Viborggade - lokalplan 510

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle ejendommen med ca. 40 nye familieboliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

4. june 2014 til 1. september 2014

Sagsnummer

2014-0095113

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. september 2014

Høringen er lukket

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle ejendommen med ca. 40 nye familieboliger.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan 510 Viborggade med kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, notat om høringssvar, faktaark og referat af borgermøde.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 7. januar 2015.
Tidligere materiale 
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Viborggade med kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og undersøgelse af parkeringsløsninger.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 4. juni 2014.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, og undersøgelser af institutionsplanlægning.

 
 
 

Ansvarlig

Mette Mejdal Christiansen, tlf. 3366 1346

Få nyt om høringer

Abonnér