Verdensby med Ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018

Københavns Kommune er netop nu i gang med at sætte retningen for udviklingen af København frem mod 2031. Giv din mening til kende ved at afgive et høringssvar og/eller deltag i dialogkampagnen #københavnersnak.

Høringsfrist:

20. november 2018
Indsendt af:
Morten Bang
Dato: 22. october 2018
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 5
Virksomhed / Organisation :
Tegnestuen LOKAL
By:
København N
Postnr.:
2200
Ansøgning vedr. ændring af kommeplanramme gældende for Matrikkelnummer: 87, Ejerlav: Klædebo Kvarter, København. Kort beskrivelse af ansøgning her: Ansøgning om ændring af kommuneplanrammer Vedrørende ejendommen beliggende på matr. nr 87, ejerlav Klædebo Kvarter, København. Ejendommen består af et opgangsfællesskab med adresse på henholdsvis Kultorvet 5, 1175 Købehavn K samt Peter Hvitfeldts Stræde 16, 1173 København K. Nuværende planmæssige rammer Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 164 – ”Købmagergade”. I den nuværende kommuneplan ramme, KP15 er ejendommen beliggende i et B-område. Ejendommens nuværende anvendelse kan ikke rummes under den gældende kommuneplan, da ejendommen er indrettet med 49% bolig og 51% erhverv. Indretningen idag er godkendt. Rammebetegnelsen for hele ejendommen ønskes ændret til område for boliger og serviceerhverv ( C-område). Introduktion til ønsket om et hotel på Kultorvet 5 På et dialogmøde i Teknik- og Miljøforvaltningen, indre by den 28.06.2018 har vi ansøgt kommunen om at indrette den nuværende restaurant og kontordel i opgangen ved Kultorvet 5 til Hotel, men har fået afslag på at dette, idet forslaget ikke lever op til kommuneplanen (KP15). Vi har dog fået tilsagn om at det er muligt at renovere ejendommens nuværende restaurant og kontor og fortsætte med at drive denne type erhverv. Dermed er der givet tilladelse til fortsat at drive erhverv på trods af kommuneplanens bestemmelser. Det er vores overbevisning at et hotel vil harmonere bedre med stedets umiddelbare nærhed og byliv, idet en hotelfunktion vil være mindre støjende end den nuværende Restaurant/bar, som har natbeviling. Der er bred opbakning i ejerforeningen, som alle støtter et kommende hotel. Det er bygherres ønske at ændre kommunenplanrammen således at der kan opnås en mere fleksibel benyttelse af ejendommens nuværende erhvervs arealer, uden at ændre på den samlede fordeling af erhverv og bolig m2 i ejendommen. Den fulde ansøgning er vedhæftet. Fuldmagt er fremsendt sepearat pr. email til Chefkonsulent Tue Rex
Læs høringssvar fra Morten Bang
Indsendt af:
Henrik C. Nielsen
Dato: 19. october 2018
Svarnummer:
5
By:
København V
Postnr.:
1663
Jeg tror det er vigtigt at København nu tager en timeout midt i dette massive byggevanvid vi oplever. Finanskrisen lagde jo midlertidigt en dæmper på det forrige byggeboom, og det var lige før jeg som borger nød den krise, selvom det på daværende tidpunkt kostede mig mit job. Det gav nemlig lidt ro i det ellers konstante og meget massive byggeboom. Et boom som selvfølgelig skabte en masse moderne og dyre boliger for tilflyttere, først og fremmest i Ørestad, Sydhavnen, Valby og dele af Islands Brygge. Her i 'Byggehelvede 2.0' er det i sær Nordhavn, Enghave Brygge og Islands Brygge Syd der holder for. Jeg mener, at byen er ved at blive ALT for fortættet. Der kommer til at mangle ånderum og fristeder i takt med at selv en 'grøn ø' som Amager fælled langsom bliver indhegnet af luksusbyggeri på alle leder og kanter. Det er trist. Jeg er bevidst om at kommunen forsvarer sig med at nybyggeri er et must for at imødekomme efterspørgslen blandt potentielle tilflyttere. Men hvem siger at man absolut SKAL nære den efterspørgsel? Folk må søge andre steder hen, for der er snart ikke plads til flere her i det centrale København. Alternativt kan det ske i udkanten og omegnen - tænk Storkøbenhavn, og ikke bare C, K, Ø, V, S og N. Så kan der evt. suppleres i Valby, Nordvest og Vanløse, hvis det absolut skal være inden for kommunegrænsen. Vi skal have bremset 'tårnificeringen' af København inden vi får ødelagt byens smukke profil af alt for mange, og alt for høje bygninger, som kun har et formål: at skaffe investorer så højt et afkast på så lille et område, som muligt. Jeg mener kommunen har spillet en dobbeltrolle i den byudvikling, fordi man som medejer af By & Havn sælger ud af byggegrundene til højestbydende, for efterfølgende at hælde pengene ned i et stort Metro-hul. Vi har allerede rigeligt Metro af så lille en 'storby' at være. København er en cykelby - ikke en Metroby. Linjen til lufthavnen er dog genialt tænkt, men hvem det ellers er, der bruger al den Metro forstår jeg simpelt hen ikke. Vi har et udmærket s-togsnet + regionaltog og busser. Metro er ren bekvemmelighedstransport efter min mening. Men det er klart, at der er en symbiose i at byggegrundende stiger i værdi, hvis der kommer en ny Metrolinje - så igen: penge til investorerne - ikke noget der gavner byens borgere på den store skala. Andre ting der bør tænkes ind: fortsat udbygning af cykelstier og fremkommelighed for cyklister og gående. Få lukket den 4-6 sporede 'motorvej', der løber tværs gennem centrum (læs Ågade/HC Andersens Boulevard) ned under jorden, eller helt uden om byen. Drop Lynetteholmen-projektet, som blot lukker byen endnu mere inde, så adgangen til havet forsvinder for flertallet og ikke kun de få, som er rige og heldige nok til at få bolig her. Sørg for at bommerter som nedrivning af Slagtergårdene på Vesterbro ikke gentages (fordi de fik lov at forfalde på trods af bevaringsværdighed). Pas på, at de historiske miljøer i city og på broerne ikke forsvinder, fordi de udvandes gennem opkøb, moderniseringer og renoveringer, således at vi mister kant og historisk kulturarv. Byen er allerede sine steder ved at blive for glat og international. Det er ikke den slags, turisterne kommer for at se. Sørg for at store styrelser som Banedanmark og Trafikstyrelsen m.fl. ikke flytter IND fra forstæderne til midt på Kalvebod Brygge. Det er der ingen grund til. Konverter i stedet grimt kontor og erhvervsbyggeri fra 60/70/80'erne til f.eks. ungdomsboliger. Sørg for at der bliver mere plads til alment boligbyggeri i stedet for dyrt ejerlejlighedsbyggeri, som endda ofte er uden bopælspligt (uforståeligt). Så: timeout! Vi har brug for at byen får en (bygge)pause - også for hoteller - den er i alvorlig fare for at forvokse sig. Jeg har boet her siden 1987, og meget godt er bestemt sket i byen, i takt med at den har fået gjort sig attraktiv for investorer, tilflyttere og turister, men man må ikke glemme os, der bor her i forvejen.
Læs høringssvar fra Henrik C. Nielsen
Indsendt af:
Hanne Bengaard
Dato: 15. october 2018
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Borger
By:
København V
Postnr.:
1620
Jeg vil gerne opfordre til, at man tænker i hovedstad og ikke Københavns Kommune. Fx når det kommer til boliger, så er det en udfordring for hele regionen og ikke kun for kommunen. Så lad os hjælpes med at finde løsninger, der ikke stopper ved kommunegrænsen.
Læs høringssvar fra Hanne Bengaard
Indsendt af:
Geert Sommer
Dato: 6. october 2018
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Big is beautiful bør ikke være et mål for Kbh. Det er vigtigt at Kbh. er sin egen og ikke endnu en anonym storby som turisterne kan checke af på listen som besøgt. Det er mere vigtigt at Kbh. fremstår som en grøn by med vindmøller, solceller,økologiske butikker, restauranter, hoteller og byhaver som et forbillede for andre. Mange synes det er flot at "gøre en forskel" det gør man IKKE ved at efterligne alle de andre!
Læs høringssvar fra Geert Sommer
Indsendt af:
Mikael Fotopoulos
Dato: 5. october 2018
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er faktuelt ukorrekt, at højhuse giver plads til flere. Den største tæthed i Europa finder man i København og i Paris. Ikke i Ørestad og La Defence, men i brokvartererne og i Hausmanns gamle karrékvarterer i Paris. Dette er vist talrige gange rent matematisk, og det bør Københavns beslutningstagere tage alvorligt. Jeg henviser til byplanlæggere som Léon Krier og Jan Gehl. Læger træffer beslutninger baseret på fakta og evidens. Det er på tide at politikerne også gør det. Stop byggeriet af grimme, firkantede kasser, især dem over 5 etager, de er altødelæggende.
Læs høringssvar fra Mikael Fotopoulos
Indsendt af:
Helle Gladbo
Dato: 2. october 2018
Svarnummer:
1
By:
København N
Postnr.:
2200
Bliv bilfriby - måske som den første i verden. Det vil da være helt fantastisk at kunne omlægge de mange parkeringspladser til grønne områder. Grøn offentlig transport med god plads og stille kørsel, så alle kan komme omkring. Bliv børnenes by med fokus på familien. Giv plads til familielivet med nedsat tid på arbejdet, når børnene er små. Hjælp de stakkels børn, der er havnet hos en mor eller far, der ikke orker opgaven. Hvert 10. barn lider ifølge Lisbeth Zorning overlast. Det vil styrke samfundet, hvis samfundet hjælper med gratis prævention lige fra kondomer til den dyre spiral. Hertil vil det være en god ide, at lade seksualundervisningen være en mere naturlig del af skoleskemaet. Man kan muligvis kalde det noget andet, for det er jo mere end kun det seksuelle, der er vigtigt. Man taler i de små klasser om, hvordan man er en god ven. I de større klasser kan man tale om, hvordan man er en god partner. Mvh. Helle
Læs høringssvar fra Helle Gladbo

Sider