Visionen - En havn af muligheder

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

2. september 2013 til 28. oktober 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. oktober 2013

Høring ikke åben

Med visionen "En havn af muligheder" vil Københavns Kommune sætte fokus på det store rekreative potentiale, som havnen rummer, og sætte gang i debatten om, hvordan havnen skal udvikles fremover.

Visionen sætter fokus på 8 temaer som kommunen mener er vigtig for udvikling af havnen. Med visionen ønsker kommunen således at skabe debat om og give inspiration til en mere aktiv, tilgængelig og varieret havn.

Hvis man har kommentarer til andre dele af havnen end det område visionen dækker (eksempelvis Nordhavn, Svanemølle, Margretheholm) kan disse områder også kommenteres i høringen.
 
 
 

Kommunen har også udarbejdet et ”Kajkant-katalog”, som er et inspirationskatalog til mere varierede kajkanter. Dette kan findes under supplerende materiale.

Ansvarlig

Salka Kudsk Byens Udvikling Kommunal Udvikling tlf. 20 11 27 23, BQ6@tmf.kk.dk