Ørestad Nord tillæg 6 - Lokalplan

Lokalplanen gør det muligt at opføre små familie-, ungdoms- og kollegieboliger ved Amagerfælledvej.

Høringsfrist:

4. august 2017
Indsendt af:
Anne Sofie Sand
Dato: 4. august 2017
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2300
Se uploaded pdf.
Læs høringssvar fra Anne Sofie Sand
Indsendt af:
Viktor Grønne
Dato: 1. august 2017
Svarnummer:
11
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Området der foreslås bebygget opfylder på nuværende tidspunkt et stort behov for parkering. Særligt efter at Ismageriet er åbnet i Mikado House, er parkeringssituationen blevet forværret i området, og på varme sommerdage med mange kunder i butikken, er området én stor eksplosion af ulovligt parkerede biler. Jeg synes i udgangspunktet det er godt, at der bygges ungdoms- og kollegieboliger, men det skal medregnes, at der indenfor 500 meter af den planlagte bebyggelse findes knap 1000 ungdomsboliger/-værelser (Tietgenkollegiet, Bikubenkollegiet og Grønjordskollegiet), med endnu flere på vej (som påpeget af Joseph Alberti), er der behov for, at man også indtænker hvorledes boligmassen fremover kan diversificeres. Ligeledes er der behov for at sikre aktiviteter i nærmiljøet gennem cafeer eller mindre butikker. Nettos kapacitet på Rud Langgaards Vej er fx allerede fuldt udnyttet af de eksisterende beboere i området. Det er samtidig også beklageligt, hvis det foreslåede byggeri indskrænker ITU's mulighed for at udvide, hvilket er en reel mulighed indenfor de kommende år.
Læs høringssvar fra Viktor Grønne
Indsendt af:
Ole Rasmussen
Dato: 1. august 2017
Svarnummer:
10
By:
K
Postnr.:
1429
Ørestad Nord er en rodet affære. Med Amager Fælled byggeriet (som forhåbentlig aflyses) og Batterigrunden som de næste i rækken er det svært at overskue, men beliggenheden er til en ny skole, som kan erstatte Peder Lykke skolen.
Læs høringssvar fra Ole Rasmussen
Indsendt af:
Rasmus Christensen
Dato: 31. july 2017
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
I lokalplanen har det været hensigten, at der bl.a. skulle være butikker på grunden ved Amagerfælledvej. Da der mangler butikker i Ørestad Nord, vil det være en fordel for den langsigtede udvikling af bydelen, hvis der bliver mulighed for at butikdrivende kan leje lokaler i nye byggerier på grunden.
Læs høringssvar fra Rasmus Christensen
Indsendt af:
Joseph Alberti
Dato: 14. july 2017
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 2
By:
København S
Postnr.:
2300
- Vindanalysen samt skyggediagrammer på siderne 8-11 mangler flere opførte bygninger, bl.a. Sundholmsvej 44 og Amagerfælledvej 67-71, som kan ses på kortet http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?. Derudover mangler de planlagte, men endnu uopførte bygninger, bl.a. parkeringshuset ved Amagerfælledvej (se vedhæftet fil "Fakta om Sundholmsvej). - Grønningen ved Amagerfælledvej bliver reelt set fjernet fra området - jeg havde set frem til et grønt område overfor byhaven på den anden side af Amagerfælledvej. - Byggeriet vil øge andelen af alment byggeri i området, som allerede har en høj andel af almene boliger. I pjecen "Almen boliger på vej i København" ses det at området pt. har 30 % almene boliger (nederst side 3), hvilket endda kun er pga. "gerrymandering", idet skoledistriktet ikke inkluderer de tilstødende boligområder "Hørgården", "Sundholm Syd" eller de kommende almene boliger ved Sundholmsvej.
Læs høringssvar fra Joseph Alberti
Indsendt af:
Vibeke Behrend
Dato: 29. june 2017
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2720
Det planlagte/kommende byggeri Postgrunden vil blive så massiv og med så høje tårne at det vil skæmme middelalderbyens smukke silhuet; den som vi selv holder af og turister sætter stor pris på. Efter at de gamle havnearealer har mistet deres trafikmæssige betydning, er de blevet bebygget med højt og massivt byggeri som lukker alt bagvedliggende inde. Adgang og udsyn til vandet lukkes af for den bagvedliggende by (det ses i øvrigt overalt i landet) Højhusene kaster lange skygger. Hold vores middelalderby fri for den slags
Læs høringssvar fra Vibeke Behrend
Indsendt af:
Vibeke Behrend
Dato: 29. june 2017
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2720
Det planlagte/kommende byggeri Postgrunden vil blive så massiv og med så høje tårne at det vil skæmme middelalderbyens smukke silhuet; den som vi selv holder af og turister sætter stor pris på. Efter at de gamle havnearealer har mistet deres trafikmæssige betydning, er de blevet bebygget med højt og massivt byggeri som lukker alt bagvedliggende inde. Adgang og udsyn til vandet lukkes af for den bagvedliggende by (det ses i øvrigt overalt i landet) Højhusene kaster lange skygger. Hold vores middelalderby fri for den slags
Læs høringssvar fra Vibeke Behrend
Indsendt af:
Bygningsstyrelsen og IT-Universitetet
Dato: 23. june 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Bygningsstyrelsen og IT-Universitetet
By:
Valby
Postnr.:
2500
På vegne af Bygningsstyrelsen og IT-Universitetet fremsendes vedhæftede høringssvar til tillæg nr. 6 til lokalplan 301.
Læs høringssvar fra Bygningsstyrelsen og IT-Universitetet
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 22. may 2017
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Natalia Cherevichenko
Dato: 13. may 2017
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er fuldstændig enig med høringssvaret fra Rosa Mygind (svaret fra 12.05.17) vedrørende kolossal mangel på private parkeringer for de eksisterende beboere i Ørestad Nord. Det er et kæmpe problem. Der skal også navnes de daglige aktiviteter i Koncert Hus som gør det umuligt for os at finde en parkeringsplads. Bedre muligheder for parkering for de eksisterende beboere skal absolut medtages i planlægningen.
Læs høringssvar fra Natalia Cherevichenko
Indsendt af:
Rosa Mygind
Dato: 12. may 2017
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
I planen beskrives hvordan der etableres parkering i henhold til gældende regler. Men faktum er at vi som beboere i Ørestad Nord har massive parkeringsproblemer som beboere ved den gældende normering, for slet ikke at nævne når vi har gæster som kommer i bil. Hvis man kommer fra arbejde senere end 14.30 er det som oftest umuligt at parkere sin bil inden for en radius af 5km. Før Mikadohouse indførte betaling for natparkering, havde vi muligheden for at parkere der 17-08, den mulighed har vi ikke længere. Øgede parkeringsmuligheder for os der allerede bor i Ørestad Nord, bør indgå i planerne.
Læs høringssvar fra Rosa Mygind
Indsendt af:
birger andersen
Dato: 11. may 2017
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
I høringsmaterialet er der intet svar på øget behov for institutionsdækning for børn under skolealderen. Der er ganske få friarealer tilbage, hvor bydelens behov for institutioner kan dækkes. Der er i de omliggende kvarterer stort pres på institutionerne. Derfor bør der i en del af etagemeterne afsættes plads til institutioner og tilhørende udeareal.
Læs høringssvar fra birger andersen