Verdensby med ansvar - Forslag til Københavns Kommuneplan 2019

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har sendt forslaget i offentlig høring, og vi vil gerne høre din mening.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

27. august 2019 til 22. oktober 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. oktober 2019

Høringen er lukket

Københavnernes input og meninger er vigtige for os. Derfor spurgte Københavns Kommune i efteråret 2018, hvad der har betydning for københavnerne, når vi skal udvikle København de næste mange år med dialogkampagnen #københavnersnak.

På baggrund af et større analysearbejde og med omkring 7.000 københavneres input er Københavns Kommune i fuld gang med at lægge en mere konkret plan for Københavns fysiske udvikling de kommende 12 år, som skal sikre en langsigtet og sammenhængende udvikling af byen.

Den offentlige høring af Københavns Kommuneplan 2019 løber fra den 27. august til 22. oktober 2019, hvor du har mulighed for at give din mening til kende med et høringssvar her på Bliv Hørt. Du kan også deltage i forskellige arrangementer, hvor du komme med input og forslag til kommuneplansforslaget. Bl.a. har Københavns Kommune planlagt to bydelsdebatter i Jernbanebyen den 28. august og i Tingbjerg den 3. september 2019. Derudover er der planlagt to konferencer i samarbejde med Estate Media den 18. og 24. september 2019.

Læs kommuneplanen i dens helhed på www.kp19.kk.dk

Hold dig opdateret og læs mere om arrangementerne på: www.kp19.kk.dk/artikel/offentlig-hoering-og-borgermoeder

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér