Strandlodsvej tillæg 1 - supplerende høring

Lokalplanen blev bekendtgjort den 21. december 2016

Høringsfrist:

18. oktober 2016
Indsendt af:
birger andersen
Dato: 18. oktober 2016
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Manglende mulighed for placering af skole. Da det endnu ikke er afklaret, om den gamle Sundby Gasværks grund kan bruges til skolebyggeri. Det er udskudt til foråret 2017 ifølge Amagerbladet den 20. september side 27. Jeg finder jeg det meget betænkeligt, at der ikke holdes mulighed åben for at placere skole i den sydligste del af lokalplanområdet. En placering her vil være mere i lø og med en afstand på 850 meter i stedet for 500 meter fra Benzinøen med dens indbyggede eksplosionsfare. En placering her vil være mere central i bydelen og fjerne skolen fra de overordnede gader Prags Boulevard samt Amager Strandvej, der er tvangsruter for kemikalie og benzintransport. Disse gader skal derved ikke krydses eller bruges som skolevej af kvarterets skolesøgende børn. En skole i lokalplansområdet vil kunne udnytte den umiddelbare nærhed til det gamle Amagerbane trace, der vil kunne give en meget bedre skolevej.
Læs høringssvar fra birger andersen
Indsendt af:
Ole Pedersen
Dato: 13. oktober 2016
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ole Pedersen