Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter

Forslag til Kommuneplantillæg er i 8 ugers høring

Høringstype

Kommuneplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

28. maj 2021 til 26. august 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. august 2021
Skriv høringssvar

Borgerrepræsentationen i København besluttede den 20. maj 2021 at sende Forslag til Kommuneplantillæg for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter i offentlig høring. 

Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter består af ejendommen Centerparken 34, hvor der er beliggende én bygning til butikker, der i dag indeholder en Lidl (ejer) og et fitnesscenter samt tomme lejemål. I Kommuneplan 2019 er der udlagt mulighed for 6.000 bruttoetagemetre til detailhandel svarende til bygningens areal. Den maksimale butiksstørrelse for hhv. dagligvare- og udvalgsvarebutikker er hhv. 3.500 og 500 bruttoetagemetre. Grundejer af bebyggelsen i Vigerslevvej Midtpunkt Bydelscenter ønsker en ændring af den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker (fx tøjbutik, møbelforretning, dyrehandel mv.) fra 500 m2 til ca. 1.000 m2 bruttoetageareal. Dette skyldes, at grundejer har et ønske om at etablere større butikker i ejendommen, da det ikke har været muligt at udleje ejendommen med mindre butikslejemål. Ønsket indebærer ikke nyt byggeri, men alene en indretning af den eksisterende ejendom. Projektet er ikke lokalplanpligtigt.

Borgerrepræsentationen har udpeget Kulbanevej-kvarteret, som bydelscentret ligger i, til områdefornyelse i perioden 2015-2021. Centerbebyggelsen har i mange år rummet en større dagligvarebutik (Meny), mindre udvalgsvarebutikker og en bodega. Ejendommen har haft en betydelig tomgang og fremstår nedslidt. Med kommuneplantillægget er det forventningen, at de tomme butiksarealer kan udlejes. Økonomiforvaltningen har vurderet, at en sådan ændring vil være til gavn for udviklingen af Kulbanekvarteret og at grundlaget for større udvalgsvarebutikker i de centrale handelscentre i Valby samtidig kan fastholdes.

Du kan se Borgerrepæsentationens behandling her.

Kontakt

+45 33 66 33 66