Tranevej 6.

Opførelse af ny etageboligbebyggelse

Høringstype

Byggesager

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

2. september 2015 til 18. september 2015

Sagsnummer

510122~002

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. september 2015

Høringen er lukket

Københavns Kommune, Center for Bygninger, har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny etageboligbebyggelse indeholdende 25 lejligheder på adressen Tranevej 6A, B og C. Bygningen opføres med 6 etager samt kælder. Husdybden er varierende fra 10,9 m-12,4 m og bygningshøjden er 19,95 m. Elevatorskakte rejser sig 0,9 m over bygningen.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. forvaltningsloven § 19.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér