Englandsvej 51 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af boliger og udpegning af bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

4. november 2019
Indsendt af:
Amalie Lindestrøm
Dato: 17. october 2019
Svarnummer:
16
By:
KBH S
Postnr.:
2300
I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51 vil jeg gerne gøre indvending primært pga. forringelse af udsigt og nedsat sol og belysning. Dette vil påvirke størstedelen af lejlighederne på den modsatte side af Englandsvej, hvor jeg selv bor, negativt. Det gode lysindfald er netop en af grundene til, at jeg i sin tid købte min lejlighed. Dertil kommer støjen som vil være til stor gene i høj grad under byggeriet men også efterfølgende, da det nye byggeri sikkert vil øge trafikken. Englandsvej er i forvejen enormt befærdet, og det intensiverede og højnede støjniveau under og efter byggeriet vil forstyrre og genere. Alt i alt er der ingen tvivl om, at lokalplanen for Englandsvej 51 påvirke lejlighedspriserne i negativ retning, hvor det i forvejen er svært at sælge lejlighederne pga. byggeriet på Englandsvej 47. Jeg håber inderligt, at der i stedet vil blive bygget rækkehuse eller endnu bedre et discountsupermarked, som vil gøre området mere attraktivt. Som flere andre har skrevet, vil det skabe langt mere værdi for borgerne i området, som ikke har råd til at handle i Kvickly.
Læs høringssvar fra Amalie Lindestrøm
Indsendt af:
Leif Bentsen
Dato: 17. october 2019
Svarnummer:
15
By:
København
Postnr.:
2300
Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Det er absolut positivt at der arbejdes på at få ændret det boligslum som den tidligere bilforhandler har efterladt. Den efterladte grund har simpelthen fået lov til at forfalde i for lang tid. Det er flotte planer der er forelagt, men bebyggelsesprocenten virker høj ift området, ligesom højden af det foreslåede byggeri ikke er i harmoni med eksisterende bebyggelse feks på Vatnavej og Englandsvej. Bekymret for at skyggepåvirkninger bliver for markante og til gene for eksisterende boliger og beboere. Nedkørsel til P-anlæg på villavejene Vatnavej og Ulrich Birchs Allé er ikke hensigtsmæssig for trafiksikkerheden. Virker ikke som planlæggerne har tænkt på at villavejene bruges som adgangsvej til skoler, institutioner mv., specielt mange børn bruge disse i dag sikre veje. Hvis villaområdets præg ønskes bevaret som anført i forslaget, skal nedkørslen flyttes væk til større trafikvej som feks Englandsvej. Det foreslåede byggeri er arkitektonisk fint, men ift en grøn dagsorden er det uambitiøst og ikke imponerende, feks er der få træer, ingen krav til bæredygtighed osv i det materiale vi har adgang til.
Læs høringssvar fra Leif Bentsen
Indsendt af:
Kristina Johansen og Ole Magnus Andersen
Dato: 13. october 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
København S.
Postnr.:
2300
Vedlagt som worddokument
Læs høringssvar fra Kristina Johansen og Ole Magnus Andersen
Indsendt af:
Henriette Krüger
Dato: 9. october 2019
Svarnummer:
13
By:
København S
Postnr.:
2300
I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51: Det er jo dejligt, at der komme noget nyt istedet for bilforhandleren og at der er tænkt beplantning ind i planen, så det hele ikke bliver beton. Men der mangler vel ikke flere lejligheder på Amager? Der mangler da nærmere flere rækkehuse/huse, som er til at betale. Det giver selvfølgelig ikke helt så mange penge til bygherren, men Ulrik Birchs Alle er en privat vej, som i forvejen er meget trafikeret, og vejens beboere skal betale for at vejen vedligeholdes. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Hvilket betyder mere slid og flere udgifter til at vedligeholde vejen. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Det vil også skabe endnu flere farlige situationer for områdets børn, der bl.a. er på vej i skole. Dertil kommer at de høje bygninger, jo som tegningerne også viser, vil give skygge for de eksisterende bygninger. Der er jo ingen der ønsker, at deres bolig skal være mere mørk. Så færre og lavere boliger vil være klart mere ønskeligt. Uanset hvilket byggeri det ender med, så vil det give god mening at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej. Parkering: Vejene Ulrik Birchs alle og Vatnavej bruges til parkering for hele området beboere. Dette medfører at det allerede nu kan være svært at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs allé ned mod Englandsvej. Vores forslag er at der bygges flere parkeringspladser til det nye byggeri end en plads pr 150kvm ejerbolig. Kantzoner: I projektet beskrives at kantzonen mod Ulrik Birchs allé bliver cykelparkering. Vi vil anbefale at dette ændres til beplantning med buske eller træer for at bevare Ulrik Birchs allé villavejspræg.
Læs høringssvar fra Henriette Krüger
Indsendt af:
Thomas Pedersen
Dato: 9. october 2019
Svarnummer:
12
By:
København S
Postnr.:
2300
"I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51 har jeg følgende indvendinger: - Trafikken på Ulrik Birchs allé er allerede meget trafikeret særligt i morgentimerne, hvor vejen blandt andet bruges som skolevej for mange af områdets børn. Dette fører dagligt til farlige situationer særligt i krydset mellem Ulrik Birchs allé og Vatnavej. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Ét forslag er derfor at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej.
Læs høringssvar fra Thomas Pedersen
Indsendt af:
Esben Stinus Krogh Hall-Andersen
Dato: 9. october 2019
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
KHA Medical
By:
KØBENHAVN S
Postnr.:
2300
I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51 har jeg følgende indvendinger: - Trafik: Ulrik Birchs allé er allerede meget trafikeret med blandet trafik særligt i morgentimerne, hvor vejen blandt andet bruges som skolevej for mange af områdets børn. Dette fører dagligt til farlige situationer særligt i krydset mellem Ulrik Birchs allé og Vatnavej. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Vores forslag er at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej. - Parkering: Vejene Ulrik Birchs alle og Vatnavej bruges til parkering for hele området beboere. Dette medfører at det allerede nu kan være svært at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs allé ned mod Englandsvej . Vores forslag er at der bygges flere parkeringspladser til nye byggeri end en plads pr 150kvm ejerbolig. - Kantzoner: I projektet beskrives at kantzonen mod Ulrik Birchs allé bliver cykelparkering. Vi vil anbefale at dette ændres til beplantning med buske eller træer for at bevare Ulrik Birchs allé villavejspræg.
Læs høringssvar fra Esben Stinus Krogh Hall-Andersen
Indsendt af:
Liselotte
Dato: 8. october 2019
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51 har jeg følgende indvendinger: - Trafik: Ulrik Birchs allé er allerede meget trafikeret med blandet trafik særligt i morgentimerne, hvor vejen blandt andet bruges som skolevej for mange af områdets børn. Dette fører dagligt til farlige situationer særligt i krydset mellem Ulrik Birchs allé og Vatnavej. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Vores forslag er at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej. - Parkering: Vejene Ulrik Birchs alle og Vatnavej bruges til parkering for hele området beboere. Dette medfører at det allerede nu kan være svært at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs allé ned mod Englandsvej . Vores forslag er at der bygges flere parkeringspladser til nye byggeri end en plads pr 150kvm ejerbolig. - Kantzoner: I projektet beskrives at kantzonen mod Ulrik Birchs allé bliver cykelparkering. Vi vil anbefale at dette ændres til beplantning med buske eller træer for at bevare Ulrik Birchs allé villavejspræg.
Læs høringssvar fra Liselotte
Indsendt af:
Jesper Hjørland
Dato: 7. october 2019
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Et byggeri på 4-5 etager vil for bygning overfor for de nederste etager betyde dårliger belysning og for de øverste ødelægge udsigten, dette vil påvirke prisen på lejlighed i negativ retning. Hvad der er mere brug for er flere rækkehuse der vil øge værdien af området eller et supermarked.
Læs høringssvar fra Jesper Hjørland
Indsendt af:
Lars Gunnarsen
Dato: 29. september 2019
Svarnummer:
8
By:
København s
Postnr.:
2300
Høringssvar Som beboer i kvarteret mellem Englandsvej og Amagerbrogade er det overraskende og utilfreddstillende at se et lokalplanforslag, der tillader en uhyre høj bebyggelsesprocent, og at der i den forbindelse kræves meget få parkeringspladser til cykler og frem for alt biler i forbindelse med de kommende mange nye boliger. Det forekommer også helt forkert, at den nye bebyggelse får tilkørsel via Breidablik Alle, der er en smal vej med megen cykeltrafik til områdets skoler og institutioner, og som allerede er fyldt af parkerede biler. Der må være bedre sikkerhed for, at den nye bebyggelse ikke skal forværre trafiksikkerheden for områdets bløde trafikanter. Det vil være langt mere oplagt at etablere tilkørsel til den nye bebyggelse via de større veje Irlandsvej og/eller Englandsvej. Tre krav til en ændret og bedre lokalplan bør være: Direkte tilkørsel fra Irlandvej eller Englandsvej Markant lavere bebyggelsesprocent Flere nyetablerede parkeringspladser til cykler og biler Venlig hilsen Lars
Læs høringssvar fra Lars Gunnarsen
Indsendt af:
Klaus F.
Dato: 27. september 2019
Svarnummer:
7
By:
København S.
Postnr.:
2300
Det er glimrende, at der bliver bygget noget nyt på grunden, hvor den lukkede bilforhandler ligger. Men hvorfor sørger man ikke for, at en del af byggeriet er noget, som kommer lokalområdet til gavn? Stil som krav, at der i stueetagen skal være et supermarked - der er alt for få supermarkeder på denne del af Amager.
Læs høringssvar fra Klaus F.
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 17. september 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 12. september 2019
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 9673841 for "Englandsvej 51". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Henrik
Dato: 11. september 2019
Svarnummer:
4
By:
København s
Postnr.:
2300
Det kommer til at skærme for mit ludsyn og tage min sol til lejligheden. Derud over kommer lyden/lamen til at forøges både under byggeriet og efter, da der vil være genlyd og rungen. Da englandsvej er en meget trafikeret vej.
Læs høringssvar fra Henrik
Indsendt af:
Lene Larsen
Dato: 10. september 2019
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Et byggeri i den højde vil forringe udsigt/lysindfald og påvirke pris på lejlighed i negativ retning gældende for de fleste lejligheder der bor ud mod Englandsvej. Der må findes andre og bedre alternativer end et boligkompleks i 4 - 5 etager. Det bliver et nej herfra.
Læs høringssvar fra Lene Larsen
Indsendt af:
Rolf Koefoed
Dato: 10. september 2019
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er enig med Marie Brix' høringssvar dateret d. 9/9-19. Et discount supermarked ville gavne nærmiljøet, og give de ældre/unge med knap så stort et rådighedsbeløb en mulighed for at handle billigt i nærheden af hvor de bor. Som de fleste nok ved, er Kvickly ikke ligefrem et billigt sted at handle. Desuden ville det være synd for udsigten til Englandsparken for den blok der ligger ved siden af den tidligere bilforhandler. Jeg bor i selvsamme blok, og er godt træt af gener fra de i forvejen nærliggende byggerier. Her tænker jeg på Raundahl & Moesby's byggeprojekt på Englandsvej 45. Samt de 50 gravemaskiner som netop er blevet færdig med deres gravearbejde i forbindelse med nedgravning af fiber. Vores ejendomsværdi er desuden i forvejen udsat/forringet af de nærvedliggende byggeprojekter. De bliver bestemt ikke bedre hvis der skal igangsættes et kæmpe byggeprojekt på den anden side af gaden. Det vil(som i forvejen er et problem) give færre parkeringsmuligheder til dem som bor i området i årevis grundet håndværkerbiler mv. Og efterfølgende når byggeprojektet engang står færdigt vil det give lige så store, hvis ikke større parkeringsudfordringer. Vi har i vores ejendom allerede nu, flere som ikke kan få solgt deres lejlighed NETOP pga. byggeprojektet på Englandsvej 45. Vi har desuden store udfordringer med skralderodere, fordi vores affaldsvogne lige nu er frit tilgængelige for alle og enhver. Det har i flere omgang betydet at vi selv har måtte punge ud for bortskaffelse af affald. Da skraldemændene pure har nægtet at tage det med. Læg dertil et byggeprojekt, på den anden side af gaden, som udfra hvad jeg har læst mig frem til, snildt kan stå på i 3-4 år. Det bliver et KÆMPE NEJ TAK herfra!
Læs høringssvar fra Rolf Koefoed
Indsendt af:
marie brix
Dato: 9. september 2019
Svarnummer:
1
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Angående planen for byggeriet på Englandsvej 51 Jeg kan forstå at det rent politisk er blevet besluttet at der ikke vil blive mulighed for et supermarked i det nye byggeri. Grunden skulle være noget i stil med at et supermarked ville trække kunderne væk fra Amagerbrogade, Amagerbrogade er fyldt med al verdens butikker, vi kommer altså ikke derhen for at købe vores mælk og toiletpapir. Desuden vil jeg sige at det er fuldstændigt uacceptabelt at vi med Urbanplanens ca 5000 beboere og os andre i omegnen ikke kan få et supermarked i vores nærmiljø, der er tydeligvis et meget stort kundegrundlag for et supermarked. Derudover skal det siges at vores nærmeste supermarked er kvickly, hvilke jo er et nyt supermarked hvor alle de mange fattige og udsatte borgere i området ikke har råd til at købe deres dagligvare, vi vil gerne have et discount supermarked! Det er i virkeligheden det der vil give vores område et løft, det ville være den største glæde, ikke kun nye boliger, det for dem af os der bor her i forvejen jo intet ud af. Hilsen Marie
Læs høringssvar fra marie brix