Høring af forslag til kvalitetsstandard til Københavns Kommunes krisecentre 2020-21

Socialforvaltning har opdateret kvalitetsstandarden for Københavns Kommunes krisecentre (jf. servicelovens §§ 109 og 110)

Høringsfrist:

11. oktober 2019
Der er endnu ingen høringssvar til denne høring.