Valhøjvej

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

3. february 2016 til 24. february 2016

Sagsnummer

473923~016

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. february 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre 3 kviste mod gaden på rækkehusbebyggelse ud mod Valhøjvej, undlade at etablere glas udestue på eksisterende gårdbygning samt ændre en glasinddækket trappe til en skiferbeklædt trappe på adressen Valhøjvej 12.
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 151, ”Kurlandsgade”, bekendtgjort den 2. marts 1990. Lokalplanen fastlægger området til boligformål. Se lokalplan her
Høringssvar
De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Planlovens § 20.
De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.
Høringssvar skal være modtaget senest den 24. februar 2016.

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér