Center for Miljøbeskyttelse

Center for Miljøbeskyttelse

Njalsgade 13
Postboks 259
2300 København S
Danmark
Center for Miljøbeskyttelse står for tilladelser og fører tilsyn med miljø og natur i forhold til luft, lugt, støj, affald, jord og vand.