Voldparken Skole - lokalplan 513

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

8. september 2014 til 10. november 2014

Sagsnummer

2013-0264378

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. november 2014

Høringen er lukket

Lokalplanen skal muliggøre etablering af en ny idrætshal samt give mulighed for opførelse af byggeri til bl.a. et naturcenter på arealet vest for hovedbygningen. De grønne ubebyggede arealer fastholdes til rekreative formål.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan 513 Voldparken Skole som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, ændringsforslag m.v.

Lokalplanen blev annonceret på kommunens hjemmeside den 13. februar 2015.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Voldparken Skole som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 8. september 2014.
 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Tue Alstrup Avnby, tlf. 3366 1236

Få nyt om høringer

Abonnér