Vibenshus Runddel Vest - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et etageboligbyggeri og en kontorbygning, samt sikre bevaring af ejendommen Jagtvej 169A.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

16. may 2019 til 16. august 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. august 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Vibenshus Runddel Vest og kommuneplantillæg som PDF (8 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 9. maj 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, almene boliger, parkeringsdækning for biler samt tillæg til p-notat

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 16. maj 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 4. juni 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 13. juni 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 17. september 2018 startredegørelse for Vibenshus Runddel Vest. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, almene boliger, redegørelse for bygningsbevaring og rettelsesblad.

Se startredegørelsen for Vibenshus Runddel Vest her.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér