Titangade tillæg 5 - Lokalplanforslag

Lokalplan vil gøre det muligt at ændre brugen af ejendommen Titangade 15 til kulturelle formål, herunder undervisning, ungdomsklub og moské.

Høringsfrist:

11. august 2017
Indsendt af:
Advokat Jens Jacob Skibsted
Dato: 10. august 2017
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab
By:
København V
Postnr.:
1620
Se vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Advokat Jens Jacob Skibsted
Indsendt af:
Kirsten Høyer-Nielsen
Dato: 8. august 2017
Svarnummer:
9
By:
København N
Postnr.:
2200
Efter læsning af Ole Frydensbergs redegørelser undrer jeg mig såre igen igen. Hvorfor følger embedsmændene ikke diverse paragraffer og bestemmelser med rettidig omhu? Det er vel ikke så svært klart at melde ud til køber, gør sådan og sådan. Check så realistisk om kravene opfyldes sådan og sådan. Osv. Kald en spade for en spade. Jeg vil igen gerne kunne forvente, at politikerne nu læser hele sagen SELV og ikke blot et resume skrevet af embedsmændene, for så er vi jo lige vidt. Der tages vel også stillingtagen til behovet for en moske, på samme måde som man i København for få år siden vurderede behovet for kirker. Ikke en umiddelbar let sammenligning, er jeg klar over.
Læs høringssvar fra Kirsten Høyer-Nielsen
Indsendt af:
Snoke
Dato: 12. july 2017
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
ILM
By:
KBH
Postnr.:
2100
Læs pdf
Læs høringssvar fra Snoke
Indsendt af:
Ole Frydensberg
Dato: 11. july 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Kommuneplanen tillader ikke religiøs anvendelse af ejendommen Titangade 15. Se videre i dokumentet.
Læs høringssvar fra Ole Frydensberg
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 2. june 2017
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Cityringen. Metroselskabets bemærkninger til tillæg nr. 5 til lokalplan 76 "Titan-gade" Kommunens sagsnr.: 2017-0189030 Metroselskabet har den 17. maj 2017 modtaget offentlig høring af forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 76 ”Titangade”. Lokalplantillægget skal muliggøre udvidet anvendelsesmulighed for ejendommen matr.nr. 5557 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Titangade 15. Ejendommen, der er beliggende i underområde A II til lokalplan nr. 76, som er fast-lagt til erhvervsformål, vil udover serviceerhverv, kollektive anlæg og institutioner samt servicefunktioner, fremover også kunne indrettes til kultur- og aktivitetscen-ter, herunder undervisning, ungdomsklub og moské. Der muliggøres ikke nybyggeri ud over etablering af et tagdæk med opholdsarealer for at opfylde kravet til friareal. Metroselskabet har ingen bemærkninger til høringen. Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Metroselskabet, Areal & Rettigheder på mailadressen: AR-3parts@m.dk
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Rasmus Jensen
Dato: 22. may 2017
Svarnummer:
5
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg må tage afstand fra forslaget om at lokalplanen ændres, så Titangade 15 kan omdannes til moské og et dertil hørende kulturhus og ungdomsklub. Det benyttes i forvejen som moské, mere eller mindre uofficielt, men ophængte plakater i butikker og flyers, viser tydeligt at der afholdes fredagsbøn, og især omkring Ramadan, benyttes stedet som moské. Det skaber en del trafik og ulovlige parkeringer, som jeg har kommenteret, men trusler til gengæld. En lokalplan, der vil lovliggøre moskéen, frygter jeg blot vil bringe mere trafikalt kaos omkring fredagene og i ramadanen. Det ses allerede i Rovsinggade få hundrede meter derfra, hvor der jo også ligger en moské. Uden at have sat mig grundigt ind i brugerne, så tænker jeg at der må være en fælles baggrund man kan mødes om i Rovsinggade. Den lokale skole er ved at få vendt den negative kurve ift. børn fra ikke vestlige lande, og der er mange etnisk danske familier, der vælger kommuneskolen til. Men jeg savner nogle tiltag i området, der tilgodeser de etnisk danske, der bor i området. Jeg føler at vi bliver marginaliseret. Jeg tror ikke på at det vil gavne integrationen, at lokalplanen tilgodeser endnu et muslimsk kulturcenter eller moské. Jeg frygter at personer i religiøs beklædning, kan skabe utryghed i området, og kan ende i en fraflytning af ressourcestærke personer.
Læs høringssvar fra Rasmus Jensen
Indsendt af:
Joy Thomsen
Dato: 20. may 2017
Svarnummer:
4
By:
København
Postnr.:
2100
Jeg vil fraråde at Titangade 15 bliver benyttet til ungdomsklub, diskotek eller spillested. Vi er i forvejen plaget af støj fra en natklub og et værtshus samt diverse arrangementer i området.
Læs høringssvar fra Joy Thomsen
Indsendt af:
Camilla thamdrup
Dato: 20. may 2017
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2100
Hej Københavns kommune. I følge forslaget, er der ønske om at lave et kulturhus med en tilhørende moske. Vi har i kvartetet netop fået en flot stor moske med kulturhus i Rovsinggade. Har kvarteret behov for flere? Kvarteret er inde i en positiv udvikling, hvor flere etnisk danske vælger den lokale folkeskole og positivt vælger kvarteret til. Jeg har intet problem med mine muslimske naboer, men ønsker mig i højere grad at kommunen prioriterer tiltag som imødekommer en bydel i balance, hvad angår etnisk sammensætning og ressourcer. Tiltag som giver sammenhold og som tiltrækker mere bredt. Jeg kan således ikke støtte op om ændringsforslaget i lokalplanen. Bedste hilsner Camilla Thamdrup Vibekevang.
Læs høringssvar fra Camilla thamdrup
Indsendt af:
Susanne Sundstrøm
Dato: 20. may 2017
Svarnummer:
2
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Hej Københavns Kommune Jeg har læst jeres indstilling, men jeg forstår ikke, hvorfor I synes, at det er en god idé med endnu en moske i området. Det forholder indstillingen sig ikke til, hvilket jeg stiller mig uforstående overfor. Lokalplanen er vel netop skabt for at sikre et godt miljø i et område. Set i lyset af at vi for kort tid siden har fået en stor og flot moske på Rovsinggade til vores muslimske naboer og genboers glæde, stiller jeg mig fuldstændig uforstående overfor, at der er behov for endnu en moske. Særlig når man ser på det samlede antal i Københavns Kommune. Derfor vil jeg bede Københavns Kommune om svar på: Har området så stort et behov for bederum, at den store moske på Rovsinggade ikke kan rumme det nuværende behov? Personligt synes jeg, at det er en meget uheldig udvikling at gøre vores bydel til en art epicenter for muslimers religiøse udfoldelse. Jeg vil derfor bede Københavns Kommune fastholde den nuværende lokalplan samt sikre den overholdes. Bedste hilsner Susanne Sundstrøm Vibekevang
Læs høringssvar fra Susanne Sundstrøm
Indsendt af:
Ole Frydensberg
Dato: 20. may 2017
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Se dokument
Læs høringssvar fra Ole Frydensberg