Valby Idrætspark og Poppelstykket

Forudgående høring vedrørende udvikling af områderne i og omkring Valby Idrætspark og Poppelstykket

Høringstype

Kommuneplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

12. october 2012 til 2. november 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. november 2012

Høringen er lukket

Københavns Kommune har indledt en undersøgelse af, hvordan områder i og omkring Valby Idrætspark og Poppelstykket i fremtiden kan byudvikles. Områderne rummer i dag en række forskellige funktioner, såsom idrætsaktiviteter, erhverv, herunder detailhandel, samt parkering, og de ligger ved hovedindfaldsvejene Folehaven/Ellebjergvej, og Gammel Køge Landevej.
Hovedmålsætningerne for udviklingen i Valby Syd er at etablere boliger i forskellige prisklasser, nye erhvervsbygninger, flere idrætstilbud og bedre adgang til grønne områder. Udviklingen af Valby Idrætspark og Poppelstykket udgør en vigtig brik i den samlede byudvikling. Der igangsættes en byudviklingsproces for at sikre en opgradering af området, som bl.a. omfatter investering i idrætsfaciliteter. Finansieringen tilvejebringes bl.a. via grundsalg af arealer uden for og i kanten af Valby Idrætspark, som ikke har betydning for de lokale idrætsforeninger. Visionen er, at Valby Idrætspark fortsat skal være et attraktivt idrætsområde og at der skabes en egentlig idrætsby.
Udviklingen i området kan bl.a. medføre ændringer af arealanvendelse, bygningshøjder, bebyggelsens tæthed og detailhandelsrammer i kommuneplanen.
Københavns Kommune vil gerne modtage flere ideer og forslag til udvikling af området, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning og udvikling af området.
Der afholdes et informationsmøde den 25. oktober 2012 kl. 19 på Københavns Idrætsefterskole i Foredragssalen på Julius Andersens Vej 25, 2450 København SV.
Ideer og forslag til den videre planlægning skal indsendes senest den 2. november 2012.

Ansvarlig

Kenneth Horst Hansen Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér