Titangade tillæg 4 - lokalplan nr. 76 med tillæg 1, 3 og 4 samt kommuneplantillæg nr. 50

Planforslagene muliggør et byggeri med en bebyggelsesprocent op til 160. Endvidere muliggøres detailhandel med en størelse på op til 200 m2 samt serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

12. february 2014 til 11. april 2014

Sagsnummer

2014-0013419

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. april 2014

Høringen er lukket

Planforslagene muliggør et byggeri med en bebyggelsesprocent op til 160. Endvidere muliggøres detailhandel med en størrelse på op til 200 m2 samt serviceerhverv og øvrig anvendelse, som Kommuneplan 2011 muliggør.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 76 Titangade med tillæg 1, 3 og 4 samt kommuneplantillæg nr. 50 som PDF (11 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, supplerende høring, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev bekendtgjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. december 2015.
Tidligere materiale
Supplerende høring af lokalplanforslag
På baggrund af henvendelser i den indledende høring er der foretaget ændringer i lokalplanforslaget der giver anledning til at der bliver foretaget en supplerende høring af lokalplanforslaget.
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Titangade tillæg 4 som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. februar 2014.
Lokalplan 76
Hent lokalplan 76 Titangade med tillæg 1 og 3 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 og blev bekendtgjort den 18. april 2007.
 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér