Studieby København

Københavns Kommune har sendt sin nye politik for København som studieby i offentlig høring, og vi vil gerne høre din mening

Høringsfrist:

24. october 2019
Indsendt af:
Søren Fauerskov Hansen
Dato: 24. october 2019
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Elev- Og Studenterbevægelsen
By:
København
Postnr.:
2400
Vores høringssvar er i to dele(vedhæftet): Del 1/2 med anbefalinger, der indeholder vores idéer til anbefalinger Del 2/2 med mere direkte kommentarer, til det udsendte udspil Vi håber i vil gå nysgerrigt og konstruktivt til vores forslag. Vi takker for god inddragelse, og er glade for at københavn kommune er forgangskommune og arbejder med den her type politik. Kærlig hilsen, Elev- og Studenterbevægelsen
Læs høringssvar fra Søren Fauerskov Hansen
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 24. october 2019
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se venligst vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Rasmus Kjær Slot
Dato: 24. october 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
De Unges Almene Boligselskab DUAB
By:
København V
Postnr.:
1608
Jeg fremsender hermed De Unges Almene Boligselskabs høringssvar til forslaget.
Læs høringssvar fra Rasmus Kjær Slot
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 24. october 2019
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V
Postnr.:
1550
Se det vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 24. october 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Høringssvaret er vedhæftet
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Jacob Ørum
Dato: 24. october 2019
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Foreningen Studenterhuset
By:
Kbh K
Postnr.:
1150
Foreningen Studenterhuset vil gerne kvittere for studiebypolitikken. Vi vedhæfter høringssvar med kommentarer og forslag - og ser med spænding frem til implementeringsfasen.
Læs høringssvar fra Jacob Ørum
Indsendt af:
Niels Kristian Bjerg
Dato: 23. october 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Øresundskollegiet
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed høringssvar fra Øresundskollegiet.
Læs høringssvar fra Niels Kristian Bjerg
Indsendt af:
Frederik Kolind
Dato: 23. october 2019
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Studenterrådgivningen
By:
København S
Postnr.:
2300
Studenterrådgivningen takker for muligheden for at læse med på Københavns Kommunes nye studielivspolitik. Kapitel 5 indeholder en anbefaling om at skabe overblik over eksisterende tilbud mod mistrivsel. I Studenterrådgivningen bakker vi op om forslaget. Vi appellerer samtidig til, at Studenterrådgivningens tilbud om gratis social- og psykologhjælp herigennem bliver præsenteret til studerende, som oplever mistrivsel. Studenterrådgivningen tilbyder evidensbaseret terapi og rådgivning med dokumenteret effekt. Målgruppen er alle studerende på SU-godkendte videregående uddannelser – altså erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter samt uddannelserne under Kulturministeriet. Ifølge Danmarks Statistik har ca. 70.000 studerende på videregående uddannelser bopæl i Københavns Kommune. Studenterrådgivningen er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Studenterrådgivningen har mere end 50 års erfaring med at hjælpe studerende til trivsel i studielivet, og vi har dermed opbygget en unik viden om studerendes udfordringer, vanskeligheder og ressourcer. I Studenterrådgivningen er vi optaget af, at denne viden bliver bragt i spil. Vi vil derfor gerne inddrages i det samarbejdsforum om trivsel, som Københavns Kommune lægger op til at etablere. I den forbindelse er det værd at fremhæve, at Studenterrådgivningen allerede i dag samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at forebygge mistrivsel og skabe gode og sunde studiemiljøer. Det fremgår også af kapitel 5, at Københavns Kommune vil undersøge om eksisterende indsatser mod mistrivsel på ungdomsuddannelserne kan udvides til de videregående uddannelser. Studenterrådgivningen ønsker at blive taget med på råd i forbindelse med undersøgelsesarbejdet. Studenterrådgivningen tilbyder hjælp til studerende på videregående uddannelser, og vi vil derfor kunne bidrage til at sikre, at der ikke bruges tid og kræfter på at etablere tilbud og indsatser, som allerede findes i regi af Studenterrådgivningen eller hos nogle af de øvrige aktører, som vi har erfaringer med at henvise studerende til.
Læs høringssvar fra Frederik Kolind
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 23. october 2019
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
københavn
Postnr.:
2300
Tak for tilsendte materiale. Amager Vest Lokaludvalg støtter altid op om at skabe bedre forhold for de studerende i Københavns Kommune. Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at 4 ugers høringsfrist er for kort til, at lokaludvalgene kan have en meningsfyldt borgerdialog og udfærdige et høringssvar. Til dét har vi brug for minimum 6-8 ugers høringsfrist.
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 23. october 2019
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftet.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Emma Nystrøm og Anja C. Andersen
Dato: 23. october 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
KU Studenteridræt
By:
Kbh N.
Postnr.:
2200
Fællesskab i studielivet Medlemmerne i KU Studenteridræt er en del af studiebyen København – overvejende unge mellem 18 og 30, som har valgt at bo, leve og uddanne sig i København. Det er en gruppe, der for de flestes vedkommende er uden mange midler. En gruppe, der kæmper for at finde deres plads på boligmarkedet, på uddannelsen og i sociale sammenhænge, som de selv skal skabe eller finde vejen til. De fællesskaber, som denne gruppe skaber og bliver en del af, er definerende – rammerne for arbejdslivet sættes, vennekredse skabes og måske er det også i denne periode, man stifter familie. Det er en gruppe, der både under, og efter, deres tid på studierne er med til at tegne byen. Det er i denne aldersgruppe mange slipper idrætten – med tab af mulighed for at finde fællesskaber og fritidsaktiviteter, der giver velvære, glæde og overskud. Vores anbefaling: Visionerne for København som studieby skal også indeholde ambitioner for, hvordan der skabes gode rammer for det, der følger efter den daglige tid på studiet. Der skal sættes spot på trivsel, hvad er det gode studieliv (og på sigt arbejdsliv) – ikke alene på hvad vi gør, når der ER opstået mistrivsel. En vej kunne være at samle en åben oversigt over de idrætsforeninger, NGO-ere og kulturforeninger, der tilbyder aktiviteter målrettet studerende. De gode rammer Københavns Universitet har et strategisk fokus på skabe campus-områder, du ikke vil tage hjem fra. Udfordringen i dag er at sikre, at der er aktiviteter af såvel kulturel som idrætslig/fysisk karakter, der giver de studerende anledning til at blive og gøre campus levende – også efter kl. 16. Ved at lave en større inddragelse af bygningsmassen til såvel fysisk som kulturelle aktiviteter efter almindelig undervisningstid kan vi gøre campus-områderne mere levende. De københavnske campus-områder består af ikoniske arkitektoniske bygninger og nogle af de smukkeste parkanlæg – det ville være en gave, hvis de også myldrer af liv gennem planlagte og spontane aktiviteter eftermiddag og aften igennem. Vores anbefaling: At Københavns Kommune støtter/faciliterer etablering af samarbejder mellem Københavns Universitet og foreninger, der vil og kan skabe fællesskaber baseret på bevægelse og idræt, formidling af viden (Folkeuniversitetet m.fl.) eller andre NGO-er med almennyttige målsætninger. Internationale studerende Som visionsoplægget beskriver, så er byens internationale studerende en gruppe unge, der ofte aktivt og energisk engagerer sig i deres nye hjemby og som bidrager til byen med ”øget viden, udsyn og et andet perspektiv ud mod verden”. Vi har samme oplevelse – ikke mindst, at viljen til at skabe bånd og netværk forstærker fællesskaberne og de sociale rammer for vores hold.  