Udvalgsvarebutikker

Planforslaget giver mulighed for etablering af i alt 9 udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 fordelt på bymidterne. Planforslaget udvider ikke det samlede butiksareal i kommunen.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

2. may 2011 til 25. june 2011

Sagsnummer

2011-45936

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. june 2011

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 vedtaget at offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg, der skaber rammer for etablering af udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 i Københavns Kommune.
 
Planforslaget giver mulighed for etablering af i alt 9 udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 fordelt på bymidterne. Planforslaget udvider ikke det samlede butiksareal i kommunen. 
 
Har du indsigelser eller bemærkninger til forslaget?
Offentlighedsperioden løber fra den 2. maj til den 24. juni 2011

Ansvarlig

Louise Overgaard Ploug, Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér