Luftfoto af lokalplanområdet

Lille Kongensgade-karreen - lokalplan 577

Lokalplanen skal fastlægge bevaringsbestemmelser for karreens bebyggelse og fastholde stueetagerne til publikumsorienterede serviceerhverv.

Høringsfrist:

1. marts 2019
Indsendt af:
Emil Dohan
Dato: 1. marts 2019
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Restaurant Skindbuksen ApS / Underbuksen ApS (tidl. Kongens Bar ApS)
By:
København K
Postnr.:
1074
Vi har med stor beklagelse og hjertesuk erfaret, at Københavns Kommune efter alt det tovtrækkeri om at beholde kulturarven på Lille Kongensgade, har igangsat et urbant selvmord. At anlægge en racerbane af en cykelsti foran så mange erhvervslejemål vil frarøve sjælen fra gaden. Årligt valfarter tusindvis af turister til Danmarks ældste spisested og næstældste beværtning (gennem snart 300 år) for at opleve autentisk dansk levevis og finkultur. Ved at genetablere trafikken og bilosen på Lille Kongensgade forurener man ikke blot gadelivet, men man tilføjer ydermere den mest charmerende sidegade til Københavns hjertebarn Kongens Nytorv gennemkørsel af store mængder trafik. Vi skal have trafikken ud af København, hvilket Teknik- og Miljøudvalget tidligere har givet udtryk for skulle ske senest ultimo november 2018, for netop at opnå et bedre byliv: https://politiken.dk/indland/kobenhavn/art6873230/K%C3%B8benhavn-overvejer-at-lukke-middelalderbyen-for-biler Det er totalt selvmodsigende at indføre dette trafikkaos i indre by. Ligesom storbyerne Paris, London og New York er det vores pligt at reducere trafik og dermed forbedre forholdene i vores hovedstad, hvor gadelivet blomstrer og tiltrækker livskvalitet. Som historieinteresserede københavnere, vil vi kæmpe for at bevare Lille Kongensgade. København tiltrækker hvert år flere og flere turister, og anses som nordens gastronomiske hovedstad, hvorfor forudsætter, at hotel- og servicebranchen følger med. Ved at kvæle Lille Kongensgade modarbejder vi netop denne udvikling, da en masse dygtige og kompetente restauratører har investeret en masse i restaurationerne beliggende i Lille Kongensgade for netop at imødekomme denne enorme efterspørgsel. Vi oplever dagligt, at gæster fra Kina, Japan, Sverige, Norge osv. byvandrer gennem Lille Kongensgade som en turistattraktion, hvor gadebilledet og tilgængeligheden har stor betydning. Som direktør for Restaurant Skindbuksen ApS og Underbuksen ApS (tidl. Kongens Bar ApS), der begge ligger i Lille Kongensgade, er det min forhåbning, at dette opråb tages op til alvorlig overvejelse, og dermed tilgodeser og ærer København og Lille Kongensgade. Dette vil være anstændigt og værdigt for vores by, som oplever en rivende udvikling.
Læs høringssvar fra Emil Dohan
Indsendt af:
Alexandar Korsgaard Bruun på vegne af Euro Economics V og VI ApS
Dato: 1. marts 2019
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Euro Economics V og VI ApS
By:
København K
Postnr.:
1256
Høringssvar vedhæftet
Læs høringssvar fra Alexandar Korsgaard Bruun på vegne af Euro Economics V og VI ApS
Indsendt af:
Per Møller
Dato: 1. marts 2019
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Hviids Vinstue
By:
København K
Postnr.:
1050
Cykelsti. Da den malplacerede cykelsti i Ll. Kongensgade blev etableret, vidste alle i gaden, at Metroselskabet kort tid efter ville totalopgrave gaden. Derfor var det en gåde, at daværende borgmester Klaus Bondam gennemførte denne massakre på gaden. Efter Bomdams senere beskæftigelse giver det mening. En lille historie fra det virkelige liv: En dag efter Metroselskabet havde tildækket gaden igen, så vi en kommunal ansat, som gik og målte op, vi spurgte høfligt, hvad han målte op til, svaret var, at genetablere den cykelsti, der nu sluttede ved Parnas. Vi måtte herefter gøre manden opmærksom på, at planen fra KK var, at etablere “Sivegade” hvorefter opmålingen ophørte, da han havde kontaktet KK. Efter dette har vi ikke set “målermænd”, gule, eller røde streger på asfalten, og vi håber ikke de kommer igen.
Læs høringssvar fra Per Møller
Indsendt af:
Barfoed Group, Line Frandsen
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
By:
Odense C
Postnr.:
5000
På vegne af Bar Piccolo, Hope Organic og Barfoed Group
Læs høringssvar fra Barfoed Group, Line Frandsen
Indsendt af:
Jesper Grande
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
KIRKBI Invest A/S
By:
Billund
Postnr.:
7190
Se venligst vedlagte
Læs høringssvar fra Jesper Grande
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt et lokalplanforslag om en bevarende lokalplan for ”Lille Kongensgade-karreen” i offentlig høring på bliv hørt-portalen. Lokaludvalget vil gerne takke Teknik- og Miljøforvaltningen for inddragelsen af lokaludvalget i arbejdet med lokalplanforslaget. Lokaludvalget støtter lokalplanforslaget. Men vi ser gerne, at byrummet Lille Kongensgade tages med i lokalplanforslaget. Forvaltningen holdt en workshop i marts 2017 om Lille Kongensgade efter metrobyggeriets ophør medio 2019. Her foreslog lokaludvalget blandt andet, at man med fordel kunne indrette gaden til en udendørs markedsplads med udendørsservering til kl. 22.00, salgsboder, mad-ladcykler mv. Dette fremgår også af høringssvaret vedr. lokalplanforslaget, som blev sendt til forvaltningen den 29. januar og godkendt af lokaludvalget den 8. februar 2018: "Lokalplanforslaget "Lille Kongensgade-karreen Teknik- og Miljøforvaltningen bad den 15. januar 2018 lokaludvalget om eventuelle bemærkninger til udarbejdelsen af lokalplanforslaget "Lille Kongensgade-karreen". Svarfristen er den 29. januar 2018. Dette høringssvar er med forbehold for Indre By Lokaludvalgs behandling af sagen i lokaludvalgets møde den 8. februar 2018: Lokaludvalget kan støtte, at der udarbejdes en bevarende lokalplan, der sikrer anvendelsen af eksisterende ejendomme i karreen, fastlægger bevarende bestemmelser for bebyggelsen og sikrer, at stueetagen anvendes til publikumsorienteret serviceerhverv. For så vidt angår mulighederne for omdannelse af Lille Kongensgade mener lokaludvalget, at gaden skal omdannes til en udendørs markedsplads med udendørsservering til kl. 22, salgsboder, mad-ladcykler mv. Markedsgaden skal understrege gadens placering ved Magasin og samtidig supplere udbuddet i Magasin. En sådan omdannelse kan følges op med en åbning af Magasins facade mod gaden. Som konsekvens af ovennævnte forslag er lokaludvalg imod trafik i Lille Kongensgade, også cykeltrafik. Det forhold, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti på Gammel Strand og formentlig også i Nybrogade, gør det oplagt at videreføre cykelstien fra Gammel Strand forbi Nikolaj Kirke og ad Vingårdsstræde til Holmens Kanal. En sådan cykelforbindelse vil understøtte udviklingen af Holmens Kanal-kvarteret, herunder omdannelsen af Danske Bank-byggeriet, og der vil ikke være brug for en cykelsti i Lille Kongensgade. På grund af den meget korte svarfrist har lokaludvalget ikke haft mulighed for at føre borgerdialog om denne sag.” Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Christian Lund
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Over Byen Arkitekter ApS
By:
København S
Postnr.:
2300
På vegne af erhvervslejer i Kælder, stueetage og 1. sal i Bremerholm 1-3 samt Lille Kongensgade 20 og 22 fremsendes vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Christian Lund
Indsendt af:
Christian Lembourn
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Wire Agency ApS
By:
København K
Postnr.:
1100
Ugennemtænkt placering af cykelsti, der vil ødelægge hele gaden! Lav istedet sivegade som "Strædet". Det vil give plads til udeservering, gadeliv, dejlig sol om eftermiddagen og afslappet trafik. "Strædet" er en enorm velfungerende gade hvor cafegæster, gående, cyklister og langsomtkørende billister sammen deler vejarealet helt uproblematisk. "Strædet" er en af indre bys mest hyggelige steder. Og vi lejere i Lille Kongensgade ser frem til at vores gade får samme liv. En cykelsti medfører cyklister i høj fart, til fare for gående. Den vanvittige placering af cykelstien vil også ødelægge udeserveringen hos Københavns ældste værtshus og de øvrige cafeer. Læs Jan Gehl. Det er gående og folk der tager ophold, der skaber et attraktivt byrum. Ikke trafikanter i høj fart.
Læs høringssvar fra Christian Lembourn
Indsendt af:
Inger Wiene
Dato: 19. februar 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede.
Læs høringssvar fra Inger Wiene
Indsendt af:
Christoffer Ploug
Dato: 19. februar 2019
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Oskar Group ApS
By:
København K
Postnr.:
1050
Det er os uforståeligt, at man påtænker at anlægge en cykelsti, der hvor de restauranter og cafeer, der tilgodeses i forslaget burde have deres udeservering. Ideen må være udtænkt af folk uden synderlig erfaring med drift af denne type virksomhed. Man burde i stedet tage en dialog med Magasin (som påtaleberettiget) om at aflyse forbuddet i de på ejendommene lyste servitutter vedrørende udestilling, og i stedet tilbyde dem at medvirke til at definere en bredere anvendelsesbestemmelse i den nye Lokalplan, således at Magasin bliver behørig beskyttet i forhold til de oprindelige servitutter og vi andre efterlades muligheden for at drive forretning til gavn for gadens udvikling. Cyklerne kan der findes en anden løsning til
Læs høringssvar fra Christoffer Ploug
Indsendt af:
Christoffer Ploug
Dato: 19. februar 2019
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Oskar Group ApS
By:
København K
Postnr.:
1050
Vi mener, at det er problematisk og uhensigtsmæssigt at begrænse benyttelsen til restaurant og natklub. Hvis gaden skal have liv hele dagen skal der åbnes for publikumsorienteret serviceerhverv generelt uden den i forslaget nævnte begrænsning. At lave det til en værtshusgade harmonerer tillige dårligt med Magasins mulige ønske om at åbne deres facade. Ved specifikt at nævne natklubber, vil fremtidige bevillinger sandsynligvis blive placeret her, med flere døde facader til følge. For os at se giver det mening at henholde sig til den oprindelige ide som udtrykt i de servitutter der er lyst på ejendommene om at skabe et eksklusivt handelsmiljø og ikke nødvendigvis begrænset til udskænkning.
Læs høringssvar fra Christoffer Ploug
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 7. februar 2019
Svarnummer:
9
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Lille Kongensgade-karreen". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Troels Ringborg
Dato: 28. januar 2019
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Bar Piccolo ApS
By:
Kbh K
Postnr.:
1074
Unik mulighed! Jeg tror alle os butiksejere i lille kongensgade er glade for den nye lokalplan der fastsætter gaden som publikums servicerende erhverv og tilgodeser de gamle og nye beværtninger i gaden. Men metroselskabets genetablering af gaden 2019 har til plan at opføre en cykelsti i butiksiden af gaden - og dermed er samtlige ude serverings ansøgninger blevet afvist for nu. For Bar Piccolo's vedkommende vil det betyde store nedskrivninger i vores lille virksomhed. Siden 3. Januar 2010 har lille kongensgade ikke haft gennemgående trafik, det er 9 år uden biler i gaden. Det giver ikke mening at starte igen, og slet ikke mod opgangen fra en af byens mest benyttede Metro stationer. 2016 indsendte indre by lokal udvalg til TMF( https://indrebylokaludvalg.kk.dk/planer-debat/breve/lille-kongensgade-metrobyggeriet-paa-kongens-nytorv ) Vi har deltaget i Indre by Lokaludvalgs møde ang udviklingen i Lille Kongensgade for 2år siden, hvor alle var fortalere for en lukket gade med restaurationer og grønne spots til publikums og turistmens fornøjelse. (https://indrebylokaludvalg.kk.dk/nyheder/workshop-lille-kongensgade) Vi kan se et stort potentiale for gaden og vil gerne investere både tid og penge i udviklingen af både gaden og vores forretning. Københavns Kommune skal se det som en enestående mulighed for at skabe en lukket gade i forlængelse af Kongens Nytorv. Vi forstår at forvaltningen ikke har budgettet på plads endnu, men at genetablere gennemkørende trafik, kryds og cykelsti er ikke en løsning i vores øjne. Metroselskabet burde istedet smide deres genopretnings midler i puljen til en anden løsning. I forhåbning om dialog inden udførsel
Læs høringssvar fra Troels Ringborg
Indsendt af:
Thomas Anfinn Joensen
Dato: 23. januar 2019
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
ATPPD KGS. NYTORV A/S
By:
København K
Postnr.:
1016
Vi har efter dialog med vores lejer fået bemærkninger til redegørelsen i lokalplanen: Vi ønsker derfor, at det eksplicit fremgår af lokalplanen, at der en lyst en deklaration som regulerer opretholdelse af synligheden af Magasin's indgang og facade i hjørnet Bremerholmen/Lille Kongensgade. Deklarationen er lyst på matr. nr. 17 Øster Kvarter, København, ejerlejlighed 1-24: Magasin, vores lejer, er blevet bedt om i et særskilt høringssvar at redegøre for betydningen af deklarationen. Magasin oplyser i øvrigt, at den nuværende række træer på pladsdannelsen ved Bremerholmen ikke står på offentligt areal. Ifølge Magasins optegnelser står de på privat areal.
Læs høringssvar fra Thomas Anfinn Joensen
Indsendt af:
Rasmus Munk Elverdam
Dato: 23. januar 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Magasin du Nord
By:
København K
Postnr.:
1095
Vi har følgende få bemærkninger til redegørelsen og foreslået ordlyd til lokalplan: Ad. § 6, styk 2 Af bestemmelsen fremgår det bl.a., at ”Der skal friholdes en passage på mindst 3 meter langs bebyggelsen”. Magasin er enige i at dette areal skal friholdes, men skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på den til fordel for Magasin tinglyste servitut om adgangsvej fra Strøget til Stormagasinet (vedhæftet). Ifølge servitutten skal der opretholdes en 2,5 meter bred adgangsvej fra Strøget og frem til Magasins indgang ved Bremerholm. Denne adgangsvej følger ikke ejendommens facade, hvilket betyder, at det område der skal friholdes ud fra facaden i forløbet fra Strøget til Lille Kongensgade / mod Magasin, bliver bredere – og det bør sikres, at de tre meter dækker over også deklarationens areal i dets fulde længde. Hvis dette ikke er tilfældet, giver den foreslåede formulering risiko for, at lokalplanen læses sådan, at der frit kan disponeres over den del af den tinglyste adgangsvej, der ligger ud over de i § 6 styk 2 nævnte 3 meter (men indenfor de 2,5 meter). Det bemærkes for god ordens skyld, at servitutten også stiller betingelser til karakteren af flisebelægningen i nævnte adgangsvej. Sekundær bemærkning Det fremgår af redegørelsen, at den nuværende række træer står på offentligt areal. Ifølge Magasins optegnelser står de på privat areal. Der åbnes i redegørelsen op for yderligere beplantning på Bremerholm Torv. En sådan beplantning skal ligeledes respektere den ovennævnte servitut.
Læs høringssvar fra Rasmus Munk Elverdam
Indsendt af:
Restauratør Per Møller
Dato: 16. januar 2019
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Hviids Vinstue
By:
København K
Postnr.:
1050
En enestående mulighed. For Københavns Kommune til, at skabe en gade, som vil være et kæmpe aktiv for borgere og turister. Lokalplan 482 fra 2012, lægger op til, at Ll. Kongensgade lukkes for trafik. Der har siden 3. Januar 2010 ikke været gennemgående trafik, heller ikke cykler. Os der færdes dagligt i området, kan forudse hvilke ulykker det vil afstedkomme, hvis cykler skal krydse den enorme tværgående fodgængertrafik for enden af gaden på Metroforpladsen, det gælder især de turister, der har lånt en cykel på et hotel. For et par år siden var vi indkaldt til møde hos Indre by Lokaludvalg, dette afstedkom en lang række kreative forslag, bl.a. en elipseformet fontæne, som kunne omdannes til en scene, som skal placeres for enden af gaden v/Metroforplads. Skiftende ledelser i Magasin, har ønsket, at komme ud i kollonaden med diverse varer, hvilket vil give gaden det sidste løft. Vi er oplyst om, at forvaltningen ikke p.t. har økonomi til de store renoveringer, Metroselskabet er forpligtiget til, at reetablere gaden, bl. a, den forkert placerede cykelsti i den nordlige side, man kunne således øremærke beløbet fra Metroselskabet, til kommunen finder midler til en egentlig opgradering af Ll. Kongensgade.
Læs høringssvar fra Restauratør Per Møller
Indsendt af:
Henrik Anton Svendsen
Dato: 13. januar 2019
Svarnummer:
4
By:
København K
Postnr.:
1260
Lokalplanens afgrænsning. Det foreslås, at lokalplanen også kommer til at omfatte Lille Kongensgade. Som der står i afsnittet ”Mobilitet” på side 5 i forslaget, har Lille Kongensgade været lukket for gennemkørende trafik p.g.a. metrobyggeriet. Lukningen, der har varet i nogle år, har vist at gennemkørende trafik kan undværes i Lille Kongensgade. Lokalplanen bør derfor fastsætte, at gaden gøres til en markedsplads uden gennemkørende trafik (heller ikke cykeltrafik). Anvendelse af ejendommene. Det er godt, at forslaget sikrer, at ejendommenes stueetager forbeholdes publikumsorienterede serviceerhverv. Denne anvendelse bør gælde både på Strøget og i Lille Kongensgade. Ved at inkludere Lille Kongensgade i lokalplanområdet muliggør det, at Magasins facade kan åbnes og blive en del af markedspladsen. Altså gerne butikker i Lille Kongensgade, men ikke flere natklubber. I virkeligheden bør ejendommenes stueetager forbeholdes publikumsorienterede serviceerhverv i hele indre by eller i hvert tilfælde i middelalderbyen. På Strøget bør også 1. salen forbeholdes publikumsorienterede serviceerhverv. Byrum. Det er godt, at pladsen mod Bremerholm fastlægges som offentligt tilgængeligt byrum. Det bør også gælde Lille Kongensgade. På side 19 i forslaget bør Lille Kongensgade derfor have samme gule farve som pladsen ved Bremerholm. Konklusion. Med ovennævnte ændringer er det et positivt forslag.
Læs høringssvar fra Henrik Anton  Svendsen
Indsendt af:
Jens Peter Bjørnskov
Dato: 10. januar 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Til kamp for bevarelse af Københavns historiske udskænkningssteder
By:
Aarhus C
Postnr.:
8000
I Matrikel 5 Lille Kongensgade 4/Kongens Nytorv 19 er alle ejermål på nær Hviids Vinstue (og en enkelt anden lejlighed der afventer bobehandling) siden 2016 blevet opkøbt af andelselskaber, der enten ejes af Claus Molbech Bendtsen eller bestyres af Bendtsen Law. Det gælder også den eneste beboede lejlighed der ejes af ejerforeningsformand Tommy Henning Hansen, der har eller stadig er, direktionsmedlem af Bendtsens selskab Euro Economics VI Aps. Ingen af de opkøbte beboelsesejermål er siden istandsat (I følge ansøgninger hos Slots og kulturstyrelsen) eller udbudt til salg. Det kan tyde på, at man påtænker en anden anvendelse af lokalerne end til helårsbeboelse. Det kan f.eks være hoteldrift eller udlejning via Airbnb. Såfremt det sker, vil det efter min opfattelse være i modstrid med anvendelsesservitut 009998 af 17. maj 1976 skrevet af Wessel & Vett med Kbh´s kommune som påtaleberettiget. Desværre har lokalplanforslaget ikke taget højde for anvendelsen beboelsesejermålene i ejendommen, hvilket jeg mener bør indarbejdes i planen
Læs høringssvar fra Jens Peter Bjørnskov
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 9. januar 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Niels Kongshaug
Dato: 5. januar 2019
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Grønne Facader
By:
København K
Postnr.:
1264
Det er vigtigt at bevare bilkørsel i Lille Kongensgade for at kunne bevare stedet og undgå de sidste års tilstand af en blindgyde, der mest af alt har imndet om det stillestående og affaldsfyldte vand i en blind kanal.
Læs høringssvar fra Niels Kongshaug