Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Borgerrepræsentation i København har besluttet at sende Forslag til helhedsplanen for De Gamles By i offentlig høring.

Høringsfrist:

16. december 2019
Indsendt af:
Marie
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
129
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker at bibeholde de gamles by, som den er nuværende!
Læs høringssvar fra Marie
Indsendt af:
Karen M Jensen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
128
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg synes, det er stærkt problematisk at bygge en skole så tæt på Guldbergs Skole uden, at have tænkt i sammenhæng mellem de to institutioner. Jeg forstår ikke behovet for at placere en ny skole så tæt på en eksisterende, hvor der hvert år er sammenlægninger af klasser. Jeg er bekymret for presset på By-oasen, hvis der skal ligger to skoler så tæt på området. Jeg synes placeringen af diabetes centeret er problematisk ift. trafikstrømmen i området.
Læs høringssvar fra Karen M Jensen
Indsendt af:
Karen knudtzon
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
127
By:
Melbourne
Postnr.:
3067
Jeg er imod helhedsplanen
Læs høringssvar fra Karen knudtzon
Indsendt af:
Thomas Hyllested Pedersen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
126
By:
København N
Postnr.:
2200
Ifølge planerne for det kommende Diabetescenter åbnes der mulighed for et højt byggeri (OPUS-bygningen) meget tæt på Møllegade. Det betyder potentielt mindre sollys på Møllegade hvilket vil kunne gøre den nordlige ende af Møllegade mere lukket og mørk end i dag. Det synes jeg er et problem, da Nørrebro i forvejen har rigelig med højt byggeri og gader og veje med begrænset eller næsten intet sollys. Derudover synes jeg at det er ærgerligt at De Gamles By vil blive yderligere bebygget til så det bidrag til grønne arealer som De Gamles By pt. udgør bliver yderligere reduceret. Der er i forvejen allerede bygget adskillige institutioner på området i de sidste mange år og det er meget beklageligt at de få grønne områder som pt. eksisterer ikke får lov til at blive bevaret. Mvh Thomas Hyllested Pedersen
Læs høringssvar fra Thomas Hyllested Pedersen
Indsendt af:
Christian Maglenfeldt
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
125
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er meget imod helhedsplanen for De Gamles By. Det er helt uforståeligt at politikerne finder det rimeligt at opføre (endnu) et kæmpe byggeri og herved inddrage grønne, fredede arealer i et område der i forvejen har den sørgelige rekord i færrest grønne kvadratmeter pr. indbygger. Det er hverken rimeligt eller acceptabelt! De Gamles By er vores åndehul. Helhedsplanen - og i særdeleshed opførslen af diabetescentret - er stik imod kommuneplanen fra 2015, hvor der står at De Gamles By er udnævnt til kulturbevarelse. En bygning på 3000 m2 og op til 15 m. højt vil næppe undgå at skæmme området. Det lange kig til De Gamles By, er i kommuneplanen for 2015 fremhøves som bevaringsværdigt for området, forsvinder. Og sammen med det lys og aftensol for halvdelen af Møllegade (og omegns) beboere. Derudover er det svært at se hvordan et diabetescenter, der skal betjene 40.000 personer årligt, ikke vil komme til at bidrage til endnu tættere trafik, larm og i det hele taget sænke trafiksikkerheden i område. Det gør mig trist på både egne vegne - men også alle de ældre og børnefamilierne i området. Hele processen omkring udarbejdelsen af helhedsplanen er under al kritik. Borgene i området, fx beboerne i vores andelsforening, AB Trekanten, der ligger klods op af De Gamles By, er hverken blevet inddraget eller hørt i processen. Jeg håber at politikerne denne gang vil tage de mange indsigelser til sig og i samme omgang tage områdets beboere alvorligt.
Læs høringssvar fra Christian Maglenfeldt
Indsendt af:
Freja Lium
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
124
By:
København N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod helhedsplanen for De Gamles By. Med helhedsplanen for De Gamles By - og særligt opførslen af diabetescentret - inddrages en af lokalområdets få grønne oaser og erstattes af flere års byggeri, øget trafik og mindre sollys i et kvarter, der i forvejen savner grønne m2. Det er ikke fair, hverken for os lokalbeboere eller for bydelen i det hele taget. Det bekymrer mig at diabetescentret uden tvivl kommer til at tilføre området mere trafik. Særligt fordi man har valgt at placere diabetescentret i et lille ikke metronært lokalområde. Krydset ved Nørre Alle og Møllegade er i forvejen belastet og dertil kommer krydset ved Tagensvej og Blegdamsvej, der gør området til et i forvejen trafikbelastet område. Ved at opføre et diabetescenter, der skal betjene op til 40.000 personer årligt 2025, trækkes trafikken fra de store veje og helt ind i De Gamles By og de omkringliggende små veje - til vuggestuerne, børnehaverne, en fremtidig skole (!) og plejehjemmene. Det er ikke rimeligt! Vi er triste over udsigten til at turen til vores datters vuggestue ikke længere bliver en rolig tur gennem grønne omgivelser, men en zig-zaggen mellem først flere års byggeplads og senere mellem biler til og fra diabetescentret. Èn ting er den negative indvirken på vores personlige liv og færden i lokalområdet, noget andet er at vi som bydel i forvejen er budskaber når det kommer til grønne m2 pr. indbygger. Derudover har vi ikke ligefrem været forskånet for byggeri i dette område. Med først et Mærsk Tårnet der har taget lys og udsigt fra hele østsiden og nu et 5 etagers højt byggeri der gør det samme ved vestsiden, er der efterhånden meget lidt sollys på Møllegade. Selvfølgelig ønsker ingen at få skærmet deres udsigt eller taget sollyset i deres hjem, men beboerne på Nørrebro har allerede taget deres tørn med at rumme de store byggerier i området. Vi har i forvejen fået ofret vores grønne kvadratmeter. Der må simpelthen gøres en større indsats for at finde et alternativt sted til diabetescentret. Byrden ved at rumme de store byggerier må fordeles demokratisk og andre bydele bør kunne løfte noget her. Dertil kan jeg forstå at der ikke er blevet gjort noget for at undersøge mulige alternativer til opførelsen af diabetescentret, hvilket mildest talt er meget beklageligt. For at gøre ondt værre, er borgerne i lokalområdet ikke blevet hørt i processen omkring udarbejdelsen af helhedsplanen. Vores andelsforening, AB Trekanten, der ligger tættest ved De Gamles By er ikke blevet inddraget i processen og det er under al kritik. Jeg håber inderligt at I politikere vil tage argumenterne og de mange andre indsigelser til jer og tage helhedsplanen op til revision igen.
Læs høringssvar fra Freja Lium
Indsendt af:
Kathinka Bødtker-Næss Larsen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
123
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod Helhedsplan for de Gamles by Min indsigelse omhandler planlagt opførelse af diabetescenter på 3000 kvadratmeter i Møllegade: - Lokalområdets trafikale ændringer ved placering af diabetescenter er problematiske. Problemstillingen er hverken løst eller behandlet i helhedsplanen. - Beboere i vores ejendom er ikke blevet taget med på råd og hensigterne i planen ud mynter sig ikke i de faktisk mulige planer. Et diabetescenter vil spærre for det erklærede ønske om grønne opholdsarealer og tage en stor bid at det mulige rekreative beboelsesnære udeareal. - Kommunen går glip af historisk mulighed for at skabe et nyt grønt parkområde for beboere i en af landets tættest bebyggede og meget børnerige områder. - Kommunen placerer en ny central offentlig kommunal sundhedsinstitution i ikke stationsnært område. - Opførelse af diabetescenteret ødelægger min og mit barns private livskvalitet i form af mindre lys og udsyn og aftensol på altanen og gør indgreb i min privatøkonomi idet min lejlighed sandsynligvis ikke længere er lige så attraktiv. Jeg købte for lidt over et år siden min lejlighed i Møllegade på grund af beliggenheden med aftensol på altanen og fin udsigt til de smukke huse i de gamles by. Jeg syntes egentlig også at den noget nedslidte materielgård med det sorte plankeværk var charmerende landlig. Bag den lå oven i købet en fin lille parkhave med frugttræer. Sammen med vores ejendoms små forhaver gav det hele indtryk af muligheden for et godt boligliv. Jeg læste dengang Helhedsplanen for de Gamles by fra 2012, her angives, at man muligvis påtænkte en bebyggelse på 450 kvadratmeter på grunden (tegnet mindre en den nuværende bebyggelse) og det beskrives, at der generelt ønskes åbnet op til de Gamles by for styrkelse af de rekreative grønne kvaliteter. Fint tænkte jeg - lige indtil jeg tilfældigt af andre beboere i ejendommen blev gjort opmærksom på, at der nu var andre planer for vores lille fredlige plet og lokale gade et år efter. Vi fik nu at vide at en ny Helhedsplan for de Gamles by for 2019 indeholdt 3000 kvadratmeter stort diabetescenter lige over for vores ejendom. Et hus der kommer til at spærre for det erklærede ønske om åbenhed og tager en stor bid at det mulige grønne areal der ligger tættest på boligbebyggelserne op ad de Gamles by. Man gør det modsatte af det der ellers var stillet som udviklingstema i helhedsplanen fra 2012 og må man forstå også temaet for helhedsplan 2019. Man kan åbenbart ikke stole på Københavns Kommunes hensigter. Helhedsplanen er på den måde manipulerende og selvmodsigende. Hvordan er det muligt at man ved at fjerne areal og bygge 3000 kvadratmeter samtidig opnår det der står beskrevet i planen: ”Udearealerne omkring Center for Diabetes indbyder til en sund og aktiv livsstil. Gennem madlavning, dyrkning af grønt og udendørs træningsfaciliteter inviterer området til grønne fællesskaber.” På planerne vises ligeledes store grønne ringe hvor der står urtehaver, café område, frugttræer, træningsfaciliteter, private opholdszoner midt på grunden, hvordan kan dette realiseres? – i mine øjne er det manipulation. Udover at spærre for min private udsigt og aftensol, min livskvalitet og hvem ved min lejlighedsværdi, gør man også det modsatte af hensigtserklæringerne i begge helhedsplaner og ødelægger den historiske mulighed for at skabe et nyt grønt parkområde for beboere i en af landets tættest bebyggede områder. Endvidere er det svært at forestille sig de trafikale konsekvenser af den valgte beliggenhed for en central kommunal institution. Hvilket heller ikke er beskrevet i helhedsplanen, ej heller løst. Det er fint at Københavns Kommune ønsker at opføre et diabetes center, men man kan undre sig over at dette skal placeres i et lille ikke metronært lokalområde. Mærkeligt er det også at kommunen sælger grunde for netop at få råd til metroen, placerer nye offentlige centrale funktioner i en af de bydele der ikke var så heldige at få en metrostation. Der henvises også i miljøvurderingen vedr. helhedsplanen til Københavns ”Fingerplan” hvor der netop står: ”Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, skal placeres inden for stationsnære områder”. Er et nyt diabetescenter ikke netop sådan en institution/byfunktion? Der står endv. i helhedsplanen, at den er blevet til i samarbejde med beboerne i området. Det er ikke rigtigt. Vores andelsboligforening er ikke blevet kontaktet for dialog - selv om vi er nærmeste boligejendom til grunden og de offentlige møder har ikke indeholdt andet end oplysninger til borgerne om planerne. Med håb om nu at blive hørt som borger og nærmeste beboer – En ny helhedsplan bør ikke indeholde opførelsen af et nyt diabetescenter i Møllegade. Venlig hilsen Kathinka Bødtker-Næss Larsen Bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen A B Trekanten
Læs høringssvar fra Kathinka Bødtker-Næss Larsen
Indsendt af:
Tommy Jensen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
122
Virksomhed / Organisation :
Det frie Gymnasium
By:
København N
Postnr.:
2200
Det frie Gymnasium vil gerne indsende følgende høringssvar som er imod at der bygges et diabetescenter i Møllegade/De Gamles By. Det gør vi af flgende grunde: Det virker forkert at man vælger at anvende noget af et af de meget sparsomme grønne områder på Indre Nørrbro hvor De Gamles By, Hans Tavsens Park og Assistens Kirkegård er de eneste større. Hans tavsens Park udlægges nu som skybruds bassin og Assistens er fredet så det lægger også begrænsninger på de områder og at man så bruger De Gamles By som byggegrund for noget der i praksis kunne placeres et meget bedre sted i kommunen, et sted med bedre tilgængelighed er noget der vækker protest i den lokale befolkning. Når og hvis skybrudsprojektet og byggeriene i områderne går igang overlapper byggeperioderne hinanden og der er hverken adgang til park på den ene eller ande af Nørrebrogade. Møllegade er i forvejen smal og meget trafikeret, den er ofte blokeret af biler, renovation, flytning og diverse byggeforanstaltninger samt har trafik i begge retninger hvilket gør at biler må vige og bakke for at trafikken kan komme frem. Der er også mange cyklister i myldretiderne der derved kommer i farezonen Der er også flere daginstitutioner og vores grundskole/gymnasium så det er ikke hensigtsmæssigt at øge trafikmængden i gaden. Der er lavet en trafikanalyse der nedtoner problematikken. Det grundlag den er lavet på forholder sig ikke til at der er lavet en trafikplan for Blågårdsgade kvarteret på den anden side af Nørrebrogade noget der helt sikker vil ændre trafikken på denne side også. Når bilerne ikke længere kan smutte igennem Baggesensgade uden om busslusen vil de forsøge at søge nordover. Så vi vil gerne bede politikerne om at tage ovenståendemed ii jeres overvejelser. Med venlig hilsen Det frie Gymnasum
Læs høringssvar fra Tommy Jensen
Indsendt af:
Trine Maribo Carstensen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
121
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Trine Maribo Carstensen
By:
København N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod Helhedsplanen for De Gamles By Helhedsplanen for De Gamles By med opførelse af en ny skole, idrætshal og et diabetescenter er uacceptabel for kvarterets beboere. Jeg vil stærkt opfordre til, at den bliver taget af bordet, helt! Nørrebro har meget få kvadratmeter grønt pr. indbygger, og vi har lavere gennemsnitslevealder end de øvrige bydele, så det har stor betydning, at de få grønne oaser, vi har, bliver bevaret. Mennesker og dyr har brug for lys, luft og ro, og De Gamles By giver mulighed for dette. Vores lille kvarter har været underlagt byggeprojekter med tilhørende støv, støj, tung trafik, vibrationer osv. i de sidste mange år. Der er blevet opført daginstitutioner i De Gamles By, parkeringskælder på Nørre Alle, Center for kræft og sundhed og ikke mindst forskertårnet på Panuminstituttet. Vi taler om endog meget store projekter, der ligger indenfor en radius på bare 250 meter fra for eksempel min bopæl i Nørre Sidealle. Det har været belastende at være nabo til så mange byggepladser, og nu trænger vi til ro. Bid for bid er de sparsomme grønne arealer blevet inddraget, og nu er der næsten ikke mere at tage af. Da parkeringskælderen blev bygget, blev vi lovet betydelig mere grønt; men resultatet er et stort kedeligt område med asfalt. Hvis planen bliver gennemført, vil jeg få diabetescentret som genbo. Møllegade er smal, og der er en del lejligheder i vores andelsforening, der kun har vinduer ud mod Møllegade. Vi har ikke morgensol, men vi har et dejligt lys eftermiddag og aften. Et 15 meter højt diabetescenter vil imidlertid ødelægge dette. Der vil blive en høj mur på den anden side af gaden, og det vil nok komme til at virke som om, vi bliver lukket ned i et hul. Det er vi naturligvis imod. Vi vil miste solskin, udsigt til himlen, træerne og de kønne gamle bygninger i De Gamles By. Herlighedsværdien med lys og luft vil blive taget fra os. Her kan ikke være et diabetscenter, en stor skole og en ny idrætshal. En ting er belastningen i byggeperioden; men også når de ville stå klar, ville de give en betydeligt øget trafik i området, som jeg ikke kan se, hvordan skal kunne lykkes og som, hvis det gennemføres, vil beskæmme kvarteret meget markant. Nogle har nævnt som nødløsning at anbringe diabetscentret på Nordpolen; men det er i mine øjne ikke en god løsning. Nordpolen udgør en smuk og rar lille krog, hvor vi er mange, der holder af at komme. Det er et lille åndehul, inden man kommer ud i tæt trafik. Desuden bør man tænke på det store trafikkryds Tagensvej - Nørre Alle. Tre af hjørnerne i dette kryds er rimeligt kønne med gamle træer (Nordpolen, Universitetsbiblioteket og Rigshospitalet), og de er med til at holde byen værd at se på og trafikken tålelig. Lad os ikke forringe mere. Lad os sætte klima og bevaring af natur først, da det er nødvendigt for os der bor her og for Verden. Lad os prioritere bevaring af træer, grønne områder og kønne bygninger. De er vigtige for os og vores trivsel. Lad os indskrænke asfalt og skabe mere grønt både nede og oppe, som er en god del af Helhedsplanen. Her skal ikke være mindre grønt, ikke én eneste kvadratmeter mindre; her skal være mere. Planen med at bygge mere nyt på dette lille område af byen er i mine øjne en skandale. Den demokratiske proces har ikke været stærk; men I kan nå det endnu. Hør på os. Lyt venligst til alle vore indsigelser og tag helhedsplanen af bordet.
Læs høringssvar fra Trine Maribo Carstensen
Indsendt af:
Martin Pilgaard
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
120
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Beboerrepræsentationen i Alderstrøst, BBR, Nørre Allé 15, 17 og 19
By:
København N
Postnr.:
2200
Vedlagt påny med vedhæftet høringssvar i PDF-format. Vedhæftet er også BBR's tilslutning til de to nævnte høringssvar. Høringssvar på vegne af Beboerrepræsentationen BBR i Alderstrøst, der repræsenterer 223 lejemål for børnefamilier, ældre, studerende, mv. på Nørre Allé 15, 17 og 19 i 2200 København N. BBR tilslutter sig: - Høringssvar nr. 22: Agnes Hauberg, formand for Ejerforeningen Møllegade 34-Nørre Sidealle 5-7 - Høringssvar nr. 80: Torben Conrad, medlem af referencegruppen for Nørre Sidealle og beboer i andelsforeningen A/B Nørre Allé 23 m.fl. (536) (Nørre Allé 23, Nørre Sideallé 2-8, Møllegade 36) Begge høringssvar er vedlagt. Vi er imod Helhedsplan for De Gamles By, og vores indsigelse mod byggeplanerne retter sig især mod de øgede gener, som vi utvivlsomt med den nuværende helhedsplan vil opleve ift.: • Støj • Trafiksikkerhed • Parkering • Mangel på grønne områder i landets tættest beboede område Logikken i at placere et nyt diabetescenter i De Gamles By er uforstående og har store huller i redegørelen for, hvilke løsninger og tiltag, man vil foretage for at dæmme op for de øgede gener. Der er ingen offentlig transport til døren – kommer den, og er den talt med i trafiktællingen? Vi mangler svar på, hvordan vores byrådspolitikere vil imødekomme udfordringerne og generne, som den øgede trafik i et i forvejen tæt bebyggede og trafikalt belastet område vil forårsage. Både løsningerne og de implicerede byrådspolitikere glimter ved deres fravær – hvor var I ved seneste høring den 26. november i festsalen i De Gamles By? Med jeres fravær skiftede den offentlige høring ufrivilligt karakter til at være et informationsmøde med fremlæggelse af planerne foretaget af repræsentanter fra forvaltningen. Det efterlader et indtryk af, at det politiske arbejde allerede er afsluttet, og at beslutningerne er truffet på forhånd. Til det kan vi kun udtrykke vores største kritik. Vi ønsker en redegørelse for, hvordan myndighederne vil takle den ekstra (og tunge) trafik til og fra området, og vi ønsker en redegørelse for, hvordan I sikrer sikkerheden for andre trafikanter, den øgede støj og det øgede behov for parkering, når der nu skal lægges store institutioner uden offentlig transport. Vi vil også protestere mod parkerings- og trafiktællingerne, som er foretaget, mens hele Nørre Allé var lukket og parkeringen nedlagt grundet vejarbejde. De kan derfor overhovedet ikke bruges til noget og derfor vil vi kræve, at ændring af parkeringsforhold og anlæg af nye pladser til institutionerne sker ud fra en konkret og kvalificeret vurdering.   Nogle beboere er bekymrede over, hvor vi skal parkere henne i fremtiden, når der: 1) inddrages pladser til servicebiler til diabetescenteret, og 2) 2) diabetescenteret vil generere endnu mere trafik og større kamp om de ledige pladser. Til at begynde med kunne I få lavet optegningerne på Henrik Pontoppidans Vej færdige, så vi undgår skæve parkeringer, hvor der i de grelleste tilfælde holder 2-3 biler parkeret, hvor der er plads til 4-5 biler. Til sidst: Hvor er ambitionerne om grøn kørsel i kommunen? Vil I med nybyggerierne sikre, at der kommer flere ladepladser til elbiler i området? Hvis I mener, at I venter på efterspørgslen, så vend den om: Efterspørgslen venter på jer. Vi ser gerne, at al kommunal kørsel i De Gamles By bliver elektrificeret, da både kræftpatienter, diabetespatienter, ældre og børn er udsatte grupper for luftforurening (og støj). Så hvorfor ikke etablere flere ladestandere til elbiler, når I alligevel har jorden af? Burde det efterhånden ikke være obligatorisk? Det synes regeringen i hvert fald at have fundet frem til: ”Minister: Ladestandere skal være obligatoriske ved nye, større byggerier” https://ing.dk/artikel/minister-ladestandere-skal-vaere-obligatoriske-ved-nye-stoerre-byggerier-227946?fbclid=IwAR2iDeytdb11__ndEOF0JDk2Z2-_qIeJOL88T-zB5PPjH43PaEjnYk-oPMI Endelig vil vi bemærke, at mange af vores beboere har børn på Guldberg Skole. Guldberg Skole har ikke kunnet fylde fire spor i år og derfor kan det undre, at forvaltningen mener, at vi skal lægge grønne områder til en ny stor skole, i stedet for at få den, vi allerede har, til at fungere. Vi mener ikke, at der kan være så stort behov om så få år, så Guldberg Skole ikke er fyldt i år. En ny skole i De Gamles By vil lægge et massivt pres på et af vores få grønne og stille områder. Med venlig hilsen og på vegne af Beboerrepræsentationen Alderstrøst, BBR Martin Pilgaard Nørre Allé 19, 2200 København Bestyrelsesmedlem i BBR
Læs høringssvar fra Martin Pilgaard
Indsendt af:
Trine Maribo Carstensen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
119
Virksomhed / Organisation :
Trine Maribo Carstensen
By:
København N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod Helhedsplanen for De Gamles By Helhedsplanen for De Gamles By med opførelse af en ny skole, idrætshal og et diabetescenter er uacceptabel for kvarterets beboere. Jeg vil stærkt opfordre til, at den bliver taget af bordet, helt! Nørrebro har meget få kvadratmeter grønt pr. indbygger, og vi har lavere gennemsnitslevealder end de øvrige bydele, så det har stor betydning, at de få grønne oaser, vi har, bliver bevaret. Mennesker og dyr har brug for lys, luft og ro, og De Gamles By giver mulighed for dette. Vores lille kvarter har været underlagt byggeprojekter med tilhørende støv, støj, tung trafik, vibrationer osv. i de sidste mange år. Der er blevet opført daginstitutioner i De Gamles By, parkeringskælder på Nørre Alle, Center for kræft og sundhed og ikke mindst forskertårnet på Panuminstituttet. Vi taler om endog meget store projekter, der ligger indenfor en radius på bare 250 meter fra for eksempel min bopæl i Nørre Sidealle. Det har været belastende at være nabo til så mange byggepladser, og nu trænger vi til ro. Bid for bid er de sparsomme grønne arealer blevet inddraget, og nu er der næsten ikke mere at tage af. Da parkeringskælderen blev bygget, blev vi lovet betydelig mere grønt; men resultatet er et stort kedeligt område med asfalt. Hvis planen bliver gennemført, vil jeg få diabetescentret som genbo. Møllegade er smal, og der er en del lejligheder i vores andelsforening, der kun har vinduer ud mod Møllegade. Vi har ikke morgensol, men vi har et dejligt lys eftermiddag og aften. Et 15 meter højt diabetescenter vil imidlertid ødelægge dette. Der vil blive en høj mur på den anden side af gaden, og det vil nok komme til at virke som om, vi bliver lukket ned i et hul. Det er vi naturligvis imod. Vi vil miste solskin, udsigt til himlen, træerne og de kønne gamle bygninger i De Gamles By. Herlighedsværdien med lys og luft vil blive taget fra os. Her kan ikke være et diabetscenter, en stor skole og en ny idrætshal. En ting er belastningen i byggeperioden; men også når de ville stå klar, ville de give en betydeligt øget trafik i området, som jeg ikke kan se, hvordan skal kunne lykkes og som, hvis det gennemføres, vil beskæmme kvarteret meget markant. Nogle har nævnt som nødløsning at anbringe diabetscentret på Nordpolen; men det er i mine øjne ikke en god løsning. Nordpolen udgør en smuk og rar lille krog, hvor vi er mange, der holder af at komme. Det er et lille åndehul, inden man kommer ud i tæt trafik. Desuden bør man tænke på det store trafikkryds Tagensvej - Nørre Alle. Tre af hjørnerne i dette kryds er rimeligt kønne med gamle træer (Nordpolen, Universitetsbiblioteket og Rigshospitalet), og de er med til at holde byen værd at se på og trafikken tålelig. Lad os ikke forringe mere. Lad os sætte klima og bevaring af natur først, da det er nødvendigt for os der bor her og for Verden. Lad os prioritere bevaring af træer, grønne områder og kønne bygninger. De er vigtige for os og vores trivsel. Lad os indskrænke asfalt og skabe mere grønt både nede og oppe, som er en god del af Helhedsplanen. Her skal ikke være mindre grønt, ikke én eneste kvadratmeter mindre; her skal være mere. Planen med at bygge mere nyt på dette lille område af byen er i mine øjne en skandale. Den demokratiske proces har ikke været stærk; men I kan nå det endnu. Hør på os. Lyt venligst til alle vore indsigelser og tag helhedsplanen af bordet.
Læs høringssvar fra Trine Maribo Carstensen
Indsendt af:
Martin Pilgaard
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
118
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Beboerrepræsentationen i Alderstrøst, BBR, Nørre Allé 15, 17 og 19
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar på vegne af Beboerrepræsentationen BBR i Alderstrøst, der repræsenterer 223 lejemål for børnefamilier, ældre, studerende, mv. på Nørre Allé 15, 17 og 19 i 2200 København N. BBR tilslutter sig: - Høringssvar nr. 22: Agnes Hauberg, formand for Ejerforeningen Møllegade 34-Nørre Sidealle 5-7 - Høringssvar nr. 80: Torben Conrad, medlem af referencegruppen for Nørre Sidealle og beboer i andelsforeningen A/B Nørre Allé 23 m.fl. (536) (Nørre Allé 23, Nørre Sideallé 2-8, Møllegade 36) Begge høringssvar er vedlagt. Vi er imod Helhedsplan for De Gamles By, og vores indsigelse mod byggeplanerne retter sig især mod de øgede gener, som vi utvivlsomt med den nuværende helhedsplan vil opleve ift.: - Støj - Trafiksikkerhed - Parkering - Mangel på grønne områder i landets tættest beboede område Logikken i at placere et nyt diabetescenter i De Gamles By er uforstående og har store huller i redegørelen for, hvilke løsninger og tiltag, man vil foretage for at dæmme op for de øgede gener. Der er ingen offentlig transport til døren – kommer den, og er den talt med i trafiktællingen? Vi mangler svar på, hvordan vores byrådspolitikere vil imødekomme udfordringerne og generne, som den øgede trafik i et i forvejen tæt bebyggede og trafikalt belastet område vil forårsage. Både løsningerne og de implicerede byrådspolitikere glimter ved deres fravær – hvor var I ved seneste høring den 26. november i festsalen i De Gamles By? Med jeres fravær skiftede den offentlige høring ufrivilligt karakter til at være et informationsmøde med fremlæggelse af planerne foretaget af repræsentanter fra forvaltningen. Det efterlader et indtryk af, at det politiske arbejde allerede er afsluttet, og at beslutningerne er truffet på forhånd. Til det kan vi kun udtrykke vores største kritik. Vi ønsker en redegørelse for, hvordan myndighederne vil takle den ekstra (og tunge) trafik til og fra området, og vi ønsker en redegørelse for, hvordan I sikrer sikkerheden for andre trafikanter, den øgede støj og det øgede behov for parkering, når der nu skal lægges store institutioner uden offentlig transport. Vi vil også protestere mod parkerings- og trafiktællingerne, som er foretaget, mens hele Nørre Allé var lukket og parkeringen nedlagt grundet vejarbejde. De kan derfor overhovedet ikke bruges til noget og derfor vil vi kræve, at ændring af parkeringsforhold og anlæg af nye pladser til institutionerne sker ud fra en konkret og kvalificeret vurdering. Nogle beboere er bekymrede over, hvor vi skal parkere henne i fremtiden, når der 1) inddrages pladser til servicebiler til diabetescenteret, og 2) diabetescenteret vil generere endnu mere trafik og større kamp om de ledige pladser. Til at begynde med kunne I få lavet optegningerne på Henrik Pontoppidans Vej færdige, så vi undgår skæve parkeringer, hvor der i de grelleste tilfælde holder 2-3 biler parkeret, hvor der er plads til 4-5 biler. Til sidst: Hvor er ambitionerne om grøn kørsel i kommunen? Vil I med nybyggerierne sikre, at der kommer flere ladepladser til elbiler i området? Hvis I mener, at I venter på efterspørgslen, så vend den om: Efterspørgslen venter på jer. Vi ser gerne, at al kommunal kørsel i De Gamles By bliver elektrificeret, da både kræftpatienter, diabetespatienter, ældre og børn er udsatte grupper for luftforurening (og støj). Så hvorfor ikke etablere flere ladestandere til elbiler, når I alligevel har jorden af? Burde det efterhånden ikke være obligatorisk? Det synes regeringen i hvert fald at have fundet frem til: ”Minister: Ladestandere skal være obligatoriske ved nye, større byggerier” https://ing.dk/artikel/minister-ladestandere-skal-vaere-obligatoriske-ved-nye-stoerre-byggerier-227946?fbclid=IwAR2iDeytdb11__ndEOF0JDk2Z2-_qIeJOL88T-zB5PPjH43PaEjnYk-oPMI Endelig vil vi bemærke, at mange af vores beboere har børn på Guldberg Skole. Guldberg Skole har ikke kunnet fylde fire spor i år og derfor kan det undre, at forvaltningen mener, at vi skal lægge grønne områder til en ny stor skole, i stedet for at få den, vi allerede har, til at fungere. Vi mener ikke, at der kan være så stort behov om så få år, så Guldberg Skole ikke er fyldt i år. En ny skole i De Gamles By vil lægge et massivt pres på et af vores få grønne og stille områder. Med venlig hilsen og på vegne af Beboerrepræsentationen Alderstrøst, BBR Martin Pilgaard Nørre Allé 19B, 2200 København Bestyrelsesmedlem i BBR
Læs høringssvar fra Martin Pilgaard
Indsendt af:
Peter Madsen Nordestgaard
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
117
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB NANSA
By:
København N
Postnr.:
2200
Se pdf: Høringssvar til Helhedsplan De Gamles By fra AB NANSA
Læs høringssvar fra Peter Madsen Nordestgaard
Indsendt af:
Helle Knudsen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
116
By:
København
Postnr.:
2200
Indsigelser mod helhedsplan for De Gamles By. Som borger i lokalområdet kan den aktuelle lokalplan kun give anledning til bekymring og ....undren... stor undren. Trafikalt kaotisk, må blive en konsekvens af øget trafik til ny skole og diabetescenter.med transport til og fra skole og diabetescenter. Der er i forvejen trafik til de allerede eksisterende institutioner i området. Mere trafik betyder øget luftforurening og kompromitterer trivslen for både unge og gamle i vores bydel. En bydel som er kompakt, og hvor grønne områder er dyrebare. MEGET dyrebare.
Læs høringssvar fra Helle Knudsen
Indsendt af:
Christinna
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
115
By:
København N
Postnr.:
2200
Hej, Jeg er helt og aldeles i mod placeringen af et diabetescenter i De Gamles By. Vi mangler grønne arealer på Nørrebro - det er et tilbageskridt at inddrage nogle af de få kvardratmeter vi har. Desuden er det på nuværende tidspunkt allerede rigeligt farligt at krydse Møllegade med mine børn for at komme til og fra institutionen. Trafik-, forurenings- og parkeringsforholdene i området er allerede belastet til det yderste - et diabetescenter skal placeres et sted, hvor der er let adgang med offentlig transport, hvilket bestemt ikke er tilfældet med jeres nuværende helhedsplan for De Gamles By. Jeg håber og tror på, at I finder en anden løsning, hvor vi stadig kan have De Gamles By som et frirum, og vores børn har et areal at være børn på. Jeg håber, I finder en løsning for placeringen af et diabetescenter, som giver mere mening med bedre transportforhold for de fremtidige brugere af dette center. Pas på vores livskvalitet og miljø på Nørrebro!
Læs høringssvar fra Christinna
Indsendt af:
Kara Djurhuus
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
114
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Helhedsplanen er en inderligt dårlig ide! Hvorfor bygge så massivt i en af bydelens få grønne oaser? Planen forholder sig ikke godt nok til den øgede biltrafik, som især Center for Diabetes vil forårsage. Siden Panumtårnet blev indviet er der voldsomt øget trafik i området og kaotisk for især cyklister, som der er mange af. At lede yderligere hård trafik ned ad de smalle lokalveje er ikke forsvarligt. Hvorfor placeres et nyt byggeri af den størrelse med mange besøgende ikke i umiddelbar nærhed af en tog- eller metrostation? Det må da være et naturligt skridt mod målet for København som grøn by. Center for Diabetes’ skala er bekymrende og passer dårligt ind i Møllegades lave bygninger og ‘åbninger’ ind til de gamles by. Byggeriet vil ændre det arkitektoniske udtryk i det omkringliggende område markant og derved ændre områdets karakter. Vores andelsforening har i forvejen fået et tårn på 15 etager og 75 meter på den ene side af vores ejendom! Lad os beholde lidt lys og luft til den anden side... Nørrebro’s små grønne åndehuller er guld værd. Især De Gamles By, der bredt rummer og samler bydelens beboere og gæster. Kære ansvarlige politikere, ødelæg nu ikke et af byens helt særlige (endnu ikke-kommercielle) rum! Det har I desværre kurs mod!
Læs høringssvar fra Kara Djurhuus
Indsendt af:
Peter Jønsson
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
113
By:
N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod Helhedsplanen for De Gamles By og Center for Diabetes placering. At belaste området yderligere trafikalt og parkeringsmæssigt, hvor det allerede nu er vanskeligt for beboerne i området at finde parkering, er simpelt hen forkert. Parkeringpladserne i De Gamles By er allerede fyldt op og trafikken er tæt i bydelen. Erfaringerne viser også, at hver gang der bygges i De Gamles By (eksempelvis børneinstitutionerne, der er opført i Møllegade) drænes de grønne områder. Der forsvandt en stor park med masser af gamle træer, da man byggede børneinstitutionerne i Møllegade. En park hvor beboerne fra plejehjemmet plejede at sætte sig ud - og hvor bydelens borgere havde et grønt frirum. Nu har man bygget en mindre pavillon med udsigt til mursten for plejehjemmet beboere - og bydelens borgere har fået et frirum mindre. Man har identificeret og italesat betydningen af ‘byens grønne åndehuller’ igen og igen som afgørende faktor for byudviklingen af København. Skal vi endnu engang opleve, at ord bare er ord. Og at man - i forsøget på at at løse et problem - skaber en række nye. Det kan gøres bedre ved at benytte en metode hvor de faktorer, der er væsenlige for områdets beboere og borgere i bydelen - spiller en større rolle.
Læs høringssvar fra Peter Jønsson
Indsendt af:
Anne-Grete Stoffersen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
112
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg vil opfordre kommunen til at trække planerne for området i DeGamles By tilbage. Vi har ikke brug for en ny skole i området, der er pladser nok på de nuværende skoler og for at fylde kommende klasser i den nye skole, skal børn komme fra andre dele af Nørrebro, hvilket helt sikkert vil give øget biltrafik til vores i forvejen trafikbelastede område. Vi har rigelig trafik fra to af byens store indfaldsveje, Tagensvej og Lyngbyvej/Nørreallé. København ønsker at være en grøn by med masser af bynatur, hvilket harmonerer meget dårligt med planerne om at nedlægge vores grønne lunge i De Gamles By, vi har brug for de grønne plæner, hvor vi kan gå tur og nyde en smule fred og ro, og kigge på planter og høre fuglesang. Hvad med visionerne om cirkulær økonomi i København? At rive de gode bygninger som idag indeholder Sundhedsforvaltningen ned, bortskaffe tons efter tons af byggemateriale, for at plastre området til med nybyggeri, giver overhovedet ikke mening. I stedt kunne der renoveres og laves skønne fx oldekollebeboelse i de eksisterende bygninger. Trafikalt kaos er hvad jeg forudser, når I vil placere et nyt diabetes-center i området, biler med patienter som ikke kan transportere sig selv, er ikke i orden i området med smalle gader. Placer centret et sted hvor der er gode tilkørselsforhold og plads til at lave parkeringspladser, ikke på de sparsomme grønne kvadratmeter, som i forvejen er en mangelvare på Nørrebro, hvor der kun er 7m2 grønt område pr. indbygger, mod de 37m2 der er gennemsnittet for resten af byen!!! Hold fingrene fra vores grønne lunge og lad os i stedet sammen udbygge bynaturen i De Gamles By. Fra en nabo til De Gamles By
Læs høringssvar fra Anne-Grete Stoffersen
Indsendt af:
Maria Novrup
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
111
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Indsendt på vegne af alle beboere i A/B Møllegade 5: Som beboere på Nørrebro er vi stærke modstandere af den nye helhedsplan, som indebærer en ny skole og et diabetescenter i De gamles by. Dette vil medføre mindre grønt, mere trafik i området omkring Møllegade, flere biler på vores små og i forvejen belastede lokalveje og samlet set mere forurening i lokalområdet, mere skygge forårsaget af høje bygninger, og mere støj i hverdagen. Vi nyder at bruge de få grønne arealer i området; herunder De gamles by, og vi ønsker at bevare dem. Nørrebro er i forvejen den bydel med færrest grønne m2 pr. beboer i København. Dertil er vi stærkt bekymrede over den øgede trafik, som både en stor skole og et nyt diabetescenter vil medføre. Ikke mindst sidstnævnte, som planlægges placeret på Møllegade, vil give øget trafik. Som beboere på Møllegade oplever vi i forvejen, at trafikken på gaden er en stor belastning, så vi ønsker ikke at der tilføres mere trafik til et område af København der i forvejen er hårdt belastet. Som minimum må det være muligt at placere diabetescenteret et andet sted end i De gamles by. Vi er dertil enige i de mange bekymringer og indvendinger som bliver udtrykt i høringssvar nr. 34 af bestyrelsen for ejerforening E/F MGNSA, Møllegade 34, Nørre Sidealle 5-7, 2200 København N. Underskrevet alle beboere i Møllegade 5
Læs høringssvar fra Maria Novrup
Indsendt af:
Patricia
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
110
By:
København
Postnr.:
2200
På Nørrebro har vi færrest kvm grønt pr. indbygger. Alligevel er det lige præcis her der skal bygges et diabetescenter og en ny skole. De Gamles by er et åndehul og et frirum, det er et sted hvor de små børn har deres daglige gang og hvor de gamle nyder deres sidste tid. Det er ikke i det her område der er brug for en skole, den burde bygges hvor behovet er. Diabetescentret i Møllegade kommer til at øge trafikken i en grad der slet ikke er dimensioneret til området. Det kommer til at ligge klemt mellem “de gamle” og os andre. Der må kunne findes et sted der giver bedre mening, også i forhold til den offentlige transport. Lyt til os der elsker Nørrebro, elsker De gamles by og gerne vil bevare et område der kan rumme os alle.
Læs høringssvar fra Patricia
Indsendt af:
Kristine Algreen-Petersen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
109
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til flere store byggeprojekter i vores kvarter er på Nørrebro
Læs høringssvar fra Kristine Algreen-Petersen
Indsendt af:
Majken
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
108
By:
copenhagen
Postnr.:
2200
Jeg gør hermed indsigelse mod helhedsplanen for De Gamles by. Som beboer tæt på det tænkte Diabetscenter, vil vi blive voldsomt eksponeret for ekstra trafik, mere forurening samt færre parkeringspladser. Dette vil have en stor og kæmpe negativ effekt på vores og vores børns hverdag.
Læs høringssvar fra Majken
Indsendt af:
Nina Rølle
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
107
By:
Københnavn Ø
Postnr.:
2100
Jeg vil hermed protestere mod Helhedsplanen for De Gamles By. Jeg er indehaver af en lejlighed i Nørre Sideallé, som vil blive berørt af det planlagte byggeri. Med planerne om at opføre et 5-etagers diabetes center med flere hundrede besøgende dagligt i Møllegade - lige for enden af Nørre Sideallé - vil vi blive voldsomt generet af den øgede trafik og larm i området. I forvejen er der en del trafik til og fra Panum Instituttet, og med planerne for De Gamles By vil trafikken blive øget - og beboerne i Nørre Sideallé og Møllegade yderligere belastet. Området omkring Nørre Sideallé er et lille smørhul på Nørrebro, og det er vigtigt at bevare storbyens små oaser og ikke ødelægge dem med store byggeprojekter, som er til stor gene for dem, der bor i området. Mvh. Nina Rølle
Læs høringssvar fra Nina Rølle
Indsendt af:
Hanne Sonne
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
106
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg indsender hermed høringssvar vedr. forslag til helhedsplan for De gamles By.
Læs høringssvar fra Hanne Sonne
Indsendt af:
Lisbeth Lund Nielsen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
105
By:
København
Postnr.:
2200
Mit første høringssvar forsvandt - som dug for den sol, vi ikke vil kunne se i lang tid, når det tåbelige byggeprojekt angiveligt skal finde sted ! Nu prøver jeg igen : Nogen i Kbh Byggetekniske Forvildning må ha ha leget med LEGO klodser for alleførste gang, da de projekterede byggeri i De Gamles By ! Hvem i alverden kan forestille sig, at trafik logistik ( parkering for beboere i området, ud/hjem-kørsel af i borgere fra Kræftcenter, tre plejecentre, børnehaver, vuggestuer, demens center. andre kommunale tilbuds påkrævede trafik OG ærindekørsel / pårørende & patient trafik / transport til og fra Diabetes Hospital ) skal hænge sammen ?????? Det er så hul i hatten, at det er pinligt. Jeg tænker nogen et eller andet sted i Københavns Kommune har intelligens reserver nok, til at indse, at dette er et projekt der kun kan leges med LEGO klodser med … I den virkelige verden må nogen være voksne nok til at indse, at LEGO er leg, der givet udvikler dele af menneskets intelligens. By planlægning og sund fornuft kræver mere end lidt trafiktælling på en fredag og noget fri leg på tegnebrættet. SÅ meget imod.
Læs høringssvar fra Lisbeth Lund Nielsen
Indsendt af:
Erik Algreen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
104
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er imod den foreslåede helhedsplan. Det Nørrebro alle vi lokale elsker så højt er helt enestående for hovedstaden. En diversitet i både befolkning og bebyggelse som skaber tolerance, nærhed og giver indbyggerne lyst til at tage ansvar for vores bydel. Vi har ikke brug for mere a la Panum. Jeg mener at vi i langt højere grad skal prioritere vi beboere og vores lokale rekreative områder.
Læs høringssvar fra Erik Algreen
Indsendt af:
Børge Nordgaard Hansen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
103
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Kære borgerrepræsentation, Undertegnede vil hermed gøre indsigelse til den foreslået plan for De Gamles By, Nørrebro, hvor der ønskes opført en ny skole og en institution (diabetes center). I min optik er Nørrebro allerede tæt bebygget, og det åndehul der kan findes i området bør forblive som sådan. Der er dagligt megen kørsel med håndværkerbiler og lastvogne for de vedligeholdelsesarbejder, som til stadig pågår samt megen belastning på de parkeringspladser, som kan findes. Beboerne er også trætte af de konstant byggeopgaver og renoveringer som er i området, her kan Mærsk Tårnet trækkes frem, renovering af Nørre Alle m.v. Den lokale skole må fremtidssikres, og der må findes en bedre placering til Diabetes Centeret. Med venlig hilsen Børge Nordgaard Hansen
Læs høringssvar fra Børge Nordgaard Hansen
Indsendt af:
Hanne Micheelsen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
102
Virksomhed / Organisation :
1940
By:
København K
Postnr.:
1253
Indsigelse mod Helhedsplanen for De Gamles By. København er i disse år udsat for et rent byggebonanza. I samme takt forsvinder de grønne og rekreative områder. Her skal blot nævnes Lærkesletten og Stejlepladsen. Nu er turen så kommet til De Gamles By. Et unikt område med flotte historiske og arkitektoniske bygninger og samtidig et grønt åndehul for de lokale beboere. Helhedsplanen er fyldt med floskler, der skal få byggeriet til at glide ned. Allerede titlen siger det, ”De Gamles By” bliver til ”Generationernes By”. I indledningen står følgende: ”De nye bygninger skal indpasses i den eksisterende grønne park- og bebyggelsesstruktur, så området bevarer sin særlige identitet som en ’by i byen’ og samtidig skaber rum for udvikling, nye sammenhænge samt mødesteder for områdets beboere og brugere” Her præsenteres tilsyneladende et vægtigt bidrag til forskønnelse og forbedring af De Gamles By!! Vidste man ikke bedre, ville man klappe i hænderne af ovenstående fire linjer. Helhedsplanen for De Gamle By bærer præg af tidens plusord. Også kaldet ”nysprog”. Når man som læser støder på ord som markant, udvikle, udvikling, indpasse, understøtter identiteten, nye sammenhænge, mødesteder osv. skal man være på vagt. På godt dansk betyder de nemlig højt og tæt byggeri, hvor der gøres indhug i grønne arealer. Undertiden (af)fredede. Det nye byggeri i Helhedsplanen ”giver større fodaftryk” end det eksisterende byggeri. Læs: flere kvadratmeter og mindre grønt. Videre hedder det: ”den byarkitektoniske værdi bliver acceptabel i forhold til områdets særlige karakter”. Det betyder, at det nye byggeri kommer til at skæmme de smukke gamle bygninger. Under hovedoverskriften ”Løsning” med underoverskriften ”Formålet med helhedsplan” står der: ”I det efterfølgende detaljerede lokalplanarbejde kan der opstå forhold, som kan betyde, at helhedsplanens anbefalinger til nybyggeriet ikke kan efterleves fuldstændigt. I udviklingen af resten af De Gamles By, er der ikke afsat midler til at realisere de anbefaleringer, som foreslås i helhedsplanen. Anbefalingerne til underområderne og den generelle begrønning, plantning af flere træer, nye aktiviteter og stiforbindelser m.m., skal ligeledes evt. finansieres ved fremtidige budgetforhandlinger.” Jeg konstaterer, at det påståede løft af den grønne profil først skal vedtages senere. Det er altså ikke sikkert, der bliver penge til det. Teksten i helhedsplanen lyder som et juleeventyr, men virkeligheden er mere beton og glas! Kommunen burde holde sig for god til at mishandle både De gamles by og sproget! Stop nu dette byggevanvid. Med udflytningen af statslige arbejdspladser må der være ledige kvadratmeter i byen, som kan benyttes i stedet for de planlagte byggerier.
Læs høringssvar fra Hanne Micheelsen
Indsendt af:
Kristian Kousgaard Mikkelsen
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
101
By:
København N
Postnr.:
2200
Da der ikke er plads til mere trafik i området, og der er mangel på grønne områder bør helhedsplanen for de gamles by forkastes.
Læs høringssvar fra Kristian Kousgaard Mikkelsen
Indsendt af:
Sofie Torp
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
100
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jeg er på alle måder imod helhedsplanen for De gamles by. Som tidligere beboer på Nørrebro er jeg dybt uenig i opførslen af et diabetescenter. Højden alene vil ødelægge den byggestil der ellers kendetegner området, som et af Nørrebros få åndehuller, og vil desuden være endnu et kæmpe byggeri som vil belaste området med tung trafik og larm. Nørrebro mangler grønne områder! Ikke tættere bebyggelse!
Læs høringssvar fra Sofie Torp

Sider