Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken 'Ørkenfortet' med kommuneplantillæg - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet Ørkenfortet
Forslaget vil muliggøre en omdannelse af bygningen, kendt som 'Ørkenfortet' ved Knippelsbro, til hotel.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

2. august 2018 til 27. september 2018

Sagsnummer

2017-0366416

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. september 2018

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 183 B&W området ved Christianskirken 'Ørkenfortet' med kommuneplantillæg som PDF (9 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. juni 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, bygherrens forslag til en fuld tagetage, fastsættelse af parkeringsdækning for biler samt høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. august 2018.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget søndag den 19. august 2018

Tidligere materiale

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 19. marts 2018 startredegørelse for tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken 'Ørkenfortet' med kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, hvidbog om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for Ørkenfortet (Strandgade 7), indkomne svar ifm. forudgående offentlighed

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér