Tunnelfabrikken - nyt lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre at Tunnelfabrikken kan udvikles med op til 80.100 m². Ved ombygning af eks. bygninger og nye ungdomsboliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

6. december 2021 til 31. januar 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. januar 2022
Skriv høringssvar

Nyt lokalplanforslag 

Hent nyt lokalplanforslag Tunnelfabrikken og kommuneplantillæg som PDF (15 mb)

Hent miljørapport for lokalplan Tunnelfabrikken (8 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 11. oktober 2021besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og bygherre. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, udbygningsaftale, parkeringsnotat Tunnelfabrikken, trænotat, miljørapport,sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplan for Tunnelfabrikken, referat fra borgermød, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring, mulighed for at stille krav om almene boliger, bevaringsinteresser, strukturplan 2018 for Nordhavn, henvendelser modtaget i den supplerende høringsperiode, notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høringsperiode

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 6. december 2021.

Tidligere materiale

Bortfaldet lokalplanforslag

Se høringsside for bortfaldet lokalplanforslag Tunnelfabrikken 

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. juni 2020 startredegørelse for Tunnelfabrikken. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, almene boliger, bevaringsinteresser m.v.

Hent startredegørelse for Tunnelfabrikken som PDF 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt