Varsel af påbud vedrørende Copenhagen Historic Grand Prix

  • Foto over lokalplanområdet
Varsel af påbud vedrørende miljøkrav i forbindelse med afvikling af Copenhagen Historic Grand Prix.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. june 2018 til 15. june 2018

Sagsnummer

2018-0142476

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. june 2018

Høringen er lukket

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Center for Miljøbeskyttelse forventer at meddele påbud om driftsvilkår for afvikling af Copenhagen Historic Grand Prix. Påbuddet forventes at indeholde vilkår for lydniveau fra højttaleranlæg, støjgrænser for biler samt opsætning af støjskærme. Påbudet vil desuden indeholde vilkår om tidsrum for løbsaktiviteter. 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér