Viktoriagade 10A

Ansøgning om tilladelse til at etablere en ca. 23 m2 stor privat tagterrasse med adgang fra underliggende lejlighed.

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

25. may 2016 til 9. june 2016

Sagsnummer

521964~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. june 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en ca. 23 m2 stor privat tagterrasse med adgang fra underliggende lejlighed via intern trappe og trappehus på adressen Viktoriagade 10A, 5. th.

Det ansøgte kan have påvirkning på naboejendommene i forhold til lysforhold, herunder indbliksgener.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 8. juni 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér