Forslag til kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg og VVM-redegørelse for metro til Sydhavn

Høringsperioden løber fra den 25. maj til og med den 16. august 2017.

Høringsfrist:

16. august 2017
Indsendt af:
Maja Dige Christensen og Dennis Nielsen
Dato: 16. august 2017
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedhæftede dokument
Læs høringssvar fra Maja Dige Christensen og Dennis Nielsen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 16. august 2017
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar fra Valby Lokaludvalg vedlagt
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
David Laundav
Dato: 16. august 2017
Svarnummer:
20
By:
Valby
Postnr.:
2500
Optegningerne som Københavns Kommune har benyttet sig af, til beregning af støjniveau til det kommende metrobyggeri, har vist sig at være fejlagtige. Tegninger illustrerer at der er en høj mur, som adskiller den åbne gård fra nærmiljøet. Dette er dog ikke tilfældet. Som konsekvens heraf er beregningerne ikke korrekte, hvorfor støjniveauet unægteligt vil være højere end angivet. Personligt bor vi på 2. sal ud mod den åbne gård, hvortil vi har vinduer som vi åbner dagligt. Derfor er vi allerede på nuværende tidspunkt tildels påvirket af støjen fra Ny Ellebjerg Station. Grundet de fejlagtige beregninger af støjniveauet fra metrobyggeriet, forventer vi dog at støjniveauet vil blive hævet betragteligt. Vi er af naturligvis meget bekymrede for, at de oprindelige planer ikke tager højde for ovenstående problemstilling, og at vi vil være mere påvirket af støjen end først antaget grundet de fejlagtige optegninger. Hvis ikke beregningerne af støjniveauet kan revideres, er vi nervøse for, at vi ikke kan modtage den kompensation vi ellers ville være berettigede til. Dette er under al kritik, og vil påvirke vores hverdag i høj grad. Vi håber inderligt at vores forespørgelse, samt de andre indenfor samme område, vil blive taget op til vurdering. // David Laundav & Sarah Ingeman-Petersen, beboere i Jacobsens Have
Læs høringssvar fra David Laundav
Indsendt af:
Lasse Grimstrup
Dato: 15. august 2017
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Søndervang
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Lasse Grimstrup
Indsendt af:
Kevin Poulsen & Emilie Tonning
Dato: 14. august 2017
Svarnummer:
18
By:
Valby
Postnr.:
2500
De tegninger som Københavns Kommune har benyttet sig af, til det kommende metrobyggeri, har vist sig at være forkerte og vi finder det som beboere i Jacobsens Have, meget foruroligende at vores lejlighed vil være påvirket af den støj der vil opstå, da der ikke er nogen høj mur der gør at vores gård er aflukket. Vi bor på 1. sal hvor vi har en terrasse ud til vores fælles gård. Vi har dagligt døre samt vinduer åbne ud til gården, hvor vi hver dag kan hører når togene kører forbi og når folk bla. tjekker ind- og ud på deres rejsekort. Det er et meget stille kvarter, og derfor kan ALT fra S-togene høres. Derfor er det meget bekymrende at det måske ikke er muligt at få en eventuel kompensation for den støj der VIL opstå nu, hvor der kommer metro byggeri. // Kevin Poulsen & Emilie Tonning, Jacobsens Have
Læs høringssvar fra Kevin Poulsen & Emilie Tonning
Indsendt af:
Kevin Poulsen & Emilie Tonning
Dato: 14. august 2017
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Jacobsens Have
By:
Valby
Postnr.:
2500
De tegninger som Københavns Kommune har benyttet sig af, til det kommende metrobyggeri, har vist sig at være forkerte og vi finder det som beboere i Jacobsens Have, meget foruroligende at vores lejlighed vil være påvirket af den støj der vil opstå, da der ikke er nogen høj mur der gør at vores gård er aflukket. Vi bor på 1. sal hvor vi har en terrasse ud til vores fælles gård. Vi har dagligt døre samt vinduer åbne ud til gården, hvor vi hver dag kan hører når togene kører forbi og når folk bla. tjekker ind- og ud på deres rejsekort. Det er et meget stille kvarter, og derfor kan ALT fra S-togene høres. Derfor er det meget bekymrende at det måske ikke er muligt at få en eventuel kompensation for den støj der VIL opstå nu, hvor der kommer metro byggeri. // Kevin Poulsen & Emilie Tonning, Jacobsens Have
Læs høringssvar fra Kevin Poulsen & Emilie Tonning
Indsendt af:
Carsten Rylander
Dato: 13. august 2017
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se høringssvar i vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Carsten Rylander
Indsendt af:
Lene Lisby
Dato: 11. august 2017
Svarnummer:
15
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er foruroligende at blive gjort opmærksom på, at de tegninger fra Kbh's kommune som danner grundlag for støjvurderingen af det kommende metrobyggeri, ikke har grobund i virkeligheden. Endsige at der faktisk ikke er nogle fra metroselskabet som har været ude for at se de fysiske realiteter. Jacobsens have befinder sig IKKE bag en skærmende mur, som tegninger viser. Men er netop semiåbent med en trappe. Her høres alt, hvad der kommer af højtalerinfo og elevatorreparationsstøj fra stationen. Området er i det store hele ret roligt og stille og specielt om natten. Selvom jeg er indforstået med at et metrobyggeri larmer, kan jeg være dybt bekymret for hvad der er i vente og dette ikke mindst, når støjvurderingen for beboerne i nr. 19 er fastsat på et fejlagtigt grundlag. Forhåbentlig kan det stadigvæk nås at foretage nye beregninger omkring støjgener for Jacobsens have, så beboerne ikke bliver gidsler i et evt. støjhelvede uden den korrkte kompensation. Mvh. Lene Lisby
Læs høringssvar fra Lene Lisby
Indsendt af:
Sarah Vain-Nielsen
Dato: 10. august 2017
Svarnummer:
14
By:
Valby
Postnr.:
2500
De tegninger, som .kommune har brugt over Jacobsens Have i deres beregninger af støjpåvirkning,ER FORKERT! Vores gård ud til stationen er IKKE aflukket, og derfor er min lejlighed ud til denne gård VIL VÆRE PÅVIRKET af støj i frb. med byggeriet! mvh Sarah Vain-Nielsen
Læs høringssvar fra Sarah Vain-Nielsen
Indsendt af:
Birthe Pedersen
Dato: 10. august 2017
Svarnummer:
13
By:
Valby
Postnr.:
2500
De tegninger, som Københavns Kommune har brugt over Jacobsens Have i deres beregninger af støjpåvirkning, er forkerte. Vores gård ud til stationen ER IKKE aflukket, og derfor vil min lejlighed ud til denne gård blive påvirket af støj i forbindelse med metrobyggeriet. Med venlig hilsen Birthe Pedersen.
Læs høringssvar fra Birthe Pedersen
Indsendt af:
Eva Madvig
Dato: 8. august 2017
Svarnummer:
12
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg bor på 3. sal lige overfor Ny Ellebjerg station, jeg ser direkte ned på stationen fra min lejlighed (afstand ca 20-40 meter). Er der taget højde for nogen kompensation i forbindelse med Metro byggeriet? Jeg er blevet informeret om at der til tider vil være meget høje støj gener. Jeg har set tegningerne og de virker ikke korrekte, der ser det ud som at der er en mur imellem stationen og den fløj jeg bor i, dette er ikke korrekt, hvorfor jeg vil bede jer om at kontrollere dette en ekstra gang. Mvh Eva Madvig
Læs høringssvar fra Eva Madvig
Indsendt af:
Anne Brix
Dato: 8. august 2017
Svarnummer:
11
By:
Valby
Postnr.:
2500
Efter at være blevet gjort opmærksom på den støjberegning Københavns Kommune har lavet over beboelseskomplekset (Carl Jacobsens Vej 19) overfor Ny Ellebjerg st. er der lavet en tydelig fejl, der viser at 19S er gemt bag en stor facade. Dette er ikke korrekt - vi har en åben gård direkte ud til stationen, hvor vi kan se og høre s-togene komme og gå. Det vil være fejlagtigt at tro, at metrobyggeriet ikke giver støjgener til 19S, da der allerede nu(der renoveres elevatorer på stationen) er støjgener fra dette. Jeg håber der vil komme nogen ud fra Københavns Kommune og se hvordan byggeriet ser ud i virkeligheden og derved rette den beregning der er ved de støjgener, der skulle komme ved det forestående metrobyggeri. På forhånd tak. Mvh. Anne Brix, Carl Jacobsens Vej 19S, 2.sal.
Læs høringssvar fra Anne Brix
Indsendt af:
Kirsten Jensen, bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Bolværket
Dato: 7. august 2017
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bolværket - Teglholmsgade 50-80, 2450 SV
By:
København SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Bolværket.
Læs høringssvar fra Kirsten Jensen, bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Bolværket
Indsendt af:
Niklas og Christine Bertelsen
Dato: 24. july 2017
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er vores klare indtryk, at støjanalysen af Carl Jacobsens Vej 19 S er direkte forkert, og at vi i lejlighederne i denne opgang vil blive kraftigt generet af støj og vibrationer fra metrobyggeriet. I jeres analyse fremgår det, at der er lukket fuldstændigt af imellem stationen og opgang 19S, og at der derfor ingen støjgener vil være for lejlighederne ved opgang 19S under byggeriet af den kommende metrostation. Dette er forkert, da opgang 19S ligger ud til en åben gårdsplads med direkte udsyn til den nuværende S-togstation ved Ny Ellebjerg, og hvor vi i forvejen kan både se og høre når togene kører forbi. Vi mener derfor, at jeres tegning og analyse af lejlighederne ved opgang 19S er forkert, og at det må forventes at der for disse lejligheder vil forekomme kraftige støj- og vibrationsgener i forbindelse med metrobyggeriet. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre jer til, at ændre jeres analyse af støj i dette område, så det afspejler de reelle gener der vil være i lejlighederne ved opgang 19S. Med venlig hilsen Niklas og Christine
Læs høringssvar fra Niklas og Christine Bertelsen
Indsendt af:
Lars Asmussen
Dato: 12. july 2017
Svarnummer:
8
By:
Valby
Postnr.:
2500
FEJL I STØJGENE-BEREGNINGER IFM. METROBYGGERI Jeg har netop set kortet, der viser hvilke bygninger, der vil blive påvirket støj ifm. det forestående metrobyggeri. Jeg kan se, at vores bygning, Carl Jacobsens Vej 19s, ikke indgår her. Der må foreligge en fejl i den vurdering, da vores bygning har en åben gård, med en enorm åbning direkte ud til Ny Ellebjerg Station og det forestående Metrobyggeri. I forvejen høres de kørende S-toge meget tydeligt helt ind i soveværelset, som ligger væk fra gården. Jeg er slet ikke tvivl om, at metrobyggeriet i stor grad vil kunne både høres og mærkes, vi vores bygning, og jeg anmoder så, at I får inkluderet bygningen i jeres udvalg af bygninger, der vil blive ramt af støjgener. På forhånd tak Dbh Lars Asmussen
Læs høringssvar fra Lars Asmussen
Indsendt af:
FB Gruppen A/S
Dato: 12. july 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se bilagsdokument ..
Læs høringssvar fra FB Gruppen A/S
Indsendt af:
Claudia Pesu
Dato: 10. july 2017
Svarnummer:
6
By:
Copenhagen
Postnr.:
2500
FORKERT TEGNING Vi er meget bekymrede for støjgener i forbindelse med undergrundsmetrobyggeriet. På planerne fremgår det, at 19s ikke bliver påvirket af lyden, da tegningerne er forkerte. Jacobsens Have er et meget åbent beboelsesområde, MEN tegningerne skitserer en kæmpe væg imellem 19s og det kommende metrobyggeri, som IKKE eksisterer i virkeligheden. Der er derimod helt åbent ned til stationen, hvor 19s har frit udsyn til stationen og lyd fra togene, og derfor kan det ikke undgås, at metrobyggeriet vil påvirke 19s i en høj (decibel)grad. Vi håber på, at der kommer nogle og ser, hvordan virkeligheden ser ud, så tegningerne kan blive rettet til; og at det bliver synligt hvornår og hvor meget vi bliver påvirket af byggeriet. Claudia og Alexandra
Læs høringssvar fra Claudia Pesu
Indsendt af:
Kenneth Knudsen og Camilla Vig Clausen
Dato: 26. june 2017
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
FORKERTE TEGNINGER. Vi gør hermed opmærksom på, at der er anvendt forkerte tegninger over ejendommen på Carl Jacobsens Vej 19. Ejendommen har en åben gård ud til Ny Ellebjerg station, som ikke fremgår af tegningerne. Denne fejl medfører, at støjpåvirkning for beboere med facade ud til gården ikke fremgår af tegningerne. Vi er yderligere blevet gjort opmærksomme på, at tegningerne er blevet tegnet uden, at der har været nogle fysisk ude og kigge på de virkelige omstændigheder. Vi anbefaler på det kraftigste, at denne forhåbentlig fejlagtige opmåling af støjpåvirkningen revurderes og at ændringer medtages i beregningerne af støj og vibrationer i forbindelse med metrobyggeriet ved Ny Ellebjerg station. - Kenneth og Camilla
Læs høringssvar fra Kenneth Knudsen og Camilla Vig Clausen
Indsendt af:
Kirsten Østerskov og Kasper Svendsen
Dato: 26. june 2017
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
FORKERT TEGNING Vi er meget bekymrede for støjgener i forbindelse med undergrundsmetrobyggeriet. På planerne fremgår det, at 19s ikke bliver påvirket af lyden, da tegningerne er forkerte. Jacobsens Have er et meget åbent beboelsesområde, MEN tegningerne skitserer en kæmpe væg imellem 19s og det kommende metrobyggeri, som IKKE eksisterer i virkeligheden. Der er derimod helt åbent ned til stationen, hvor 19s har frit udsyn til stationen og lyd fra togene, og derfor kan det ikke undgås, at metrobyggeriet vil påvirke 19s i en høj (decibel)grad. Vi håber på, at der kommer nogle og ser, hvordan virkeligheden ser ud, så tegningerne kan blive rettet til; og at det bliver synligt hvornår og hvor meget vi bliver påvirket af byggeriet. Kasper og Kirsten
Læs høringssvar fra Kirsten Østerskov og Kasper Svendsen
Indsendt af:
Josefin Chaline Mørk
Dato: 21. june 2017
Svarnummer:
3
By:
Valby
Postnr.:
2500
DER ER ET OMRÅDE DER MANGLER I GENE BEREGNINGER Var igår til offentlig høring , om metrobyggeriet i Ny Ellebjerg. Der blev der bla andet gennemgået støj og vibrations gener/forventninger, med farvekoder lagt på de enkelte beboelser, ved byggeriet, med oplysninger om kompensation, for de enkelte farver på beboelserne. MEN --- Efter at have spurgt ind og talt med repræsentanterne for byggeriet på mødet, erkendte de at den bebyggelse vi bor i, (og rigtigt mange andre lejemål,) ikke var beregnet med - ikke var farvelaget på tegningerne og beregningerne Det drejer sig om feks de udenpå liggende svalegangen , i 3 etager , hvor jeg feks. bor på 3. etage, med med den fineste udsyn til samtlige spor og jernbane linier, og kender hvert en aflysning/ændring af alle linier, da jeg kan høre højtalerne på peronnerne, og også lydene fra de enkelte tog, Køge linien, F linien og regional og godstog. Dag og nat. Hver sin charme. MEN JEG VIL OGSÅ KUNNE SIDDE I MIN STUE OG SOVEVÆRELSE OG SE NED I HELE METROBYGGERIET OG HØRE/MÆRKE DET. Vores lejligheder ligger lige mellem to mørkerøde markeringer, men figurerer slet ikke på målingerne. Repræsentanterne for metrobyggeriet ved høringen, meddelte at der ikke have været nogen personligt ude og se på byggerierne/forholdene, men beregnet gener og godtgørelser, ud fra tegninger, og de vidste ikke der boede nogle ud til metrobyggeriet der, og bad os henvende os for at komme på beregningerne, med gener, da kompensationen for gener, ligger fast ud fra skitserede beregninger, og der skal vores beboelser også figurer. Som sagt bor vi på 3. sal, med det bedste vue over rejse området og derfor også metro byggeriet. Jeg vil godt havet at en repræsentant kommer ud og ser de reelle forhold, da det er umuligt at se på tegninger og adresser, pga misvisende adresse til opgang, da vi rent faktiskt bor på den anden side af bygningen, og ikke på adresse siden. Vi bor ud mod Ny Ellebjerg station. Det er et område der mangler i tegningerne og beregningerne. Med venlig hilsen
Læs høringssvar fra Josefin Chaline Mørk
Indsendt af:
Flemming Diehl
Dato: 20. june 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der er på støjkortet ikke taget højde for, at Carl Jacobsens vej 19 har en åben gård, hvor åbningen vender ud mod byggepladsen til den nye metrostation. Så der er ikke lavet beregninger for støjgener i den åbne gård og de facader, der vender ud mod gården. Det må formodes, at disse facader også vil blive påvirket af støj. Så det bør der rettes op på, så det afspejler de reelle støjgener for beboerne ved Carl Jacobsens vej 19.
Læs høringssvar fra Flemming Diehl
Indsendt af:
Ivy Holst Nielsen
Dato: 24. may 2017
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2450
Fremragende med en underjordisk station, så stationsområdet kan undgå at blive for stort og uoverskueligt. Sørg nu for at indrette hele stationsområdet så det er let at finde rundt - de eksisterende adgangs forhold til S-toget er ikke optimale. Rulletrapper med direkte adgang mellem metro, S-toget og togbanen er ønskelig.
Læs høringssvar fra Ivy Holst Nielsen