En vision for Studieby København skal for de internationalt studerende naturligvis også indeholde introduktioner til idræts- og kulturtilbud - så de får mere end introduktioner til sprogundervisning og jobs. Den sociale integration via foreningslivet kan også have effekt i forhold til, at de studerende bliver boende i København. Universitetsidrætten er typisk stærkere udenfor Danmark – og den tradition gør, at mange af byens internationale studerende søger og spørger ind til mulighederne hos os. For de kan ikke nødvendigvis navigere i den, for dem ukendte, danske foreningskultur og skal navigere i en jungle, hvor deres introduktion til fritidsaktiviteter bliver defineret af foreningernes eller kommercielle aktørers markedsføringsbudgetter og ressourcer til at formidle på andet end dansk, mere end deres reelle indhold. Forvirringen og uklarheden bliver måske vekslet til ikke-handling og studiebyen København mister deltagere og frivillige i forenings- og idrætsmiljøerne. Vores anbefaling: Sammen med initiativer der allerede eksisterer, kunne en informationsplatform for foreninger, der ser sig selv som oplagte bud på at være noget for de internationale studerende, være en mulighed. Introduktionen til platformen kunne være en del af de internationale studerendes introduktion til København som studieby. De får en direkte (klikbar) kobling til de mange foreninger, der tilbyder aktiviteter eller søger frivillige til deres virke eller projekter.
Læs høringssvar fra Emma Nystrøm og Anja C. Andersen
Indsendt af:
Signe Dreyer Elkjær
Dato: 22. october 2019
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Everly
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jeg er involveret i projektet Everly, hvor vi arbejder på at skabe flere og bedre boliger til studerende igennem en matching platform. Vores projekt er dermed i tråd med Studieby København, og jeg ser mange muligheder for, at vi vil kunne arbejde sammen om at gøre København til en endnu bedre studieby. Som det også fremgår i jeres politik, er det et stort problem for mange studerende, at de ikke har mulighed for at finde en god bolig i København. Vi arbejder på at afhjælpe dette problem ved at aktivere en større del af de boliger som allerede eksisterer i kommunen. Dette arbejder vi på at gøre, ved at identificere ældre som har lyst til at leje et eller to værelser ud til studerende. Vi vil derefter matche den ældre med en passende studerende, for at sikre at begge parter får en god oplevelse med at bo sammen. Igennem interviews har vi identificeret at ensomhed er et stort problem blandt ældre, og at de ofte føler sig ekskluderet fra udviklingen i vores samfundet. Vores projekt afhjælper dette problem ved at give ældre mulighed for at tage del i at løse samfundsproblemet omkring boliger til studerende. Samtidigt giver det også den ældre mulighed for at bo sammen med en studerende, hvilket kan bidrage til den ældre med mere social kontakt i hverdagen. På sigt vil vi gerne bruge vores matching platform til også at match internationale og danske studerende til at bo sammen i bofællesskaber. At skabe stærkere sociale relationer mellem danske og internationale studerende er vigtigt, fordi de to grupper har en tendens til at isolere sig fra hinanden. Uddannelses og Forskningsministeriet har identificeret internationale studerendes manglende sociale netværk i Danmark, som en af de vigtigste grunde til, hvorfor de ender med at flytte fra Danmark, når de har dimitteret fra deres studier. Det er derfor vigtigt, at vi finder en måde at fastholde disse talenter, hvis vi gerne vil sikre en diverse og højt kvalificeret arbejdsstyrke i fremtiden. Hvem er vi? Vi er to studerende, en dansk og en International, som er en del af Copenhagen School of Entrepreneurship, hvor vi arbejder målrettet med dette projekt. Vi studerer begge MSocSc Organisational Innovation and Entrepreneurship på CBS på vores andet år. Forhåbentligt kan vi starte en dialog om hvordan vi kan hjælpe hinanden med at gøre København til en endnu bedre studieby! I er selvfølgelige altid velkomne til at kontakte mig via min email.
Læs høringssvar fra Signe Dreyer Elkjær
Indsendt af:
Amanda Mona Rønstrup Kristiansen
Dato: 22. october 2019
Svarnummer:
4
By:
København NV
Postnr.:
2400
Uanset hvor gennemsigtige man gør ventelister, så har i, i køvenhavn et overdrevet problem i forhold til placering og husning af unge og hvis i vil sikre at unge mennesker skal kunne gennemføre en uddannelse, så er det essentielt at i løser dette problem. - lav en løsning hvor unge bor sammen med ældre til lavere husleje - mod at de unge så hjælper og giver selskab. - lav flere container hjem - gør det nemmere at bo sammen - sæt midlertidige vogne op på camping pladser eller gør det billigere. Jeg synes det er et interessant forslag og jeg er især positiv over fokus på at fastholde internationale studerende i københavn. Jeg blev dybt irriteret over, at man skar i internationale studerendes adgang til Danske universiteter, eftersom det både kan sikre arbejdskraft og kulturel værdi og accept af diversitet til Danmark. så det er positivt at der søges at løse problematikkerne på anden vis. Jeg ønsker at i overvejer at sætte meget kraftigt ind på at skabe mange flere og bedre studiemijløer - om det så handler om at ombygge biblioteker eller bruge/åbne eksisterende offentlige bygninger op. Jeg har netop færdiggjort min kandidat og det mest irriterende har været at der ikke fandtes studiepladser på biblioteker eller lign. hvor der fandtes nok ro og eller ordentlig udluftning. Jeg ville også sætte ind i forhold til fællesskaber på øget tilgang til collaborative rum på biblioteker og lign eller kreative byrum hvor unge studerende kan være sammen på en anden måde. Jeg ville søge inspiration ved Aalborg universitet og opskalere deres PBL model i forhold til at bygge bro til erhvervslivet Jeg ville kigge på CBS og den overdrevne succes de har med at finansiere student organisationer! det er at støtte unges innovations kraft. - jeg er selv humanist, men jeg har været mere end lidt jaloux over deres overvæld af aktiviteter for studerende.
Læs høringssvar fra Amanda Mona Rønstrup Kristiansen
Indsendt af:
Tina Oure
Dato: 19. october 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
homesharing.dk (under oprettelse)
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Et supplerende forslag til afhjælpning af boligmanglen igennem 'homesharing'. Uddybes i vedhæftede dokument. Yderligere detaljer kan fremlægges ved behov.
Læs høringssvar fra Tina Oure
Indsendt af:
Inge Helmuth
Dato: 30. september 2019
Svarnummer:
2
By:
København
Postnr.:
2200
Eftersom byen de sidste 150 år har været centrum for uddannelserer det en. Beskæftigelse af en allerede etableret virkelighed. At udvide konceptet til at omfatte mere bærbar byggeri og flere boliger som er til at betale er på tide. Samtidig skal man dog huske at det skal være plads til alle og også huske at 'mange når de er færdiguddannet vælger at stifte familie og samtidig vælger at flytte fra byen igen da det er for dyrt at bo i en lejlighed som er stor nok til at rumme en familie på 4. Ønsket om en tryg tilvætelse er blevet sat højere på listen samtidig med at man ønsker et hjem der giver plads til udfoldelse men også til livets mange faser .. og. Det er ved at være svært at finde i København hvis ikke man har 2 store indkomster og så vælger de unge med rette at finde dette andre steder....
Læs høringssvar fra Inge Helmuth
Indsendt af:
Stine
Dato: 26. september 2019
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
Virkelig gode tiltag. jeg vil opfordre jer til at tiltænke en sammenkobling ikke blot af Københavns Universitets forskellige uddannelser med henblik på punktet for "Mere fokus på åbne campusområder". Der findes mange faciliteter i byen som kun er tilgængelig for studerende på KU og ikke for studerende på blandt andet RUC, DTU og AAU. Det kunne være fedt hvis alle de studerende fik adgang til samme oplevelser og steder med samme fordele.
Læs høringssvar fra Stine