Ydre Nordhavn tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen vil muliggøre opfyldning af dokken - kaldet ØTC-bassinet - i Ydre Nordhavn, til kote 3 meter over dansk normal vandoverflade.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

26. june 2017 til 18. september 2017

Sagsnummer

2017-0142609

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. september 2017

Høringen er lukket

 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ydre Nordhavn tillæg 1 som PDF (24 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 19. juni 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 26. juni 2017.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér