Luftfoto af lokalplanområdet

Lille Kongensgade-karreen - lokalplanforslag

Lokalplanen skal fastlægge bevaringsbestemmelser for karreens bebyggelse og fastholde stueetagerne til publikumsorienterede serviceerhverv.

Høringsfrist:

1. march 2019
Indsendt af:
Restauratør Per Møller
Dato: 16. january 2019
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Hviids Vinstue
By:
København K
Postnr.:
1050
En enestående mulighed. For Københavns Kommune til, at skabe en gade, som vil være et kæmpe aktiv for borgere og turister. Lokalplan 482 fra 2012, lægger op til, at Ll. Kongensgade lukkes for trafik. Der har siden 3. Januar 2010 ikke været gennemgående trafik, heller ikke cykler. Os der færdes dagligt i området, kan forudse hvilke ulykker det vil afstedkomme, hvis cykler skal krydse den enorme tværgående fodgængertrafik for enden af gaden på Metroforpladsen, det gælder især de turister, der har lånt en cykel på et hotel. For et par år siden var vi indkaldt til møde hos Indre by Lokaludvalg, dette afstedkom en lang række kreative forslag, bl.a. en elipseformet fontæne, som kunne omdannes til en scene, som skal placeres for enden af gaden v/Metroforplads. Skiftende ledelser i Magasin, har ønsket, at komme ud i kollonaden med diverse varer, hvilket vil give gaden det sidste løft. Vi er oplyst om, at forvaltningen ikke p.t. har økonomi til de store renoveringer, Metroselskabet er forpligtiget til, at reetablere gaden, bl. a, den forkert placerede cykelsti i den nordlige side, man kunne således øremærke beløbet fra Metroselskabet, til kommunen finder midler til en egentlig opgradering af Ll. Kongensgade.
Læs høringssvar fra Restauratør Per Møller
Indsendt af:
Henrik Anton Svendsen
Dato: 13. january 2019
Svarnummer:
4
By:
København K
Postnr.:
1260
Lokalplanens afgrænsning. Det foreslås, at lokalplanen også kommer til at omfatte Lille Kongensgade. Som der står i afsnittet ”Mobilitet” på side 5 i forslaget, har Lille Kongensgade været lukket for gennemkørende trafik p.g.a. metrobyggeriet. Lukningen, der har varet i nogle år, har vist at gennemkørende trafik kan undværes i Lille Kongensgade. Lokalplanen bør derfor fastsætte, at gaden gøres til en markedsplads uden gennemkørende trafik (heller ikke cykeltrafik). Anvendelse af ejendommene. Det er godt, at forslaget sikrer, at ejendommenes stueetager forbeholdes publikumsorienterede serviceerhverv. Denne anvendelse bør gælde både på Strøget og i Lille Kongensgade. Ved at inkludere Lille Kongensgade i lokalplanområdet muliggør det, at Magasins facade kan åbnes og blive en del af markedspladsen. Altså gerne butikker i Lille Kongensgade, men ikke flere natklubber. I virkeligheden bør ejendommenes stueetager forbeholdes publikumsorienterede serviceerhverv i hele indre by eller i hvert tilfælde i middelalderbyen. På Strøget bør også 1. salen forbeholdes publikumsorienterede serviceerhverv. Byrum. Det er godt, at pladsen mod Bremerholm fastlægges som offentligt tilgængeligt byrum. Det bør også gælde Lille Kongensgade. På side 19 i forslaget bør Lille Kongensgade derfor have samme gule farve som pladsen ved Bremerholm. Konklusion. Med ovennævnte ændringer er det et positivt forslag.
Læs høringssvar fra Henrik Anton  Svendsen
Indsendt af:
Jens Peter Bjørnskov
Dato: 10. january 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Til kamp for bevarelse af Københavns historiske udskænkningssteder
By:
Aarhus C
Postnr.:
8000
I Matrikel 5 Lille Kongensgade 4/Kongens Nytorv 19 er alle ejermål på nær Hviids Vinstue (og en enkelt anden lejlighed der afventer bobehandling) siden 2016 blevet opkøbt af andelselskaber, der enten ejes af Claus Molbech Bendtsen eller bestyres af Bendtsen Law. Det gælder også den eneste beboede lejlighed der ejes af ejerforeningsformand Tommy Henning Hansen, der har eller stadig er, direktionsmedlem af Bendtsens selskab Euro Economics VI Aps. Ingen af de opkøbte beboelsesejermål er siden istandsat (I følge ansøgninger hos Slots og kulturstyrelsen) eller udbudt til salg. Det kan tyde på, at man påtænker en anden anvendelse af lokalerne end til helårsbeboelse. Det kan f.eks være hoteldrift eller udlejning via Airbnb. Såfremt det sker, vil det efter min opfattelse være i modstrid med anvendelsesservitut 009998 af 17. maj 1976 skrevet af Wessel & Vett med Kbh´s kommune som påtaleberettiget. Desværre har lokalplanforslaget ikke taget højde for anvendelsen beboelsesejermålene i ejendommen, hvilket jeg mener bør indarbejdes i planen
Læs høringssvar fra Jens Peter Bjørnskov
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 9. january 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Niels Kongshaug
Dato: 5. january 2019
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Grønne Facader
By:
København K
Postnr.:
1264
Det er vigtigt at bevare bilkørsel i Lille Kongensgade for at kunne bevare stedet og undgå de sidste års tilstand af en blindgyde, der mest af alt har imndet om det stillestående og affaldsfyldte vand i en blind kanal.
Læs høringssvar fra Niels Kongshaug