Ålandsgade tillæg 1 - lokalplanforslag ikke vedtaget

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, klinikker mm. langs Holmbladsgade.

Høringsfrist:

5. juni 2017
Indsendt af:
Rune Gade
Dato: 24. maj 2017
Svarnummer:
14
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. Ålandsgade tillæg 1 – lokalplansforslag. Som flerårig beboer i området er det trist at erfare, at kommunens forvaltning er parat til at fravige den oprindelige lokalplan i nybyggeriet på hjørnet af Holmbladsgade og Ålandsgade. Området har brug for det liv, som butikker, cafeer og restauranter kan tilføre, men omvendt er der også brug for at tænke en helhedsløsning for at sikre butikker, cafeer og restauranter en reel eksistensmulighed på Holmbladsgade. I dag fungerer Holmbladsgade som en racerbane for bilister og motorcyklister. Der mangler lysreguleringer og fartsænkende foranstaltninger, som kunne sænke farten på trafikken på gaden og skabe mulighed for et levende liv for fodgængere. Forvaltningen konstaterer at den manglende udlejning af butikslokalerne i det nye byggeri "...kan skyldes, at det i dag generelt er svært at leje lokaler ud i Holmbladsgade til sådanne anvendelser, der ligger tæt ved det mere attraktive strøg på Amagerbrogade og Amagercentret." Det er imidlertid kun den halve forklaring. Den anden halvdel handler om, at Holmbladsgade henligger uden nogen effektiv trafikregulering og dermed domineres af tung trafik og bilisme i høj hastighed, som gør det ubehageligt at bevæge sig på gaden som fodgænger og cyklist. Det sidste området har brug for er flere ejendomsmæglere og lægeklinikker, som der i forvejen er rigeligt af. Hvis kommunen seriøst ønsker at byudvikle området, skal dette tillægsforslag forkastes og en mere helhedsorienteret vision udarbejdes i samarbejde med lokaludvalget, som kender de specifikke styrker og svagheder i området. Mvh Rune Gade
Læs høringssvar fra Rune Gade
Indsendt af:
Leif Ascanius Sol
Dato: 3. maj 2017
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Formand Andelsforeningen geislersgade 20-22
By:
københavn
Postnr.:
2300
Jeg vil på vegne af mig selv dele en skæpsis som jeg har talt med flere beboere i Andelsforeningen geislersgade 20 og 22 og på det kraftigste protestere mod en ændring af lokalplanen. Vi vil have de butikker / Cafeer som vi er blevet lovet. Vi kan ikke se nogen grund til at økonomi igen skal bestemme byudviklingen. Alle i kvarteret er før blevet snydt godt og grundigt af københavns kommune da de i sin tid ryddede grunden i huj og hast for så at lade den stå tom i en 6-12 år. Vi bor i et kvarter, og en gade hvor der i den grad er brug for butikker eller cafeer for at skabe liv der hvor der nu er et ret øde område som har givet muligheder for kriminel aktivitet. Der har været flere episoder med skyderier og der bliver smadret gadelygter for at mørklægge geislersgade-- Bøhmensgade. Det har været så galt at der var fri visitationszone for politiet. I må som politikere være opmærksomme på at de kvartersløft som blev igangsat med torv og bibliotek samt idrætshal længere nede af holmbladsgade ikke må stanses nu. Det var og er højst nødvendigt. Vi har før haft " døde " erhverv i gaden og det gav en død gade. med hærværk grafitti. Det er en meget delikat balance der er i kvarteret som det er nu. Der er bandeaktivitet og det kan hurtigt tilte til den gale side. Bl.a. er det derfor vigtig for os at der kommer en anden slags liv i gaden med butikker og cafeer eller lign. Noget der gør at folk møder hinanden. På den lange bane tror jeg også at det kan betale sig for bygherre, da et muligt alternativ er at de nye bygninger der er ret eksklusive og ganske nydelige arkitektonisk mister attraktionen på at blive udsat for grafitti hærværk og voldsomme optrin i Gaden, hvilket vi er vandt til, så sent som i sidste måned hvor der var kraftigt skyderi, men det er ikke sikkert at ny indflyttere er det. Byggeriet er i forvejen i "Bad Standing" som det hedder i rocker sproget Den står der i stedet for cafe sommerlyst og byggeriet har været en lang proces med skader i gaden til følge. Så altså : vi vil have butikker og caféer som lokalplanen har lovet, og ikke tromles af penge argumenter igen igen. Bygherre har i øvrigt hele tiden vidst hvad betingelserne var. mvh. Leif Ascanius Sol Formand Andelsboligforeningen Geislersgade 20-22
Læs høringssvar fra Leif Ascanius Sol
Indsendt af:
Brian Sørensen
Dato: 2. maj 2017
Svarnummer:
12
By:
København S
Postnr.:
2300
Amager er i gang med at udvikle sig positivt i forhold til kultur og byliv. Dette på baggrund flere gode politiske og private initiativer. Tak for det. Holmladsgade kan blive fremtidens bindeled på Amager fordi den går fra kommende Ny Amagerbrogade hele vejen til det nye strandkvarter ved Amager strandpark. Det er derfor vigtigt at holde fast i de beslutninger og den indsats som allerede er i gang, samt at iværksætte nye initiativer. Alt andet er et tilbageskridt. Bygherre på sommerlyst grunden har indgået en aftale, som de bør overholde. I stedet for at forsørge at ændre lokalplanen, burde de sætte en realistisk årlig kvm. pris på huslejen, som er tilsvarende ligende erhvervslejemål på Holmbladsgade. Mvh Brian Sørensen
Læs høringssvar fra Brian Sørensen
Indsendt af:
Louise Riis Andersen
Dato: 2. maj 2017
Svarnummer:
11
By:
København S
Postnr.:
2300
Hvis det ikke har været muligt at leje ud til de formål, der står i planloven, må huslejen være sat for højt. Som beboer i kvarteret og daglig bruger af Holmbladsgade er det mit klare indtryk, at gaden ikke har brug for mere liberalt erhverv - især ikke flere ejendomsmæglere. Derimod vil det være en gevinst for kvarteret med flere cafeer/restaurationer og butikker, meget gerne i forskellige kombinationer af disse, som man ser det mere og mere i de andre brokvarterer. Det kunne også være spændende, hvis de nye lokaler husede frivillige organisationer med udadvendte socio-økonomiske aktiviteter, f.x. i stil med Cafe Sonja på Vesterbro. Jeg vil på den baggrund opfordre til at holde fast i lokalplanen.
Læs høringssvar fra Louise Riis Andersen
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 24. april 2017
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Stense Andrea Lind-Valdan
Dato: 21. april 2017
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er dybt imod forslaget. Holmbladsgade og sidegader har brug for sociale erhverv og liv i gaden. IKKE flere ejendomsmæglere, læger eller cykelhandlere! Ned med forslaget og op med socialiteten!
Læs høringssvar fra Stense Andrea Lind-Valdan
Indsendt af:
René Olesen
Dato: 19. april 2017
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
EF Geislersgade 11-13
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra René Olesen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 11. april 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Anne Weis Givskov
Dato: 5. april 2017
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Er fuldstændig enig med de tidligere kommentarer og stemmer imod dette forslag til ændring af lokalplanen. Vi har brug for noget liv og aktivitet på denne del af Holmbladsgade da vi har levet med et usselt og kedeligt plankeværk i næsten 7 år. Synes også at det er mere end rigeligt med 5 ejendomsmægler butikker i Holmbladsgade.
Læs høringssvar fra Anne Weis Givskov
Indsendt af:
Grith Pontoppidan
Dato: 5. april 2017
Svarnummer:
5
By:
København S
Postnr.:
2300
Som opvokset i Geislersgade 4 så vil jeg give udtryk for at livet i Holmbladsgade, som tidligere blev holdt oppe af værtshuse, godt kunne trænge til noget mere familievenligt, evt. mini-indkøbscenter eller andet som kunne skabe kontakt blandt områdets beboere. Holmbladsgade havde engang sjæl. Nu er det langt ad vejen blot en transitvej. Når der tilsyneladende er behov for speciallæger i området, så var det nok bedre, at iværksætte et regulært lægehus i området og ikke en speciallægeklinik i en ny beboelsesejendom. Jeg håber at Holmbladsgade/Geislersgade/Ålandsgade finder den gamle sjæl igen.
Læs høringssvar fra Grith Pontoppidan
Indsendt af:
William Paix
Dato: 5. april 2017
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Min holdning til lejemålet på hjørnet ud mod gaden er, at jeg havde håbet på og glædet mig til at det ville blive lejet ud til en dagligvarebutik, som kunne binde det nye lille community godt sammen, f.eks. et supermarked/minimarked eller lignende, hvor man ville kunne foretage sin daglige indkøb i øjenhøjde med de nye naboer. Jeg ville være meget ked af at der i stedet kommer en speciallægepraksis eller anden form for liberalt erhverv, og ville personligt hellere stemme for at lejemålet så står tomt indtil en passende lejer findes, og eventuelt at lejen nedsættes indtil der kan findes det rigtige match. Jeg mener ikke at speciallægepraksis eller anden form for liberalt erhverv ville bidrage positivt på nogen måde, og stemmer på det kraftigste imod dette. Mvh, William Peter Paix
Læs høringssvar fra William Paix
Indsendt af:
Vibeke Hesselberg Davidsen
Dato: 5. april 2017
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg kan ikke støtte, at man fraviger lokalplanen, ved at leje ud til andet liberalt erhverv i "Sommerlyst" der skal bestemt arbejdes for mere liv og aktivitet i dette lidt "døde" hjørne af Holmbladsgade. Der bør gøres endnu et forsøg på at finde en lejer, der ligger indenfor bestemmelserne i lokalplanen.
Læs høringssvar fra Vibeke Hesselberg Davidsen
Indsendt af:
Mie Hartvig
Dato: 5. april 2017
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter ikke ændringsforslaget til lokalplanen. For udviklingen af Holmbladsgade er der behov for butikker, cafeer mv, der giver noget mere "liv" til gaden, frem for som forslået fx speciallægepraksis.
Læs høringssvar fra Mie Hartvig
Indsendt af:
Pia Skak Mortensen
Dato: 4. april 2017
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Glad Sol
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Det er meget beklageligt og synd for livet i Holmbladsgade hvis man ikke holder fast i at erhvervslokalerne skal skabe liv i gaden. Vi har allerede en del 'døde' butikker i form af ejendomsmæglere o.l. Vi har brug for levende butikker, der fremmer fællesskabet og kulturlivet. Jeg kan absolut ikke støtte at man afviger fra den oprindelige plan
Læs høringssvar fra Pia Skak Mortensen