Urbanplanen Syd - lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg

  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Urbanplanen Syd
Lokalplanen skal muliggør bebyggelse med 19.400 m2 nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m2 institution i den sydlige del af Urbanplanen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

8. august 2017 til 10. october 2017

Sagsnummer

2017-0262830

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. october 2017

Høringen er lukket

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 12. september 2017 se information om mødet her

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Urbanplanen Syd som PDF (13 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag Urbanplanen Syd samt forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, bevaringsværdige træer og beplantning, fastlæggelse af parkeringsdækning for biler, hvidbog om forudgående offentlig høring om kommuneplantillæg samt henvendelser modtaget i den forudgående høring om kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. august 2017.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér