Urbanplanen Syd - forudgående offentlighed

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Urbanplanen Syd

Høringstype

Kommuneplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

22. january 2016 til 19. february 2016

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. february 2016

Høringen er lukket

Københavns Kommune ønsker at ændre kommuneplanens rammer for den sydlige del af Urbanplanen.

Du kan læse om baggrunden for planlægningen i pjecen, som du kan downloade på siden øverst til højre.

Herudover kan du finde yderligere baggrundsmateriale for udviklingen af Urbanplanen under referat af møde i Borgerrepræsentationen den 20. august 2015 samt i budgetaftalerne for 2015 og 2016.

Har du idéer eller forslag til den kommende planlægning for området kan du sende dit svar her på siden.

Københavns Kommune har følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes idéer og forslag til:
- Hvilke funktioner og anvendelser kan understøtte udviklingen af området?
- Hvordan kan ny bebyggelse være med til at styrke områdets karakter?
- Hvordan kan der skabes sammenhæng til de omkringliggende byområder?

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og forslag, der forholder sig til den fysiske udvikling af området.

Ansvarlig

Center for Byudvikling

Få nyt om høringer

Abonnér