Foto over lokalplanområdet Drejervej

Etablering af badezone på Islands Brygge 38

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansøgt om etablering af badezone ud for A-huset på Islands Brygge

Høringsfrist:

2. marts 2018
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 1. marts 2018
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
By:
KBH s
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. etablering af badezone på Islands Brygge 38 Amager Vest Lokaludvalg takker for at blive hørt vedr. etablering af badezone på Islands Brygge 38. Høringssvaret er skrevet i samarbejde med Islands Brygges Lokalråd. Vi noterer os, at ejer af landarealet ud for den ønskede badezone er den private ejerforening “Havnebryggen Polaris”, der skal give sin tilladelse til, at offentligheden kan bruge arealet til fx adgang, ophold, omklædning mv. i forbindelse med badning i zonen. Som udgangspunkt er lokaludvalget og lokalrådet generelt positive overfor at flere får muligheden for at kunne anvende havnefronten på Islands Brygge til rekreative aktiviteter under forudsætning af, at det sker på kontrolleret vis dvs. at de nye aktiviteter ikke begrænser eller reducerer kvaliteten af havnepromenadens rekreative anvendelse. Fri udsigt over vandet I den forbindelse er det meget vigtigt, at den frie udsigt til og over vandet fra havnepromenaden bevares. Nødvendige anlæg og faciliteter skal i videst mulig udstrækning placeres væk fra vandet eller holdes under kajkantens niveau. Den trafikale sikkerhed Overordnet er lokaludvalget og lokalrådet opmærksomme på, at placeringen af badezonen kan medføre, at passagen for gennemsejling i havnen mellem badezonen og de nye bebyggelser på de opfyldte havnearealer ved Enghave Brygge bliver meget smal og kan øge risikoen for gennemsejlingen i denne del af havneløbet. Den trafikale sikkerhed for gennemsejling i havnen må ikke kompromitteres ved anlægget. Toiletadgang Lokaludvalget og lokalrådet er tillige opmærksomme på, at der ikke er krav om toiletadgang i rimelig afstand på landarealet for gæsterne i badezonen, dog lige bortset fra en periode om sommeren, hvor kommunen vil installere midlertidigt toilet, hvis Ejerforeningen ønsker/tillader det. Ellers er gæsterne henviste til toiletfaciliteter, der ligger mere end en kilometer væk ved Havnebadet. Med sådanne afstandsbetingelser vil det ikke kunne undgås, at gæster vælger at urinere og efterlader ekskrementer i badezonen. Efter vor opfattelse skal der indrettes permanent toiletadgang på landarealet ved badezonen. Renholdelse Eftersom badezonen vil være åbent året rundt, er der behov for udvidet renholdelse af området. Vi foreslår derfor, at der i forbindelse med etableringen af den nye badezone findes de nødvendige midler til at holde området rent og fri for affald hele året. Med venlig hilsen Amager Vest Lokaludvalg André Just Vedgren Formand
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Nicole Valentin
Dato: 1. marts 2018
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Amager Ro- og Kajakklub
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over placeringen af denne badezone. Jeg mener, at 16 meter er for bredt, idet havneløbet på dette sted i forvejen er smalt og pga. byggeri på sjællandssiden snart bliver endnu smallere. Jeg er ikke imod badezonen eller flere fremtidige badezoner, men jeg er bekymret for sikkerheden. Der er en del bådtrafik i havnen, og det vil blive endnu sværere for både (såvel store som små) at navigere, når der ikke alene skal holdes øje med anden trafik på vandet og faste installationer som fx byggeri, der rager ud i havneløbet og de mange nye broer, som besværliggør udsynet i havnen sammenlignet med tidligere, hvor havneløbet var mere åbent og dermed nemmere at overskue, men også med badezoner. Jeg er aktivt medlem af Amager Ro- og Kajakklub i den sydlige del af havnen, og jeg er bekymret over at skulle passere denne badezone, da den vil tvinge mig og mine klubkammerater (herunder børne- og ungdomsroere samt nybegyndere) ud i havneløbet og nok også helt ud i sejlrenden. Det er svært nok at ro på denne strækning i sommerperioden pga. bådtrafikken, men med denne badezone vil det blive endnu sværere. Såfremt denne badezone vedtages, håber jeg, at den ikke bliver så bred (16 meter) som annonceret, men hellere smallere og længere, så den bliver nemmere at passere for kajakker og robåde. Der ligger fem ro- og kajakklubber i den sydlige del af havnen, så det er mange foreningsmedlemmer, der vil blive berørt af anlæggelsen af denne badezone. Såfremt den anlægges, håber jeg desuden på meget tydelig afmærkning med store bøjer i alle hjørner, så alle trafikanter på vandet nemt kan se, at der ligger noget, som de skal navigere uden om. Anlæggelse af bølgebrydere rundt om badezonen vil desuden være anbefalelsesværdigt, da dønningerne fra de passerende motorbåde (herunder havnebussen) dermed vil blive brudt, hvilket vil gøre det nemmere for kajakker og robåde at passere badezonen, samt også give mere roligt badevand til de badende i badezonen. Strækningen Havnevigen-Bryggebroen er kendt for at være plaget af dønninger, idet havneløbet på begge sider består af kajkanter, der ikke bryder bølgerne, så det vil ikke være roligt badevand, som badezonen kommer til at befinde sig i, medmindre der anlægges fx stensætning eller lignende (som længere nordpå og sydpå). Når kajkanterne går lige op og ned, vil dønninger og bølger blive i havneløbet længe og give uroligt vand, som ikke egner sig til dårlige svømmere (vandet står og "hopper" i timevis pga. dønningerne, idet der ikke er noget til at bryde deres bevægelse). Vedr. afmærkning vil et lille banetorv som ved badezonen længere nordpå på Islands Brygge ikke være tilstrækkeligt på dette sted i havnen, da havneløbet her er smallere og trafikanterne ikke er vant til rekreative bademuligheder på samme måde som oppe ved Langebro/Havnebadet. Jeg foreslår, at man i stedet anlægger badezonen/badezonerne på sjællandssiden af havnen, idet der er mere plads og denne side traditionelt ikke benyttes af ro- og kajakklubberne i samme udstrækning som amagersiden. Der vil også være bedre mulighed for at anlægge bølgebrydende foranstaltninger. Såfremt badezonen bliver vedtaget, vil jeg gerne opsummere, at jeg kraftigt anbefaler en lang, smal og godt afmærket badezone gerne suppleret af bølgebrydning frem for en bred og kort dårligt opmærket ditto. Med venlig hilsen, Nicole Valentin, kajakroer, roer, kajakinstruktør, kajaktræner, Amager Ro- og Kajakklub, 2300 København S.
Læs høringssvar fra Nicole Valentin
Indsendt af:
Johanne Druitt
Dato: 27. februar 2018
Svarnummer:
19
By:
København S
Postnr.:
2300
En badezone ved Islands Brygge 38 vil være en velkommen tilføjelse til den sydlige del af Islands Brygge. Badezonen vil hjælpe med at skabe mere liv i området (som borgerne har ønsket), samt give lidt ekstra livskvalitet for kvarterets beboere. Jeg er selv en flittig bruger af Badezone Halfdansgade, som har en hyggelig og rolig stemning på trods af sin centrale placering i Islands Brygge. I modsætning til Havnebadet Islands Brygge, som benyttes af hele København, bruges Badezone Halfdansgade efter min opfattelse primært af lokale beboere, og jeg er ret sikker på, at det også vil være tilfældet ved en ny badezone på Islands Brygge 38. Jeg synes derfor at opsætning af et midlertidigt toilet ikke vil være nødvendigt. Der kunne med fordel etableres badezone lignende Badezone Halfdansgade, dvs. med plads og evt. en bænk til gæster på flydepontonen, så folk bliver inviteret til at opholde sig på flydepontonen frem for kajkanten. Det vil skabe lidt mere afstand til ejerforeningen.
Læs høringssvar fra Johanne Druitt
Indsendt af:
Anne Nielsen
Dato: 27. februar 2018
Svarnummer:
18
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
En udvidelse af badezonerne på Islands Brygge vil være en stor fordel for hele bydelen, således at badende gæster fra kbh fordeles over et større areal på Islands Brygge. Derudover er det et aktiv for Islands Brygge syd at have badeadgang til havnen.
Læs høringssvar fra Anne Nielsen
Indsendt af:
Jørn Ole Fors
Dato: 25. februar 2018
Svarnummer:
17
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er uhensigtsmæssigt, at der er beboelse klods op af en badezone. Beboerne ved badezonen vil blive generet af støj, affald og øget færdsel på et lille område. Der er i forvejen et havnebad tæt på med væsentlig bedre afstand til beboelse samt strandområdet ved Strandvigen. Hvis der skal være en ekstra badezone, bør den ligge nord for Pressesiloen eller ud for Nokken; hvor der er væsentlig længere til folks hjem. Ideen er god men placeringen er forkert!
Læs høringssvar fra Jørn Ole Fors
Indsendt af:
Ann Hjort
Dato: 24. februar 2018
Svarnummer:
16
By:
København S
Postnr.:
2300
Rigtig god ide med badezone ved Islands Brygge 38. Tænk eventuelt på også at placere et toilet ved zonen.
Læs høringssvar fra Ann Hjort
Indsendt af:
Charlotte Carlin
Dato: 23. februar 2018
Svarnummer:
15
By:
København S
Postnr.:
2300
Som nabo til Islands Brygge nr. 38 er jeg modstander af etablering af badezone ud for nr 38, da jeg imødeser støjende adfærd og spredt affald.
Læs høringssvar fra Charlotte Carlin
Indsendt af:
Kirstine Hanghøj
Dato: 22. februar 2018
Svarnummer:
14
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Ja tak! Adgang til vandet er en stor del af Islands Brygges identitet og glæden ved at bo her.
Læs høringssvar fra Kirstine Hanghøj
Indsendt af:
Ditte
Dato: 22. februar 2018
Svarnummer:
13
By:
København s
Postnr.:
2300
Det er en rigtig god idé at lave så mange badezoner som muligt, for at fordele folk rundt om i byen og reducere presset på de få eksisterende områder. Jeg støtter helt klart op om at der etableres så mange som muligt. Og helst på Amager siden af havnen, da det for det meste er eftermiddag og aften folk søger ned til vandet og det vil de gerne side i solen.
Læs høringssvar fra Ditte
Indsendt af:
Steen Moesgaard
Dato: 22. februar 2018
Svarnummer:
12
By:
København
Postnr.:
2300
Perfekt ide; godt for området og os beboere
Læs høringssvar fra Steen Moesgaard
Indsendt af:
Peter Hansen
Dato: 22. februar 2018
Svarnummer:
11
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til badezone. Der er rigeligt med bademuligheder i det "gamle bryggen", hvor der desuden er: længere til bebyggelse, græsarealer til at opholde sig på, toiletfaciliteter samt kiosker m.m. Hvis dette forslag gennemføres vil gæster til badezonen komme til at opholde sig enten på eller op til privat grund, hvilket vil skabe gener for disse. Desuden er der allerede er badezone på det "gamle " bryggen, på fisketorvet og der er etableret badestrand, så dette virker som spild af ressourcer, som ellers kunne bruges på andre og bedre tiltag.
Læs høringssvar fra Peter Hansen
Indsendt af:
Bo Sjøgreen
Dato: 18. februar 2018
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
NEJ TAK til badeområde foran Islands Brygge 38.
Læs høringssvar fra Bo Sjøgreen
Indsendt af:
David sanger
Dato: 17. februar 2018
Svarnummer:
9
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
No thank you to swimming zone at 38. Our apartmrnt facies the water and we do not want the noise, disruption and disturbance. In our previous flat in islands brygge we were by the water and it was awful in summer - drinkers, bbqs, loud music etc. “No thank you”, to the swimming zone.
Læs høringssvar fra David sanger
Indsendt af:
Bo Pedersen
Dato: 17. februar 2018
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Ja tak til forslaget om badezone.
Læs høringssvar fra Bo Pedersen
Indsendt af:
R. Kristensen
Dato: 17. februar 2018
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til unødvendig badezone. Der er etableret bystrand mindre end 500 meter væk. Mon ikke pengene kunne bruges bedre et andet sted?
Læs høringssvar fra R. Kristensen
Indsendt af:
Ann Sjøgreen sanger
Dato: 6. februar 2018
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2300
Vi siger Nej TAK til Bade zone ude foran Polaris bygningen. Det er ikke rimeligt at vi skal have en offentlig badezone lige ude foran vores bygning. Vi mener den evt kunne lægges længere ude af bryggen hvor der vil værer færre ejendomme ned til vandet!
Læs høringssvar fra Ann Sjøgreen sanger
Indsendt af:
Michael Falck
Dato: 5. februar 2018
Svarnummer:
5
By:
København S
Postnr.:
2300
Super - helt sikkert er klart - Ja tak - herfra
Læs høringssvar fra Michael Falck
Indsendt af:
Carsten og Charlotte Bardy Aaen
Dato: 5. februar 2018
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi støtter op om etablering af badezonen. Vi glæder os.
Læs høringssvar fra Carsten og Charlotte Bardy Aaen
Indsendt af:
Mette Schiolborg
Dato: 4. februar 2018
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi støtter helt sikkert etablering af badezone. Det er en rigtig god ide som vil gøre området mere attraktivt.
Læs høringssvar fra Mette Schiolborg
Indsendt af:
Eva & Franz-Michael Mellbin
Dato: 3. februar 2018
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi kan fuldt ud støtte etableringen af en badezone ved Islands Brygge 38, som vil gøre det muligt for de lokale beboere langt bedre at udnytte havnen som et rekreativt fællesareal. Vigtigt, at badebroen først og fremmest inviterer til, at voksne og børn på vandsiden hurtigt og nemt kan komme til at bade i havnen, mens der bør være gode muligheder for medfølgende forældre og andre til at slå sig ned langs havnekanten. Mens der også kan være behov for fx kajakudsætning, bør dette ikke unødigt begrænse eller genere mulighederne for at bade, da der er gode kajakmuligheder andetsteds i nærheden. Da der er tale om en mindre, lokal badezone, ser vi ingen grund til, at der skal etableres midlertidigt toilet, som alene vil være fordyrende og komplicere en vellykket æstetisk udformning af badebroen.
Læs høringssvar fra Eva & Franz-Michael Mellbin
Indsendt af:
Jesper Gadegaard
Dato: 3. februar 2018
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
Ja det er en super god ide
Læs høringssvar fra Jesper Gadegaard