Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547

Lokalplanen blev bekendtgjort den 9. maj 2017

Høringsfrist:

6. januar 2017
Indsendt af:
Jette Elin Rivad
Dato: 6. januar 2017
Svarnummer:
26
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi her i Limgården har allerede en del støjgener fra nogle beboere i Holmbladsvænge 1-3-5-7-9-11-13-15 så jeg er bange for at det efterhånden vil tage overhånd og blive et støjhelvede Venlig hilsen Jette Rivad Limgården 8 2300 S
Læs høringssvar fra Jette Elin Rivad
Indsendt af:
Kristian Bruun
Dato: 6. januar 2017
Svarnummer:
25
Virksomhed / Organisation :
Danske Studerendes Fællesråd
By:
KBH s
Postnr.:
2300
Jeg kan læse at flere naboer er bekymret for støjniveauet. Lad mig stilfærdigt minde om, at blot fordi der opføres ungdomsboliger betyder det ikke, at støjniveauet er anderledes end for andre typer beboelser. Sådanne antagelser hører fortiden til. Når det er sagt er jeg rimelig fortrøsningsfuld ift. at beboerne kan indgå i dialog om et godt og velfungerende naboskab. Det er vigtigt, at vi skaber en by hvor alle alders- og indkomstgrupper har mulighed for at bo. Det vil disse ungdomsboliger være med til at muliggøre. Mvh Kristian Bruun Levevilkårspolitisk næstformand Danske Studerendes Fællesråd og aktiv i Elever og Studerende København og Formand for Danske Elever og Studerendes Kollegieråd
Læs høringssvar fra Kristian Bruun
Indsendt af:
A Nielsen
Dato: 6. januar 2017
Svarnummer:
24
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Der må være andre muligheder Som beboer i Uplandsgade og næsten nabo til Kiwi der støjer tidligt (ca kl 7) og sent (22-23) kan vi høre det da vi har værelser ud til gården det vil være endnu værre med ungdomsboliger så får man næsten slet ingen søvn .
Læs høringssvar fra A Nielsen
Indsendt af:
Vivi Jo Heede
Dato: 6. januar 2017
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
København S.
Postnr.:
2300
Holmbladsvænge - Lokalplanforslag Min begrundelse for klage og protest er: 1. Privatliv 1.1. Ejendommens facade ligger med direkte udsyn ind i lejlighederne i Limgården 2. Dette er direkte ubehageligt. 1.2. Under hele tilbygningen- ombygningen vil der være ekstraordinære gener for beboerne på alle områder, såsom byggestøj og byggestøv (husk kontorhuset er bygget i 1972- evt. asbest ). Det kan ikke accepteres. 2. Tæt befolket område med for lidt plads og infrastruktur 2.1. Kloak systemet lider allerede. 2.2. Tilkørsels forholdene er utilstrækkelige, med daglige problemer ud på Amagerbrogade til gene for alle. Vareleveringerne til Kiwi giver en masse bøvl og støj. 2.3. Manglende parkering er et stort problem for området 3. Beboernes sikkerhed, tryghed og færden 3.1. Området er meget tæt befolket – der er dagligt larm og ballade, og der er ikke behov for 87 boliger med feststemt ungdom direkte udenfor vores boliger 3.2. Der er allerede flere hundrede ungdomsboliger i området 3.3. Der er større udskiftning af beboere i Ungdomsboliger. Hyppigheden af nye beboere der flytter ind når de tidligere lejere ikke er unge mere. 3.4. Træer, blomster og perkulaer på taget skal stormsikres ------ Jeg har ikke helt forstået hvorfor Københavns kommune kalder projektet Holmbladsvænge - Lokalplanforslag, de fleste beboere ,der bliver berørt (generet), er beboere i Uplandsgade, Amagerbrogade og Limgården og en mindre del af Holmbladsvænge. Det er jo også en ny plan for den tidligere Amagerbanks hovedsæde, med en vis fredningsgrad. Det var lidt af en labyrint at finde alt og få et overblik om projektet på kk.dk. Jeg vil kraftigt opfordre kommunen til at droppe dette lokalplanforslag. Venlig hilsen Vivi Jo Heede
Læs høringssvar fra Vivi Jo Heede
Indsendt af:
brian bonde
Dato: 6. januar 2017
Svarnummer:
22
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Jeg stemmer imod forslaget ang. etablering af ungdomsboliger, i Holmbladsvænge. Vi er i forvejen hårdt plaget af støj fra: 1. Varelevering til den nye Kiwi butik og andet støj ved åbning og lukning af butikken. 2: Bilkørsel på brostensbelægningen. 3: Beboere og gæster til Øresundskollegiet som ikke kan finde ud af at tage hensyn til områdets andre beboere når de går igennem Uplandsgade. Området er i forvejen tæt befolket og det er efterhånden ved at være umuligt at finde parkeringspladser. Uplandsgade er belagt med brosten og flere steder er gaden så ujævn at det føles som en tur i rutsjebanen i tivoli. Det ville være rart at få fjernet brostensbelægningen og få rettet op på kørebanen da det virker som om den er ved at falde sammen og larmen fra bilerne der kører igennem gaden er ulidelig at høre på. Brostensbelægningen gør også at det er meget få cyklister der har lyst til at køre på den, i stedet kører de så på fortovet, ofte i fuld fart uden omtanke for at der kan komme folk ud af opgangene eller rundt om gadehjørnerne. Kollegiet i Uplandsgade er røgfrit hvilket gør at beboerne er nødt til at bruge svalegangene, det er til stor gene for naboerne, især i weekenderne er der ofte fest,og larmen kan høres i det meste af gaden ( rigtig mange beboere har soveværelser ud til kollegiet ) De nye ungdomsboliger vil blive sikkert også være røgfrie, hvilket vil gøre at beboerne og deres gæster vil bruge udearealerne både til dagligt og når der skal festes, til stor gene for alle os naboer. I forslaget står der: Ejendommens delvise ændring fra erhverv til bolig vil betyde mere byliv i området i flere døgnets timer. Den nye boligfunktion afspejles i bygningen, der med nye facader og med franske altaner, vil åbne sig mod omgivelserne. Og det er netop det som bekymrer, vi har ikke behov for mere byliv i flere af døgnets timer, vi har rigeligt byliv i forvejen. At de så oveni købet skal have tagterrasse og franske altaner vil helt sikkert betyde mere fest og larm i gaden. Jeg håber at vores bekymringer vil blive taget med i jeres overvejelser og finde et andet sted til ungdomsboliger, vi har rigeligt i området som det er nu.
Læs høringssvar fra brian bonde
Indsendt af:
Else Rasmussen
Dato: 5. januar 2017
Svarnummer:
21
By:
Kbh. S.
Postnr.:
2300
At der skal indrettes 87 ungdomsboliger i Amagerbankens gamle administrationsbygning, kan jeg kun tilslutte mig. MEN jeg er meget bekymret over støjniveauet der vil fremkomme, når de unge mennesker vil hygge sig på de udendørs områder, bygningen vil blive ombygget med. Hvordan vil man sikre, at udelivet i ungdomsboligerne ikke bliver til gene for beboerne i nabobygningen?? Venlig hilsen Else Rasmussen
Læs høringssvar fra Else Rasmussen
Indsendt af:
Anette Wieland
Dato: 5. januar 2017
Svarnummer:
20
By:
København
Postnr.:
2300
Klage og protest vedr. etableringen af (endnu) 87 ungdomsboliger i vores nærkvarter – denne gang nu i Amagerbankens tidligere administrationsejendom i Uplandsgade. Hvor er bristepunktet for, hvor meget støj vi, der allerede bor i området, skal kunne tolerere? Vi har soveværelse direkte og lige ud til de påtænkte lokaler, hvor man endvidere også vil indrette en tagterrasse til grill og kom sammen arrangementer/fester. Enhver kan levende forestille sig, hvordan det kommer til at foregå, for vi har jo alle været unge engang. Om vinteren, fester man med en subwoofer, åbne vinduer (for det er jo der, man ryger cigaretter fra og bagefter henkaster skodderne ned på gaden) og om sommeren, rykkes festen ud i det fri til en stor ”legeplads”. Jeg skriver ovennævnte, og får flashback, i forbindelse med, da Sølunds plejehjem (Østerbro) blev omdannet til ca. 200 ungdomsboliger, og hvor én af mine poder boede i ca. 6 mdr. Et stort svineri og larm og højt musik konstant – og så til langt ud på natten, både hverdag og weekend. Jeg er fuldstændig enig med Michael Plougmann om, at der mangler ungdomsboliger (og betalbare boliger i det hele taget), men at man når langt længere ved at etablere disse i sammenhæng med relevante uddannelses institutioner eksempelvis ved universitetet i Ørestaden osv. Vi er i forvejen voldsom plaget af støjscener fra Kiwi alle ugens dage, støjende vejbelægning, tunge lastbiler og ikke mindst trafik til og fra Øresundskollegiet, der ligger umiddelbart bag Uplandsgade, og som er opført med næsten 1000 ungdomsboliger. Trods vi årligt betaler beboerlicens for parkering, har man også gennem årene beskåret parkeringspladserne – både i Uplandsgade og på Store Mølle Vej. Hvis man kommer efter kl. 17, er det nærmest en umulig opgave, at finde en plads til sin bil, som ofte havner i Markmandsgade eller nede ved supermarkedet Menu – helt uacceptabelt. Så ingen tvivl om, at det også vil skabe endnu flere massive parkeringsproblemer. Ovenstående påtænkte projekt, er politisk fuldstændigt uigennemtænkt! Jeg håber, at kommunen endnu engang vil overveje projektets gennemførelse og genoverveje andre muligheder for bygningens anvendelse.
Læs høringssvar fra Anette Wieland
Indsendt af:
John Christensen
Dato: 5. januar 2017
Svarnummer:
19
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Klage og protest vedr. etablering af 87 ungdomsboliger i Uplandsgade. Høringssvar ved. Holmbladsvænge - lokalplanforslag. For os med soveværelse, direkte overfor amagerbankens tidligere lokaler og den foreslåede placering af ungdomsboliger, vil det betyde massive støj problemer. Vi er i forvejen voldsomt sat på prøve, af Kiwi`s ind og udlevering, fra tidlig morgen og til sen aften, både hverdage og weekend. For os med skiftende arbejdstider og tilkaldevagter, er det en kæmpe udfordring, at finde ro, allerede og med tanke om 87 ungdomsboliger, med tag terrasse og hvad dertil høre, er vi ikke i tvivl om konsekvensen. Med 87 ungdomsboliger, følger der unægteligt også en massiv ind og ud flytning sted, det vil betyde flytte biler og forældre biler med trailer, på alle tider af ugen og weekenderne, i en i forvejen overbelastet lille gade. Uplandsgade er i forvejen gennemgang fra Amagerbrogade, til de mange ungdomsboliger, der findes længere nede af gaden og det er absolut heller ikke uden larm og råb, på alle tider af døgnet. Vi håber meget man vil se problematikken i en så voldsom indgriben, over for os der nødvendigvis, skal eksistere og kunne benytte vores soveværelse, hver dag og nat og så finde mere fredelige og miljøvenlige formål, for bygningen.
Læs høringssvar fra John Christensen
Indsendt af:
Claus Holm
Dato: 5. januar 2017
Svarnummer:
18
By:
København S
Postnr.:
2300
Den forslåede beliggenhed egner sig særdeles dårligt til kollegium med tagterresse. Hele aab´s boligkompleks , der ligger som nabo, er præget af mange ældere beboerer. Disse trives ikke godt med larm. Gril os, og alt andet der har være til gene. Særligt betænkeligt er at tagterressen vil give frit udsyn ind i nabo beboelsernes lejligheder, som ligger få meter væk. Samt at sommer fester vil generer et gene niveau som ikke er tolerabelt for naboerne. Som har sove værelse ud mod gården. Af hensyn til privatlivets fred er en tagteresse helt uacceptabel.
Læs høringssvar fra Claus Holm
Indsendt af:
Maiken Forland
Dato: 4. januar 2017
Svarnummer:
17
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er en meget flot bygning arkitekterne har fået ud af "den grå eminence". Det er en drøm af en bygning med masser af varierende grønne udeopholdsrum og jeg bliver da helt misundelig. Vi her i Limgården har et lille parkanlæg og vi er i gang med at øge vores udeareal med altaner. Dem har vi set frem til i 4 år og der går nok et par år til inden de er en realitet. Ved gennemgang af regler og love ved etablering af boliger er jeg støt på grænseværdier for støj, der må komme ind i rummet, men ikke hvor meget støj, der må sendes den anden vej ud til naboerne. Gælder disse regler også for eksisterende beboelse ? Når jeg læser mine lokale bofællers bekymringer, er det netop erfaringerne med den manglende respekt for almindelig trivselsbetingelser i et boligområde : Støj fra KIVI, brostensbelægning, nattestøj. Klager bliver ikke taget til efterretning. Da jeg første gang så tegningerne med tagterrassen,var mit udbud: " distortion.! " Bygningen er der ikke noget i vejen med. Min bekymring ville være pist borte, hvis den skulle bruges til et plejehjem, som vi også har brug for i nærheden af liv, og nemt for pårørende at besøge. Med venlig hilsen Maiken Forland
Læs høringssvar fra Maiken Forland
Indsendt af:
Anna Kynde og Steen Fich
Dato: 4. januar 2017
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
beboere i AAB afdeling 19
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar den 4.1.2017: Vi , der er beboere i Limgården, har ikke noget imod, at der bliver lavet flere ungdomsboliger i Københavns kommune, men det undrer os meget, at ungdomsboligerne ikke kan placeres et andet sted på Amager, hvor de ikke er til gene for andre beboere. Der er mange ledige erhvervslejemål på Amager, som kan bruges til ungdomsboliger, og de ligger ikke i et tæt bebygget område. Vi finder, at det er verdens dårligste ide at placere disse boliger i Amagerbankens tidligere adminstrationsbygning, og vi frygter, at det vil medføre store støjgener for beboerne i vores boligafdeling og dermed forringe vores livskvalitet betydeligt. Flere undersøgelser peger i øvrigt på, at støjgener kan resultere i et dårligt helbred, herunder stress, hjerteproblemer og tidlig død. Beboere i Limgården og Storegården har indenfor de sidste par år været udsat for rigelig støj fra ombygning af banken, da Kiwi blev etableret i en del af banken. Nu skal vi så igen udsættes for larm og støj pga. en ombygning. Det fremgår af lokalplanforslaget, at der til de 87 ungdomsboliger skal etableres tagterrasse og franske altaner, og vi er ikke i tvivl om, at det vil betyde, at der vil være støj fra unge mennesker døgnet rundt, især i sommerhalvåret. I Limgården er der et dejligt haveanlæg, som mange beboere nyder at bruge. Vi frygter, at støjen fra ungdomsboligerne kan betyde, at det bliver uudholdeligt at bo her. Hvis kommunen fastholder dette tåbelige forslag, frygter vi, at det kan udvikle sig til en potentiel ”beboerkrig” mellem beboerne i ungdomsboligerne og beboerne i Limgården /Storegården. Hvorfor hedder det Holmbladsvænge projektet, når det fortrinsvis er beboere i Limgården, der bliver berørt? Vi vil kraftigt opfordre kommunen til at droppe dette lokalplanforslag. Venlig hilsen Anna Kynde og Steen Fich Limgården 2. 5 sal tv. 2300 København S
Læs høringssvar fra Anna Kynde og Steen Fich
Indsendt af:
Hans Erik Pedersen
Dato: 1. januar 2017
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
AAB 19
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne vide, om der en nogen i kommunen, der overhovedet har sat sig ind i, hvilke støjproblemer vi allerede har og vil få, hvis planen gennemføres i sin nuværende form. En terrasse i 2. sals højde samt franske altaner vil jo ligefremt ikke hjælpe. Bygningen blev oprindeligt opført til kontor/bankvirksomhed med meget lille støjvirksomhed. Så blev den ændret med supermarked (KIWI) først med megen byggestøj, og derefter med vareleverancer På tider fra 5:30 til 13:00. Støjen fra disse leverancer kommer fra kørsel med palleløftere og trådbure på nylonhjul. Støjen bliver voldsom høj, da der køres på brosten. Belægningen påstås at være fredet og kan derfor ikke ændres???? Kan kommunen ikke sørge for at få beboerne fredet i stedet!!! Mellem denne brostensbelægning og vores gård i AAB 19 (kaldet Storegården) er der åbent. Et forslag om at etablere et tag har man heller ikke været lydhør overfor. Da støjniveauet allerede nu i perioder er over det tilladte (uofficiel måling), vil jeg anmode kommunen om at opsætte en eller flere støjmålere, for at få et overblik over, hvor galt det allerede er og det vil desværre kun blive endnu værre, hvis ovennævnte byggeri gennemføres.
Læs høringssvar fra Hans Erik Pedersen
Indsendt af:
Britta Adrup Olsen
Dato: 31. december 2016
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Beboer i AAB afdeling 19
By:
København
Postnr.:
2300
Som beboer i Limgården synes jeg bestemt ikke det er en god ide med ungdomsboliger i Amagerbankens tidligere administrationsbygning.Limgården er en lukket gård med en port ud til amagerbrogade.Den virker derfor som en skakt,hvor al støj bliver forstærket.Vi har festlokaler til udlejning i Limgården for ejendommens beboere(248 lejemål) og efter vi har fået rygeforbud i disse lokaler,rykker folk udenfor for at ryge.Dette medfører megen støj,da folk tit er berusede,griner og råber meget højt. Vi har også fået Kiwi supermarked med en masse støj til følge.Både under ombygningen og nu med varelevering om morgenen.Der er brosten i tunnelen fra Uplandsgade til Limgården,så det larmer utroligt meget. Hvis der også kommer 87 ungdomsboliger oven i købet med franske altaner og tagterrasser,bliver det da helt uudholdeligt at bo her.Det vil også medføre store gener for beboerne til den lukkede gård mellem Uplandsgade og Limgården. Hvis det ikke kan være anderledes,så drop i alle tilfælde altaner og især tagterrasserne.På forhånd tak.
Læs høringssvar fra Britta Adrup Olsen
Indsendt af:
Aase Dybart
Dato: 30. december 2016
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Beboerrepræsentationen Matr. 432 af Amagerro
By:
København S
Postnr.:
2300
Udlejningsejendommen Matr. 432 af Amagerbro er beliggende Store Møllevej 2-10, i den del af Møllelængen, der ligger nærmest Amagerbrogade og umiddelbart overfor de påtænkte ungdomsboliger. Ejendommen Møllelængen er som byggeri karakteriseret ved at være en ejendom, der ikke er bygget som en klassisk karrébebyggelse, men derimod som en lang smal bygning beliggende langs Uplandsgade (og Store Mølle Vej) på hele stykket fra Amagerbrogade til Vermlandsgade. Det betyder at ejendommen har en forside og en bagside – men ikke private friarealer, eller roligt beliggende rum mod en gård. Den side af ejendommen, der vender mod Uplandsgade og de påtænkte ungdomsboliger er ”bagsiden” – altså den side, hvor soveværelser er beliggende. Her har lejlighederne altaner. I boliger, der atypisk, selv for et tæt bebygget område i København, ikke har fælles friarealer, bliver muligheden for at anvende altaner helt afgørende. Hvilket er vanskeligt i sommerperioden med varelevering til Kiwi i de timer, hvor der er sol på altanerne, og støj fra forbipasserende, som beskrevet nedenfor, i aften- og nattetimerne. Idet rum mod Uplandsgade primært anvendes til soveværelser, har man her de samme behov som i andre boliger: nemlig behov for muligheden for at åbne vinduer i sommerperioden, når man skal sove. Altså oftest om aftenen og natten. Som nævnt i en række af de høringssvar I har modtaget, er støj allerede en udfordring. Uplandsgade er karakteriseret ved en række forhold, der giver støjgener. Varelevering til Kiwi fra 05.00-13.00 alle ugens dage, støjende vejbelægning, megen trafik osv. Og ikke mindst trafik til og fra Øresundskollegiet. Kollegiet ligger umiddelbart bag Uplandsgade. Her ligger ifølge Kollegiernes Kontor 928 boliger. Beboet af unge mennesker, hvor de fleste færdes på cykel og gående. Den naturlige vej hjem, når man bor på kollegiet, eller skal besøge nogen der, går ad Amagerbrogade og Uplandsgade. Dette er uproblematisk om dagen – og meget problematisk i de sene aftentimer og om natten. Især i sommerperioden, hvor behovet for åbne vinduer er stort. Her er på alle ugens nætter trafik af unge, der tager ophold i gaden neden for vores vinduer i kortere eller længere perioder. Snakker, råber, synger. Har det dejligt, men larmer forfærdeligt. For de unge studerende har jo ikke samme arbejdstider, som størstedelen af samfundet. Mange har måske endda fri i store dele af sommerperioden. Med det støjniveau dette allerede giver i Uplandsgade, kræver det ikke stor fantasi at forestille sig, hvordan resultatet bliver, hvis 87 (eller flere?) små boliger i Amagerbrogade 23 - 25 og Uplandsgade 2, målrettet studerende, skal have fælles tagterrasse. Når man bor i en lille bolig uden private friarealer, vil man oftere søge mod fælles friarealer. Når så mange beboere skal dele så få og små friarealer – og de så ovenikøbet placeres så resten af området kan nyde godt af lyden. Ja, så har man opskriften på et lokalområde, der ikke kommer til at fungere. For selvfølgelig vil man opholde sig på tagterrassen, når vejret er godt, det er jo det, den er der til. Og selvfølgelig vil man opholde sig der, i den tid, man nu har mulighed for det. Også når man har en anden døgnrutine end ikke-studerende. Det er forudsigeligt og forståeligt. Spørgsmålet er så, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at etablere ungdomsboliger med en placering, hvor man ikke kan skabe de friarealforhold, der er rimelige og nødvendige for beboerne, uden at skabe en situation, der genererer urimelige støjgener for de omkringboende? Det, der ikke er forståeligt, er, at Københavns Kommune med al den erfaring, det giver at være planmyndighed, ikke kan forudsige, at éen tagterrasse til minimum 87 boliger vil give andre effekter end private tagterrasser ved f.eks. familieboliger. Og resultatet er netop forudsigeligt. Men til gengæld svært at leve med for de omkringliggende boliger, der uskærmet vil skulle agere baggrund til støj fra den fælles tagterrasse. Det, der slår os ved det foreslåede lokalplanforslag er, om man i Københavns Kommunes Center for Byplanlægning har set på ungdomsboligernes placering og kontekst – sådan lidt ovenfra? I fugleperspektiv er det tydeligt, at boligerne ville havne i et nærområde, der netop er karakteriseret ved mange boliger for unge. Som endda kan bryste sig af Danmarks største kollegie, Øresundskollegiet med 928 boliger. Og også et kvarter med meget ældre byggeri med meget store lejligheder. Almindelige familieboliger og ældrevenlige boliger er det til gengæld mere end småt med. Vi frygter, at der med endnu flere boliger tilegnet unge, vil ske det, at beboersammensætningen får overbalance og vælter. Og undrer os kraftigt over, at man ved etablering af boliger med elevator ikke ser på hvilke typer af mennesker, der kunne have behov for sådanne boliger – og hvordan det passer ind i bydelens beboersammensætning som helhed. Det er vores ønske at bydelen udvikles, men at den udvikles på en måde, der tilgodeser muligheden for at bo i bydelen hele livet – og ikke kun som ung. Vi savner et helhedsorienteret perspektiv i den byudvikling, der foreslås i lokalplanforslaget. Og efterlyser at I efterlever Københavns Kommunes boligpolitik, hvorom I skriver følgende i lokalplanforslaget: ”København vokser med 100.000 nye indbyggere frem mod år 2027 i følge de seneste prognoser. Det forudsætter en balanceret boligpolitik, der både skaber plads til mange nye borgere og fastholder København som en mangfoldig by. København skal vedblive at være en socialt bæredygtig by, hvor der også er boliger til mennesker med almindelige indkomster. København skal udvikle sig til en energirigtig by, hvor boligmassen bliver mere klimavenlig og energioptimerende. Grønne områder skal allerede i planlægningen tænkes ind. København skal vedblive at være en tryg by, hvor man kan færdes overalt på alle tidspunkter af døgnet. Byrum skal have høj kvalitet med plads til aktiv udfoldelse.” Hvor er mangfoldigheden i at bygge flere ungdomsboliger, et sted hvor der et minuts gang væk ligger 928 kollegieboliger – også målrettet studerende? Det er ikke udtryk for en vægtning af at området skal have en bæredygtig beboersammensætning. Og er det socialt bæredygtigt, at det som ældre er vanskeligt at bo her, fordi lejlighederne enten er for store eller mangler elevator og tilgængelighed - eller begge dele? Hvordan skal familier med almindelige indkomster bo i området, hvis der kun er studieboliger og meget store (og dyre) boliger? Er det social balance? Og miljøet for de beboere, der allerede bor i området – hvor er bristepunktet for hvor megen støj de skal bære? Vi er af den opfattelse, at en lokalplan der giver mulighed for mange små ungdomsboliger med fælles tagterrasse ikke er det byplanmæssigt rigtige valg for ejendommen Amagerbrogade 23 - 25 og Uplandsgade 2. Hvis man alligevel ønsker en sådan lokalplan, vil vi på det kraftigste advare mod at der etableres fælles friarealer i form af fælles tagterrasse, som foreslået. Der må arbejdes med løsninger, der fungerer bedre for nærområdet. Beboerrepræsentationen i Matr. 432 af Amagerbro indgår gerne i en dialog om, hvordan den tidligere erhvervsbygning ombygges og genanvendes på en måde, der er en gevinst for området som helhed og i overensstemmelse med Københavns Kommunes ønske om at føre en balanceret boligpolitik.
Læs høringssvar fra Aase Dybart
Indsendt af:
Charlotte Boesen
Dato: 28. december 2016
Svarnummer:
12
By:
København S
Postnr.:
2300
I forbindelse med lokalplanforslaget ”Holmbladsvænge” vedr. omdannelse af Amagerbankens gamle hovedsæde til ungdomsboliger, vil jeg bede kommunen om at afvise forslaget, eller i det mindste revurdere forslaget, sådan at taghaver/tagterrasser mod fælles gård ikke etableres, samt sikre at de nuværende beboere i området ikke belastes med yderligere støj, mere trafik og mangel på parkeringspladser. Det angives i lokalplanforslaget, at der skal etableres taghaver/tagterrasser ind mod naboejendommens gård (AAB afdeling 19, Uplandsgade/Holmbladsvænge/Limgården). Der er tale om en lille gård, hvor larm og støj nemt forplanter sig. Samtidig har mange beboere deres soveværelser ud mod gården. Støj m.m. fra tagterrasser vil være til stor gene for os beboere i naboejendommen, særligt om aftenen og natten. Fx hvis tagterrasserne bruges til at grille, spille musik og feste på om sommeren – og det er vel meget sandsynligt med ca. 100 unge beboere. Jeg er også bekymret for, at den værdi vores gård har, som et stille pusterum, forsvinder. Byggeperioden vil også betyde støj og mere trafik, til gene for os der bor her. I forvejen er området stærkt plaget af støj fra bl.a. Kiwi, som giver anledning til meget støj både tidligt om morgenen, og sent om aftenen, fordi metalbure med varer, containere, paller m.m. skal køres på flise- og brolagt underlag i Kiwis gård og på Uplandsgade. Hertil er Uplandsgade belastet med meget tung trafik – vareleveringer til Fakta og Kiwi foregår af den brolagte vej hver dag, også i weekenden. Brolægningen er mange steder i meget dårlig forfatning, og al kørsel på vejen larmer mere end hvis det var en almindelig asfalteret vej. Morten Kabell citeres i Amager Bladet for, ”at ungdomsboligerne vil skabe liv i området, hvilket er til glæde for hele kvarteret”. Jeg har svært ved at se at området mangler liv – det er et tæt beboet område i forvejen. Øresundskollegiet ligger i den ene ende af gaden, og det er tæt på Amagerbrogade. Om natten i weekenden går der ikke sjældent højtråbende folk ned ad Uplandsgade, og der er en livlig trafik ad den bumlede brolagte gade, både dag og nat, med bl.a. tidlige vareleveringer og støj fra dagligvarebutikker. Hvis han boede på Uplandsgade, ville han vide at der ikke mangler liv! Der er ofte ikke nok parkeringspladser i området som det er i dag, og da man vil sænke udgifterne til byggeriet, slækker man på kravet til antal parkeringspladser. Mange unge har bil i dag, og formodentligt vil der også komme gæster i bil. Hvordan sikres det, at parkering i området ikke bliver et problem? Der etableres 87 ungdomsboliger, og der bibeholdes blot 44 parkeringspladser og der anlægges ikke nye. Til slut - hvad er konsekvensen hvis byggeomkostningerne alligevel ikke kan holdes tilstrækkelig nede, sådan at ungdomsboligerne blive for dyre for unge/studerende? Jeg håber, at kommunen vil tage en beslutning der er hensynsfuld overfor os der allerede bor her, og at kommunen vil genoverveje hvordan bygningen på Uplandsgade 2 kan udvikles og bruges til gavn og glæde for alle, og ikke blot øge støj, trængsel og trafik.
Læs høringssvar fra Charlotte Boesen
Indsendt af:
Kim Mandix
Dato: 25. december 2016
Svarnummer:
11
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
I forbindelse med lokalforslaget Holmbladsvænge omkring omdannelse af Amagerbankens gamle hovedsæde til ungdomsboliger, er jeg meget bekymret for støjpåvirkningen på naboejerdommen, Upplandgade, Holmbladsvænge, Limgården. Denne ejendom deler gård med ejendommen Amagerbrogade 23 - 25 og Upplandsgade 2 og gårdrummet er en smal gård med murstensvæge til 4 sals højde, som gør at lyde fra gården forstærkes. Dette har vi vist længe, og det er blevet tydeliggjort ved de betydelige støjgener vi har fra den Kiwi butik allerede er åbnet i ejendommen Amagerbrogade 23 - 25 og Upplandsgade 2. Til og fra kørsel af varer i jernbure med hårde hjul i en brostensbelagt gård giver meget støj i soveværelserne i naboejendommen. At man nu yderligere vil lave en tagterrasse på 2. etage inde i samme gård vil kun yderligere hæve støjbelastningen. Støjen i gården er særligt et problem, da naboejendommens soveværelser vender ud til gården. Det vil være særligt belastende hvis vi både skal leve med støjen fra Kiwi og fra en tagterrasse på 2. etage i Amagerbankens tidligere kontorbygning. Jeg vil derfor bede kommunen om at revurdere forslaget og i det mindste fjerne tagterrassen inde i det fælles gårdrum.
Læs høringssvar fra Kim Mandix
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 16. december 2016
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedhæftet - hørringssvaret erstatter det høringssvar, som lokaludvalget tidligere har fremsendt i sagen.
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Hans
Dato: 7. december 2016
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedr. Høringssvar a Lokalplansændring for Holmbladsvænge/Uplandsgade. Jeg stemmer imod det udarbejdet forsalg ang. etablering af ungdomsboliger, i Holmbladsvænge. Årsag til denne modvilje er 1 . Vi har flere 100 ungdomsboliger/kollegieværelser i Uplandsgade i forvejen. Som færdes i gaden og cykler på fortorvet, grundet den ufremkommelige vejbelægning. 2. I forvejen store støjgener fra KiWI, hvilket ut har klaget over, hvor til der er kommet svar om at det er en bevaringsværdig bygning/gade. Jeg forslog at byggede tag over vareleveringen i gården, da det støjer utroligt meget når de trækker metalbure og paller over brostenene,- gør venligst noget ved det. Forslag: Jeg stemmer for at der laves et arkitektonisk ude areal med mulighed for små byhaver, for de nuværende beboere, oven på Kiwi vi er i sandheden generet nok af støj i forvejen.
Læs høringssvar fra Hans
Indsendt af:
Anders Astrup Jensen
Dato: 27. november 2016
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
I forbindelse med opførelsen af ungdomsboliger på Uplandsgade, har vi følgende indsigelse. Som beboer i Uplandsgade 8, klods op af byggeprojektet, er vi meget bekymret for hvad den øgede støj vil betyde. Her henvises både til de mange ekstra beboer men også opførelsen af byggeriet. Som mange tidligere har nævnt er området meget belastet både trafikalt, klorak mæssigt, med vareindlevering til industri og støjmæssigt. Som beboer er vi i forvejen meget generet af støj og de dårlige vejforhold. Uplandsgade er belagt med brosten hvilket gør at folk cykler på fortovet, al trafik larmer ved gennemkørsel, affaldsafhentning og vareindlevering bidrager også til et meget belastet område rent støjmæssigt. Vi sætter stor pris på vores gårdareal som pt. er det eneste udendørsareal hvor vi kan få lidt ro. Derfor er vi bekymret for hvilke støjgener 87 ungdomsboliger med udsigt direkte ned i vores gården vil betyde for vores privatliv og igen støjmæssigt. Vi har netop underskrevet kontrakt på opførelse af altanprojekt i egendommen. Ud fra jeres plantegninger betyder det, at vi får direkte kik ind på tagteressen på 2.sal hvilket absoult vil være generende for vores privatliv. Endvidere kan opførelsen begrænse vores antal af timers dagslys på den kommende altan, hvilket er uacceptabelt. Ud fra jeres plantegninger mangler der beskrivelse og illustrationer fra hvordan byggeriet kommer til at se ud fra vores gård (Uplandsgade) - øst. Vores personlige holdning er at ungdomsboliger er en god ide, da vi selv er unge. Men syntes at man bør genoverveje om placeringen af boliger er ideel på den omtalte adresse, hvilket mange beboere også påpeger. Det er problematisk at man vælger at ændre egendommens oprindelige formål fra erhverv til beboelse da det forringer leveforholdende for de eksisterende beboere, som ellers kan se sig nødsaget til at flytte fra området. Det undre os at man har valgt at nedbringe antallet af parkeringspladser da der i området allerede er stor mangel på samme. Endvidere må vi igen påpege at der er en voldsom trafik at beboere og gennemkørsel på og omkring Uplandsgade! I så fald at byggeriet opføres, håber vi på et samarbejde imellem AAB Afdeling 19 og ungdomsbligforeningen således at der kan træffes fælles beboerregler for bl.a. støj, grill på udeareal, husdyr etc. På forhånd tak for høringen. Mvh. Anders Astrup Jensen
Læs høringssvar fra Anders Astrup Jensen
Indsendt af:
P/F BankNordik
Dato: 21. november 2016
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Pengeinstitut
By:
København S
Postnr.:
2300
Som angivet i skrivelse fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning af 8. november 2016, er formålet med lokalplanen bl.a. at muliggøre denne om- og tilbygning ved at sikre bebyggelsens visuelle og volumenmæssige tilpasning til den eksisterende, tilstødende bebyggelse. BankNordik driver som bekendt pengeinstitutvirksomhed fra Amagerbrogade 25, hvor også KIWI har forretningslokaler. Det er bankens vurdering, at KIWI's grønne skiltning på bygningen skæmmer denne unødigt meget, hvorfor banken vil opfordre til at der i forbindelse med lokalplanen vil blive taget initiativer til at gøre KIWIS's skiltning mere neutral, således at bygningen skæmmes i mindst muligt omfang.
Læs høringssvar fra P/F BankNordik
Indsendt af:
Kirsten Skov
Dato: 20. november 2016
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg mener at det må være muligt, at finde en anden anvendelse af den gamle administrations bygning. Som tidligere beboer i Uplandsgade, med soveværelse ud til Storegården, ved jeg, hvor meget støj der er. Det er som om at de høje bygninger forstærker lyden. Så med 87 ungdomsboliger bliver det et støj helvede. Her i kvarteret har vi taget mere end vores del at ungdomsboliger med Øresunds kollegiet for enden af Uplandsgade. Desuden undre det mig, at man nedlægger parkeringspladser og bygger flere boliger.
Læs høringssvar fra Kirsten Skov
Indsendt af:
Kirsten Skov
Dato: 20. november 2016
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
1953
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg mener at det må være muligt, at finde en anden anvendelse af den gamle administrations bygning. Som tidligere beboer i Uplandsgade, med soveværelse ud til Storegården, ved jeg, hvor meget støj der er. Det er som om at de høje bygninger forstærker lyden. Så med 87 ungdomsboliger bliver det et støj helvede. Her i kvarteret har vi taget mere end vores del at ungdomsboliger med Øresunds kollegiet for enden af Uplandsgade. Desuden undre det mig, at man nedlægger parkeringspladser og bygger flere boliger.
Læs høringssvar fra Kirsten Skov
Indsendt af:
Mette
Dato: 15. november 2016
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg hilser umiddelbart ideen om flere boliger velkommen, men jeg bekymret for støjniveauet på tagterrasserne. Jeg håber, at der opsættes støjskærme el. lign.
Læs høringssvar fra Mette
Indsendt af:
Michael Plougmann
Dato: 11. november 2016
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
11/11-2016 Klage og Protest vedr. Etableringen af 87 ungdomsboliger i uplandsgade. Kommunen har annonceret beslutning om opførsel af 87 ungdomsboliger i en tidligere administrations bygning. Hermed indgives indledende klage over denne beslutning der absolut ikke kan accepters. I den kommende tid vil jeg opfordre beboere og organiationer i området til at tage initiativ til mere struktureret aktivitet, med henblik på at stoppe kommunens beslutning og foreslå andre og mere gangbare løsninger for anvendelsen. Helt overordnet tyder fremgangsmåden på at kommunens politikere ikke har tilstrækkeligt øje for borgernes trivsel og glemmer det strategiske overblik i jagten på lappeløsninger. Ja, der mangler betalbare ungdomsboliger (og boliger i det hele taget) i København. Mht. Ungdomsboliger kan man nå meget længere ved at etablerer disse i sammenhæng med relevante uddannelses institutioner. F.eks. ved Universitetet, i Ørestaden osv. Her er der plads, infrastruktur og direkte behov. Herudover kan den konkrete administrations bygning udmærket anvendes til kontorformål – for de mange nye virksomheder der skal sikre jobs til københavnerne i fremtiden. Det er langt enklere, behovet er meget stort og det kan gores attraktivt at komme igang. Samtidigt er det jo den funktion ejendommen og omgivelserne allerede er forbredt til . Jeg skal gerne selv være positiv initiativtager til etableringen af et gennemtænkt erhvervs koncept der kan gavne mindre og nye erhvervsdrivende i københavn og dermed sikre en fornuftig fremtidssikker løsning for ejendommen og beboerne i området. Mvh Michael Plougmann De umiddelbare konkrete begrundelser for protesten er: 1. Tæt befolket område med utilstrækkelig plads og infrastruktur Der er ikke plads. a. Kloaksystemet lider allerede. Der er lugt gener og vejen står ofte under vand b. Tilkørsels forholdene er ikke tilstrækkelige, det skaber dagligt problemer ud på amagerbrogade til gene for alles færden. Allene vareleveringerne til Kiwi giver bøvl. c. Manglende parkering er ligeledes et problem for området 2. Beboernes sikkerhed, tryghed og færden a.Området er allerede meget tætbefolket – der er dagligt larm og ballade og der er ikke behov for 87 boligere med feststemt ungdom direkte udenfor vores bolig b. Der er allerede mange 100 undgomsboliger i området – det er passende – selvom jeg er sikker på Kiwi gerne vil have flere kunder . c. Her er også mange ældre og børnefamilier – der har krav på at kunne færdes trygt – de mange flere unge giver bare mere ballade. 3. Privatliv a. Ejendommens facade ligger med direkte udsyn ind i lejlighederne i møllelængen . Dette er direkte ubehageligt b. Under hele project perioden – vi der være ekstraordinære gener for beboerne på alle områder. Det kan vi ikke acceptere
Læs høringssvar fra Michael Plougmann
Indsendt af:
Gunvor Mortensen
Dato: 11. november 2016
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Tilflytning af flere yngre borgere med tilhørende gæster, biler og deraf følgende støj, uro og trafik. I et i forvejen trafikbelastet område og tæt bebyggelse , giver det ingen mening at øge antallet af beboere. I forvejen har vi Øresundskollegiet i Uplandsgade og området består af tæt bebygget etagebyggeri , hvor kirkegården efterhånden er eneste friareal. Uplandsgade er fyldt med parkerede biler og biler på gennemfart. Efter kl.17 er det umuligt at finde en plads i miles omkreds for de beboere, som har boet her i årevis. 87 boliger og 1 tagterrasse. 87 boliger og 45 P pladser. Planen er hverken tilfredsstillende for nuværende eller eventuelle fremtidige beboere. Er den overhovedet miljømæssig forsvarlig?? Jeg vil opfordre til, at forslaget revurderes i forhold til miljøet i forhold til støj og trafik samt udenomsarealer for både nuværende og eventuelt kommende beboere.
Læs høringssvar fra Gunvor Mortensen
Indsendt af:
Henning Jensen
Dato: 9. november 2016
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne protestere over, at kommunen endnu tager et tiltag til at ødelægge vores nattesøvn for os, der har soveværelse ud til Uplandsgade( hele lejligheden har kun værelser til Uplandsgade). Først har man givet tilladelse til en KIWI forretning, der holder åbent 7 dage om ugen og med aflæsning af varer i en smal gade, hvor ofte to store lastvognstog skal af med varer (hvor motor og kølesystemet kører hele tiden) - andre biler der skal forbi må vent og kødannalse sker med meget heftigt brug af hornet - hvilket er forståeligt, når folk skal på arbejdet - men yderst generende for os beboere. Forretningen lukker kl. 23.00 og store jernburer køres ned af en brostensbelagt Uplandsgade med meget stort støjniveau til følge - omkring kl. 24.oo falder der ro over gemytterne indtil kl. ca. 5, hvor det hele starter forfra. Derudover er der etableret køleanlæg på taget til KIWI absolut, hverken kønt eller fredeligt Nu vil I etablere ungdomsboliger i bygningen bag ved - da vi allerede har et i Uplandsgade ved vi, hvor meget yderligere larm dette vil indebære. Altså når forretningen lukker starter musik støj m.m. - vi har jo selv været unge og har forståelse for at de også skal være her, men alligevel. Efter at have været en yderst tilfreds københavner i næsten 70 år - så kniber det nu temmelig meget med tilfredsheden.bsyfc Jeg går ikke ud fra, at nogen involverede i dette projekt har bolpæl i nærheden.
Læs høringssvar fra Henning Jensen