VVM-tilladelse til vindmøller på Prøvestenen

Der er VVM-tilladelse til opstilling af 3 vindmøller med en effekt på 2 MW og op til 115 m høje på Prøvestenen

Høringstype

Kommuneplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

13. may 2013 til 10. june 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. june 2013

Høringen er lukket

Der er d. 13.5. 2013 meddelt VVM-tilladelse til HOFOR til opstilling af 3 vindmøller på Prøvestenen. Vindmøllerne kan have en effekt på 2 MW og være op til 115 m høje.
Afgørelsen kan påklages til Natur¬- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Postbox 259, 1502 København V eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentlig¬gørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage¬nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols¬prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.

Ansvarlig

Lone Madsen, Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér