Luftfoto af lokalplanområdet Rigshospitalet tillæg 1

Rigshospitalet III tillæg 1 - lokalplan nr. 493-1

Lokalplanen skal gøre det muligt at samle Rigshospitalets føde- og børneafsnit i et nyt byggeri på ca. 55.000 m².

Høringsfrist:

18. februar 2019
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 25. januar 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 24. januar 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Østerbro Lokaludvalg bakker op om projektet. Selvom der efterhånden er bygget meget på den samlede hospitalsgrund, ser vi en stor fordel ved at skabe et egentligt børnehospital, og at placere det på Rigshospitalets område på Blegdamsvej. Lokaludvalget deler forvaltningens syn på den samlede parkeringsdækning på hospitalsgrunden og mener, at den manglende parkering må bygges oven på det eksisterende parkeringshus. Dog ikke til en mærkbart større højde end den omgivende trægruppe mod Fælledparken har. Med venlig hilsen Allan Marouf Formand Østerbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Geraldine de Silva
Dato: 7. januar 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Rigshospitalet
By:
Østerbro
Postnr.:
2100
Indsigelse til kravet om parkeringspladser på 1 parkeringsplads per 185 kvm nybyggeri Københavns Kommune har i forbindelse med lokalplantillægget fremsat et krav på 1 parkeringsplads per 185 kvm nybyggeri; hvilket betyder der skal etableres 298 parkeringspladser. Rigshospitalet har udarbejdet en transportundersøgelse og resultatet af denne er, at der på hele Rigshospitalets område på Blegdamsvej er brug for 1.364 parkeringspladser (Bilag 1). Når Nordfløjen og BørneRiget står færdigt vil der være etableret 1.223 parkeringspladser (Bilag 2). Ud fra det vedlagte materiale, mener vi, at kravet bør være 1.364 - 1.223 = 141 parkeringspladser. Med venlig hilsen Geraldine de Silva BørneRiget, Rigshospitalet
Læs høringssvar fra Geraldine de Silva
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 20. december 2018
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Rigshospitalet III tillæg nr. 1". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark