Ansøgning om tilladelse til krydsning under Utterslev Mose

Ansøgning efter Vandløbsloven om krydsningstilladelse efter Vandløbslovens § 47

Høringsfrist:

10. december 2018
Der er endnu ingen høringssvar til denne høring.