Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej.

Høringsfrist:

28. oktober 2019
Indsendt af:
K J Larsen
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
46
Virksomhed / Organisation :
optimal
By:
København
Postnr.:
2300
Tilslutter mig svar nr 4. Dette er allerede helt overbebygget. København følger ikke landsbyggeplanloven dvs. der etableres ikke parkeringspladser, der bygges direkte i skel med markiser og andet ud på offentlig vej. Byggeriet vil sikkert som andre også genere al trafik i byggeperioden ligesom på Peder Lykke vej. Et byggeri skal ikke genere offentlig vej - Byggeriet må holdes på egen grund.
Læs høringssvar fra K J Larsen
Indsendt af:
Andersen
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
45
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Borger
By:
København S
Postnr.:
2300
Denne indsigelse mod lokalplanforslaget om at bygge højt og bredt på hjørnet af Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej samt lægge ekstra etage på bygningen på Prinsesse Christines Vejs vestlige side lægger vægt på den helt utilstrækkelige parkeringskapacitet, der er indeholdt i forslaget. Området er i forvejen stærkt belastet. Ja blandt de allerhøjeste udnyttelsesgrader i Amagerbro og Sundbyernes kvarterer - jf vedhæftede fil "Prinsesse Christines Vej - Lokalplanforslag Oktober 2019 - Eksisterende parkeringsbelastning 20191021". Det vil resultere i en helt urimelig parkerings-eksport og -belastning til de nærliggende private fællesveje. Lokalplanforslagets utilstrækkelige parkeringskapacitet vil resultere i en yderligere og allerede helt urimelig belastning og efterfølgende økonomisk byrde for borgerne i området langs de private fællesveje i kvartererne sydvest for lokalplanforslaget. Mange af disse - i realiteten forholdsvis meget få borgere - har en tinglyst pligt til at betale for såvel anlæg som vedligeholdelse af både fortov, kantsten og vejbane ud for egen såvel som naboernes ejendomme!!! Og alligevel er parkeringsbelastningen allerede nu - før byggeriet - så stor, at de ikke engang selv kan finde parkeringsmulighed ud for eller tæt på deres egen ejendom og betalte vejstykke. Indsiger har med egne øjne kunnet konstatere eksempler på borgere, som først på aftenen parkerer på de private fællesveje (in casu Vatnavej), tager cykel frem fra bilens bagagerum - og cykler langt væk mod de tætte etagebebyggelser langs Amagerbrogade. Jf fornævnte vedhæftede pdf
Læs høringssvar fra Andersen
Indsendt af:
Lone Arvits
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
44
By:
Kbh.S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne anmode om at altaner bliver opført i gården, istedet for placering v. Prss. Christinesvej. Med venlig hilsen, Lone Arvits
Læs høringssvar fra Lone Arvits
Indsendt af:
Anne Mari Jensen
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
43
By:
København s
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborgs hørringssvar.
Læs høringssvar fra Anne Mari Jensen
Indsendt af:
Robert Sillemann
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
42
By:
København s
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborgs hørringssvar.
Læs høringssvar fra Robert Sillemann
Indsendt af:
Lewis Zachariasen
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
41
By:
Sundby
Postnr.:
2300
Bemærkning til lokalplan 'Prinsesse Christines Vej'. Spørgsmål 1 Hvorfor nu fremlægge et projekt om højhusbyggeri fremlagt i fugleperspektiv!! Hvorfor ikke blot femstille dette byggeprojekt visualiseret i gadeplan, så således, at alle beboere kan se og forstå, det planlagte denne mastodont-ændring i dette lille luftige område. Spørgsmål 2 Hvorfor komme tromlende, uden hensyntagen til det eksisterende bygnings- miljø, og nærmest destruere- eller i værste fald helt aflukke, den sidste grønne plet, tæt ved hovedgadens, lige numre!! Det ville klæde de dhrr. planlæggerne, om de ville nedgraduere etage højden til maximum tre etager ud mod Amagerbrogade, for derved at bevare at, det luftige sparsomme miljø. I de sidste seks årtier, har jeg og familien, og foreningens beboere, nydt godt af netop dette lysindfald, fra hovedgadens beskedne, bevoksning bag bazarbygningen Amagerbrogade 160. Alt dette synes nu truet af det forestillede højhusbyggeri, der kun vil få en negativ virkning på hele Andelsforeningens herlighedsværdi, der trods gadens støj og larm har været en indikation og løft, væk fra en altid gold og trist stenbro. Med ovenstående tilslutter jeg mig A/B Hveensborgs høringssvar. Venligst Zachariasen. Amagerbrogade 159 1. tv.
Læs høringssvar fra Lewis Zachariasen
Indsendt af:
Linds Olsen
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
40
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B hveensborgs høringssvar.
Læs høringssvar fra Linds Olsen
Indsendt af:
Sophie Helle Olsen
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
39
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborgs høringssvar.
Læs høringssvar fra Sophie Helle Olsen
Indsendt af:
Linda Brorson
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
38
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A⁄B Hveensborgs høringssvar, med tilføjelse af en bekymring om manglende p-pladser, da det allerede nu er stort set umuligt at finde en p-plads, og tænker det kun kan blive værre med endnu flere beboere der skal parkere når der kun oprettes 1 p-plads pr 150 m2 beboelse. Det er alt for lidt, de fleste mennesker har 2 biler pr husstand og hver bolig vil blive mellem 50-95 m2, det giver ingen mening i min optik, da det er alt for lidt.
Læs høringssvar fra Linda Brorson
Indsendt af:
Dennis Sillemann
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
37
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborg's høringssvar.
Læs høringssvar fra Dennis Sillemann
Indsendt af:
christian hartvigsen
Dato: 27. oktober 2019
Svarnummer:
36
By:
Kbhs
Postnr.:
2300
Hej jeg bor i ejendommen på Prinsesse Christinesvej og hvor er det dejligt og VIGTIGT vi beboere kan blive hørt, når fremtidig tilbygning, set med mine øjne, ikke gavner brugen af lejemålet. Af udlejer, er jeg gjort bekendt med de ikke har indsigelser mod, at placere altanerne mod gården Derfor benytter jeg muligheden for at råbe højt her. - Til min fordel, som beboer. Giv os udsigt mod vores egen grønne gård, fremfor genboens triste mursten... Det giver, efter min mening, ingen mening at placere altan mod gaden - INGEN! Jeg har boet her i lidt over 10 år. (på 3. sal med masser af lys og skøn udsigt) I de 10 år, har min drøm bla. været at få altan. Men mod gaden, hvor jeg skal sidde i trafikstøj og os, hvis jeg skal benytte den? - NEJ TAK! Så plantegningen med altan mod gaden, hvor der er støj, trafikos og udsigt direkte ind i genboeres stuer... Ellers tak - Det lyder som en dårlig joke. Arkitektonisk set vil altaner mod gaden påvirke bybilledet negativt...hvis vi skal tale i kloge ord... Omkringliggende bygninger har installeret deres altaner på gårdsiden. Kun en enkelt opgang, har den mod gaden, på et hjørne hvor solen er hele dagen - Se dèt giver mening. Jeg er med på I mener det er nemmest (standard), at have altan med udgang fra opholdsrum. Der mangler I info om, flere beboere her har spisestue, i netop det store rum mod gården. Det vil derfor (også) vil give god mening at rykke altanen derom. Arbejdet vil blive det samme, da udgang fra soveværelse/spisestue er af samme rummål i vinduesparti. For os der bor fra 2. sal og op, vil altan mod gården give den store luksus, at kunne nyde solen frem til den går ned... (se vedhæftet billeder, der viser udsigten mod gaden vs. mod gården) Hvilken livskvalitet det vil give. Udover der mod gården, vil være ro, nye flotte grønne områder OG sol! At kunne komme hjem fra arbejde, smække benene op og trække vejret dybt ind... ....uden det er ren bilos der kommer i lungerne. Da der i samme omfang, vil blive bygget op på bygninger mod Amagerbrogade, vil det give ekstra bonus. Da vi så kan sidde på altanen mod gården og virkelig få ro for trafik støj... Ja undskyld mig, men det giver SÅ meget mere mening at sætte den dér, når nu arbejdet er det samme. Det vil være en klar forbedring i mine øjne. Jeg håber I lytter og ser meningen i at ændre på altanens placering, set med mine beboerbriller på. Fremfor en skrivebordsansat, laver en standard beslutning, der ikke giver mening i den verden, hvor jeg bor... Det er jo kun hjemmegående, der vil få gavn af de få timer, solen i det hele taget er mod gaden... ...og vil give en altan uden sol, for alle os beboere med 9-16 job - Og dem er vi nu altså en hel del af... Så det vil bestemt gavne størstedelen af beboerne her, at have den mod gården i stedet. Stuelejlighederne vil også på den facon, få mere privatliv i deres kommende haver... Håber det giver lige så meget mening for jer, som for mig, som beboer. Jeg vil godt nok være ked af at få altan mod gaden... Og ende med en huslejestigning, for noget der hverken giver mening eller vil blive benyttet. - For den sags skyld. Ifølge skyggediagrammet, der er tilføjet lokalplanen, illustreres det også fint, hvorfor det giver mening at have altanerne om på gårdsiden. Frem med JA-hatten og giv os altan mod gården. Giv os (mig) en bid livskvalitet... Giv os udsigt mod vores egen grønne gård, fremfor genboens triste mursten... På forhånd mange tak Christian Hartvigsen.
Læs høringssvar fra christian hartvigsen
Indsendt af:
Osvald Lund Rønde
Dato: 27. oktober 2019
Svarnummer:
35
By:
København
Postnr.:
2300
Vi er en række beboere fra Amagerbrogade, Højdevej og Prinsesse Christines Vej som er gået sammen om et fælles høringssvar til forslaget om det forestående byggeri på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej. Som vi læser lokalplansforslaget, gives der tilladelse til bebyggelse i 20m højde, dvs. 6 etagers ejendomme på Amagerbrogade 160, indtil det gamle apotek, samt på Prinsesse Christines Vej 4-18. Det syntes vi ville være rigtig ærgerligt grundet følgende; 1. Lysindfald. Vi mener ikke at forslaget tager hensyn til de omkringliggende bygninger hvad angår lysindfald og udsigt til et af de få grønne områder langs Amagerbrogade. Beboerne i de nederste lejligheder på Amagerbrogade 157-161 vil miste en betydelig del af sollys i deres lejligheder, hvilket i værste tilfælde vil ødelægge både brugsværdien og den reelle værdi af lejlighederne. Som det også fremgår af de fremlagte skyggediagrammer i lokalplanen, vil lejlighederne blive markant påvirket af skygge og mindre lysindfald. Derudover kan man undre sig over at der kun fremgår skyggediagrammer fra 21. marts og 21. juni, da påvirkningen uden tvivl vil være langt større i vinterhalvåret. Ydermere frygtes det at dette kan have konsekvenser for fremtidig værdiansættelse af de lejligheder og bygninger som bliver påvirket mest af dette. Vi beder jer derfor tage hensyn til de økonomiske konsekvenser dette byggeri kan have for de nuværende beboere i området. 2. Grønne områder Ved etablering af det ønskede byggeri, vil vi miste det grønne område i gårdrummet på Prinsesse Christines Vej 2-18, samt udsigten til det grønne område på hjørnet af Ulrik Birchs Allé og Prinsesse Christines Vej. Selvom det er sparet med træer og små grønne åndehuller på Amagerbrogade, er vi en del som sætter pris på at vi dagligt har udsigt og adgang til disse grønne åndehuller i bybilledet. 3. Byggelinje på Amagerbrogade Der ønskes at bygges i op til 20m højde, hvilket svarer til 6.etagers bygninger. Dette må vi stille os meget imod, da det kommer til at skæmme bybilledet og ikke tager højde for det arkitektoniske udtryk der findes i nærområdet. Den ønskede bebyggelse kommer til at ligge op af nogle ikoniske og betydningsfulde bygninger på Amager, som fx det fredede Apotek på Amagerbrogade, det Psykiatriske Ambulatorium, Forebyggelsescenter Amager på Hans Bogbinders Allé og Sankt Annæ Skole på Peder Lykkes Vej. Vi ønsker at byggeriet på Prinsesse Christines Vej ikke bliver højere end det nuværende, samt at byggeriet på Amagerbrogade begrænses til 2 eller 3 etager eller samme højde som Apoteket, så byggelinjen for så vidt muligt bevares. Der kan drages paralleller til bebyggelsen ved restauranten Bones på Amagerbrogade 125. Ydermere vil sådan et byggeri skabe en større adskillelse mellem strøggaden og etageboligerne på Amagerbrogade og den åbne villabebyggelse i Eberts Villaby. Denne kontrast er, som i også selv nævner, det særlige kendetegn ved netop dette område. Ydermere fremgår at der ikke er tiltænkt almene boliger i forestående byggeri, hvilket er rigtig ærgerligt, da Amager er og skal være et sted med stor diversitet i beboerne, og ikke blive endnu et gentrificeret område i København, hvor folk med mindre midler ikke har råd til at bo, pga. værdistigninger og ekstremt dyre huslejer. Ydermere kan man læse i forslaget at det ønskede byggeareal ikke må overstige 11.200m2, men når man nærlæser forslaget, gælder det iflg. Arkitema Architects, som har været med til at udarbejde lokalplansforslaget, 11.400m2, hvilket jo kan undre en noget at der ikke er styr på tallene. I den nye lokalplan, nævner I et behov for huludfyldelse, som ikke nævnes i nogen anden plan. Der er desuden intet hul at udfylde her. Der findes allerede eksisterende bygninger, og dette gør at dette ville anses som værende renovation eller rekonstruktion af eksisterende bygninger, hvilket burde gøres i overensstemmelse med områdets egentart. I dette tilfælde ville det være i stil med kirke, hospital og apoteket, som alt har historisk værdi. På vegne af; Siff Hansen, Amagerbrogade 157. Christa og Erik, 
Prinsesse Christines Gade 9 Per Kalvig og Jette Halskov, Prinsesse Christines Vej 3 Vibeke Pedersen, Amagerbrogade 161 Trine Schjermer og Brian Larsen, 
Prinsesse Christines Gade 1 Anders Wittrup & Ana Spoljar, Amagerbrogade 157 1 Anton Basse, Højdevej 1 Mia Nielsen, Amagerbrogade 157 Joan Lund, 
Prinsesse Christines Vej 1 Tascha Nielsen og Osvald Lund Rønde, Amagerbrogade 161
Læs høringssvar fra Osvald Lund Rønde
Indsendt af:
Marianne Harmon
Dato: 27. oktober 2019
Svarnummer:
34
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborgd høringssvar.
Læs høringssvar fra Marianne Harmon
Indsendt af:
Trine Schjermer Jensen
Dato: 27. oktober 2019
Svarnummer:
33
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Høringssvar til forslaget Prinsesse Christines Vej / Amagerbrogade sagsnr: 2018-0147617 Som andelshaver på Prinsesse Christines Vej (PCV), med lejlighed på 4./5.sal, vil vi på det kraftigste opfordre til at lokalplanen ikke gennemføres i sin nuværende ’skitse’. Himmel, luft og grønt vil blive erstatte af tagkonstruktion, beton og naboer der kommer tættere på, grundet altaner mod gaden (PCV). Udsyn til gamle smukke bygninger på Amagerbrogade samt Sankt Elisabeths Hospital, Skt. Annæ kirke og grønne træer forsvinder fuldstændigt. Der tales i disse år meget om lysets indvirkning på mennesket og særligt på mennesket i byen, som er særligt sårbart på mange parametre så som lys, støj, trafik og stress (klide 1). Dette hjælper lokalplanen ikke på, tvært imod. I Andelsforeningen Lykkehøj har vi tidligere været underlagt arkitektoniske restriktioner i forbindelse med tagudskiftning og etablering af beboelse på 5. sal, så som afslag på sløjfning af skorsten og placering af vinduerne i tag. Samt etablering af altaner mod gård siden, da det ikke kunne komme på tale på gadesiden (PCV). Vi forstår ikke hvorfor disse restriktioner ikke gøre sig gældende i denne sag (lokalplan). Peder Lykkes vej er en trafikal flaskehals for biler og cykler, særligt om morgenen - og denne lokalplan ligger ikke op til nogen løsning, tvært imod tilfører den flere beboere, og dermed mere trafik. Kilde 1: https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/byen-er-et-bombardement-af-menneskets-sanser
Læs høringssvar fra Trine Schjermer Jensen
Indsendt af:
Mads Bangsbostrand
Dato: 27. oktober 2019
Svarnummer:
32
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborg's høringssvar. Derudover har jeg følgende indvendinger mod projektet. En parkeringskælder bag om bygningen vil have en stærk negativ indvirkning på lokal området. Det er i forvejen farligt at være cyklist og fodgænger på Peder Lykkes Vej og nu vil man indføre endnu en risikofaktor, lige ved siden af skolen. En tilførsel af X antal biler vil kun gøre trafikmængden større i hverdagen, til fare for bløde trafikanter. Når man alligevel laver en lokalplan for området burde trafikafviklingen også have være på dagsordenen. Der er bilister der anvender Peder Lykkes Vej som en motortrafikvej og krydset ved Prinsesse Christines Vej vil kun blive farligere med en ekstra tilførsel af biler. Det er kun et spørgsmål om tid før der er en sagesløs cyklist eller endnu være et barn bliver kørt ned af en aggresiv bilist. I forhold til de 6 etager, vil de komme til at skæmme bybilledet, hvor største delen af karré bygningerne i området er fra år 1920-30. En overbygning på Prinsesse Christines Vej 4-18 vil være katastrofal for området, bygningen vil komme til at fremstå som en mastodont, hvilket også vil være tilfældet for bygningen på hjørnet af Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej. Bygningerne vil bryde bybilledet på en dårlig udtænkt måde. Det giver heller ingen mening at give beboere altaner ud mod Prinsesse Christines Vej. Der er trafikstøj, os og beboerne vil komme til at kigge lige ind i genboernes stuer. Det vil give mere mening at lave altaner ud mod gårdmiljøet, hvor de vil få mere gavn af dem da eftermiddags- og aftensolen vil være der.
Læs høringssvar fra Mads Bangsbostrand
Indsendt af:
Mads Bangsbostrand
Dato: 27. oktober 2019
Svarnummer:
31
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne gøre indsigelse imod dele af projektet på Prinsesse Christines Vej - forslaget om at bygge op i 6 etager vil komme til at skæmme bybilledet. Langt de fleste bygninger i området er fra omkring 1920-30 og op i 5. sals højde, inkl. loft. En 6. etage på bygningen ved Prinsesse Christines Vej 4-18 vil komme til at se forfærdelig grim ud. Det er i forvejen ikke den kønneste bygning; den bliver nok ikke kønnere af at bygge en kasse mere ovenpå. Derudover vil det være en dårlig idé at bygge et parkeringshus/areal bagom bebyggelsen. Der er i forvejen al for meget trafik ned igennem Peder Lykkes Vej, og hvis den trafikmængde bliver øget, er der en seriøs risiko for at der kommer til at ske personskader på cyklister og børn der går i skole (Sankt Annæ Skole). Der kan godt lægges mere energi i at fremvise hvordan en overbygning vil se ud på Prinsesse Christines Vej 4-18. Altaner ud mod vej vil også bryde med bybilledet. Der vil ikke være rene linjer, folks rod kommer til at fylde på altanerne og det vil give området et rodet udseende. Hvis man endelig vil give altaner, bør de placeres ind mod gården og væk fra vejen. Alle andre karré bygninger har altaner ind mod gården. Derfor står jeg uforstående overfor at man nu vil bygge altaner ud mod vejen. Det vil alligevel larme en del fra Amagerbrogade, så de altaner kommer til at blive ubrugelige. Slutteligt kan det siges at det ikke er Københavns Kommune eller bygherre der kommer til at skulle kigge på en potentiel øjenbæ hver evig eneste dag. Det bliver beboerne i området og særligt dem der bor lige overfor Prinsesse Christines Vej 4-18 og på hjørnet af Prinsesse Christines Vej/Amagerbrogade. Til parkeringsanlægget er der kun et at sige, det kan blive potentielt farligt. I dag kører der ikke biler ud fra gårdanlægget bag om Prinsesse Christines Vej 4-18 og det er lidt af en udfordring at navigere som cyklist og fodgænger i det område. Der er ganske enkelt for mange biler der skal igennem Peder Lykkes Vej og over Peder Lykkes Vej fra Prinsesse Christines Vej på villaområde-siden og til den anden side. En eksta tilførsel af X antal biler der skal fra en parkeringskælder og ud på Peder Lykkes Vej, er at tilføre en større risiko for cyklister og fodgængere. Det vil kun være et spørgsmål om tid før at det går galt, når der er mange bilister der kører hensynsløst og overtræder fartbegrænsningerne igen og igen ned igennem Peder Lykkes vej.
Læs høringssvar fra Mads Bangsbostrand
Indsendt af:
Anders Wittrup & Ana Spoljar
Dato: 27. oktober 2019
Svarnummer:
30
By:
KBH S
Postnr.:
2300
I forbindelse med høringen af den nye lokalplan, har vi følgende kommentarer: Først og fremmest så tilslutter vi os A⁄B Hveensborgs høringssvar. Derudover har vi følgende indvendinger: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan Prinsesse Christine Vej Vedrørende den foreslået lokalplan for højt etagebyggeri, er vi meget imod planen. Vi har givet begrundelser for dette nedenfor: 1 . Der er store uoverensstemmelser i de nævnte planer, i delen "Sammenhæng med anden planlægning og lovgivning". Til at begynde med, så er lokalplanen baseret på Kommuneplan 2019, vedrørende højde og type af bebyggelse på området, som ikke er vedtaget endnu, og derfor ikke er en del af den officielle kommuneplan og ikke lov-gyldig endnu. Derudover er der en del ting hvor lokalplanen strider mod hvad Kommuneplan 2019 anbefaler: miljøvenlig by, flere grønne områder, mindre trafik, mindre gadestøj og bedre forhold for fodgængere. Byplan 13, der stadig er gyldig for dette område, nævner specifikt matrikel 1583 som værende kun delvist anvendt til etageboligbyggeri på hjørnet af Amagerbrogade og Prinsesse Christine Vej. Ydermere, er der i byplan 13 en byggelinje detaljeret for nye bygninger, som ses på de kort tilknyttet byplanen, som er sat længere inde, så Amagerbrogade på denne måde udvides til 30 m. Byggelinjen overholdes flere steder både til højre og venstre for matrikel 1583, bortset fra apoteket som er ældre end planen. Dette er også bekræftet i plan 158, tillæg 1 for Amagerbrogade, som I vælger at ugyldiggøre uden nærmere forklaring omkring hvorfor. Plan 158 er for hele Amagerbrogade, som den centrale strøggade på Amager, og som beskytter Amagerbrogades egenart. På den annden side snakker I selv om de samme egenart værdier, som I er i gang med slette med denne plan. Det giver kun mening at ophæve denne beskyttelse og lokalplan når det er i offentlighedens interesse, som f.eks. da dette blev gjort ved Sundebyøster skole. I den nye lokalplan, nævner I et behov for huludfyldelse, som ikke nævnes i nogen anden plan. Der er desuden intet hul at udfylde her. Der findes allerede eksisterende bygninger, og dette gør at dette ville anses som værende renovation eller rekonstruktion af eksisterende bygninger, hvilket burde gøres i overensstemmelse med områdets egentart. I dette tilfælde ville det være i stil med kirke, hospital og apoteket, som alt har historisk værdi. I nævner også at i bydelsplan for Amager Vest er der ikke nævnt noget vedrørende dette område, hvilket kunne tolkes som at man ønskde området holdt som det er nu. 2. Ødelæggelse af egenart for hele Amagerbrogade, såvel som dette specifikke område kaldet Eberts Villaby. a) Ved at gøre lokalplan 158 ugyldig for denne ene matrikel, så tager I den ud af hele planen for Amagerbrogade, som skulle være med til at sikre hele strøggaden. Planens ide var at gøre gaden bredere for fodgængere, med små pladser hvor man kan stoppe og og slappe lidt af. For at citere lokalplan 158: "Inden for handel er kommentarerne: multikulturel og mangfoldig, mange specialbutikker, flere aktiviteter og events, sammenhæng mellem Amagerbrogade og Amagercenteret, mindre trafik, bredere fortove, grønne omgivelser og plads til børn, langsom, overskuelig trafik, mindre støj og mere korttidsparkering." I samme lokalplan nævnes der udvidelse af vejen, hvor muligt, samt beplantning af vejtræer, for at gøre området grønnere og mere miljøvenligt, som igen er Københavns ønsker som foreslået i Kommuneplan 2019. Der er bestemt muligheder for dette, hvis vi respekterer byplan 13, og dennes byggelinje. Derudover er denne del den smalleste del af Amagerbrogade for både trafik og fodgængere, hvilket nok er årsagen til denne byggelinje. Det eneste som beholdes i den nye lokalplan vedrørende områdets egenart, er brugen af stueetagen til butikker og liberale erhverv. Dette til trods for at I selv nævner egenart som den nye lokalplans primære formål: "fokus på områdets egenart og bynatur, at forholde det og at alt passer området". b) Historiske værdier i området. Kirken, hospitalet og apoteket er af historisk beskyttet værdi i dette område. Det er også beskrevet som værdifuldt at disse bygninger og området bagved i den lavtliggende og grønne villaby kan ses fra Amagerbrogade. Dette er ret sjældent i storbyer og bør beskyttes. Derfor bør en evt. ny bygning ikke bygges højere end apoteksbygningen, for ikke at skærme udsynet til ovennævnte. Dette er også er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019 (området kan også være for 3-etagesbygninger), som vist på billed i jeres nye lokalplan. Ved at bygge denne høje 6-etagersbygning mistes denne værdi for områdets beboere. Dette gøres blot værre ved at man heller ikke overholder den allerede etablerede byggelinje. 3. Gadestøj I jeres nye lokalplan nævnes det at gadestøj allerede er ret høj på Amagerbrogade. Så den nye bygning skal bygges så dens beboere beskyttes mod gadestøj og vibrationer fra trafik. Men der er ingen hensynstagen til det omliggende område, som vil opleve mere gadestøj og vibrationer, fordi en høj bygning bygget så tæt på andre bygninger vil lukke gaden inden og støjen vil derfor blive forstærket opad, til gene for de ekesiterende beboere. 4. Lys og udsigt Ved at bygge så høj en bygning, vil vores bygning på den anden side af Amagerbrogade miste en masse naturligt lys, specielt på de lavere etager. Derudover mistet der udsigten til kirken og hospitalet, samt delvis blokering af udsigt til apoteket og det begvedliggende grønne område. Alt dette er med til at mindske vores livskvalitet. Såfremt bygningen opføres, så vil vi foreslå at den holdes på 3 etager, og dermed ikke optager udsyn eller blokerer for sollys, samt at den respekterer den etablerede byggelinje. Ved at flytte bygningen længere tilbage fra Amagerbrogade vil der så være plads til enten at udvide vejen (og dermed give plads til vejtræer) eller benytte pladsen til et grønt friområde, såvel som udvidelse af fortorvet, til alle områdets beboeres fordel. Anders Wittrup & Ana Spoljar, Master of Architecture and Urban Planning.
Læs høringssvar fra Anders Wittrup  & Ana Spoljar
Indsendt af:
amager vest lokaludvalg
Dato: 25. oktober 2019
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
By:
kbh. s
Postnr.:
2300
læs vedhæftede
Læs høringssvar fra amager vest lokaludvalg
Indsendt af:
Therese
Dato: 25. oktober 2019
Svarnummer:
28
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er meget imod den ekstra etage der forventes bygget på Prs Christines Vej samt de altaner der forventes bygget på samme vej. Jeg bor overfor bygningen der påtænkes at få lavet ekstra etage og altaner. En ekstra etage vil betyde, at jeg fra min lejlighed ikke vil kunne se andet end lejligheder, og udsigten til blå himmel bliver fjernet. Jeg har ikke valgt en lejlighed midt inde i byen, netop for at kunne få et kig til blå himmel, hvilket der jo er mulighed for herude på grund af bebyggelsernes højde. Jeg vil alt andet lige få en mørkere lejlighed, og det vil evt blive sværere at komme af med lejligheden igen. Ydermere giver det ikke mening at lave altaner mod Prs Christines Vej, hvis man tænker på lys og lyd samt beboerne i min ejendom. Der vil det give bedre mening at etablere altaner mod skolen.
Læs høringssvar fra Therese
Indsendt af:
Nicolas Butler
Dato: 25. oktober 2019
Svarnummer:
27
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborgs høringssvar.
Læs høringssvar fra Nicolas Butler
Indsendt af:
Hassan
Dato: 24. oktober 2019
Svarnummer:
26
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne tilslutte mig AB Hveensborgs svar. Som beboer på Peder Lykkes Vej, vil ødelægge min udsigt/ samt lysindfald i min lejlighed da solen vil blive skærmet af den nye etage. Her udover kan jeg ikke se hvad man vil gøre med trafikken i en forvejen trafik tung vej som ligger ved en skole! Det er allerede nu svært nok at komme frem og tilbage med den morgen/eftermiddags trafik som er der nu. Der har været sendt trafik tæller ud på Peder Lykkes vej, i den periode hvor der har været afspærret ved Peder lykkes vej ved Englandsvej. Jeg undre mig også over, at i vælger at der skal være udkørsel fra p kælder lige ved siden af skolen. Der er både til fare for elever og andre trafikanter og det kommer til at skabe endnu en prop i trafikken. De planer som er fremlagt er under AL KRITIK! Hassan khallad
Læs høringssvar fra Hassan
Indsendt af:
Henning Svare og VinniBurmester
Dato: 24. oktober 2019
Svarnummer:
25
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi tilslutter os A/B Hveensborgs høringssvar. At bygge en 6 etagers bygning på et af Amagerbrogade´s smalleste steder vil i høj grad mindske lysindfaldet i A/B hveensborg´s bygning Amagerbrogade 157,159, og 161, og vil forringe værdien af vores boliger. Desuden vil det forværre det i forvejen høje støjniveau, fra den tætte trafik af biler og motorcykler men bestemt også fra de mange lastbiler, og de mange daglige busser, som kører med et interval på 3-5 minutter i hver retning. Mvh. Vinni Burmester og Henning Svare.
Læs høringssvar fra Henning Svare og VinniBurmester
Indsendt af:
Henning Svare og VinniBurmester
Dato: 24. oktober 2019
Svarnummer:
24
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi tilslutter os A/B Hveensborgs høringssvar. At bygge en 6 etagers bygning på et af Amagerbrogade´s smalleste steder vil i høj grad mindske lysindfaldet i A/B hveensborg´s bygning Amagerbrogade 157,159, og 161, og vil forringe værdien af vores boliger. Desuden vil det forværre det i forvejen høje støjniveau, fra den tætte trafik af biler og motorcykler men bestemt også fra de mange lastbiler, og de mange daglige busser, som kører med et interval på 3-5 minutter i hver retning. Mvh. Vinni Burmester og Henning Svare.
Læs høringssvar fra Henning Svare og VinniBurmester
Indsendt af:
Christa Suszkiewicz
Dato: 24. oktober 2019
Svarnummer:
23
By:
København
Postnr.:
2300
Vedrørende sagsnr:2018-0147617 Det er med stor beklagelse, at der planlægges det byggeri, fordi der forsvinder lys, grønne oaser . Blandt andet vaskeriet i gaden, er mødested/hyggested, for både brugere samt andre i lokalområdet, der nyder at der er luft omkring dem. Det kommer til at lukke lys ude for adskillige boligkomplekser både for Prinsesse Chr. vej, Amagerbrogade og Peder Lykkesvej, idet gården der fra Peder Lykkesvej ud til Prinsesse Christines vej også vil miste lyset. Derudover bliver byggeriet unødigt pyntet med gigantisk forhøjning på hjørnet af Amagerbrogade/Prinsesse Chr. vej, det kunne være løst bedre, kønnere og mere æstetisk, altid begrundelser kommunen selv bruger, når man f. eks. har søgt om altaner ud til vejen. Det er uforståeligt at der plaskes til med byggeri, der bliver virkeligt ikke kønt efterhånden, hvis alt byggeri, hvor der kan sættes etager på, bliver fremtid i gaderne. Men det er svært som menig borger, at stå imod stærke pengemænd, fordi en ting er, at kommunen som argument kan sige, at der mangler boliger, men det behøver ikke at være skyskrabere lige i det område og med endnu dyrere husleje.
Læs høringssvar fra Christa Suszkiewicz
Indsendt af:
Stina Hjelmqvist
Dato: 24. oktober 2019
Svarnummer:
22
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne tilslutte mig AB Hveensborgs svar. Som beboer på Peder Lykkes Vej, vil det på alle måder ødelægge min udsigt over byens tårne hvis ejendommen på Prinsesse Christines Vej bliver højere, det er lige præcis de små ting som udsigt til byens tårne der gør det at bo på Amager så fantastisk. Hvorfor man insisterer på at bygge så højt og firkantet som muligt overgår min forstand, som andre også har skrevet så ville det være rart med lidt omtanke for de eksisterende bygninger, bla. vores flotte apoteket som ville forsvinde ved siden af en stor usmagelig klods af en bygning. Helt praktisk kan jeg heller ikke se, at det vil give andet end yderlige problemer med parkering, at man presser endnu flere beboere ind i området.
Læs høringssvar fra Stina Hjelmqvist
Indsendt af:
L. Petersen
Dato: 24. oktober 2019
Svarnummer:
21
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan "Prinsesse Christines Vej". Som genbo til det foreslåede projekt stiller jeg mig - meget - imod forslaget. En 20 meter høj bygning vil have stor negativ indflydelse for lysindfald og sollys på såvel min altan som i min lejlighed. Det vil fratage mig udsigt til bl.a. grønne arealer, Ørestad og Bella Sky. Dertil kommer, at genboere vil kunne kigge direkte ind på min altan, hvilket, jeg vil synes, vil være særdeles generende. Et så stort byggeprojekt vil ødelægge "byggelinjen" - set i forhold til apoteket og projektets naboejendom på Prinsesse Christines Vej. Det vil blive for bastant og skabe et klaustrofobisk, mørkt og uharmonisk udtryk.
Læs høringssvar fra L. Petersen
Indsendt af:
Antonio Vide
Dato: 24. oktober 2019
Svarnummer:
20
By:
København S
Postnr.:
2300
Der samme som Hveensborg
Læs høringssvar fra Antonio Vide
Indsendt af:
Mia Nielsen
Dato: 23. oktober 2019
Svarnummer:
19
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A⁄B Hveensborgs høringssvar med tilføjelse, at min udsigt ud til Bella Sky har stor betydning for velvære og lysindfald på min altan!!
Læs høringssvar fra Mia Nielsen
Indsendt af:
Anton Basse
Dato: 22. oktober 2019
Svarnummer:
18
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig mig A/B Hveensborgs høringssvar.
Læs høringssvar fra Anton Basse
Indsendt af:
Vibeke Kramer Pedersen
Dato: 22. oktober 2019
Svarnummer:
17
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig A/B Hveensborgs høringssvar.
Læs høringssvar fra Vibeke Kramer Pedersen

Sider