Turistskilte

Som led i en samlet indsats for at styrke København som international turistdestination skal der opstilles henvisningsskilte til turistattraktioner på dansk og engelsk, der vil give bedre service til byens besøgende. Relevante og interesserede kulturinstitutioner og turistattraktioner opfordres til at henvende sig til Københavns Erhvervsservice på mail: mhm@erhverv.kk.dk.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

8. may 2013 til 8. august 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. august 2013

Høringen er lukket

Som led i en samlet indsats for at styrke København som international turistdestination har Borgerrepræsentationen besluttet at der skal udarbejdes et projekt for henvisningsskilte til turistattraktioner på dansk og engelsk, der vil give bedre service til byens besøgende, samt flere besøgende på de københavnske kultur- og turistattraktioner.
 
Indhold
Der placeres 40-50 henvisningsskilte – primært i Indre By – der vil kunne lede turister hen til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner. Dermed vil København opleves mere tilgængelig og imødekommende for de besøgende, ved at give bedre vejvisning til de københavnske kultur- og turistattraktioner, der dermed vil kunne øge deres besøgstal. Derudover understøtter indsatsen også kommunens fodgængerstrategi, Flere går Mere, der er beskrevet i Metropol for Mennesker.
 
Der er i samarbejde med Wonderful Copenhagen udarbejdet en række principper og kriterier for hvilke attraktioner, der kan komme i betragtning, samt hvordan placeringen i byen bedst understøtter de ønskede effekter.
 
Det er et ønske med projektet, at der både vises vej til de største og mest oplagte attraktioner, men også til andre typer af by-attraktioner og institutioner, der er med til at vise et mangfoldigt billede af København.
 
Mangfoldighed af kulturinstitutioner / attraktioner
Nedenfor findes en kort beskrivelse af kriterierne for hvilke attraktioner, der vil kunne inddrages i ordningen. For at sikre mangfoldighed og den bedst mulige service til byens gæster, opfordrer kommunen til at relevante og interesserede kulturinstitutioner og attraktioner, inden høringsperiodens udløb retter henvendelse til Københavns Erhvervsservice på mail: mhm@erhverv.kk.dk.  
Kriterier for udvælgelse af attraktioner

  • VisitDenmarks liste over mest besøgte attraktioner
  • Andre kulturinstitutioner/attraktioner med særlig betydning eller attraktion
  • Særlige bymiljøer
  • Rekreative områder

Ansvarlig

Københavns Erhvervsservice

Få nyt om høringer

Abonnér