Ydre del af Nørrebrogade

Formålet med denne høring er at indhente bemærkninger fra lokale interessenter og borgere på Nørrebro og Bispebjerg vedrørende placeringen af en busgade kun med adgang for busser og cykler. Høringen omfatter en prioritering mellem 2 scenarier for placeringen af busgaden samt 2 modeller ved prioritering af det 2. scenarie. Herudover omfatter høringen bemærkninger til de afledte konsekvenser ved placeringen af en busgade under højbanen.

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

31. january 2011 til 13. march 2011

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. march 2011

Høringen er lukket

Formål med høringen

 

Formålet med denne høring er at indhente bemærkninger fra lokale interessenter og borgere på Nørrebro og Bispebjerg vedrørende placeringen af en busgade kun med adgang for busser og cykler.

 

Høringen omfatter en prioritering mellem 2 scenarier for placeringen af busgaden samt 2 modeller ved prioritering af det 2. scenarie. Herudover omfatter høringen bemærkninger til de afledte konsekvenser ved placeringen af en busgade under højbanen.

 

Høringsmateriale

 

Materialet for denne høring udgøres af:
 

  • Høringsnotat, ”Nørrebrogade - Høringsmateriale om placering af en busgade på den ydre del af Nørrebrogade”
  • Bilag: Tetraplan/Viatrafik ”Nørrebro Station - Nørrebrogade, Vurdering af trafikomlægning ved Nørrebro Station” 

Hvad skal busgaden?
For at kunne gennemføre omlægningen af Nørrebrogade, er det nødvendig at reducere den gennemkørende trafik. De vigtigste redskaber for at opnå en sådan reduktion er placering af en busgade i hver ende af Nørrebrogade.
 
Den inderste del af Nørrebrogade - fra Søtorvet til Nørrebro Runddelen - er frem til november 2011 under ombygning. Når ombygningen er færdig, vil denne del af Nørrebrogade have fået bredere cykelstier og fortove, bedre forhold ved busperronerne og små pladsdannelser med træer og bænke. På strækningen mellem Fælledvej og Elmegade vil der være anlagt en busgade, hvor der kun tillades adgang for busser og cykler.
 
Busgaden på den ydre del af Nørrebrogade skal supplere den inderste busgade ved Fælledvej, og skal først og fremmest sikre, at den gennemkørende biltrafik på den ydre del af Nørrebrogade reduceres, og at det bliver muligt at anlægge bredere fortove og cykelstier i lighed med omlægningen af den inderste strækning.
 
Hvis busgaden placeres under højbanen, vil det yderligere være mulig at kombinere busgaden med en busterminal ved Nørrebro st., og der tilvejebringer gode skiftemuligheder mellem bus, Ringbanen og Cityringen fra 2018.
 
Politisk behandling
Bemærkningerne til dette høringsmateriale vil blive fremlagt Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2011. Fremlæggelsen vil ske i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets principielle stillingtagen til  busgadens placering.

 

 

Ansvarlig

Klaus Grimar Center for Trafik

Få nyt om høringer

Abonnér