Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej.

Høringsfrist:

28. oktober 2019
Indsendt af:
Tascha Nielsen
Dato: 22. oktober 2019
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
AKVA Jewellery
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A⁄B Hveensborgs høringssvar
Læs høringssvar fra Tascha Nielsen
Indsendt af:
Tascha Nielsen
Dato: 22. oktober 2019
Svarnummer:
15
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A⁄B Hveensborgs høringssvar
Læs høringssvar fra Tascha Nielsen
Indsendt af:
osvald lund rønde
Dato: 22. oktober 2019
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Lund&Rønde I/S
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A⁄B Hveensborgs høringssvar
Læs høringssvar fra osvald lund rønde
Indsendt af:
Thomas Harmon
Dato: 21. oktober 2019
Svarnummer:
13
By:
København S.
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A⁄B Hveensborgs høringssvar
Læs høringssvar fra Thomas Harmon
Indsendt af:
Jørgen Gjesing
Dato: 21. oktober 2019
Svarnummer:
12
By:
København S
Postnr.:
2300
" Jeg tilslutter mig AB Hveensborg's høringssvar"
Læs høringssvar fra Jørgen  Gjesing
Indsendt af:
Ida Karlsson
Dato: 21. oktober 2019
Svarnummer:
11
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborgs høringssvar.
Læs høringssvar fra Ida Karlsson
Indsendt af:
Mona Sillemann på vegne af A/B Hveensborg
Dato: 21. oktober 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
A/B Hveensborg
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag for begrundelse af følgende: Som andelsforening stiller vi os imod projektet og indstiller til, at arealet ved Amagerbrogadesiden i videst udstrækning bevares med nuværende udformning eller at byggeriet på Amagerbrogade som minimum begrænses til at bygges i 2 eller 3 etager, så byggelinjen - et harmonisk udtryk langs Amagerbrogade - samt vores andelshaveres formuer og livskvalitet bevares.
Læs høringssvar fra Mona Sillemann på vegne af A/B Hveensborg
Indsendt af:
Nanne Sofia Bonnichsen
Dato: 19. oktober 2019
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborg høringssvar
Læs høringssvar fra Nanne Sofia Bonnichsen
Indsendt af:
Jeanette Warming
Dato: 7. oktober 2019
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 12
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har vedhæftet mit høringssvar, for at lette gennemlæsingen. Samt dokumentation, der understreger mit høringssvar. Det tager under 7 min af jeres tid....
Læs høringssvar fra Jeanette Warming
Indsendt af:
Thomas Springer
Dato: 1. oktober 2019
Svarnummer:
7
By:
København s
Postnr.:
2300
Det hele ser ganske fint ud. Bortset fra at det ville være en god ide at skabe altaner for beboere på Prinsesse Christinesvej ind mod gården, med udgang fra køkkenet. De altaner der er planlagt mod gaden er ikke særligt dybe, da det vil genere ejendommen overfor. Solen er ikke på denne del af bygningen for et flertal af beboerne. På gårdsiden vil eftermiddags og aftensolen være til glæde for alle. Der er meget trafik på Prs chr. vej, hvilket kan være med til at altaner på denne side ikke vil komme beboerne til samme glæde, som hvis de var mod gården. Mod gården er der roligt og udsigt til grønt område. Et alternativ er altaner på begge sider af bygningen, så beboerne på Prinsesse Christinesvej kan få lys og luft til deres lejligheder.
Læs høringssvar fra Thomas Springer
Indsendt af:
Lone Lørup Grünau
Dato: 30. september 2019
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
De påtænkte altaner mod Prinsesse Christines vej er ikke særlig hensigtsmæssige. Denne side af bygningen er oftest i skyggesiden, når man har fri og er beliggende tæt på den meget befærdede Prinsesse Christines vej, der bruges af mange biler og lastvogne som gennemfartsvej. Det betyder, at man kan "nyde" sin altan i skygge, støj og megen bilos hvilket vel ikke kan være meningen. Altaner mod gård-siden vil give en bedre og mere fredfyldt nydelse med ro, sol og udsigt til den planlagte have. Venlig hilsen Lone og Leif Grünau boende nr 6 1.tv.
Læs høringssvar fra Lone Lørup Grünau
Indsendt af:
Arkitema Architects
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Arkitema Architetcs
By:
København V
Postnr.:
1799
Hos Arkitema Architects, som har været med til at udarbejde Lokalplansforslaget, har vi desværre fundet en fejl i arealopgørelse. Fejlen beror på, at vi havde fået indtastet 328 m2 for lidt for den eksisterende bebyggelse på Prinsesse Christines Vej. Det er nu blevet justeret og fremgår af vedhæftede arealskema. Det forhold ønsker vi at gøre opmærksom på i forbindelse med den offentlige høring og anmoder samtidig om, at få justeret bebyggelsesgraden fra 11.200 m2 til 11.300-11.400 m2 for at kunne realisere projektet som tegnet. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at den nye bebyggelse på hhv. Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej, friarealer og parkeringsforhold er uændret i forhold til det indsendte projekt.
Læs høringssvar fra Arkitema Architects
Indsendt af:
Pseudonym - Navne-adresse beskyttet
Dato: 23. september 2019
Svarnummer:
4
By:
København
Postnr.:
2300
Der er tale om en utrolig uambitiøs lokalplan for en stor ejendom på grænsen mellem handelsstrøg, skole og et villakvarter. Generelt er lokalplanen nærmest en blankocheck til endnu et kønsløst kedeligt byggeri som der bør stilles større krav til især i detaljereingen og med respekt for den byggetradition der er i København. Der er mange muligheder for at gå ambitiøst ind i en dialog med en bygherre og ikke blot tillade endnu et hyldeprodukt af en betonklods beklædt med røde mursten, hvor der tænkes i billigst muligt for at kunne profitoptimere med en placering der passeres af mange tusinder af mennesker dagligt. Skyggediagrammer er kun udført for 21. marts og 21. juni. hvor det ifølge teksten fremgår at nabobebyggelse kun påvirkes i begrænset omfang. For at give et mere korrekt billede af om hvorvidt nabobebyggelsen påvirkes, bør der dog udføres skyggediagrammer for 21. september og 21. december hvor skyggepåvirkningen vil være mere markant - og især vil det øjensynligt fremgå at der sker en skyggepåvirkning af naboskolens arealer, samt dele af skolebygningen hvor der er placeret undervisningslokaler - der endda kan være ensidigt belyst mod øst. Dertil vil skolens i forvejen meget begrænsede opholdsarealer påvirkes - Man optager bl.a. D-vitamin igennem huden ved sollys - og en øget skyggepåvirkning af arealet vil derfor kunne gå ud over børnenes D-vitamin optag. Danskere får generelt for lidt D-vitamin i forvejen - hvilket kan medføre bl.a. depressive tanker og magtesløshed - hvilket ikke ligefrem er optimalt når det går ud over børn i de formative år. Det er uambitiøst at der i forbindelse med nybyggeriet skal opføres eller indrettes fællesarealer svarende til 1% af bruttoetagearealer. Det er en irrelevant procentdel og giver ikke noget tilbage til hverken den eksisterende eller kommende boligbebyggelse, der vil påvirkes kraftigt af en øget brug og fortætning. Bilparkeringen bør etableres i kælder og ikke tillades på terræn da det vil påvirke fællesarealer og fjerne kvaliteter. Bebyggelsens højde bør som minimum terrasseres, således at der mod skole og villakvarterer ikke tillades en øget bygningshøjde med hensyn til både skyggepåvirkninger og af arkitektoniske hensyn i den grænsezone der er mellem de højere karrebebyggelser mod Amagerbrogade og den lavere skole og villakvarter. Dertil bør der tages større hensyn til den bevaringsværdige bygning, således at der skabes mere luft omkring denne og at dens skala respekteres i stedet for at overdøves med en klodset, stor og uambitiøs bygning. Der er uambitiøst at tillade op til 135m2 mindre bygninger i gården som vil fjerne kvaliteter fra beboerne. Det bør f.eks. fremgå at tegl bør ikke være røde, men i stedet i rødlige nuancer i blødstrøgne tegl. Når der blot skrives røde, så bliver det en ensartet kedelig maskinsten som vil skæmme byen i mange år. Der bør være fokus på at stueetagen fremstår med sin egen identitet f.eks. ved en ændret materialitet, at teglforbandt fremstår anderledes etc. Man ville kunne fortsætte med at trykke fingeren på alle de steder i lokalplanen hvor der stilles lempelige krav - krav der er så lempelige at de ender med slet ikke at være krav. Man skulle i hvert fald ikke tro at der har været en stadsarkitekt inden over denne lokalplan eller det projekt lokalplanen er udformet efter. For her er der bestemt ikke tænkt liv mellem husene ind i et sådan projekt der er afkoblet fra menneskelig skala og som absolut ikke bibringer kommunen, Amager eller området andre kvaliteter end øget fortætning og flere skatteborgere der måske kan bidrage til kommunekassen.
Læs høringssvar fra Pseudonym - Navne-adresse beskyttet
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 17. september 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Lone Pedersen
Dato: 5. september 2019
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg forstår ikke valget af altaner til gaden, hvor der både er støj, trafik og genboer tæt på. Jeg ønsker ingen altan pga ovennævnte samt altanen ser ud til at blive meget lille, hvor der max bliver plads til to små stole, så er 550 kr i 12 måneder om året mange penge for næsten ingen ting. Mvh. Lone Pedersen
Læs høringssvar fra Lone Pedersen
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 5. september 2019
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 9673768 for "Prinsesse Christines Vej". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark

Sider