Rødegård - Lokalplan nr. 549

Lokalplanen blev bekendtgjort den 29. maj 2017

Høringsfrist:

24. februar 2017
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 24. februar 2017
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 1. februar 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Peter Laulund
Dato: 14. januar 2017
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg syntes at der opstår en enestående mulighed for at tænke nyt. Her tænker jeg på at der er mulighed for at bruge området som grønt område, istedet for at bygge endnu en bygning.Det kunne så samtænkes med skybrudssikring af området. Mit forslag er derfor at området ikke bliver bebygget men bliver til grønt område, til gavn for alle området beboere. Jeg ved godt at der ligge et grønt område ganske tæt på, men forhindrer ikke at man laver et til. De påtænkte ungdomsboliger kan med fordel placeres at andet sted.
Læs høringssvar fra Peter Laulund
Indsendt af:
ulla henriksen
Dato: 13. januar 2017
Svarnummer:
5
By:
kbh s
Postnr.:
2300
vedrørende på tænkning af opførelse af nye bygninger på hjørnet i forbindelse med rødegård og nuværende kulturcenter. jeg må som beboer i andelsforeningen wittenberghus på det kraftiske protestere over forslaget, med følgende begrundelser. Hele området er i forvejen fyldt til bristepunktet vedrørende bebyggelse ,institutioner, skole , svingerklub metrostation og en tvivlsom cafe. Vi har igennem de senere år oplevet stigende støjgener og massive parkeringsproblemer. skolen er blevet udvidet og der går nu udelukkende mindre børn som er voldsomt larmende, det er simpelthen umuligt at åbne sine døre for at få lidt luft ind. Disse børn bliver e stor udstrækning kørt til skole af forældrene hvilket giver et massivt trafik og parkeringsproblem. Der er også livlig trafik til svingerklub, amagercenteret, lufthavnen kulturcenteret og metrostation. Området kan ikke bære mere. Jeg har i mange år håbet at svingerklubben hvis bygning efterhånden er så misligeholdt at ejerne burde få et påbud om renovering og kulturcenter som mildest talt heller ikke forskønner området og bygningen i forlængelse med wittenberghus og det gamle apotek som står og forfalder, blev jævnet med jorden for at give plads til nogle parkeringspladser og grønne områder. venlig hilsen en beboer som både har vinduer og altaner til Wittenberggade og Mosrlgade/øresundsvej
Læs høringssvar fra ulla henriksen
Indsendt af:
Rasmus Feddersen
Dato: 4. januar 2017
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Først og fremmest er det godt at få lukket gården, så det bliver en samlet karré. Og her med også få 'ryddet' op på hjørnet. Dernæst savner jeg at få redegjort for hvordan den dybere bygningskrop mod Moselgade 34 kommer til at påvirke forholdene på altanerne, der ligger tættest på bygningen samt lysindfaldet ved de tilhørerne vinduer. Som minimum må det være et krav at den nye bygning ikke påvirker deres direkte naboer på den måde. Det ville være godt med en plan tegning der viste den større dybde og retningen på den skrå tilpasning. Til sidst må det siges at være meget lidt fremsynet og progressivt at bygge en parkeringskælder for 8 p-pladser, taget i betragtning af at der er 250 m til nærmeste Metro. Og når man burde pege på at der i fremtiden vil være færre private biler i byen.
Læs høringssvar fra Rasmus Feddersen
Indsendt af:
Michael Nørr
Dato: 31. december 2016
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Som jeg husker det, blev vores gård renoveret i 2004, hvorefter de fem ejer/andelsforeninger med tilknytning til gården gik sammen i et gårdlaug om driften af gården. De fem foreninger repræsenterer, så vidt jeg ved ca. 155 lejligheder i alt. Efter 2004 har vi på mange områder fået en pragtfuld gård, som passer til de nuværende beboeres behov et langt stykke hen ad vejen. En af de helt store fordele har været at der blev anlagt græs, således at man det meste af dagen kan ligge udenfor og nyde solen fra den østvendte side. En ulempe efter renoveringen har været, at vi nu ikke længere har en nær så god løsning på cykelparkeringen, som vi havde før renoveringen. Beboerne parkerer deres cykler alle mulige steder i gården, fordi cykelstativerne er underdimensionerede til de 155 lejligheder, som har adgang til gården i dag. Jeg synes det er en dårlig ide at bygge 38 ungdomsboliger hos os. Det gør jeg af flere grunde: For de nuværende beboere kan det kun betyde en forringet gård - mindre sollys, flere cykler, mere dagrenovation og alt andet lige mere 'fest og larm'. For os, der ejer vores lejlighed, vil det formentlig også betyde en forringelse af ejendomsværdien - eller i hvert fald et større besvær med at sælge vores lejlighed. For nogle år siden, da jeg overvejede at flytte herfra, havde jeg kontakt til flere ejendomsmæglere som fremhævede gårdens lys og indretning som et væsentligt plus. Det er relativt kort tid siden, at gårdrenoveringen blev foretaget. Jeg synes det virker forkert og 'sjusket' at tilføje et byggeri til gården allerede nu. Det ligger ikke i tråd med de tanker, som arkitekterne bag indretningen af gården havde i sin tid, og planen, som er bragt i høring nu, kan vel næsten kun betyde at gården ved et evt. byggeri bliver yderligere underdimensioneret eller skal renoveres/tilpasses på ny.
Læs høringssvar fra Michael Nørr
Indsendt af:
Jens-Henrik Larsen
Dato: 29. december 2016
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg syntes det kan være et problem for de beboere der bor i Rødegård, at der nu helt lukkes af for sollyset. Ikke at der er meget lys der kan komme ind i forvejen, men det vil helt lukke gården af. Endvidere ved jeg ikke om det ikke kan påvirke lysindfaldet til gården Moselgade-Øresundsvej-Weimargade-Wittenberggade (Gårdlavet Dyveke), på bestemte tidspunkter af dagen. Generelt er området tæt nok bebygget, så måske skulle man overveje om der kunne bygges lidt lavere, eller et helt andet sted, eksempelvis i Ørestaden eller Refshaleøen.
Læs høringssvar fra Jens-Henrik Larsen
Indsendt af:
Axel >Thrige Laursen
Dato: 21. december 2016
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Egen Tegnestue
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Ærgerligt så trist og fladt det nye hus kommer til at se.ud. Kan I ikke forhandler Jer frem til mere liv eller dybde i facadeudformningen? Hilsen Axel
Læs høringssvar fra Axel >Thrige Laursen