføre. Befolkningstætheden på Nørrebro – og de spændinger, den potentielt afføder – gør det akut vigtigt at værne om de få rekreative områder, der samler beboere fra alle lag af samfundet, så Nørrebro fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig fremover. Ingen studier peger på, at tæt bebyggelse gør noget godt for mennesker. Tværtom risikerer man øgede frustrationer og modløshed – en konsekvens, der på alle måder vil afspejle sig i beboernes lyst til at passe på bydelen. Føler borgerne sig ikke tilpasse, fordobles allerede eksisterende problemer. Det virker absurd og kortsynet at udsætte vor bydel for så stort et indgreb, når ledige byggegrunde kan findes inden for en rimelig afstand (jf Bispebjerg), tilmed i områder der ville nyde godt af det ekstra liv, en skole medbringer. Et endnu tættere bebygget Nørrebro er ikke fremtiden, og vil ingenlunde gavne København som helhed eller fremtidige generationer, for hvem klima og miljø bliver en stadigt større prioritet. Åben himmel og albuerum er livgivende for Danmarks mest intense bydel. Det er ikke meget at bede om, at Kommunen ikke med vidt åbne øjne kompromitterer vores livskvalitet og sætter Nørrebro under yderligere pres.
Læs høringssvar fra Lise Ulrich
Indsendt af:
Astrid Sonne
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
97
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Vedhæftet mit høringsvar og indsigelse mod forslag til helhedsplan for De gamles By.
Læs høringssvar fra Astrid Sonne
Indsendt af:
Signe Sonne
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
96
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Vedhæftet findes min indsigelse mod forslag til helhedsplan for De gamles By. Indsigelsen støttes på følgende forhold, der efter min opfattelse enten ikke er blevet inddraget i Kommunens vurdering, eller som der ikke er taget behørigt hensyn til: - Grønne arealer på Nørrebro - Støjforurening - Trafiksikkerhed, især på den (delvist) ensrettede Møllegade - Trafikafvikling, herunder især parkeringsforhold for områdets beboere - Sammenhængen med de eksisterende bevaringsværdige bebyggelser, der bliver naboer til det nye diabetescenter
Læs høringssvar fra Signe Sonne
Indsendt af:
Margaret Wikman
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
95
Virksomhed / Organisation :
Zapoteca
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg støtter ikke den foreslåede helhedsplan for De Gamles By. Jeg har haft bolig i Guldbergsgade siden 1993, og De Gamles By er en oase som jeg har påskønnet gennem alle årene, både alene og sammen med familiens yngste generationer. De nye planer indeholder mange gode intentioner og lyder besnærende, men jeg mener at de vil ødelægge oplevelsen af De Gamles By som et rekreativt grønt område med de smukke historiske bygninger. 1) Det 15 meter højhus til diabetescenter vil bryde stilen med de lave historiske bygninger, samt give mere skygge og turbulens og trafik. 2) Nedrivning af historiske bygninger til bygning af en skole - også selv om man udtrykker intentioner om at genbruge nogle af materialerne - er stik imod nutidens presserende mål om at skifte til en bæredygtig grøn byggeetik. (Jvnf. oplæg og fordrag på "Building Green"- messen i Forum sidste måned. 3) De Gamles Bys funktion som en oase for både institutioner og private vil blive ødelagt ved anlæggelse af en skole på området, for så bliver hele området til skolegård. 4) Bebyggelsesprocenten på Nørrebro er meget høj i forvejen, og udviklingen bør gå mode at skabe mere ro og luft, flere træer og grønne områder, snarere end at ødelægge eller topbelaste de fredelige grønne områder, der findes. 5) Optimering af udnyttelsen af grønne områder vil give bagslag, idet man mister steder til rekreation og fordybelse.
Læs høringssvar fra Margaret Wikman
Indsendt af:
Margaret Wikman
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
94
Virksomhed / Organisation :
Zapoteca
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg støtter ikke den foreslåede helhedsplan for De Gamles By. Jeg har haft bolig i Guldbergsgade siden 1993, og De Gamles By er en oase som jeg har påskønnet gennem alle årene, både alene og sammen med familiens yngste generationer. De nye planer indeholder mange gode intentioner og lyder besnærende, men jeg mener at de vil ødelægge oplevelsen af De Gamles By som et rekreativt grønt område med de smukke historiske bygninger. 1) Det 15 meter højhus til diabetescenter vil bryde stilen med de lave historiske bygninger, samt give mere skygge og turbulens og trafik. 2) Nedrivning af historiske bygninger til bygning af en skole - også selv om man udtrykker intentioner om at genbruge nogle af materialerne - er stik imod nutidens presserende mål om at skifte til en bæredygtig grøn byggeetik. (Jvnf. oplæg og fordrag på "Building Green"- messen i Forum sidste måned. 3) De Gamles Bys funktion som en oase for både institutioner og private vil blive ødelagt ved anlæggelse af en skole på området, for så bliver hele området til skolegård. 4) Bebyggelsesprocenten på Nørrebro er meget høj i forvejen, og udviklingen bør gå mode at skabe mere ro og luft, flere træer og grønne områder, snarere end at ødelægge eller topbelaste de fredelige grønne områder, der findes. 5) Optimering af udnyttelsen af grønne områder vil give bagslag, idet man mister steder til rekreation og fordybelse.
Læs høringssvar fra Margaret Wikman
Indsendt af:
Brandt Erik
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
93
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er glad for at der nu kommer en Helhedsplan for De Gamles By. Forudsætningen for helhedsplanen er jeg dog ikke begejstret for. Det er et helt forkert sted at placere en 3-sporet skole i Sjællandsgade / De gamles By. Først og fremmest fordi skolen fylder for meget og vil tage en stor bid af vores grønne arealer i De Gamles By og fordi der med skolen vil komme et stort input af skolebørn, som vil ændre De Gamles By karakter som et fredeligt byområde til en "skolegård" - børnene vil jo ikke kun befinde sig i selve skolens skolegård men i hele De Gamles By. Freden vil være forbi. Det bizarre er at skolen er placeret her, fordi der var en ledig kommunal grund og ikke fordi at det er her behovet for skolen er. Derimod kan jeg godt se behovet for en idrætshal her. Diabetescenteret ser ud til at have fundet sin plads i De Gamles By, efter samme rationale som skolen. Her er en ledig kommunal grund. Desværre er der ikke andet, der taler for at placere et kommunalt dækkende center lige præcis i Møllegade. Diabetescenteret fylder for meget, tager endnu en bid af vores grønne arealer, trafikken til og fra centeret vil ødelægge kvarteret og bygges centeret som planlagt vil der ikke være plads til eventuelle udvidelser (med mindre man er endnu mere hensynsløse overfor nørrebroernes krav om grønne arealer og bare bygger).
Læs høringssvar fra Brandt Erik
Indsendt af:
Mette Kia Krabbe Meyer
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
92
By:
København n
Postnr.:
2200
Kære Københavns Kommune Vi er naboer til det kommende diabetescenter. Vi mener at det er helt uforståeligt, at der i helhedsplanen lægges op til at det er muligt at bygge helt op til 17meters højde ud til Møllegade. Intet sted i randen af de gamles by i Møllegade er der bygget mere end 2etager= ca 10m. Dette vil bryde med det homogene byrum som kendetegner gaden og de gamles by. Derudover vil det kraftigt forringe den udsigt som alle lejligheder i Møllegade har. Samtidig er det problematisk at øge m2 antallet i de gamles by. Nørrebro er et af de folketætteste bydele i kbh med mindst grønne arealer. Grundlæggende er det helt forkasteligt at bygge flere m2 i de gamles by og ændre på skylinen i området. Derudover mener vi ikke at trafikforholdene er tilstrækkeligt belyst til denne ændring. Hvad er den daglige patienttilgang til centeret? Hvor mange flere ansatte vil der være i de gamles by? Hvordan er vareflow og personflow? Hvordan vil Møllegade ændre sig som gade? Vi ser frem til et svar på ovenstående og en forklaring på hvorfor kk vælger at bygge i det område der er tættest befolket, som rummer et spirende grønt lokalt frirum og talrige historiske værdier Mvh Mette Kia Krabbe Meyer og Jeanne Tofteng
Læs høringssvar fra Mette Kia Krabbe Meyer
Indsendt af:
Gritt Andersen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
91
By:
København N
Postnr.:
2200
Der er så få grønne og hyggelige steder tilbage på Nørrebro.Førhen kunne man nyde arealerne ovre på Panum og nu skal De Gamles By også lide...Stop nu med at bygge det hele til!!!!
Læs høringssvar fra Gritt Andersen
Indsendt af:
Emil Kuhberg
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
90
By:
København N
Postnr.:
2200
Efter min opfattelse mangler helhedsplanen i høj grad at forholde sig til den øgede biltrafik, som det potentielle Center for Diabetes vil forårsage i Møllegade, herunder hvordan der skal gøres plads til parkering for denne trafik. Rambøls Trafikanalyse opregner, at Møllegade har en belægningsgrad på omkring 120% over hele døgnet, hvoraf en del af bilerne er parkeret ulovligt. Af Helhedsplanen fremgår det, at handicapbusser forventes at få reserveret parkering i netop Møllegade – langs Diabetescentret. Det markerede område svarer til mellem 10-13 almindelige parkerede personbiler, der således ikke længere kan holde i Møllegade. Forslaget til helhedsplan forholder sig overhovedet ikke til den udfordring, der fremover vil bestå for Møllegades beboere i at finde parkeringspladser. Derudover forslaget til helhedsplans indflydelse på trafiksikkerheden i Møllegade stærkt bekymrende. Særligt den øgede trafik til og fra Diabetescentret. I forvejen oplever vi en række uheld især koncentreret i krydset Nørre Alle/Tagensvej. Det går oftest ud over de bløde trafikanter. Mange cyklister benytter Nørre Alle til og fra Panum og som genvej til og fra byen. Besøgende til Diabetescentret skal dreje fra Nørre Alle og ned ad Møllegade i et højre sving og dermed ind over cyklisternes rute. Sigtbarheden i netop dét sving er i dag nedsat. Området omkring Møllegade er præget af smalle vejprofiler og mange bløde trafikanter. At lede yderligere hård trafik ned ad vores smalle lokalveje må anses for uforsvarligt. Til sidst vil jeg gerne påpege, at forslaget til helhedsplan ikke forholder sig til, hvordan det potentielle Center for Diabetes vil påvirke det arkitektoniske udtryk i det omkringliggende område: Det fremgår af lokalplan nr. 371, Nørre Sideallé, § 6, stk. 1, at "Bebyggelsen skal med hensyn til materialer, udformning, farve og øvrige ydrefremtræden være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, ogeksisterende bebyggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden Bygge- ogTeknikforvaltningens tilladelse." Det fremgår ikke, hvordan Center for Diabetes overholder dette, eller hvilken indflyldelse Centeret vil få på den eksisterende bebyggelses bevaringsværdighed.
Læs høringssvar fra Emil Kuhberg
Indsendt af:
Thomas Sejersen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
89
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jeg er meget imod helhedsplanen for de gamles by, og i særdeleshed imod opførelsen af et diabetescenter på Møllegade. Et byggeri som det vil stride imod områdets stil og ødelægge det lange kig i de gamles by. Området ved Møllegade og Nørre Allé er øvrigt ekstremt belastet i forvejen med opførelsen af panumtårnet er trafikken blevet tungere de senere år og det vil kun blive værre. Jeg synes iøvrigt det er en skam at bygge et sted som de gamles by, som nu er et af de få åndehuller på Nørrebro som er den bydel med mindst grønne kvm pr indbygger.
Læs høringssvar fra Thomas Sejersen
Indsendt af:
Bo Jørgensen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
88
Virksomhed / Organisation :
Cafe stadion
By:
Kbh
Postnr.:
2200
Jeg vil hermed gøre indsigelse imod helhedsplanen for de gamles by, især opførelsen af diabetes centret, som uden tvivl vil genere mange mennesker, idet at det vil stjæle mange dejlige soltimer, for dem der har altaner ud mod Møllegade, og for mine gæster på cafe stadion. Jeg mener der må kunne findes en beliggenhed, hvor det vil være til langt mindre gene. F eks. Fredens park.
Læs høringssvar fra Bo Jørgensen
Indsendt af:
Simon Bennebjerg
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
87
By:
København
Postnr.:
1408
Jeg er meget imod helhedsplanen for de gamles by. Og i særdeleshed opførelsen af et diabetescenter på Møllegade. Processen omkring dette projekt er under al kritik. I påstår fejlagtigt at naboerne er hørt. Det er de ikke. Opførslen af et diabetescenter vil skabe mere trafik i et allerede tæt trafikeret område, og gøre Nørrebro til et område med endnu mindre grønne arealer. Det lange kig i de gamles by forsvinder, og det er direkte modstridende med den plan kommunen selv har lagt.
Læs høringssvar fra Simon Bennebjerg
Indsendt af:
Michelle Carlslund
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
86
By:
Vesterbro
Postnr.:
1709
Jeg er i mod helhedsplanen for De Gamles By. Det vil skabe øget trafik i et i forvejen tungt trafikeret område. Desuden vil et diabetes-center ændre på det åbne og lyse udtryk, som De Gamles By har nu. Det ville være meget beklageligt.
Læs høringssvar fra Michelle Carlslund
Indsendt af:
Emma
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
85
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er meget i mod helhedsplanen for De Gamles By. Et nyt diabetescenter vil øge trafikken i et i forvejen trafik-belastet område og tage lys og udkig omkring Møllegade og De Gamles By. Derudover ville det give bedre mening at rive det eksisterende byggeri ned og etablere et grønt område på arealet - i stedet for endnu et stort byggeri.
Læs høringssvar fra Emma
Indsendt af:
Andreas Groth Clausen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
84
Vedhæftede filer: 1
By:
Copenhagen
Postnr.:
2200
Jeg modsætter mig hermed helhedsplanen for De Gamles By - særligt det planlagte Diabetescenter
Læs høringssvar fra Andreas Groth Clausen
Indsendt af:
Tina Fabrin
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
83
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg gør indsigelse imod helhedsplanen for De gamles by, der findes alt få skønne grønne oaser i København, men dem der er, de skal bibeholdes og værnes om. Desuden er der også et trafikalt aspekt at se på her, der er i forvejen al for meget trafik i Møllegade, som vil blive endnu mere belastet - til gene for alle beboere og institutioner i området. Ydermere undrer det mig, at kommunen ikke blot vælger at renovere Guldberg skole fremfor at bygge nyt, renoveringen af Guldberg Skole er gang på gang blevet udskudt ... Elever og lærere har kummerlige forhold i de umoderne bygninger. Venlig hilsen En bekymret borger
Læs høringssvar fra Tina Fabrin
Indsendt af:
Jens-Kristian Bomholt-Riis
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
82
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg er imod helhedsplanen for De Gamles By. Det er et af de få grønne, fredfyldt steder på Nørrebro, og hvis det fjernes, mister jeg personligt og bydelen et pusterum fra de trafikerede veje rundtom. De Gamles By er de steder, der gør byen værd at leve og bo i.
Læs høringssvar fra Jens-Kristian Bomholt-Riis
Indsendt af:
Nina busch
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
81
By:
N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod Helhedsplanen for De gamles by. Per Christensen, leder af Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, fortalte på informationsmødet den 26. november 2019, at der var 2 centrale punkter der gjorde, at forvaltningen indstillede placeringen af diabetescenteret til Møllegade – lige overfor 3 boligforeninger, der derved får forringet deres lysindfald fra solen, udsyn mm. Samtidig med at grønne arealer forringes/inddrages. Grønne arealer der er en mangelvare på Nørrebro. Vi har kun 6 m2 i forhold til andre bydeles 37 m2 pr. beboer. VI har flere betænkeligheder med hensyn til placeringen af et 15 meter højt diabetescenter, der ikke er 1:1 med de eksisterende bygninger. Oveni inddrages grønne arealer, som vi ikke har meget af på Nørrebro. Som nævnt nævner Per C. nævner 2 vigtige punkter, hvorfor han har anbefalet diabetes center her – til politikerne: 1) Det ligger centralt 2) Synergi med kræftcenteret Ad 1 Det er et centralt center der ”ligger centralt”. Dvs. at der skal komme minimum ca. 60 borgere med pårørende pr. dag i 2025. Idet antallet af diabetikere type 2 forventes at stige til 32.078 i 2030*1) vil antallet af borgere der skal komme i et forløb af 7 – 10 komme til at stige betragteligt. Det kræver meget gode trafikale forhold som ikke er i området. Det kræver parkeringspladser. Det giver støj mm. Det kunne være decentrale sundhedshuse – eller hvis det absolut skulle ligge et sted, kunne det fx ligge ved Bispebjerg hospital, hvor synergien med følgesygdomme er betydelig større – end det eksisterende kræftcenter. Man samler selvfølgelig ekspertisen ved at lave ét center, men dette er også muligt i de decentrale sundhedshuse, hvor der er mere sundhedspersonale jf. en udvikling i sundhedsplan for det nære sundhedsvæsen og ”Vision for almen praksis” fra Regionerne. Borgere fra Valby, Vigerslev, Amager og Tingbjerg vil næppe finde placeringen i De gamles By central. Derfor er argumentet ikke validt. Hvad vil man gøre når kapaciteten er opbrugt? Skal der bygges endnu mere eller flyttes centeret? Ad 2 Synergi med kræftcenter. Diabetesforeningen oplyser om følgende følgesygdomme. Bindevæv, led og muskler, Fødder, Gastroparese, Hjertet, Huden, Nervesygdom (neuropati), Nyresygdom (nefropati), Psyken, Seksuelle komplikationer, Søvnapnø, Tænder og Øjensygdom (retinopati) Hvor er synergien med kræftcenteret og Panum? Det som er kronikernes store problem, er at de skal flere forskellige steder hen, når de har følgesygdomme. Kontrol af hjertet, syn, sårheling mm. Ideen med et sted for diabetikere er vel også, at en diabetiker sammen med andre diabetikere kan få styr på det at leve med den kroniske sygdom, vægttab, kostomlægning, adfærdsændring, egenomsorg m.m. Det giver netop tanker til mere decentrale centre (sundhedshuse), nærmere hvor man bor og hvor man så kunne lave madklubber, dyrke motion sammen (fællesskaber som fx fc prostata). *1) Jf. Sisse Marie Wellings svar 2018-0275010 til Nina Busch og Jette Lyng Skolen Vi er ikke blevet præsenteret for kapacitetsbehovet for skoler på Nørrebro. Det vi har hørt et der er behov for en skole i Nordvest og en i Blågårdskvarteret. Hvis skolen placeres i Guldbergs kvarteret, vil dette også medføre en øget trafik. Skolen tager en masse grønne områder og giver byggerod i årevis. Det vil påvirke de ældre medborgere og deres brug af de grønne områder i De gamles By. Se høringssvar nr.45 for en uddybning. Kunne skolen ikke være et andet sted i nærheden af hvor børnene bor? Afsluttende bemærkninger og spørgsmål Mange borgere undrer sig over, at der ikke var politikere til stede på de offentlige borgermøder. Kun et hav af ansatte fra kommunen. Mange af de spørgsmål referencegruppen har haft fra de offentlige møder bliver ikke besvaret af politikerne – og bliver ikke viderebragt. Vi har heller ikke kunne mødes med politikere. Men man roser sig af at helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med fx Københavns Ældreråd. Her sidder Pia Weise og hun har fx ikke mærket noget samarbejde. Hendes kritik af en stor skole placeret ved Guldbergs Have med 300 ældre beboere er helt forsvundet. Se bl.a. høringssvar nr. 45 (Lenni Kari), som vi helt tilslutter os. Diabetescenteret er ikke placeret det rette sted, men hvis byggeriet ikke kan flyttes, må det absolut minimeres i højden så det flugter med øvrige bygninger på Møllegadesiden, der 1-2 etager. Og en garanti for at brug for yderligere kapacitet ikke går ud over flere grønne arealer. Vi er selvfølgelig glade for at Nordpolens byggefelter vil forsvinde ud af den nye lokalplan. Men det sikrer ikke os på Nørrebro tilstrækkelige grønne arealer. Med venlig hilsen Torben Conrad, referencegruppe for Nørre Side Alle, bor i andelsboligforeningen ABF, Nørre Alle 23 Nina Busch, referencegruppe og beboer i sygeplejerskernes hus, Sjællandsgade 59 – 69. 2
Læs høringssvar fra Nina busch
Indsendt af:
Torben Conrad
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
80
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2200
Indsigelse mod Helhedsplanen for De gamles by. Per Christensen, leder af Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, fortalte på informationsmødet den 26. november 2019, at der var 2 centrale punkter der gjorde, at forvaltningen indstillede placeringen af diabetescenteret til Møllegade – lige overfor 3 boligforeninger, der derved får forringet deres lysindfald fra solen, udsyn mm. Samtidig med at grønne arealer forringes/inddrages. Grønne arealer der er en mangelvare på Nørrebro. Vi har kun 6 m2 i forhold til andre bydeles 37 m2 pr. beboer. VI har flere betænkeligheder med hensyn til placeringen af et 15 meter højt diabetescenter, der ikke er 1:1 med de eksisterende bygninger. Oveni inddrages grønne arealer, som vi ikke har meget af på Nørrebro. Som nævnt nævner Per C. nævner 2 vigtige punkter, hvorfor han har anbefalet diabetes center her – til politikerne: 1) Det ligger centralt 2) Synergi med kræftcenteret Ad 1 Det er et centralt center der ”ligger centralt”. Dvs. at der skal komme minimum ca. 60 borgere med pårørende pr. dag i 2025. Idet antallet af diabetikere type 2 forventes at stige til 32.078 i 2030*1) vil antallet af borgere der skal komme i et forløb af 7 – 10 komme til at stige betragteligt. Det kræver meget gode trafikale forhold som ikke er i området. Det kræver parkeringspladser. Det giver støj mm. Det kunne være decentrale sundhedshuse – eller hvis det absolut skulle ligge et sted, kunne det fx ligge ved Bispebjerg hospital, hvor synergien med følgesygdomme er betydelig større – end det eksisterende kræftcenter. Man samler selvfølgelig ekspertisen ved at lave ét center, men dette er også muligt i de decentrale sundhedshuse, hvor der er mere sundhedspersonale jf. en udvikling i sundhedsplan for det nære sundhedsvæsen og ”Vision for almen praksis” fra Regionerne. Borgere fra Valby, Vigerslev, Amager og Tingbjerg vil næppe finde placeringen i De gamles By central. Derfor er argumentet ikke validt. Hvad vil man gøre når kapaciteten er opbrugt? Skal der bygges endnu mere eller flyttes centeret? Ad 2 Synergi med kræftcenter. Diabetesforeningen oplyser om følgende følgesygdomme. Bindevæv, led og muskler, Fødder, Gastroparese, Hjertet, Huden, Nervesygdom (neuropati), Nyresygdom (nefropati), Psyken, Seksuelle komplikationer, Søvnapnø, Tænder og Øjensygdom (retinopati) Hvor er synergien med kræftcenteret og Panum? Det som er kronikernes store problem, er at de skal flere forskellige steder hen, når de har følgesygdomme. Kontrol af hjertet, syn, sårheling mm. Ideen med et sted for diabetikere er vel også, at en diabetiker sammen med andre diabetikere kan få styr på det at leve med den kroniske sygdom, vægttab, kostomlægning, adfærdsændring, egenomsorg m.m. Det giver netop tanker til mere decentrale centre (sundhedshuse), nærmere hvor man bor og hvor man så kunne lave madklubber, dyrke motion sammen (fællesskaber som fx fc prostata). *1) Jf. Sisse Marie Wellings svar 2018-0275010 til Nina Busch og Jette Lyng Skolen Vi er ikke blevet præsenteret for kapacitetsbehovet for skoler på Nørrebro. Det vi har hørt et der er behov for en skole i Nordvest og en i Blågårdskvarteret. Hvis skolen placeres i Guldbergs kvarteret, vil dette også medføre en øget trafik. Skolen tager en masse grønne områder og giver byggerod i årevis. Det vil påvirke de ældre medborgere og deres brug af de grønne områder i De gamles By. Kunne skolen ikke være et andet sted i nærheden af hvor børnene bor? Afsluttende bemærkninger og spørgsmål Mange borgere undrer sig over, at der ikke var politikere til stede på de offentlige borgermøder. Kun et hav af ansatte fra kommunen. Mange af de spørgsmål referencegruppen har haft fra de offentlige møder bliver ikke besvaret af politikerne – og bliver ikke viderebragt. Vi har heller ikke kunne mødes med politikere. Men man roser sig af at helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med fx Københavns Ældreråd. Her sidder Pia Weise og hun har fx ikke mærket noget samarbejde. Hendes kritik af en stor skole placeret ved Guldbergs Have med 300 ældre beboere er helt forsvundet. Se bl.a. høringssvar nr. 45 (Lenni Kari), som vi helt tilslutter os. Diabetescenteret er ikke placeret det rette sted, men hvis byggeriet ikke kan flyttes, må det absolut minimeres i højden så det flugter med øvrige bygninger på Møllegadesiden, der 1-2 etager. Og en garanti for at brug for yderligere kapacitet ikke går ud over flere grønne arealer. Vi er selvfølgelig galde for at Nordpolens byggefelter vil forsvinde ud af den nye lokalplan. Men det sikrer ikke os på Nørrebro tilstrækkelige grønne arealer. Med venlig hilsen Torben Conrad, referencegruppe for Nørre Side Alle, bor i andelsboligforeningen ABF, Nørre Alle 23 Nina Busch, referencegruppe for sygeplejerskernes hus, Sjællandsgade 59 – 69.
Læs høringssvar fra Torben Conrad
Indsendt af:
Sara Skovmoes
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
79
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Det ville skabe en uhensigtsmæssig belastning på trafikken, som i forvejen er ret intens, og på parkeringsmulighederne. Vores daginstitution Urtehaven ligger lige ud til det område, hvor byggeriet påtænkes, og den massive øgning i trafik, forurening og støj heraf, vil kunne påvirke dagligdagen for de mange vuggestue og børnehave børn i en negativ retning. Jeg håber, at man vil overveje dette byggeri igen og se nærmere på de mange negative konsekvenser det vil få for os beboere og små børn i området. Mvh. Sara
Læs høringssvar fra Sara Skovmoes
Indsendt af:
Niels
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
78
By:
København
Postnr.:
1358
Jeg er imod helhedsplanen for De Gamles By. Der skal ikke nedlægges flere grønne områder på Nørrebro.
Læs høringssvar fra Niels
Indsendt af:
Shirley Pollak
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
77
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er imod helhedsplanen for De Gamles By, som vil ødelægge en af de meget få grønne oaser på Nørrebro.
Læs høringssvar fra Shirley Pollak
Indsendt af:
Simone Falcon
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
76
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker at gøre indsigelse overfor Kommunens Helhedsplan for De Gamles By. Vi har i forvejen alt for få grønne arealer og for megen trafik på Nørrebro. Så jeg siger NEJ TAK til yderligere byggeri og aktiviteter, som inddrager vores få tilbageværende grønne m2 og øger trafikbelastningen
Læs høringssvar fra Simone Falcon
Indsendt af:
Anna Møllegaard
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
75
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg bifalder ikke planerne om en skole i de gamles by. Byen grønne områder er i forvejen hårdt pressede, og vi har brug for at bevare hvert eneste træ. Ydermere vil en skole resulteret støj og ødelægge den særlige rolige stemning i de gamles by og gå imod den byhistoriske arv og ide om et for datidens standarder topmoderne rekreativt område for de ældre medborgeres velbefindende. Kommunen skal respektere byens sociale og rekreative grønne oaser hvis den respekterer sine borgere. Det er de steder der gør byen værd at leve og bo i.
Læs høringssvar fra Anna Møllegaard
Indsendt af:
Vibeke Reese
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
74
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Jeg er imod helhedsplanen for De Gamles by. Det er en lille grøn oase i et ellers ret trafikeret Nørrebro. Det er et åndehul for mange og bør bevares.
Læs høringssvar fra Vibeke Reese
Indsendt af:
Maria lauritzen
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
73
By:
København
Postnr.:
2100
For 10-12 år siden var de gamles by en oase, fyldt med spændende steder hvor man kunne sidde og se små mus og egern have travlt med deres egne sager, der var et dejligt spisested, hvor alle kunne gå ind og få et lækkert måltid mad, til en rimelig pris. Nu er det total smadret, alt hvad der var smukt og dejlig er fjernet, til fordel for kedelig forudsigelig beplantning, ingen ugenerte steder til ro og fordybelse, men larm, uro og idiotiske gymnastikredskaber som ingen bruger og nu hedder det by-oasen, det er til at tude over.
Læs høringssvar fra Maria lauritzen
Indsendt af:
Maria Lauritzen
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
72
By:
København
Postnr.:
2100
For 10-12 år siden var de gamles by en oase, fyldt med spændende steder hvor man kunne sidde og se små mus og egern have travlt med deres egne sager, der var et dejligt spisested, hvor alle kunne gå ind og få et lækkert måltid mad, til en rimelig pris. Nu er det total smadret, alt hvad der var smukt og dejlig er fjernet, til fordel for kedelig forudsigelig beplantning, ingen ugenerte steder til ro og fordybelse, men larm, uro og idiotiske gymnastikredskaber som ingen bruger og nu hedder det by-oasen, det er til at tude over.
Læs høringssvar fra Maria Lauritzen
Indsendt af:
Lisbet Vestergaard Marek
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
71
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er meget imod ændringerne i De gamles by. Det er skandaløst, at Københavns Kommune ser højt og flot på at bevare de grønne områder på Nørrebro. Vi er mange, der bruger De gamles by som rekreativt område. Og det er IKKE nok at redde små oaser, for De gamles by som helhed er mere end blot de grønne oaser, det er et område med ro og luft. Vi er i forvejen så mange, der bor her i området, og der er brug for områder, hvor man kan få ro og luft og det kan man i De gamles by. Det ændrer de her planer på. Desuden virker det som en fix idé for visse i Borgerrep. at der skal ligge et diabetescenter netop dér. Og endelig så jeg hellere, at kommunen gjorde noget ved de problemer, der er nu på Nørrebros folkeskoler end byggede nye. Mvh Lisbet Vestergaard Marek
Læs høringssvar fra Lisbet Vestergaard Marek
Indsendt af:
Bo Heidelberg
Dato: 14. december 2019
Svarnummer:
70
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er meget imod forslaget der kun vil forværre det trafikale kaos der allerede råder omkring Møllegade! Det er i forvejen næsten umuligt at finde parkeringsplads i området og yderligere bebyggelse vil forværre dette betydeligt og uacceptabelt. Der er blevet bygget intenst nok i dette område igennem en længere årrække og nu må vi have fred til endelig at nyde vores bydel. De få grønne områder vi har tilbage bør bevares og ikke mindskes yderligere. Stop jer selv - I bor her ikke!
Læs høringssvar fra Bo Heidelberg

Sider