Hjælp i hverdagen

Københavns Kommune har opdateret kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Høringsfrist:

11. november 2019
Indsendt af:
Jan Østergaard Bertelsen
Dato: 9. november 2019
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Ældre Sagen København
By:
København K
Postnr.:
1665
København V, 8. november 2019 Ældresagen i København finder begge kataloger klare og overskuelige med en genkendelig struktur. Harmoniseringen mellem de to kataloger øger læsevenligheden og letter opslag. De indholdsmæssige ændringer i begge kataloger er beskrevet på en forståelig måde. Vi finder det positivt, at begge kataloger indeholder citater fra de relevante love. Høringsbrevet lægger op til fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse. ”Hjælp i hverdagen 2020” er endnu ikke grafisk behandlet, så vi forestiller os, at der i lighed med ”Ældre i København 2020” tilføjes relevante fotos. Ældresagen i København mener, at katalogerne ”Ældre i København” og Hjælp i hverdagen 2020” gør det muligt for borgerne at få et overblik over kommunens tilbud. I høringsmaterialet er det ikke formuleret eksplicit, at mødet og dialogen mellem borgeren, evt. pårørende, bisidder og medarbejderen IKKE REELT er ligeværdig, når der skal aftales en indsats. Vi er opmærksom, at en ligeværdig dialog er vanskeligt at opnå i dette møde. Dog mener vi, at der til enhver tid, blandt ledelse og medarbejdere, bør være stor opmærksomhed på dette grundvilkår, når der formuleres en individuel indsats. Venlig hilsen Jan Østergaard Bertelsen København V, 8. november 2019 Ældresagen i København finder begge kataloger klare og overskuelige med en genkendelig struktur. Harmoniseringen mellem de to kataloger øger læsevenligheden og letter opslag. De indholdsmæssige ændringer i begge kataloger er beskrevet på en forståelig måde. Vi finder det positivt, at begge kataloger indeholder citater fra de relevante love. Høringsbrevet lægger op til fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse. ”Hjælp i hverdagen 2020” er endnu ikke grafisk behandlet, så vi forestiller os, at der i lighed med ”Ældre i København 2020” tilføjes relevante fotos. Ældresagen i København mener, at katalogerne ”Ældre i København” og Hjælp i hverdagen 2020” gør det muligt for borgerne at få et overblik over kommunens tilbud. I høringsmaterialet er det ikke formuleret eksplicit, at mødet og dialogen mellem borgeren, evt. pårørende, bisidder og medarbejderen IKKE REELT er ligeværdig, når der skal aftales en indsats. Vi er opmærksom, at en ligeværdig dialog er vanskeligt at opnå i dette møde. Dog mener vi, at der til enhver tid, blandt ledelse og medarbejdere, bør være stor opmærksomhed på dette grundvilkår, når der formuleres en individuel indsats. Venlig hilsen Jan Østergaard Bertelsen
Læs høringssvar fra Jan Østergaard Bertelsen