Vejændringer Ryvangs Allé og Svanemøllevej

  • Luftfoto af Ryvangs Allé og Svanemøllevej
Københavns Kommune og Staten i dialog om et projekt for vejændringer på Ryvangs Allé og Svanemøllevej

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

8. december 2020 til 19. januar 2021

Sagsnummer

2020-0875571

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. januar 2021

Høring ikke åben

Erhvervsministeren har den 2. november 2020 godkendt Landsplandirektiv for anvendelse af Svanemøllens Kaserne. Planen trådte i kraft d. 5. november 2020.

Udviklingen af kasernen forventes at medføre øget trafik på den offentlige vej Ryvangs Allé og dermed også have konsekvenser for trafikafviklingen på Svanemøllevej. Derfor er kommunen og staten i dialog om et projekt for vejændringer på Ryvangs Allé og Svanemøllevej, der skal forbedre af de trafikale forhold ved indgangen til kasernen, i forbindelse med udbygningen af kaserneområdet.

Vejombygningen består af et signalreguleret kryds ved udmundingen af broen ind til Svanemøllens Kaserne på Ryvangs Allé og lukning af Svanemøllevej.

Københavns Kommune ønsker at få borgernes input til vejombygningen, så sagen kan blive fuldt oplyst ved forelæggelse af forslaget for politikerne i foråret 2021.

Kontakt