Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Borgerrepræsentation i København har besluttet at sende Forslag til helhedsplanen for De Gamles By i offentlig høring.

Høringsfrist:

16. december 2019
Indsendt af:
Anne Sofie Hansen-Skovmoes
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
159
By:
Copenhagen N
Postnr.:
2200
De Gamles By er en oase for os, der bor i nærheden - et samlingssted, hvor alle trods alder og etnicitet kan mødes enten om dyrene eller i de grønne områder, der ellers er så sjældne. Det er et frirum for mange. At bygge ny skole (den nærliggende Guldberg skole er endda ikke fyldt op) og kæmpe diabetescenter vil spolere de grønne områder, sociale samlingssteder og skabe mere støj og trafik i det ellers højt værdsætte rolige område. Det vil blive en stor forringelse for os naboer og øvrige der bruger De Gamles By. Så sent som i sidste uge mødte jeg to kvinder med deres børn, der var kommet til De Gamles By for at møde dyr, lege og nyde de grønne arealer. Disse to kvinder var bosat på Islands Brygge. Jeg håber, I vil bevare De Gamles By til glæde for alle os naboen og brugere fra nær og fjern.
Læs høringssvar fra Anne Sofie Hansen-Skovmoes
Indsendt af:
Thomas Spelling
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
158
Virksomhed / Organisation :
Gaarden & Gaden
By:
København N
Postnr.:
2200
Hvorfor skal de gamles by og byoasen benyttes til storstilede byggeprojekter? Find et andet sted, tak. Nørrebro er et tæt befolket område. Uden mange grønne parker og rekreative områder. Vi har brug for små åndehuller som i De gamles by, hvor folk i alle aldre mødes og nyder det, der i folkemunde kaldes Byoasen. Ikke et dårligt navn til det lille frimærke af græs hvor børn kan se på dyr, unge hænge ud på græsset med en pizza, de ældre fra plejehjemmet gå tur og mødes på kryds af generationer. Det er et ret fantastisk og unikt sted. De nærliggende fritidshjem og børnehaver benytter faciliteterne i dagtimerne med kompetente frilufts-pædagoger på den bemandede ‘legeplads’. Laver bål, lærer om dyr og snitter mm. Hvis endnu en skole åbner vil stedet blive fuldstændig overrendt. Det her sted i De gamles By med smukke gamle bygninger er så unikt, at man burde frede det hele frem for at bygge nye kæmpe projekter her. Ydermere er den nye skole, der skal bygges eftersigende slet ikke tiltænkt Nørrebros børn og unge, men derimod børn fra andre bydele? På Nørrebro er der ikke brug for endnu en skole. Her slår vi klasser sammen i et væk på de lokale skoler. Hvorfor skal vi så lægge vores sparsomme jord og græs til, at en skole kan bygges her? For at være fræk, kunne man spørge om ikke Østerbro kan afgive lidt af deres kilometer store Fælledpark, som jo også ligger så belejligt tæt på Rigshospitalet at et diabetes center vil være perfekt placeret her. Her går den flersporede Tagensvej direkte til døren og trafikken vil glide lettere (for ja selvklart vil der komme MEGET MERE trafik til området) når hundredevis af nye skolebørn og talrigt personale mv på diabetescenteret skal trafikeres igennem de små gader på Nørrebro. Stop med at spise af Nørrebros få grønne og fredfyldte områder. Nu må det være nok!! Mvh en lokal far.
Læs høringssvar fra Thomas Spelling
Indsendt af:
Sara Houmann Mortensen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
157
By:
København N
Postnr.:
2200
Hvorfor skal de gamles by og byoasen benyttes til storstilede byggeprojekter? Find et andet sted, tak. Nørrebro er et tæt befolket område. Uden mange grønne parker og rekreative områder. Vi har brug for små åndehuller som i De gamles by, hvor folk i alle aldre mødes og nyder det, der i folkemunde kaldes Byoasen. Ikke et dårligt navn til det lille frimærke af græs hvor børn kan se på dyr, unge hænge ud på græsset med en pizza, de ældre fra plejehjemmet gå tur og mødes på kryds af generationer. Det er et ret fantastisk og unikt sted. De nærliggende fritidshjem og børnehaver benytter faciliteterne i dagtimerne med kompetente frilufts-pædagoger på den bemandede ‘legeplads’. Laver bål, lærer om dyr og snitter mm. Hvis endnu en skole åbner vil stedet blive fuldstændig overrendt. Det her sted i De gamles By med smukke gamle bygninger er så unikt, at man burde frede det hele frem for at bygge nye kæmpe projekter her. Ydermere er den nye skole, der skal bygges eftersigende slet ikke tiltænkt Nørrebros børn og unge, men derimod børn fra andre bydele? På Nørrebro er der ikke brug for endnu en skole. Her slår vi klasser sammen i et væk på de lokale skoler. Hvorfor skal vi så lægge vores sparsomme jord og græs til, at en skole kan bygges her? For at være fræk, kunne man spørge om ikke Østerbro kan afgive lidt af deres kilometer store Fælledpark, som jo også ligger så belejligt tæt på Rigshospitalet at et diabetes center vil være perfekt placeret her. Her går den flersporede Tagensvej direkte til døren og trafikken vil glide lettere (for ja selvklart vil der komme MEGET MERE trafik til området) når hundredevis af nye skolebørn og talrigt personale mv på diabetescenteret skal trafikeres igennem de små gader på Nørrebro. Stop med at spise af Nørrebros få grønne og fredfyldte områder. Nu må det være nok!! Mvh en lokal mor
Læs høringssvar fra Sara Houmann Mortensen
Indsendt af:
Tina
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
156
Virksomhed / Organisation :
privat mor
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod byggeplanerne, den såkaldte helhedsplan, i De Gamles By. Udover at det vil tage en masse grønne arealer, Nørrebro er allerede nu den mindst grønne bydel, vil den øgede trafik til og fra skole og diabetescenter lægge et voldsomt pres på et kvarter, der slet ikke er gearet til den slags trafik. Netop stykket af Guldbergsgade langs De Gamles By er i forvejen berygtet for tung trafik og uforudsigelighed, besøgende til Diabetescentret vil kun gøre dette værre. Sjællandsgade er i forvejen også en svært overskuelig vej for vores børn, dette vil også forværres. Kommunens folk på det trafikale område forsikrede mig, ved et af møderne, om at det ingen ekstra trafik ville medføre, men det er jo ganske enkelt ikke muligt. I og med at de børn, der vil komme til at gå på skolen, ikke bor i dette kvarter. Byoasen, som drives så dygtigt af medarbejdere, der lykkes med at få ung og gammel og folk med forskellig baggrund i det hele taget til at mødes i meningsfyldt samvær, vil også blive presset af det ekstra slid på deres arealer og ressourcer, som den planlagte skole vil medføre. Byoasen er en vigtig medspiller især for børnene på Guldberg Skole, det vil betyde en kraftig forringelse i deres skolegang, hvis de nu skal dele byoasens tilbud med en ny tresporet skoles elever. Det vil givetvis også være til stor gene for de ældre mennesker, der jo trods alt bor i De Gamles By, at de skal forholde sig til cyklende, løbende og larmende elever blot de vil gå en fredelig tur.Kort sagt: vi, I ikke nok bygge den skole, der hvor der er behov for den, i stedet for her, hvor vi hverken kan eller vil have den på nogen god måde.
Læs høringssvar fra Tina
Indsendt af:
Oskar Stokholm Østergaard
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
155
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboere i Møllegade er vi stærkt kritiske overfor den forerslåede helhedsplan for De Gamles By og byggeriet af et nyt diabetescenter i gaden. Som nævnt i flere andre høringssvar virker placeringen af byggeriet bizart og uden hensyn til lyset, livet og trafikken i gaden. I stedet for at inddrage grønne arealer burde de eksisterende områder udvides. Hvis der absolut skal bygges nyt i De Gamles By, så burde det gøres ved Nordpolen, hvor der i forvejen er et problem med afskærmning ud mod Tagensvej, hvor også forbindelserne til offentlig transport er langt bedre. Det burde kunne lade sig gøre for evt. arkitekter at tage hensyn til de fredede træer, hvis dette skrives ind i konkurrenceprogrammet. Hilsen, Pernille Ahrong Nissen og Oskar Stokholm Østergaard
Læs høringssvar fra Oskar Stokholm Østergaard
Indsendt af:
Kathrine Hammerich
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
154
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne opfordre BR til at tage planerne om at bygge hhv. en folkeskole ved Sjællandsgade og et diabetescenter ved Møllegade af bordet. Begge dele er gode almennyttige formål, men i de i løbet af de 35 år jeg har boet tæt på De gamles by, er denne oase midt i byen blevet kraftigt reduceret af både institutionsbyggerier og kræftcentret ud til Nørre Allé. Og både skolen og diabetescentret vil øge forureningen og det trafikale mareridt vi har her i kvarteret, hvor man kan se de samme biler cirkle rundt i lang tid i De gamles by, i Møllegade, på Nørre Allé og de mellemliggende gader - og tilbage igen - efter en P-plads. I stedet kunne der på det område, hvor de gamle værksteder ligger (over for Møllegade 36 til 40) blive bygget et lavt byggeri med mulighed for sikker opbevaring af cykler – herunder elcykler - for både medarbejdere i De gamles by og kvarterets beboerne. Når jeg specifikt nævner elcykler i den forbindelse, så hænger det sammen med at udgør et miljørigtigt alternativ til at tage bilen på arbejde både for medarbejdere og beboere. Og for os som bor i kvarteret udgør de stejle trapper til vores cykelkældrene en reel forhindring mod at have de tunge elcykler. Så i stedet for at øge trafikken, så kunne en sikker opbevaring af cykler være et af de mange, mange, små skidt der også skal tages for at Klimalovens målsætning over tid kan blive indfriet. Bedste hilsner Kathrine Hammerich
Læs høringssvar fra Kathrine Hammerich
Indsendt af:
Amos Musoke
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
153
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er utrolig glad for at bo på Møllegade, overfor De Gamles By. Med den lille natur som De Gamles By indeholder, er det et tiltrængt åndehul for os der bor her. Bevar De Gamles By som det er.
Læs høringssvar fra Amos Musoke
Indsendt af:
Kristoffer Kiørboe
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
152
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg mener at det vil være helt enormt ødelæggende for vores beboermilljø omkring De Gamles By, hvis dette lille åndehul i byen skulle blive bebygget med skoler, diabetescentre eller andet. Vi bor i et tætbebygget område i en tætbebygget by, hvor adgangen til grønne områder er sparsom. Hvis De Gamles By tilbygges, vil vi ikke bare miste en perle af et grønt åndehul, hvor vores unger kan færdes frit og bl.a. lære om dyr, træer og planter, vi vil også blive yderligere belastet af biltrafik og støj, hvilket i forvejen er kilde til mange gener i vor tætbebyggede og ganske trafikerede bydel. Jeg håber derfor at der kan findes en anden løsning på planerne for oprettelsen af skole og diabetescenter end at bebygge De Gamles By. Vh, -Kristoffer Kiørboe
Læs høringssvar fra Kristoffer Kiørboe
Indsendt af:
Pia Brandt
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
151
By:
Frederikssund
Postnr.:
3600
Jeg er imod diabetescenter i Møllegade fordi: - Nørrebro har en høj byggeprocent med et lille areal grønt område pr. Indbygger. - Der har gennem de senere år været belastning af området i form af mange byggeprojekter, hvilket belaster både de trafikale forhold og støjniveauet. - Jeg nyder iøvrigt at besøge den grønne oase med legeplads, dyr som et værdifuldt frirum til børn og familier og jeg mener det bør prioriteres meget højt at sikre rekreative og grønne områder i indre København - Jeg er overbevist om at det må være muligt at finde et andet sted at placere det 3000 m3 Diabetescenter, som jeg iøvrigt mener er et vigtigt tiltag og derfor behøver nødvendig opbakning og anerkendelse fra lokalområdet. -
Læs høringssvar fra Pia Brandt
Indsendt af:
Heidi
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
150
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg er imod planen for de gamles by. Nørrebro er det område i København med færreste grønne områder og med dette byggeri vil der kun blive endnu mindre steder hvor det er muligt at trække vejret i lidt ro. Ydermere er trafikken på møllegade allerede farlig for de bløde trafikanter og kan ikke forestille mig hvordan det skal blive muligt at få flere biler ind i området i dette omfang Og tør ikke tænke på hvilke trafik ulykker dette vil medføre. Har man tænkt på de ældre mennesker der bor på plejehjemme at man fratager dem deres mulighed for at komme ud ud få frisk luft i den gamle æblehave og ikke mindst ppå de fine og gode æbletræer som skal lade livet for endnu et byggeri!!
Læs høringssvar fra Heidi
Indsendt af:
Rikke
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
149
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne takke for lejligheden til at ’blive hørt’ ift. helhedsplanen for De Gamles By. Baggrunden for den ny Helhedsplan er at det er besluttet at bygge en ny folkeskole og et Diabetescenter i De Gamles By. Indledningsvis vil jeg bemærke at jeg finder de præmisser for Helhedsplanen besynderlige, nemlig at der inddrages frie arealer til byfortætning i en i forvejen yderst tæt bebygget bydel (Danmarks måske tætteste?); skole til bydelens børn er måske uomgængelig, derimod kan Diabetes Centeret ligge hvor som helst i byen. I virkeligheden er der tale om et paradoks; helhedsplanen har til opdrag at fremme det grønne men adderer samtidigt flere kvadratmeter til en i forvejen tæt bydel. Jeg vil derfor på det kraftigeste anbefale at man genovervejer præmissen om diabetescenteret og finder et andet sted uden dog at droppe planerne for at renovere de gamles by, for selvom det er en vigtig oase for Nørrebro er det også et sted der kan løftes, forbedres og udnyttes bedre. Jeg ser grund til at rose kommunen for den indledende høring og for den meget fine helhedsplan fra Arkitekterne Tredje Natur, som med respekt for egenarten og stedets ånd forsøger at opgradere ’de gamles by’ med respekt for det eksisterende. Jeg synes vi med helhedsplanen har et fint udgangspunkt for – dels denne høring – og også den kommende lokalplan(er). Jeg ser frem til at kommentere på dette arbejde, da det her udmøntningen af helhedsplanen skal stå sin vigtige prøve. Jeg forstår der har været nedsat en referencegruppe med repræsentanter for diverse andels- og ejerforeninger. Det har vist sig at disse ikke har kontaktet baglandet i nævneværdig grad. Jeg håber man fortsætter referencegruppen, og fremadrettet fra forvaltningens side indskærper at repræsentanterne har pligt til at informere ’baglandet’. Måske man endda udvider referencegrupperne, så flere af de omkringliggende andels- og ejerforening bliver repræsenteret? Jeg bifalder specifikt helhedsplanens ide om en ’kant’ omkring byen – nogle steder foreslået høj andre steder lav. En kæmpe kvalitet ved de gamles by er de steder det grønne trække ud til de omkringliggende veje og gør oasen tydelig fra den omkringliggende by. Hvis man helt dropper Diabetescenteret er der her en unik mulighed for at skabe en grøn plads med kant indtil DGB (ved Møllegade og Nørre Side Alle)
Læs høringssvar fra Rikke
Indsendt af:
Anne Christiansen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
148
By:
København N
Postnr.:
2200
Ændringerne af de gamles by vil medføre en betydelig forringelse af nærmiljøet omkring Møllegade mv., hvor bl.a. også daginstitutionerne har stor glæde af at komme i byoasen. Det er et stort plus for børn og voksne på Nørrebro at have adgang til geder, høns og kaniner. Det tilfører en rolig landsbystemning til Nørrebro, som er unik og meget værdsat.
Læs høringssvar fra Anne Christiansen
Indsendt af:
Marianne Hansen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
147
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg hedder Marianne Hansen og bor i Sjællandsgade lige overfor hvor i har fundet ud af skolen skal ligge, for det første ikke her overhovedet ikke brug for flere skoler her, 2 SKOLER I EN GADE hvor der er blevet mere trafik efter den nye institution blev bygget, jeg er blevet påkørt 2 gange af travle forældre med ladcykler på fortovet, og så når der kommer en skole, det bliver totalt kaos på fortovet og vejen. Jeg kommer dagligt i de gamles by og ved hvad der sker. De mennesker der bor lige op af hvor i vil lave det kæmpe areal af skole og idrætshal med hvad al det støj med nedrivning og bagefter skole med 800 elever, er meget støjsensible, det være sig autister, demente osv. Jeg kan ikke fatte at der ingen politikere der har været ude med en finger i jorden, og ingen politikere til høringen der har været?? Jeg fandt jo ud af hvordan dem i havde sendt ud til høringen tilbagemeldte! FRANK JENSENS tilbagemelding fra mit brev til ham var at han havde fået at vide de ældre beboer var GLADE for at skolen skulle bygges der???? Det passer bestemt ikke, til høringen blev en dame der talte for de demente blev hurtigt fejet af bordet og en af de ældre beboer blev det hurtigt kørt over , og så melder de det modsatte tilbage, det er ikke demokratisk for os beboer og helt tæt på naboer. I frarøvet os vores lille grønne oase paradis som vi ELSKER at sidde og nyde roen og hyggen og fuglene, det er vores hjem i vil ødelægge, vi ødelægger ikke jeres, det er virkelig mange menneske skæbner der er på spil, ødelæg ikke vores snart sidste grønne område .
Læs høringssvar fra Marianne Hansen
Indsendt af:
Maj Juel Pedersen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
146
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker at bevare De Gamles By, som den er, da jeg ønsker at bevare ét af de få grønne områder, som er tilbage på Nørrebro. Nørrebro er i forvejen det sted i Danmark, hvor der er færrest kvm grønt pr indbygger.
Læs høringssvar fra Maj Juel Pedersen
Indsendt af:
Mette Juel Pedersen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
145
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er uenig med forslaget omkring den nye bebyggelse i De Gamles By. Jeg ønsker at bevare De Gamles By, som den er på nuværende tidspunkt både set fra et miljømæssigt, historisk/bevaringsværdigt og et lokalt beboer perspektiv.
Læs høringssvar fra Mette Juel Pedersen
Indsendt af:
Nikolai Albert
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
144
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Hej Jeg har set jeres ny helhedsplan for de Gamles By. Som beboer med 3 børn ville jeg være rigtig ked af det om den blev gennemført. Jeg kan se at i vil bygge på 2 af de sidste "udefinerede" grønne områder i nærheden. Det er selvsagt andre grønne områder i nærheden, som ved byoasen, som er blevet rigtig godt udviklet over de sidste år, men som beboer i området er der også vigtig at der findes områder som ikke altid er fyldt op med mennesker og hvor ting foregår i et andet tempo. Jeg kan selvsagt forstå om demografien gør det nødvendig at bygge skoler i nærmiljøet, men er ked af at det ikke kan findes andre lokalisation end der hvor områdets børn og voksne idag slapper af og holde fødselsdage. Området ud mod Møllegade, bag Opus/psykiatri, er indenfor de sidste par år blevet beplantet med frugttrær og tilbyder en lille "have", beskyttet, men tilgængelige for os i lokalområdet. Jeg vil på det stærkeste bede jer om at revurdere opføringen af et diabetescenter i en bydel som allerede er tæt bebygget. Med venlig hilsen Nikolai Albert
Læs høringssvar fra Nikolai Albert
Indsendt af:
Anna Høgh
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
143
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære politikere I takt med at byen vokser, bliver de grønne åndehuller endnu mere dyrebare for os, der bor her i den mest befolkningstætte bydel i København. Jeg har boet på Nørrebro i godt 15 år og har altid følt, at De Gamles By var et af bydelens mest forunderlige og allerbedste grønne områder. De Gamles By er samtidig et af de mest inkluderende steder, jeg kender, hvor folk i alle aldre kommer: Børn, unge forældre og gamle. Det er et skønt og ufriseret sted, hvor min datter har lært at cykle og køre på løbehjul, og hvor vi har gået ture og hilst på dyrene i Byoasen. Stedet - og den ro, der er, gør en kæmpe forskel for mange i bydelen. Jeg vil derfor bede jer om, at overveje nøje endnu engang, om De Gamles By nu også er den bedste placering til så store byggeprojekter og institutioner. Det lyder umiddelbart fint med udsigten til en offentlig legeplads ved skolen, men vi er mange, som egentlig bare foretrækker en grøn oase med plads til alle. Er der ikke andre - mindre grønne steder, hvor der kan findes plads til de to institutioner? Steder, hvor en ny skole, også ville komme mere til gavn? Selvom der nu er forslag om en helhedsplan, er det ikke for sent, at genoverveje byggeplanerne. I andre bydele koster det dyrt, at etablere nye parker, som fx i den nye bydel ved Nordhavn. Her på Indre Nørrebro har vi et skønt, gammelt område, De Gamles By, som vi ønsker jeres hjælp til at bevare. Jeg håber, at I vil lytte til vores ønske. De bedste hilser, Anna Høgh
Læs høringssvar fra Anna Høgh
Indsendt af:
Klara
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
142
By:
København.K
Postnr.:
2200
Jeg er meget imod helhedsplanen for de gamles by. Vi har brug mere rekreative og grønne områder på Nørrebro, ikke færre som planen lægger op til.
Læs høringssvar fra Klara
Indsendt af:
Mads Lyhne Haslund
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
141
Virksomhed / Organisation :
Andelsboligforeningen Nørre Alle 23, mfl.
By:
København N
Postnr.:
2200
Helhedsplan for De Gamles By. På vegne af bestyrelsen for andelsboligforeningen ABF, Nørre Alle 23 m.fl., Møllegade 36, Nørre Sidealle’ 2-8, Nørre Alle 23, 2200 København N, vil vi modsætte os Helhedsplan for De Gamles By. Andelsboligforeningen omfatter 6 opgange i hhv. Møllegade, Nørre Sidealle og Nørre Alle med 499 lejligheder. Vi bliver voldsomt berørt af planen - en Helhedsplan, der vil inddrage nogle af vores sparsomme grønne områder, tilføre mere biltrafik til området, øge forureningen og mindske lys og ren luft. De Gamles by er et meget benyttet og værdsat område af børnefamilier, der bruger Byoasen og Orangeriet, af unge fra Det Frie Gymnasium og deres venner og af ældre, såvel beboere i De Gamles By som andre fra området, der går tur og af institutioner fra hele København. Området er i forvejen nedslidt pga. de mange brugere. Rekreative områder: I følge Helhedsplanen inddrages store dele af grønne områder i De Gamles By til skolebyggeri samt til et Diabetescenter. De få grønne oaser på Nørrebro er under pres i takt med befolkningstilvæksten i København. I forvejen er Nørrebro belastet af en dårlig statistik, hvad angår adgang til grønt. Der bor 80.066 mennesker på bare 4,10 km2, mens der til sammenligning på Østerbro bor 76.402 mennesker på hele 8,74 km2. Der bor altså færre mennesker på Østerbro på over dobbelt så megen plads. På Nørrebro er der desuden kun 7m2 grønt per indbygger. Det tal er i gennemsnit 39m2 per indbygger i hele København. Adgang til grønne områder er med til at øge vores mentale og fysiske helbred, og borgerne på Nørrebro har i forvejen den laveste middellevealder i København, hvorfor det burde være en selvfølge at prioritere og bevare det grønne på Nørrebro. Det synes ikke at være tilfældet med den nye Helhedsplan for De Gamles By. Hovedparten af vores kritik omhandler Diabetescentret, der vil have en direkte påvirkning på os. Placering af Diabetescentret: Ønsker et politisk flertal på Københavns Rådhus at mindske biltrafikken i byen, er det en dårlig ide at vælge at placere et Diabetescenter i et byområde uden Metro. Flere af patienterne vil formentlig være dårligt gående og vil vælge at komme til centereret i bil. Helhedsplanen tilfører mere biltrafik. Området er for nylig blevet yderligere belastet af trafikken til og fra det nye Panum Tårns parkeringskælder med indgang fra Nørre Alle samt vareindlevering, som ligger ved Nørre Alle 25. I forvejen er støjbelastningen fra vejtrafik på Nørre Alle blevet målt op til 73 dB, hvilket overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58dB. Ifølge Helhedsplanen vil trafikken til og fra Diabetescentret foregå netop via Nørre Alle – og hovedparten af trafikken ledes videre ad Møllegade og Hans Kirk Vej. Der optræder forskellige vurderinger af forventet antal mer-trafik for de 40 ansatte og godt 130 daglige besøgende på centret samt forventet varelevering og affaldshåndtering. Ét sted i Rambøls Trafikanalyse nævnes, at der forventes 180 daglige ture til og fra Diabetescentret, mens Miljøvurderingen anslår 200 daglige ture. Derudover forventes Indre Nørrebro over de næste fem år i forvejen at blive belastet af særligt tung trafik med nedrivning og byggeri af plejecentret Sølund. I den forbindelse udbeder vi os en plan over forventet kørsel af tung trafik til og fra dét byggeri samt en opgørelse over alle planlagte eller forventede byggeprojekter på Indre Nørrebro. I selvsamme periode som byggeriet af Sølund foregår, forventer Københavns Kommune så at igangsætte yderligere to store byggeprojekter i området; Skolen og Diabetescentret i De Gamles By. I givet fald vil området - de næste fem år – være særdeles hårdt belastet af tung trafik til og fra flere byggeprojekter. Trafikken forventes primært at foregå på ruten Nørre Alle, via Møllegade og Hans Kirks vej. Men da handicapbusser skal parkeres i Møllegade, vil de holde i retning mod Guldbergsgade. Det betyder, at i hvert fald den del af trafikken ledes igennem Møllegade og ud i Guldbergsgade. Lokalvejene er alle forholdsvis smalle og allerede trafikbelastede. Således har to almindelige personbiler i dag svært ved at passere hinanden på Møllegade. Handicapbusser er som bekendt større. På Nørrebro har vi mange cyklister. De kan i dag køre mod ensretningen fra Guldbergsgade og ind i Møllegade, hvilket en del benytter sig af, i særdeleshed da der ligger både et fritidshjem og flere børneinstitutioner i gaden. Parkering: Rambøls Trafikanalyse opregner, at Møllegade har en belægningsgrad på omkring 120% over hele døgnet, hvoraf en del af bilerne er parkeret ulovligt. Af Helhedsplanen fremgår det, at handicapbusser forventes at få reserveret parkering i netop Møllegade – langs Diabetescentret. Det markerede område svarer til mellem 10-13 almindelige parkerede personbiler, der således ikke længere kan holde i Møllegade, hvor bilejerne med stor sandsynlighed bor. Vi udbeder os en forklaring på rationalet bag at fjerne parkeringspladser i en gade, hvor belægningsgraden allerede er over de 100% samt en løsning på beboernes kommende parkeringsudfordring – døgnet rundt. Trafiksikkerhed: Vi er stærkt bekymrede for trafiksikkerheden ifm Helhedsplanen og særligt den øgede trafik til og fra Diabetescentret. I forvejen oplever vi en række uheld især koncentreret i krydset Nørre Alle/Tagensvej. Det går oftest ud over de bløde trafikanter. Støj og støv: Beboerne i vores område har nu i en del år været plaget af bygge- og trafikstøj fra byggeriet af Panum Tårnet og den ekstra trafik, som Tårnet har medført. Trafikken er lige nu den største kilde til støjproblemer i vores område. Udsættes vi for yderligere såvel støj som støvpåvirkning – særligt i byggeperioden af Diabetescentret - risikerer vi, at det vil være mere sundhedsskadeligt at bo og opholde sig i vores område. I forvejen markerer Nørrebro sig desværre som den bydel i København med den laveste gennemsnitslevealder. På Nørrebro bliver kvinder i gennemsnit 77,4 år og mænd 72,7 år. Til sammenligning er gennemsnitslevealderen i København 80,8 år for kvinder og 75,5 år for mænd. Byarkitektonisk værdi: Diabetescentret med 3.000 etagem2 og 15 meter i højden placeret langs Møllegade er et voldsomt brud med den eksisterende arkitektur – og vil være til stor gene for alle beboere og gæster. Bebyggelsen vil tage udsigten og aftensolen og kaste en mørk skygge ned over Møllegade, dens beboere og de passerende Afslutning: Vi opfatter først og fremmest Nørrebro som et beboelseskvarter. Vi er grundlæggende imod, at der bygges tættere på Nørrebro. Vi er imod, at vi får inddraget vores få grønne m2 i De Gamles By, at vi får frataget lys og luft og i stedet får tilført mere trafik, støj, forurening og skygge. Ønsker Københavns Kommune at placere et Diabetescenter i byen, må der findes en lokalitet, hvor det gør mindst muligt skade på beboere. Fx i området o. Bispebjerg Hospital, hvor synergieffekten er langt høj Med venlig hilsen Mads Lyhne Haslund, formand, Andelsboligforeningen ABF, Nørre Alle 23, mfl. mads.lyhne@gmail.com
Læs høringssvar fra Mads Lyhne Haslund
Indsendt af:
Steen Blomquist
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
140
By:
Værløse
Postnr.:
3500
Jeg vil på det kraftigste protestere over helhedsplanen for De Gamles By, herunder især opførelsen af et Diabetes center. Grundlaget for klagen vedrører overordnet afskaffelsen af de sparsomme grønne kvadratmeter Nørrebro har, trafikgener og støj- og lydforurening. Trafikmæssigt giver indgang fra Møllegade absolut ingen mening for mig, idet det er en allerede overtrafikeret og smal gade, der jævnligt forårsager trafikstop for båder billister og cyklister. Området omkring Nørre Allé og Møllegade er allerede ind- eller udgangsport for trafikanter fra Sankt Hans Torv, besøgende og brugere af Panum institutet og Mærsk tårnet og ikke mindst os beboere. Området omrking Sankt Hans Torv er allerede domineret af plads- og parkeringsmangel, ensretninger og få udveje. Hvis der partout skal etableres et diabetescenter, anbefales det, at I gør det ved eksempelvis Nordpolen eller på anden vis, således at trafikken kan diregeres udenom de smalle gader og beboelsesområder.
Læs høringssvar fra Steen Blomquist
Indsendt af:
José Ignacio Portillo
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
139
By:
københavn N
Postnr.:
2200
Jeg er imod et Diabetescenter i Møllegade fordi: 1) Nørrebro har den højeste bebyggelsesprocent, samt mindste areal grønt pr. indbygger. Man må kunne finde andetsteds til et 3000 m2 diabetescenter. 2) Området har i forvejen været belastet af flere store byggeprojekter, som har været hårdt for området med hensyn til støj og øget trafik. Herunder Mærsk-tårnet og Center for Kræft, som ikke giver værdi til lokalmiljøet. 4) Trafikken fra Panumtårnets parkeringskælder er øget markant. Flere store arbejdspladser med kapacitet til 40.000 patienter årligt vil øge belastningen yderligere. 5) De Gamles By er bevaringsværdig grund og der bør ikke inddrages hverken grønne arealer eller plads der til store byggerier. 6) Processen har været helt henne i vejret og vi som naboer er ikke blevet inddraget i referencegrupper før meget sent i processen. 7) vi har ikke haft mulighed for at diskutere byggeriet med beslutningstagere - der burde laves et offentligt møde med nogle, der kan stå på mål for beslutningen om så stort et byggeri. På baggrund af ovenstående, må det være muligt at andre bydele holder for ved dette nye byggeprojekt (diabetescenter), som er et fælles kommunalt gode. Tak.
Læs høringssvar fra José Ignacio Portillo
Indsendt af:
Anders Jensen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
138
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Nørrebro
By:
København N
Postnr.:
2200
Det politiske opdrag til en Helhedsplan for De Gamles By er meget vanskeligt - måske endda et paradoks - fordi der både er bedt om 'grøn balance' og byggeri af meget store institutioner i en tæt bebygget bydel. Under de forudsætninger har vi med glæde deltaget i referencegruppen og vi vedhæfter vores konstruktive anbefalinger til en endnu mere grøn og progressiv plan, som forhåbentligt også bliver finansieret af Borgerrepræsentationen, da dette vil være en forudsætning for succes. Venlig hilsen Miljøpunkt Nørrebro.
Læs høringssvar fra Anders Jensen
Indsendt af:
Susse Kristiansen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
137
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Lad nu vores by være i fred. København bliver ikke en grøn by af at I bygger alle vores åndehuller væk.
Læs høringssvar fra Susse Kristiansen
Indsendt af:
Agnes Hauberg
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
136
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne høre, om Danmarks Naturfredningsforening har været inde over og vurdere, om de bygninger, som rives ned, er bevaringsværdige. Og tillige høre, om De Gamles By tidligere er vurderet som bevaringsværdige. Og så går jeg ud fra, at der i processen under alle omstændigheder kommer en miljøvurdering.
Læs høringssvar fra Agnes Hauberg
Indsendt af:
Marianne
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
135
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg og min familie er imod opførelsen, da det vil fjerne den smule grønne område vi har tilbage. Det vil være en kæmpe belastning for alle os beboere i området at opføre endnu en stor bygning på så lille et allerede tæt bebygget område. Rent personligt for vores familie, vil Dagslyset i vores lejlighed blive væsentligt formindsket og næsten forsvinde, da vi bor direkte over på bygningen. Derudover er der allerede betydelig trafik på Møllegade, hvor bilerne knapt kan passere hinanden og den nye bygning vil belaste dette yderligere, med yderligere trafik i dagtimerne ved besøgende til bygningen. Der skal være plads til at vi og vores børn skal kunne være her.
Læs høringssvar fra Marianne
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
134
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se det vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Oscar Svenningsen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
133
Virksomhed / Organisation :
København
By:
København
Postnr.:
2200
Det er sort politik at nedprioritere grønne områder i København. Alle aspekter af forslaget er jeg stærkt modstander af.
Læs høringssvar fra Oscar Svenningsen
Indsendt af:
Anne Nybo
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
132
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære København Kommune, Jeg er nabo til De Gamles By og meget flittig bruger af området. Både sammen med mine børn, resten af min familie, vores naboer og sammen med et nært familiemedlem, som er beboer på et af plejehjemmene. Jeg synes som udgangspunkt, at det er positivt at der laves en helhedsplan for De Gamles By. Det er et område af meget stor værdi for Indre Nørrebro, både i forhold til lokalområdets kulturhistorie, mødet mellem forskellige mennesker og generationer og i forhold til områdets rekreative værdi som grønt område. Jeg mener derfor helhedsplanens centrale funktion bør være at værne om områdets helt særlige værdi. Det gør helhedsplanen alene i sin egen branding – f.eks. med titlen ’generationernes by’, men den lever ikke op til den i dens konkrete indhold. Derfor er jeg som borger meget bekymret over særligt to elementer af helhedsplanen, som jeg med dette høringssvar ønsker at gøre indsigelse mod. Jeg er meget bekymret over, at der igen tages dele af de grønne områder til nybyggeri af henholdsvis et nyt diabetescenter og en ny skole. Vi kan som beboere og familier på Indre Nørrebro ikke undvære de grønne områder. Indre Nørrebro er i forvejen det tættest bebyggede område i København og da jeg mener at beboerne på Nørrebro naturligvis skal have de samme rekreative muligheder i deres nærområde, som alle andre borgere i København, er det mig helt uforståeligt, at man fra kommunes side ikke værner om de få grønne områder, der er. Det bør være højeste prioritet, og god langsigtet planlægning, hvis man vil udvikle en by som er rar og sund at være i. Det kan ikke være rigtigt at byggegrundene skal findes der, hvor der er allermindst grønt i forvejen. Særligt i børnenes perspektiv synes jeg, at det er bekymrende. Børn har brug for natur og grønt at boltre sig på – også selvom de vokser op i byen. Vi er familier, der elsker vores lokalområde og ikke har lyst til at flytte ud, men netop gerne vil byen. Men den skal være til at bo og leve i – og også leve godt – med muligheder for fællesskaber på tværs i grønne offentlige områder, som alle har glæde og fælles gavn af. Samtidig vil byggeriet og de nye institutioner skabe øget trafik, hvilket igen vil forringe de lokale beboeres trivsel. I forhold til skolebyggeriet er jeg bekymret af flere årsager. Punkt ét at der tages af de grønne områder, som beskrevet ovenfor. Derudover er jeg fuldstændig uforstående overfor placeringen af en ny skole, da placeringen ligger utrolig tæt på den allerede eksisterende lokale folkeskole, Guldberg Skole. Vi har langt mere brug for at der tages vare på den skole, vi allerede har. Det er ikke min forståelse, at der mangler skolepladser i netop det område, og det virker derfor meget underligt at placere en ny skole netop der. Vi ikke brug for en ny skole men brug for én fælles skole, som samler og danner rammen om fællesskabet i lokalområdet. Folkeskolen på Indre Nørrebro er i forvejen en sårbar institution og mange vælger private skoler. Det synes jeg er en meget bekymrende situation – et opdelt skolesystem er bestemt ikke det, vi ønsker i lokalområdet. Min bekymring med bygningen af en ny skole går derfor i høj grad også på, om det vil skubbe yderligere til en opdeling af børnene i området. En ny skole vil uundgåeligt komme til at have et mere moderne fysisk udtryk end den eksisterende. Og jeg er bekymret for om flere ressourcestærke familier vil tilvælge den nye skole til fordel for den eksisterende. Vil en ny skole klods op ad Guldberg Skole og meget tæt på også Rådmandsgade Skole således bidrage til en skæv social fordeling af børnene? – det er jeg bekymret for. Og jeg synes slet ikke at dette perspektiv er belyst i helhedsplanen, hvilket i den grad også er bekymrende. Planlægning af byens infrastruktur må inkludere både miljømæssige og sociale perspektiver – og set med de øjne, synes jeg, at der er store huller i det nuværende forslag. Jeg mener derfor at forslaget til Helhedsplanen for De Gamles By skal gentænkes på en måde, hvor disse perspektiver i højere grad tænkes med.
Læs høringssvar fra Anne Nybo
Indsendt af:
Jakob Holmberg
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
131
By:
København
Postnr.:
1432
Jeg er imod helhedsplanen for De gamles by, og i særdeleshed imod opførelsen af et nyt diabetescenter på Møllegade. Det høje byggeri vil ødelægge det lange kig der kendetegner De gamles by og visuelt vil det være helt forkert på Møllegade med den ellers lave bebyggelse. Desuden er trafikken i området allerede meget belastet og opførelsen af et diabetescenter vil kun gøre ondt værre. Det ville være ærgerligt at bygge igen igen i et område hvor de grønne arealer i forvejen er få.
Læs høringssvar fra Jakob Holmberg
Indsendt af:
Christian Lauersen
Dato: 16. december 2019
Svarnummer:
130
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg kan ikke støtte helhedsplanen som jeg finder mangelfuld i relation til helhedstænkning og hensyn til eksisterende forhold; 1) Jeg finder det besynderligt og stærkt problematisk at bygge en skole så tæt på den eksisterende Guldbergs Skole uden, at have tænkt i sammenhæng mellem de to institutioner. Guldberg Skole er en fremragende kommunal skole (under de forhold de er givet) og jeg forstår ikke behovet for, at placere en ny skole så tæt på en eksisterende, hvor der hvert år er sammenlægninger af klasser. 2) For os der bor i området er Byoasen et åndehul, en udvidelse af fællesskabets rum, et sted der gør lokalsamfundet stærkere og området et sted der er værd at leve og bo. Helhedsplanen ligger op til en kraftig indskrænkning af de fælles grønne områder og jeg er bekymret for presset på Byoasen, hvis der skal ligge to skoler så tæt på området 3) Jeg synes placeringen af diabetescenteret er problematisk ift. trafikstrømmen i området. Herudover syntes jeg vi skal være varsomme med at bygge mere i højden i området - sammenhængen i området forsvinder
Læs høringssvar fra Christian Lauersen

Sider